בושה בושה
8.12.08 כשלים חמורים של האוצר בנושא קופות גמל - הגורמים לפגיעה בעמיתים

  לכבוד            
רוני בר-און        
שר האוצר  , רח' קפלן 1, ירושלים   
                                                                                                                                                       8 בדצמבר 2008
   כבוד שר האוצר,

כשלים חמורים של האוצר  בנושא קופות גמל - הגורמים  לפגיעה בעמיתים הקשישים

1.   בימים  קשים אלה, בהם אנו הגמלאים  רואים בחוסר אונים, כיצד נשחקים החסכונות  הסוציאליים שלנו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות,  אינך יכול לרחוץ בניקיון כפיך נוכח המתרחש.  מזה  תקופה ארוכה, אני חוזר וכותב, מבקש ומתריע - בפני הממונה על שוק ההון, עם העתקים אליך שר האוצר – על כשלים פרטניים בנושאי קופות הגמל   הפוגעים בזכויות העמיתים.

 

2.   למרות הפניות המנומקות של, אינני זוכה לתגובת  הממונה על שוק ההון, תוך התעלמות מוחלטת מצדך. עקב זאת,  אין בידי אלא  להסיק, כי פיך ולבך אינם שווים וכי הדאגה שאתה משמיע  ברבים לגורל  חסכונות העמיתים  הקשישים בקופות הגמל, אינה בראש מעינך.

 

3.   אינני מדבר על  השלכות המשבר בשווקים הפיננסים העולמיים על שוק ההון המקומי,  או על  הצורך או הצידוק לרשת ביטחון של האוצר להבטחת כספי העמיתים.  מדובר בנושאים מנהליים, הנמצאים בתחום סמכותך המלאה, שבידך היה לטפל ולתקן אותם, אם היית מקדיש לעניין את תשומת הלב הראויה ורואה לכך כי הממונה על שוק ההון, יעשה את מלאכתו  כראוי  גם למען העמיתים.

 

4.   כתבתי באריכות אל משרדך בנושאים אלה (אינני מתייחס בפנייה זו, לרשימה של נושאים שהועברו גם אליך כבר בשלהי 2007, של קיפוח וטיפול  לקוי של רשויות המדינה כלפי הגמלאים  בנושאי מיסוי, קופות גמל, ביטוחים והתנהלות מנהלית), ואסתפק כאן, בנושאים מנהליים של קופות הגמל:

   4.1  דיווח לקוי לעמיתים כמקובל  בארצות אחרות, לרבות הצורך ב: 
       א.  דיווח חצי שנתי, שיכלול פירוט מלא  של כל השקעות הקופה, שישלח לכל העמיתים או למצער, לאלה שסכום    ההשקעות שלהם, הנו מעבר לסף מסוים.
         ב.  דיווח  רבעוני לכל העמיתים ולא רק לאלה המפקידים  כספים באותו רבעון.
         ג.  דיווח רבעוני ושנתי, שיגיע לידי העמיתים לא יאוחר משבועיים לאחר מועד הדוח.

 

  דיווח כזה, מבוצע על-ידי מנהלי קופות או קרנות נאמנות בחו"ל לעמיתים שלהם.  אין כל קושי לבצע את הדבר מצד הגופים המנהלים בישראל, הזוכים משום מה, להעדפת האינטרסים שלהם, על אלה של העמיתים. עלות הנפקת המידע ומשלוח לעמיתים,  אינה גבוהה ונוכח דמי  הניהול הגבוהים שנוטלים הגופים המנהלים, אין כל סיבה שהגופים המנהלים, לא יחויבו לעשות כן.

 

4.2  עניינים אחרים:
          א.  האיסור על פיצול כספי קופות גמל, לכמה קופות, מביא לריכוז סכומי גבוהים של עמיתים בקופה אחת, מה שמגדיל את הסיכון בהשקעה.
          ב.   החובה למשוך תחילה את  הכספים  הפטורים ממס  על רווחים, לפני שמושכים את הכספים החייבים במס, אינו צודק, הנו בניגוד לדין ומביא למשיכת כל כספי הקופות או מונע משיכות חלקיות סבירות. בעניין זה, עומד ותלוי בג"צ  7567/07,   שהגשתי  ביום 5.9.07  נגד שר האוצר.
           ג.  אתר גמל-נט, של משרד האוצר, בו נמצא מידע על קופות הגמל, הנו אתר מיושן, לא ידידותי, שאינו מתאים לרוח הזמן ולהיקפי ההשקעות של הציבור בקופות הגמל ולמורכבות הנושא.
         ד.  העדר  הסברה מספקת לעמיתי הקופות, בדבר זכויותיהם והאפשרויות  העומדות בפניהם, לגבי כספיהם בקופות הגמל.  התקנות מסורבלות, קשיות להבנה לא רק להדיוטות, אלא גם בעלי מקצוע מתקשים להתמצא בסבך  ההוראות ורבות מהן אינן מקוימות כלשונן.
        ה.  העברות כספים בין קופה לקופה או משיכות כספים, מעוכבים על-ידי הקופות הנמשכות, מבלי שמשרד האוצר עומד באופן תקיף על קיום ההוראות שלו עצמו.

 

5.   אם נושאים אלה, היו מוסדרים בעבר, אני כמו רבים מהעמיתים, היינו מצמצמים באופן משמעותי, את הנזקים שנגרמו לנו, כתוצאה מהקריסה של  ערך נכסינו בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

 

6.   כל עוד הנך שר האוצר, חובתך  העניינית והמוסרית, קוראת לכך, כי נושאים מנהליים אלה, שאינם כרוכים בשום תוספת תקציבית לקופת המדינה, יוסדרו לאלתר.

 

7.   נוכח ניסיון העבר, אופתע לטובה, אם אקבל התייחסות עניינית מצדך. בינתיים לא אמתין ואביא את הדברים  בפני הציבור  באתר בושה שאני מפעיל.  www.busha.co.il


            בכבוד רב
          אריה גבע (גמלאי).

 

העתק   (דוא"ל) : ח"כ - חברי ועדת הכספים, חברי ועדת הכלכלה

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...3-download 
buy office 2007 ultimate 
best buy lightroom 5 
buy microsoft project professional 2013 
buy ilife 11 app store 
prix viagra viagra billigt cialis est il en vente libre au luxembourg? levitra eller viagra vente cialis sur paris
cheap viagra order online buy viagra in south africa cialis prescribing information sildenafil uk over the counter buy tadalafil canada
purchase sildenafil cheap sildenafil 50 mg 100mg kamagra tadalafil online canada viagra without a prescription canada