בושה בושה
משיכה, העברת כספים בין קופות גמל ואפיקי חיסכון סוציאלי אחר

דצמבר 2008
אנו חוזרים ומציינים כי נושא  הזכויות והמגבלות של  אפיקי החיסכון הסוציאלי (קופות גמל, קרנות פנסיה חדשות, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות), הנם מורכבים ודורשים ייעוץ מקצועי פרטני. האמור באתר בושה בנושא קופות הגמל, נועד לתת מושג כללי והבנה על מצב זכויות  העמיתים, אך כל פעולה בפועל, או מעשה בתחום זה, מן הראוי שיעשו רק לאחר התייעצות עם  גורם מקצועי, שיבחן את המצב הפרטני.

 

משיכת כספים
אם החלטת למשוך את כספיך מקופת הגמל, כולם או חלקם, הרי קופת הגמל חייבת להעביר לך את כספך, ארבע ימים ממועד מתן ההוראה.  תראה לכך, כי תמלא אחר כל הדרישות הפורמאליות, שהציבה קופת הגמל, כדי שלא תהא אמתלה בידה, לדחות את מועד מסירת הכסף.

 

העברת כספים בין קופות גמל
היכולת לנייד את קופת הגמל שלך, בין חברות מנהלות שונות ובין קופות שונות, הנה יתרון בעל משמעות רבה, המאפשרת לעמיתי הקופות, לבחור את מידת הסיכון בו הם מעוניינים לשאת,  וכן לפעול להפחתת דמי הניהול שהם משלמים לחברות מנהלות קופות הגמל.

 

ההוראות החלות על העברת כספי העמיתים בין קופות הגמל, מוסדרים בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח – 2008,   שתחולתן  מיום 01.10.2008. עם זאת,  לגבי העברת כספים מפוליסת ביטוח וקליטת כספים לפוליסת ביטוח – תחילת התקנות  הנה רק מיום .     1.1.2009   הקלת  הניוד של העברת כספים בין קופות גמל וכלים אחרים של  חיסכון סוציאלי, כמו קרנות פנסיה, הנה בעלת חשיבות ליצירת שוק משוכלל ותאשר לעמיתים, שהם הצרכנים,  לעבור בין מוצרי פנסיה שונים תוך הגברת התחרות והתייעלות השוק כולו.

 

התקנות מסובכות וקשות להבנה למי שאינו בעל מקצוע ומפרידות בין  קופת גמל לקצבה,  בהם בעת הגיע העמית לגיל הזכאות הוא זכאי להתחיל לקבל קצבה חודשית - לבין קופות גמל לתגמולים שהם קופות הוניות, משמע, כאשר מתמלאים תנאים מסוימים, ניתן למשוך את הכספים כולם או חלקם.

 

כן קיימת אבחנה בין עמיתי קופות הגמל  הותיקים, שחסכו כספים בין קופות הגמל לתגמולים, בטרם הייתה חובה להפקיד תחילה כספים בקופת גמל לקצבה  - לבין אלה שהצטרפו למעגל החוסכים מאוחר יותר.

לעניין  הוותק דיני המס,  העברה לא תפגע בזכויות העמית ויישמר מלוא הוותק של הקופה המעבירה,  אולם, לעניין העברה לפוליסת ביטוח, יראו את מועדי ההפקדות בקופה המעבירה כמועדי ההפקדות בקופה המקבלת לעניין דיני המס בלבד.

  • ניתן להעביר כספים בין קופות גמל בכל אחד מהמקרים  הכללים הבאים:
    בין קרן השתלמות באותו מעמד (קיים גם  לפני התקנה החדשה).
    בין קופות גמל לתגמולים באותו מעמד  (קיים לפני התקנה החדשה).
    בין קופת גמל אישית לפיצויים באותו מעמד (קיים גם  לפני התקנה החדשה).
    קופות גמל אינו רשאיות להטיל מס על מי שמחליט לעבור מקופת גמל אחת לאחרת.

ההעברה בין קופות גמל תתבצע בתוך 7 ימי עסקים ממועד בקשת ההעברה. לחשבונו של מבקש ההעברה תיזקף התשואה של יומיים לפני מועד העברת הכספים. לא תיזקף כל ריבית עבור פער הימים.  אולם, לאחר אוקטובר 2008, לאור זרם המשיכות הגדול, האריך האוצר, אגף שוק ההון את פרק הזמן בו חייבת הקופה המעבירה, להעביר את הכסף אל קופת הגמל המקבלת ל  -  20 ימי עסקים.

 

מעבר בין קופת גמל אחת לרעותה, באותו גוף גמל, חלים עליו הכללים של מעבר לקופת גמל אחרת.

 

אם מדובר בשכיר המפקיד  כספים בקופת הגמל באופן שוטף, העברת קופת הגמל תעשה לאחר ההפקדה הבאה לקופת הגמל שלאחר מועד מתן הוראת המעבר, אך לא יאוחר מ – 120 יום, ממועד בקשת  ההעברה.

 

העברת כספים בין מסלולים שונים באותה קופת גמל, (למשל, ממסלול כללי בו משקיעה קופת הגמל גם במניות, למסלול שקלי),  קופת הגמל צריכה לבצע את המעבר תוך 3 ימי עסקים.

 

 

 

 

 

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

price of adobe lightroom 
adobe photoshop elements mac download 
download coreldraw graphics suite x7 32bit 
buy microsoft project professional 2013 
purchase office 2013 
viagra preis in apotheke ricetta levitra acquisto tadalafil generico achat cialis sur internet levitra receta medica
buy viagra soft tabs online cialis picture of pill cialis professional vs cialis indian generic viagra online sildenafil
tadalafil cialis from india does kamagra work on women indian tadalafil cheapest viagra online cialis online prescription