בושה בושה
הפסקת הוספת פלואור למים - פתרון או אסון

פרשת הוספת פלואור למים,  (הפלרה) נמשכת זמן רב ויש  לגביה  דעות של מומחים  לכאן ולכאן.   האם המידע שעמד לנגד עיני  יעל גרמן שרת הבריאות, בעת קבלת ההחלטה להפסיק את ההפלרה היה מספיק והאם מדובר במידע  אמין.

 

 


  • יחסי ציבור של איש פוליטי, כשלעצמם, אין בהם פסול.  אבל כשהם הופכים להיות תחליף לעשייה, כאשר הם נעשים תוך בורות או תוך הטעייה או של אי ידיעת כל העובדות, או  במצבים   העדר  של כל המידע הנדרש בפני מקבלי ההחלטות, הרי הציבור כולו נמצא בב


בהקשר הפסקת  ההפלרה של מי השתיה,    אותנו מעניין רק החשש כי המידע אשר הונח בפני שרת הבריאות  בטרם היא קבלה  החלטה, אינו אמין, זאת נוכח  המידע שהציג  איגוד רופאי הילדים שטוען בתוקף על קיום עובדות אחרות, תוך שהוא תומך בהמשך  הוספת הפלואור למי השתיה.

הבעיייה הנה   אפשרות של חוסר אמינות המידע שהביא את יעל גרמן לקבל את החלטתה, העומד בסתירה למידע אותו הציגו בפניה  איגוד רופאי הילדים.

 

 

ידיעות YNET – גרמן לא מתקפלת ,ההפלרה מסוכנת לבריאות ולדבריה היא תופסק.  30.4.13

 

הפלרת מי השתיה תיפס. שרת הבריאות אישרה את תקנות המים.  דר מרקר 11.4.13

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...3-download 
buy office 2007 ultimate 
best buy lightroom 5 
buy microsoft project professional 2013 
buy ilife 11 app store 
prix viagra viagra billigt cialis est il en vente libre au luxembourg? levitra eller viagra vente cialis sur paris
cheap viagra order online buy viagra in south africa cialis prescribing information sildenafil uk over the counter buy tadalafil canada
purchase sildenafil cheap sildenafil 50 mg 100mg kamagra tadalafil online canada viagra without a prescription canada