בושה בושה
11.4.13 יעל גרמן 'פועלת למען צדק חברתי' - העלאת מס הבריאות לשני העשירונים העליונים.

כאשר יעל גרמן שרת הבריאות מדברת על צדק חברתי,   לבי נחמץ ולעג ממלא את פני. מה ליעל גרמן ולמושג צדק חברתי. ראה  איך פירשה יעל גרמן את המושג צדק חברתי, לגבי תשלומי הארנונה בעת כהונתה כראש העירייה.  ככל שהדירה יוקרתית יותר, התשלום למ"ר נמוך יותר. זה צדק חברתי מבית מדרשה של יעל גרמן. ראה: תשלום ארנונה בהרצליה, אנטי-חברתי בעליל.  תפישת עולמה של יעל גרמן, על צדק חברתי.

 

 


  • יחסי ציבור של איש פוליטי, כשלעצמם, אין בהם פסול.  אבל כשהם הופכים להיות תחליף לעשייה, כאשר הם נעשים תוך בורות או תוך הטעייה או של אי ידיעת כל העובדות, או  במצבים   העדר  של כל המידע הנדרש בפני מקבלי ההחלטות, הרי הציבור כולו נמצא בב

 

 

בעקבות הודעתה של יעל גרמן שרת הבריאות בשבועות הראשונים לכהונתה,   כי בכוונתה להעלות את מס הבריאות לשני העשירונים העליונים.

ראה למשל :

יעל גרמן תעלה את מס הבריאות לשני העשירונים העליונים  כלכליסט  מיום 11.4.13 :

 

לא נכנס לדיון האם אכן ראוי להעלות את  המס לשני העשירונים, והאם הדבר פרקטי ויעבור פוליטית, אך לא נראה כי יעל גרמן עומדת באמת להאבק על עניין זה. מה רע מבחינתה לשחרר את בלון  או  ידיעה לא מחייבת, המציגה אותה כלוחמת למען הצדק החברתי.  (נתעלם מהעובדה כי העשירון התשיעי, הנו בני מעמד הביניים, שמפלגת עתיד  חרטה על דגלה לפעול למענו.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy microsoft office standard 2007 online 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...vate-cheap 
buy microsoft office project standard 2013 
download adobe dreamweaver for mac 
adobe lightroom 5 cheapest 
cialis bijsluiter vente viagra andorre cialis uten resept billigt viagra viagra prescription médicale
sildenafil vs tadalafil buy viagra sildenafil viagra price in india discount viagra online viagra american express
tadalafil best price viagra online india sildenafil soft buying viagra online without prescription viagra 100 mg