בושה בושה
שר המשפטים - חוק חופש המידע

שר המשפטים, אינו פועל למען השינויים המתבקשים בחוק חופש המידע  30.9.07

  

תפישתו  של שר המשפטים דניאל פרידמן, הנה כנראה, כי  שקיפות פעולות השלטון, אינו נדבך חשוב לייעול פעולותיו של השלטון ולמניעת שחיתות שלטונית. שר המשפטים  פרופסור דניאל פרידמן,  מעדיף להשאיר את המצב הקיים של חוק חופש המידע, למרות שהוראות החוק  מופרות בריש גלי על-ידי  הרשויות המקומיות. המצב הקיים, בו שקיפות  פעילויות השלטון מצומצמת יחסית ונגזל זמן שיפוטי יקר מבתי-המשפט, בשל אי-בהירויות בחוק והעדר מנגנון מנהלי ראוי לבירור   סירוב רשויות השלטון למסירת מידע בעילות שונות -  אינה מטרידה את שר המשפטים, הפרופסור דניאל פרידמן. .

 

הניסיון שהצטבר  בבתי-המשפט ואצל אותם גופים ואזרחים הנעזרים בחוק הנו, כי מאז חקיקת חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, מצביע על  מספר כשלים בסיסים, הפוגעים ביעילות החוק, הקוראים לשינויי חקיקה.  נצביע כאן על שלושה יסודות בהם נמצא החוק  החסר, הפוגעים באופן משמעותי ביעילותו:

היעדר סנקציות כלפי העומדים בראש גופים ציבוריים, שאינם מקיימים ביודעין את הוראות החוק בכל הקשור להכנת דוחות  והצגת מידע לציבור כמצוין בחוק.

הגדרה ברורה של המקרים בהם תהנה הרשות הציבורית מחיסיון ממסירת המידע לציבור, זאת על-פי ההלכות שנקבעו בשנות קיום החוק, על-ידי בתי-המשפט. 

הקמת נציב ארצי לחוק חופש המידע, כמקובל בארצות רבות, אשר יהא ערכאה ראשונה בו יידון סירבה של רשות ציבורית למסירת מידע, תוך כדי עיון במידע.  ערעורים לבית-המשפט המנהלי  על החלטת הנציב, יהיו רק בנושאים משפטיים. זאת, בין היתר, כדי לפשט ולייעל את הליכי הערעור על סירוב הרשות הציבורית למסירת מידע ובאותה עת, להבטיח, שאינטרסים ממשיים של רשויות הציבור, לא ייפגעו מחשיפת המידע.

 

אריה גבע הביא בפני שר המשפטים  פרופסור דניאל פרידמן, תוצאות בדיקה  שערך  ב – 15 עיריות,  בה נמצא -  כי אף לא אחת מהעיריות שנבדקו,  פרסמה ברבים את  הדוחות שהן חייבות בפרסומן  על-פי חוק חופש המידע. מצב זה ממחיש את החסרים והכשלים הקיימים בחוק חופש המידע.  בהיעדר סנקציה  בחוק חופש המידע כלפי  מפרי החוק,  אין להתפלא כי העומדים בראש העיריות, מזלזלים בחוק ובהוראותיו ומכאן, הדרך לאי-קיום שלטון החוק -  אינה ארוכה.

 

ניתן להניח, שבדיקה ברשויות שלטוניות אחרות, תצביע על מצב דומה.

 

בעקבות פניית אריה גבע  ותזכורות ששלח, הודיע משרד  המשפטים בספטמבר 2007, כי למרות  ששיפור ישום החוק הנו לנגד עיניו, אין שינויים בחקיקה הראשית,  על סדר היום של משרד המשפטים.

 

גישה זו של דבר והיפוכו, תמוהה, שכן לא נראה  קושי ענייני או פוליטי לשנות את החקיקה הראשית, מאחר ורוב חברי הכנסת, גם אלה שעל-פי תפישתם, ראוי שפעולות השלטון, תהיינה  סמויות  מן-העין ונסתרת מאור השמש –  לא יצאו חוצץ נגד שינויים מתבקשים  בחוק שכולם מתהדרים  וכולם מדברים בשבחו.

 

ראויים לציטוט דברים שכתב פרופסור נכבד למשפטים בספרו:

"חברה שבה מרמה והפרת התחייבות אינה רק נסבלת ומותרת, אלא אף זוכה לעידוד, נתקלת, מטבע הדברים, בקשיי תפקוד והיא צפויה להתפוררות...מובן אפוא שללא יכולת לסמוך על דברי הזולת עלולה המערכת החברתית להתפרק, ומן ההכרח למצוא מנגנון שבמסגרתו לא יחולו 'הפטור' הרגיל מאמירת אמת ואשר במסגרתו אפשר יהיה לתת הבטחה  בעלת תוקף מחייב אשר הזולת יכול לסמוך על כך שתקוים", 

פרופסור דניאל פרידמן, 'הרצחת וגם ירשת -  משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא', עמ' 90.

 

בארצות רבות, הגיעו למסקנה כי שקיפות פעילויות השלטון, הנה מכשיר יעיל למניעת  דברי  שקר, הטעיה והפרת התחייבויות מצד  פקידי הציבור כלפי  האזרחים,  אלא שלמרבה האכזבה, במה שדגל מלומד המשפט פרופסור דניאל פרידמן, אינו מה שהוא  מוכן לקיים, משניתנה הסמכות בידיו.  הימנעות  משרד המשפטים ליזום שינויים בחוק חופש המידע, מצביעה על הנורמות בהן דוגל  המשרד  והעומדים בראשו,  לגבי שקיפות פעולות השלטון.  קיים החשש,  למרבה האכזבה,  שכל עוד פרופסור פרידמן מכהן בתפקידו, קשה  לצפות שממשלת ישראל תיזום את השינויים המיוחלים בחוק,

 

האם הישועה תבוא מחברי הכנסת, מי מהם ירים את האבוקה.  ב – 30.9.07 פנה אריה  גבע במכתב לחלק מחברי הכנסת, אותם הוא מחשיב כבעלי יכולת, יושרה, ונכונות - לבצע שינויים שיביאו לשיפור איכות השלטון בישראל. אם מי מהם יגלה עניין, יסייע  לו אריה גבע לניסוח הצעת חוק  בדבר השינויים המתבקשים. לקריאת המכתב הקש: פנייה לחברי כנסת לשינוי החוק.

 

הענות חברי הכנסת הייתה זעומה ואיש מהם, לא התלהב לפעול לשינוי ושיפור הוראות חוק חופש המידע.

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe illustrator cs5 download 
purchase microsoft office 2010 home and business product key 
adobe cs5 web premium download 
windows 7 discount program 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...nish-cheap 
clomid comprimé acheter cialis 10mg viagra farmaco compra viagra generico achat cialis inde
order viagra no prescription buy viagra online canada sildenafil generic viagra viagra ordering online generic viagra soft tabs
cialis without a prescription tadalafil australia tadalafil soft tablets 20mg cheap sildenafil citrate tablets what is the drug viagra