בושה בושה
29.7.09 החל מיום 1.7.09 לא חל על עמיתי קופות הגמל, מס על רווחים


למידע על היבטים שונים של  כספי  חיסכון סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

הקלה ששווייה אלפי שקלים, ממנה ייהנו בעלי קופות גמל,   שבחשבונות שלהם, הופקדו בשנים האחרונות כספים מעל התקרה המוטבת.  דומה, שרוב הציבור, אפילו לא ידע על כך.

 

נותר לעקוב ולראות לכך, כי משרד האוצר, אגף שוק ההון , יוציא הנחיות מתאימות לקופות הגמל, לתקן את  רישומיהם ואת הדוחות שהם שולחים לעמיתים וכי רשויו מס הכנסה יפעלו בהתאם.  אנחנו נעקוב אחר  יישום הדברים.

 

 סעיף  170 בחוק המכונה 'חוק ההסדרים' לשנים 2009-2010, מעניק  לעמיתי קופות הגמל,  הקלה של ממש במיסוי הרווחים על כספיהם בקופות, יותר משציפיתי.  

 

הנושא מורכב והוא כמו סינית לרוב הציבור.  בינתיים, חלפו מספר ימים  מאז חקיקת חוק ההסדרים, ולא ראיתי  בתקשורת אף מלה על  השינוי בנושא המס על הרווחים בקופות גמל. מאחר ואיני עוסק ביחסי ציבור ומשון הסתם ומשום מורכבות הנושא, יש להניח, כי לא יתפוס כותרות בעיתונים ולא אקבל ברבים  קרדיט על פועלי ללא לאות, מול משרד האוצר בתחום  קופות הגמל.

 

  • להזכיר -   עד  31.12.02 היו רווחים על קופות גמל,  ביטוח-חיסכון,  ועל קרנות השתלמות -  פטורים ממס.  תיקון 132 לפקודת מס הכנסה,  שנחקק בשנת 2002, שינה את המצב וכל הרווחים שנצברו בחשבונות העמיתים,  על סכומים מעל התקרה המוטבת, שהופקדו בחשבונות העמיתים החל מ – 1.1.2003,  חייבים במס, המשולם  על-ידי העמיתים בעת משיכת הכספים. שיעור המס   כיום הנו  20% מהרווחים.  
  • יובהר,  חיוב המס ישים רק לגבי  הפקדות כספים מעל התקרה המוטבת, מתייחסת לסכומי  ההפרשות  לחשבונות החיסכון הסוציאלי שלהם – קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים וכו' -  מעבר לתקרה המוטבת בלבד.

 

במסגרת 'חוק  ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת 2009 ; 2010, התשס"ט – 2009'  - המוכר יותר בשמו העממי,  'חוק ההסדרים'   -  שנחקק ביום 23.7.09, האריך  האוצר  את תקופת הפטור על רווחים מנכסים פיננסים של קופות גמל ושל קרנות השתלמות,   על כספים שהופקדו עד ליום 1.7.0 במקום עד  1.1.2003.   משמע  גם הכספים  מעבר לתקרה המוטבת, שהופקדו על-ידי המעבידים או הפקדות של עצמאים, עד ליום  1.7.09 , פטורים ממס על הרווחים. נוספות.  חיסכון  מס עצום לבעלי קופות גמל וקרנות השתלמות, שרובם ככולם, אינם מודעים עדיין למשמעות הדברים ולהטבה הכספית שהתיקון יביא לכיסם. (אלה שמשכו את כספי קופות הגמל  עד ליום 1.7.09, ונוכו להם במקור 20%  מהרווחים, הפסידו.
(ראה גם תובענה ייצוגית, אריה גבע נ. מס הכנסה, לגבי   רווחים על כספי פיצויים, שהפכו לכספי תגמולים.  

 

לקריאת נוסח סעיף 170 לחוק ההסדרים, הקש:  סעיף 170 לחוק ההסדרים 2009.

 

אם לא הבנת את הדברים אל תרגיש לא נוח. מי שאינו בקיא היטב בפקודת מס הכנסה, ובמיוחד באותם סעיפים העוסקים בכספי החיסכון הסוציאלי -  קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, לא יבין הרבה. .

 

יש לציין, כי  במסגרת הדיונים בכנסת או הדיווחים בתקשורת בשבועות שקדמו להצבעה על חוק ההסדרים בכנסת, לא נאמר דבר וחצי דבר על  השינוי, שנמצא בסעיף 170 לחוק ההסדרים  תחת הכותרת : 'תחילה, תחולה, תקנו ראשונות והוראות מעבר'.

 

תמוה  מדוע  האוצר העדיף שלא להאיר  לציבור  את התיקון החשוב בחקיקה,  העובדה כי איש מחברי הכנסת  או אף גורם בתקשורת,  לא  הזכיר את התיקון ניתן להסבירה בכמה אפשרויות ייתכן כי אף אחד מהם לא הגיע בקריאתו עד סעיף 170 הנמצא בסיום חוק ההסדרים,  או  -  כי רבים  לא הבינו את משמעותו. כך או כך, ואנו לומדים ממצב הדברים, על חוסר היסודיות של מעשה החקיקה ושל הדיונים שקדמו לחוק ההסדרים. 

 

כמה מלים על תרומת אריה גבע  לתיקון החוק:

תיקון החוק והארכת תקופת הפטור ממס על רווחי קופת גמל, באה לאחר מאבק עיקש של אריה גבע עם משרד האוצר,  לרבות עתירה לבג"צ 7567/07  אריה גבע נ. שר האוצר.  

 

 לאחר  החלטת שופטי בג"צ,  לדון  לגופם של דברים בעתירה 4567/07   אריה גבע נ. שר האוצר,   תוך דחיית טענת פרקליטות  המדינה, כי בג"צ אינו הפורום הראוי לדון בעתירה וכי על העותר לפנות  לפרוצדורה על-פי דיני המסים,  שהייתה תוקעת את הנושא לשנים רבות -   עשו בפרקליטות המדינה -  חושבים מחדש. 

 

פרקליטות המדינה בתמיכתי, ביקשה דחיית הגשת  סיכומיה לבג"ץ  ופנתה  אל שר האוצר שנבחר לא מכבר, ד"ר יובל שטייניץ, והציגה בפניו את נושא העתירה,  שהנו תקנה  המחייבת את העמיתים למשוך תחילה כספים פטורים ממס לפני שהם ימשכו כספים חייבים במס על הרווחים. שר האוצר הקודם, רוני בר-און,  אטם אוזניו לשמוע  את חוסר ההיגיון בדברים ועמד על כך, כי עמיתי קופות הגמל   ימשכו תחילה מתוך הכספים הנזילים שלהם, דווקא את הכספים הפטורים ממס ולהשאיר את הכספים החייבים במס, ובכך להגדיל את חבות המס שלהם, בלא הצדקה. 

 

משרד האוצר, בראשות ד"ר יובל שטייניץ, להקל באופן משמעותי עם עמיתי קופות הגמל, בנושא המיסוי על רווחים.   החלטה זו באה בשל החשש כי האוצר עלול להפסיד בעתירה ואולי,  תפישתו והבנתו של שר האוצר החדש, ד"ר יובל שטייניץ, כי התקנה המקבילה  אינה סבירה ולא צודקת, הביאו לשינוי המיוחל.

 

במסגרת ההתדיינות המשפטית בעתירה ,  קיבל אריה גבע  ביום  16.6.09  מכתב  מפרקליטות המדינה :

עו"ד גבע שלום,                                                     
בהתאם לבקשה המוסכמת להארכת מועד שהוגשה מטעמנו ביום 16.4.09,

המועד הנוכחי להגשת תצהיר תשובה מטעמנו בתיק חל ביום 18.6.09.

כפי שנכתב בבקשה המוסכמת להארכת מועד מיום 16.4.09, עניינה של העתירה הובא לידיעתו של שר האוצר, ונידון במסגרת דיוני התקציב באוצר ובממשלה.

תוצאת הדיונים הללו מוצאת ביטויה בהחלטת הממשלה מס' 172 מיום 12.5.09 בעניין הרפורמה במיסוי קופות הגמל, ובהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו– 2010), התשס"ט-2009, אשר הוגשה היום על שולחן הכנסת, במסגרת הליך אישור תקציב המדינה לשנים 2009-2010.

נוכח תיקוני החקיקה המוצעים, הכוללים רפורמה במיסוי קופות הגמל, והשלכותיהם לעניין העתירה,

נבקש הסכמתך להגשת בקשה מוסכמת להארכת מועד ל- 30 יום נוספים.

הטעם לבקשת הוארכה הוא שעל פי סעיף 2 לחוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו- 2010 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשס"ט - 2009, המועד האחרון לאישור חוק התקציב (וחוק ההתייעלות הכלכלית) בכנסת חל ביום 16.7.09.

מצ"ב הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, כפי שפורסמה היום ברשומות.

נבקש להפנותך בפרט לסעיפים 165(1), 165(2)(ב) וסעיף 171(א) להצעת החוק (עמודים 612-614 ועמוד 626 להצעת החוק המצ"ב), ולדברי ההסבר שלהם.

כמו כן, להלן קישור להחלטת הממשלה מס' 172 מיום 12.5.09, בה אושרה הרפורמה המוצעת במיסוי קופות הגמל:

בברכה
פרקליטות המדינה


הפעם  זכה הציבור בנושא שיש לו חשיבות כספית על ציבור גדול של קשישים,  ברובד הסוציו-כלכלי בדרג הביניים.  גם אם    תרומתי,  בהקלה המשמעותית על  תשלומי המס של עמיתי קופות הגמל,  הנה חלקית בלבד,   הרי הצלחתי בגדול בעצם העלאת הנושא והמאבק נגד האוצר. 

גם אם רוב ציבור   עמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, לא יידעו  במה מדובר ואולי אפילו לא יבחינו כי הם חסכו סכום נכבד, אני  את גמולי קבלתי.

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

price of adobe lightroom 
adobe photoshop elements mac download 
download coreldraw graphics suite x7 32bit 
buy microsoft project professional 2013 
purchase office 2013 
viagra preis in apotheke ricetta levitra acquisto tadalafil generico achat cialis sur internet levitra receta medica
buy viagra soft tabs online cialis picture of pill cialis professional vs cialis indian generic viagra online sildenafil
tadalafil cialis from india does kamagra work on women indian tadalafil cheapest viagra online cialis online prescription