בושה בושה
15.1.11 משק מים - אינטרסים מול טובת הציבור. מאבק ראשי הערים נגד הממשלה בנושא המים, תוך מצג שווא, ספינים ודברי הבל ובלע.

כמה ראשי ערים, פועלים בנושא החשוב של משק המים,  מתוך אינטרסים צרים של רצון לשלוט בכספי משק המים העירוני  לשימושים אחרים כרצונם, זאת  תוך ניצול עובדת עליית  מחיר המים המאמיר,  לשם  גיוס הציבור לעניינים שמטרתו העיקרית האמיתית הנה  של שליטה על הכספים העצומים של משק המים ורצונם להשתמש בכספים אלה לשימושים כרצונם ולא לשם ייעול, השקעות, שיפור התשתיות של משק המים העירוני. 

על: משק המים ברשויות המקומיות - באתר בושה

המים הנו נושא חשוב, אך  עניינו  העיקרי של אתר בושה,  בתחום תאגידי המים הוא להציג ולהדגיש את  - הצביעות, חוסר היושרה,  המטעה, המסלפת  של כמה ראשי ערים,  הראויה לכל גינוי. כל עוד לא נבער את תרבות השקר, ולא נפים וניישם כללים, לפיהם אי-אמירת אמת,  על-ידי נושאי משרה ונבחרי ציבור הנה בלתי נורמטיבית בעליל, ימשיכו השקרים,  הספינים והתעמולה בתקשורת, תוך הפניית עורף לאינטרסים האמיתיים של התושבים,  לא נהיה מדינה וחברה מתוקנת. 


מאבק ראשי הערים נגד תיאגוד המים, הוא מעשה חסר-יושרה, ציני, אשר קו דק מפריד, בין הדרך בה נוהגים כמה ראשי ערים לבין הטעיית הציבור ואולי אפילו תרמית. כמה  ראשי ערים בחרו להופיע בתקשורת, תוך עוות המציאות, עירוב אמת בשקר, כל זאת מתוך מטרה לא ראויה  וכנגד האינטרס האמיתי של הציבור.  טענותיהם של ראשי הערים, כי מחיר המים ההולך ומאמיר, הנו תוצאה של הקמת התאגידים, אינה אמת,  וטוב עושה, רשות המים, אשר החלה לאחרונה, לראות לכך, כי מידע  נכון ומלא אודות המצב הנכון, יגיע  לידי הציבור.

 


עלה החשש, כי  מאבקם  הפסול לטעמי  של  של  אותם ראש הערים קולניים, יצליח וכי בנימין נתניהו ראש הממשלה  ישעה  לטענותיהם ויתקפל  נוכח הלחצים הפוליטיים שהם מפעילים בתקשורת.  נראה כי  הכתבות בתקשורת בימים האחרונים,  בנושא זה, המציגים את התמונה המלאה והנכונה בפני הציבור,  יסכלו את   כוונתם הרעה של ראשי הערים והממשלה תפעל  ביתר שאת בתחום זה, משמע,  צמצום מספרם של תאגידי המים – מ  54 תאגידים היום, (לכל עיר יש  תאגיד מים נפרד), למספר תאגידים נמוך יותר, אשר  ישרתו כמה ערים ובכך יגדילו את החסכון.


זאת לומר, אין קשר בין מחיר המים  הגבוה עליו מחליטה הממשלה  ובין שאלת קיומם או תיפקודם של תאגידי המים וכל ניסיון ליצור קשר ישיר בין השניים, הנו מניפולציה, תוך הטעיית הציבור.

תיאגוד  משק  המים ברשויות המקומיות, משמעותו העיקרית הנה,  הפסקת שליטת  ראשי הערים  בתקבולי הכספים עבור המים והשימוש בכספים אלה, רק לשם שיפור, יעול, חיסכון, פיתוח וחידוש של מערכות המים והביוב.


תאגידי המים, הנם תאגידים בבעלות הערים או הרשויות המקומיות, ונוצר מצב, בו מנהלי התאגידים, שחלקם היו מנהלי מחלקות המים בעירייות, התלויים במשרתם בראש העירייה, צריכים להתייצב מולו. מטלה ומעמסה לא פשוטה, אך דומה כי רשות המים והממונה על תאגידי המים ברשות המים, ישראל עינב, בגיבוי הממונה על המים, הפנימו, כי אם לא ישיבו מלחמה שערה, מול ראשי העיריות חסרי היושרה, מדינת ישראל  עלולה למצוא עצמה חוזר אחורה,  באחד הנושאים החשובים ביותר לקיומה.

 

נוכח מסע ההכפשות  תוך שימוש באינפורמציה לא מלאה כדי הטעייה של ראשי הערים, פניתי בתאריך  3.12.2010,  כאזרח, אל  פרופסור אורי שני, מנהל רשות המים,  בבקשה כי הגיעה העת  בה תשמיע רשות המים את  קולה באופן ברור, נוקב וגלוי נגד אותם ראשי ערים המסיתים נגד הממשלה ורשות המים.
כעבור ימים ספורים קבלתי בדוא"ל, נייר-עמדה שחוברה ברשות המים, מינואר 2010.  לקריאת המסמך ראה:
נייר -עמדה של רשות המים בנושא משק המים העירוני, בעקבות הרפורמה והקמת תאגידי המים 12.1.11

 

מאמרים וכתבות בתקשורת במהלך  ינואר 2011, החושפים את  האמת אודות משק המים
ימים ספורים לאחר   מכתבי (בלא קשר  אליו, החלו להופיע בתקשורת מאמרים וכתבות, המציגים תמונת מצב שונה לחלוטין,  הסותרת את טענות ראשי הערים.  מתברר, כי הקמת התאגידים חשפה כשלים, בזבוז כמויות  אדירות של מים על-ידי העיריות, שהסתירו את מלוא המידע מהציבור.

הבאנו קישור לכמה מאותן כתבות:

140 מיליון קוב מים מתבזבזים מדי שנה, הרבה מעבר לדיווחי העיריות. מים נעלמים  בצנרת כתוצאה של דליפות לא מטופלות, רישום לא נכון על-ידי העירייות - נתונים קשים על  משק המים בעיריות שנחשפו לאחר הפעלת התאגידים. ידיעות אחרונות, 10.1.2011.
כמה מים נעלמי בצנרת  מחקר, ידיעות אחרונות  10.1.11

 

המים זו פרת מזומנים, העיריות רוצות זה לשלוט בכסף, ראיון  נוקב עם  ישראל עינב, מנהל מינהל המים והביוב העירוני, רשות המים,  שפורסם ביום  18.1.2011 בעיתון דר-מארקר. לקרוא כדי לדעת את  האמת מפי עובד מדינה, אשר מותח ביקורתת קשה על ראשי הערים. ראה: המים פרת מזומנים עבור ראשי הערים, דר-מארקר 18.1.11

 

עולה החשש כי מערכות המים והביוב ברשויות מקומיות רבות קורסות או נמצאות במצב קשה, כאשר ראשי מרבית הרשויות המקומיות, העדיפו במשך כל השנים, להימנע מהשקעות הדרושות לשמירת תשתית המים במצב טוב והוציאו, את  עודפי תקבולי המים על נושאים שוטפים שהם חפצו ביקרם.

טוב עשתה ממשלת ישראל  בזמנו, ששמה סוף למה שניתן לכנות כהפקרות רבתי, וקבעה כי כל משק המים ברשויות המקומיות יתנהל באמצעות תאגידים שייעודם ופעילותם, תהיה אך ורק בתחום המים והביוב.

ראשי העיריות לא אהבו כי לוקחים להם את התרנגולת שמטילה ביצי זהב בטווח הקצר, אך אם ידעו, כי  אי אפשר  פוליטית וציבורית לתקוף את הממשלה באופן הוגן, ישיר וראוי בנושא זה, לכן, בניצוחו של שלמה בוחבוט ראש עיריית מעלות ויו"ר השלטון המקומי,  התחילו  מסע (קמפיין) מתוקשר נגד הממשלה ונגד תאגידי המים תוך הצגה מטעה של העובדות,  תוך שימוש במחיר המים הגבוהים כעילה להחזרת תאגידי המים, לידיהם ושליטת המוחלטת של ראשי הערים.   מי מקרב הציבור, אינו תומך בהורדת מחיר המים ועניין זה כאמור, אין לו קשר לקיום תאגידי המים. 

יש כמה  ראשי עירייה קולנייים כמו יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, או יוסף שבו ראש עיריית נס ציונה, אשר פנינו אליהם באופן אישי במכתב והעמדנו אותם על הדרך הלא ראויה בה הם נוהגים בתחום זה, אך לא זכינו לתשובה.  יעל גרמן ויוסף שבו ,אינם ראשי העירייה היחידים הפועלים  תוך צביעות בשקר ,ואנו מבקשים 'סליחתם' של אותם ראשי ערים, אשר  דבריהם  נגד הממשלה ונושא התיאגוד, שהגיעו לידיעתנו, לא היו עסיסים  מספיק. 

הגיעה העת, להעמיד  במקומם את  אותם ראשי ערים  הפועלים שלא לטובת הציבור, לגנות אותם  נבחרי ציבור צעקנים על דרך פעולתם ולהפנות להם עורף. מלים הם נשק חופשי בדמוקרטיה, אשר כאשר נבחרי ציבור, עושים בהם שימוש קלוקל, יש בכך משום הפרת חובת האמונים שהם חבים כלפי הציבור.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

download microsoft office 2010 macbook 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...vate-cheap 
price of windows 7 professional in australia 
download adobe dreamweaver for mac 
adobe lightroom 5 cheapest 
cialis bijsluiter vente viagra andorre tadalafil farmacia billigt viagra viagra on line senza ricetta
viagra india price viagra for sale without prescription where to buy viagra cheap discount viagra online viagra american express
generic viagra soft tab where to buy viagra tablets sildenafil for sale buying viagra online without prescription viagra 100 mg