בושה בושה
הליכי צרכנות

הליכים  משפטיים  בענייני צרכנות

 

 הליכים צרכנים,    אינו מושג פורמאלי והוא מתייחס להליכים משפטיים אשר עוסקים  בנושאי צרכנות:

 

הליך משפטי של היחיד בנושא צרכנות , דומה לכל הליך משפטי אחר, אך יש לו מאפיינים יחודיים מסוימים.   אם היית קורבן לכשל צרכני ולא עלה בידך להגיע להבנה עם ספק המוצרים או השירותים, בידך לוותר על לממש את זכותך  בדין, בדרך של  הליכים משפטיים.

 

אם בחרת לתבוע,   בידך שתי אפשרויות:

 

 תביעה קטנה

המוגשת על-ידי היחיד בעצמו  בבית-המשפט לתביעות קטנות, שהוא הליך יעיל, מהיר ובידך לנהל את ההליך בעצמך.על תביעה קטנה באתר בושה, הקש: תביעה קטנה

 

תביעה רגילה

אם מדובר בסוגייה עקרונית יותר או במסכת ראיות מורכבת, יש  מקום לשקול הגשת תובענה רגילה.  בסכומים המדוברים, בדרך כלל, ההליך יתנהל בדרך של תובענה בסדר-דין מהיר (תקנות סדר -דין האזרחי, סעיפים 214 ואילך).

בהליך  של תובענה בסדר דין מהיר,   כתבי הטענות מוגשים בדרך של תצהירים. בדרך כלל, אדם ללא השכלה משפטית, יתקשה לנהל הליך כזה בעצמו, אך הדבר אפשרי.

 

תובענה ייצוגית

בעניין תובענה ייצוגית בנושאים צרכניים, קיימת הוראות חוק פרטנית בעניין, אך זה נושא לעורכי-דין.

אם ברצונך  כצרכן, לפנות לעורך-דין כדי שייצג אותו בהליך של תובענה ייצוגית בנושא צרכנית,  המידע המובא להלן, ישמש לך בסיס להבנת חלקך כתובע, לעומת מעמדו של עורך הדין.

 

על תביעה ייצוגית באתר בושה, הקש:   תביעה ייצוגית בנושא צרכניים

 

 

 תביעות קטנות, מדריך הנהלת בתי המשפט

תביעה קטנה – דברי הסבר  מטעם הנהלת בתי-המשפט:

 

ראה:

 


הקדמה
בית המשפט לתביעות   קטנות נועד להקל על האזרח ולאפשר בירור, בדרך פשוטה וקצרה של תביעות כספיות שהגיש יחיד (לא חברה ולא תאגיד), לגבי סכומים נמוכים יחסית, וכן של סכסוכים על רקע של צרכנות ומתן שירותים כשנושא הסכסוך הוא בשווי שאינו עולה על  33,800.0 ש"ח   (1.5.14) סכום זה משתנה מעת לעת ע"פ עלויות המדד.

 

המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו בא במקום יעוץ משפטי. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק. 


היכן לתבוע
את התביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. (ליד רוב בתי משפט השלום פועל גם בית משפט לתביעות קטנות). לתובע נוח בדרך כלל לתבוע קרוב למקום מגוריו, אך יש כללים הקובעים את מקום הגשת התביעה.

יש כמה חלופות למקום הגשת התביעה:
במקום מגוריו או במקום עיסוקו של הנתבע.
במקום יצירת ההתחייבות, לדוגמה: המקום שבו נחתם החוזה.
המקום שנועד לקיום ההתחייבות (גם אם לא קוימה).
מקום המסירה של הנכס.
מקום המעשה או המחדל שבגינו תובעים, לדוגמא: בתאונה שהתרחשה בעפולה והתובע גר בתל אביב אפשר לתבוע בעפולה, אך לא בתל אביב, אלא אם הנתבע גר גם הוא בתל אביב. 


מי רשאי לתבוע 
תביעה בבית משפט לתביעות קטנות רשאי להגיש יחיד. מכאן שחברה, תאגיד עירייה וכ'ו, אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות. המונח "יחיד" כולל גם רבים. אין הגבלה על צירוף כמה תובעים יחד, כגון: בעל ואשתו, או דיירי בית, ובלבד שאינם תאגיד. 

את מי אפשר לתבוע
יש להקפיד שהנתבע יהיה אישיות משפטית, כלומר אדם או תאגיד, כגון: חברה. כאשר המדובר בחברה, יש לציין את השם המדוייק כולל "בע"מ" בסוף השם.

אין לתבוע שם מסחרי סתם שאינו חברה, כגון "וילונות פלוני", אלא יש לתבוע שמית את בעל העסק. מותר לתבוע כמה נתבעים יחד באותו העניין. אם צד מתגורר ביישוב בו יש שמות דומים רבים, רצוי להוסיף את שם האב, על מנת למנוע טעויות בזיהוי.

יש להקפיד על ציון פרטים מלאים, לרבות טלפון נייד, כתובת מלאה, ובכלל זה המיקוד. אין לציין תא דואר ככתובת. 


הגשת התביעה 
כתב התביעה יוגש על פני טופס אותו ניתן לקבל במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות, או ע"י לחיצה כאן . כתב התביעה ינוסח בקיצור אך בבהירות, רצוי לפרט בתכלית הקיצור את הטענות והעובדות הרלוונטיות. יש לצרף העתקי המסמכים החשובים לטיעון (חוזה, צילומים, חוות דעת מומחה, קבלות וכו). תביעות בנושא תאונות דרכים יש לצרף בנוסף לחוות דעת שמאי, גם את צילומי הרכב המקוריים וכן שרטוט המציג את מקום התאונה ומהלכה. במידה ונפתח בעקבות בתאונה תיק במשטרה, יש לפרט מה עלה בגורלו - אם נידון הענין בבית משפט לתעבורה, יש להמציא את כתב האישום ופסק הדין.

רצוי להדפיס את כתב התביעה, אך ניתן להגישו גם בכתב יד, ובלבד שהוא קריא וברור.

את כתב התביעה ניתן לכתוב בעברית או בערבית בלבד.

בכתב התביעה יציין התובע את שמו המלא, מספר ת"ז, כתובת ומספר טלפון. כשמדובר בנתבע שאינו יחיד, יש לברר אם זו אישיות משפטית שניתן להגיש נגדה תביעה. כאשר מדובר בחברה או תאגיד, יש לציין שם מדויק, לרבות אם החברה היא "חברה בע"מ" ואת מספר ח.פ. שלה.

את כתב התביעה, בצירוף המסמכים, יש להגיש למזכירות ב-3 עותקים מלאים, כולל הנספחים, באם הוא מוגש נגד נתבע אחד. עבור כל נתבע נוסף, יש לצרף עותק נוסף על כל נספחיו.

בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרה של אחוז משווי התביעה ואגרת הקלדה, אך לא פחות מסכום מינימלי המתעדכן מעת לעת. האגרה תשולם במזומן, בכרטיס אשראי או בבולי הכנסה. המזכירות שולחת עותק מכתב התביעה לכל נתבע בצירוף "הזמנה לדין" שבה מוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט בבית המשפט ביום ובשעה הקבועים בהזמנה.

אין לתבוע יותר מ- 5 תביעות קטנות בשנה אחת, באותו בית משפט .


כתב הגנה 
כתב הגנה יוגש על גבי טופס שנשלח לנתבע. על הנתבע להגיש את כתב ההגנה בשלושה עותקים + הנספחים ולצרף עותק נוסף לכל תובע/נתבע נוספים. ניתן להגישו במזכירות או באמצעות דואר רשום בלבד (אין לשלוח כתב הגנה בפקס), זאת תוך 15 יום מהמצאת התביעה לידיו – שאם לא כן, זכאי התובע לקבל פסק דין לפי כתב תביעה בלבד. במקרה של בקשה לפסק דין בהעדר הגנה על התובע להגיע למזכירות ולהגיש את בקשתו. כתב הגנה פטור מתשלום אגרה. 


תביעה שכנגד 
תוגש במקום הגשת התביעה המקורית. 
נתבע רשאי להגיש תביעה כנגד התובע על גבי טופס תביעה ולהוסיף בכותרת "תביעה שכנגד". כתב התביעה שכנגד, יוגש בשלושה עותקים מלאים + הנספחים. עותק "תביעה שכנגד" נוסף יוגש עבור כל נתבע שכנגד נוסף. תביעה שכזו כרוכה בתשלום אגרה.

כתב הגנה לתביעה שכנגד – כתב הגנה לתביעה שכנגד יש להגיש תוך 7 ימים מיום ההמצאה. 


הודעה לצד ג' 
נתבע הטוען שצד שלישי צריך לשאת באחריות לתביעה שהוגשה נגדו, יכול להגיש הודעה לצד שלישי. אפשר להגיש הודעה זו, על גבי טופס תוך ציון בכותרת "הודעה צד ג'". הודעה זו כרוכה בתשלום אגרה. יש להגיש "הודעה לצד ג'" ב- 4 עותקים, כולל כל המסמכים שבהודעה לפי הפירוט להלן: אחד לבית המשפט, אחד לתובע, אחד למגיש ההודעה ואחד לנתבע צד ג'. כמו כן, יש להגיש עותק מלא של כתב התביעה המקורי עבור צד ג' (שהוא צד "חדש" בתיק). עבור כל צד ג' נוסף יש להוסיף עותקים כמפורט לעיל.

 

כתב הגנה ל"הודעה לצד ג'"

צד ג' שקיבל תביעה מהנתבע יגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בצירוף כל מסמך המחזק את טענותיו. במספר העותקים כמפורט לעיל. 

כללים לקיום הדיון המשפטי 
בעת הגשת כתב התביעה במזכירות יימסר לתובע מועד הדיון (לא תשלח לו הודעה נוספת). על המועד תשלח הזמנה רק לנתבע/ים.

אם חזרה התביעה עקב כתובת שגויה או מסיבה אחרת, ניתן לבקש בכתב מבית המשפט לבצע המצאת התביעה לנתבע ב"מסירה אישית" שתעשה על ידי התובע.

יש להגיע בזמן לדיון.

על הצדדים להגיע ישירות לאולם הדיונים.

במקרה שהתובע לא קיבל בדואר כתב הגנה מהנתבע/ים, עליו לוודא במזכירות, 30 יום לפני מועד הדיון, שאכן נמסרה התביעה לנתבע/ים. אי מסירה עלולה לגרום לעיכוב במתן פסה"ד (במועד הדיון), ולדחייתו למועד אחר. 

במקרה שנבצר מאחד הצדדים להופיע במועד הדיון עליו להגיש בקשה לדחית מועד הדיון, לה תצורף תגובת הצד שכנגד. לאחר מכן עליו לברר את התשובה במזכירות לפני מועד הדיון. כל עוד לא החליט השופט על שינוי המועד, נשאר בעינו המועד הקבוע. במידה ונבצר ממבקש הדחיה לקבל תגובת הצד שכנגד יפרט מדוע נבצר הדבר ממנו. 

אי התייצבות למשפט 
אי התייצבות לדיון של צד שהוזמן כדין עלולה להביא לדחיית התביעה, במקרה שהתובע/ים הוזמנו ולא התייצבו, ולמתן פסק דין לטובת התובע/ים במקרה שהנתבע/ים הוזמנו ולא התייצבו לדיון.

צד שלא התייצב לדיון מסיבה מוצדקת, רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין, בצרוף תצהיר התומך בעובדות שבבסיס הבקשה, בשלושה עותקים לפחות. 

עדים וראיות 
כל צד רשאי להביא עדים ביום הדיון ללא תשלום (אין צורך ליידע את המזכירות על כך). אי התייצבותו של עד שלא הוזמן על יד בית משפט לא תשמש עילה לדחיית מועד הדיון.

צד המעונין להזמין עד, רשאי לבקש את הזמנתו באמצעות בית משפט, לפחות 30 יום לפני מועד הדיון. יש להפקיד בקופת בית המשפט פיקדון עבור כל עד. 

הסדר פשרה 
אם הגיעו הצדדים להסדר פשרה לפני מועד הדיון, יגישו על כך, בהקדם האפשרי, הודעה משותפת בכתב. במידה ונשלחה ההודעה בפקס תשלח במקביל הודעה בדואר רשום. עם אישור ההסדר על ידי השופט לא יצטרכו הצדדים להופיע ביום הדיון. יש לוודא לפני מועד הדיון שהסדר הפשרה אושר על ידי בית המשפט. 

סדרי הבאת הראיות 
הצגת ראיות פרושה הצגת עובדות בפני השופט. סדרי הבאת ראיות וטענות הצדדים יקבע על ידי בית המשפט בדרך שנראית לו. 

בוררות וגישור 
בוררות – הצדדים רשאים להסמיך את בית המשפט לדון בתביעה כבורר. במקרה כזה הדיון יהא קצר ביותר.

גישור – הצדדים רשאים לנסות ולפתור את הסכסוך שביניהם בדרך של גישור, אם מבקשים הם לפתרו בדרך מהירה באמצעות מגשר שליד בית המשפט. ניתן לפנות למגשר באמצעות מזכירות בית המשפט לתביעות קטנות. 

פסק דין 
בתום הדיון בתביעה יתן בית המשפט את פסק הדין. אולם הוא רשאי לדחות את מועד מתן פסק הדין ופסק הדין ישלח לצדדים בדואר. 

הוצאה לפועל 
לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו והמשך ההליכים מתבצעים בהוצאה לפועל. אם אין הצד החייב משלם את הסכום הנקוב בפסק הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש את ביצועו של פסק הדין. 

ערעור 
על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית משפט המחוזי. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים

להורדת טפסים (כתב תביעה, כתב הגנה) בתביעה קטנה,   הקש:

http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/ktanot.htm

 

 

 

 
מדריך לתביעות קטנות - דוגמא, המועצה לצרכנות
אנו מביאים את הנחיות המועצה הישראלית לצרכנות, שניתנות כשרות לציבור לעניין תביעות קטנות

תביעות קטנות מדריך מקוצר -   לניהול תביעה קטנה בבית-המשפט לתביעות קטנות – מדריך מקוצר

 

ראה:

 

 

 

 

הועבר באמצעות המועצה הישראלית לצרכנות.          מעודכן לחודש אוגוסט 2002.

 

מפתח עניינים

כללי
1. מהו בית משפט לתביעות קטנות?

2. לתובע: היכן וכיצד מגישים תביעה:

3. לנתבע: כיצד מנהל המשפט?

4. כיצד מתנהל המשפט?

5. מתי מקבלים פסק דין?

6. כיצד לערער?

7. מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?

8. מה קורה אחרי מתן פסק הדין?

9. דוגמאות

·       כתב תביעה

·       הזמנה לדין

·       כתב הגנה

**************

 

כללי
מוגש לכם מדריך מקוצר לאפשרות תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות.

ההסברים המובאים כאן ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות מבוססים על החוק ועל התקנות בעניין זה. מטבע הדברים, הסבר קצר ותמציתי אינו יכול להקיף את כל המקרים והנסיבות שבגללם אפשר להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. גם ההסברים לגבי ההליכים, בבית המשפט ובהוצאה לפועל, אינם כוללים כל פרט, אלא רק ממחישים באופן כללי כיצד הדברים מתנהלים.

לכן אפשר להיעזר בהסברים אלו כהנחיה כללית ובמקרה של שאלות אפשר לפנות למזכירויות בתי המשפט לתביעות קטנות או למשרדי המועצה הישראלית לצרכנות, באמצעות הכתובות והטלפונים המתפרסמים כאן.

ככלל, לפני שמגישים תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, מומלץ להיות נוכח בדיונים אחדים של בית משפט זה על מנת להתרשם מקרוב וללמוד כיצד מתנהל הדיון המשפטי.  נכון שדבר זה גוזל זמן, אבל לא רק שאתם עשויים לגלות שהדיונים יכולים להיות מעניינים, אלא יש בכך גם כדי לעזור לכם בניהול התביעה שלכם.

 

1. מהו בית משפט לתביעות קטנות?

א.   בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים, ובדיון קצר ומהיר. ייחודו של בית משפט זה בכך שהתובע והנתבע בדרך כלל מייצגים את עצמם ללא עו"ד (ראו סעיף 4(ב) בהמשך).


כל אדם יכול להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות, אם הסכום שהוא תובע הוא 33,800.0  ₪   (1.5.14).  (סכום זה מתעדכן מדי פעם).

ב.   בית משפט לתביעות קטנות מופעל ליד כל בית משפט שלום בארץ.

 

2. לתובע: היכן וכיצד מגישים תביעה?
א.  את התביעה מגישים בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:

1. מקום מגוריו של הנתבע;

2. מקום עסקו של הנתבע;

3. המקום שבו בוצעה העסקה או נחתם החוזה;

4. המקום שבו הייתה העסקה אמורה להתבצע;

5. המקום שבו אמור היה המצרך להימסר.

ב.  כדי לפתוח בתביעה, יש להגיש לבית המשפט כתב תביעה (ראו דוגמא בהמשך). טופס כתב תביעה אפשר לקבל במזכירות בית המשפט. לכתב התביעה יש לצרף צילומים של המסמכים שעליהם מתבססת התביעה. יש לזכור, כי אין אפשרות לתבוע פעמיים בגלל אותו עניין, לכן רצוי לכלול בכתב התביעה כל סכום הנוגע לעניין.

ג.  יחד עם הגשת כתב התביעה למזכירות בית המשפט חובה לשלם אגרת בית משפט בשיעור של אחוז אחד מסכום התביעה, או סכום מינימלי של 83 ₪ (הסכום  מתעדכן מעת לעת). בעת מסירת כתב התביעה למזכירות לבית המשפט יודיעו הפקידים לתובע את התאריך והשעה שבהם ייערך המשפט.

ד.  בעת הגשת התביעה חשוב להקפיד כי זהות הנתבע תהיה אישיות משפטית (אדם או חברה), ולא שם מסחרי או כינוי. אם אפשרי עדיף לרשום גם את מספר תעודת הזהות, וכשמדובר בעוסק, מספר העוסק מורשה, וכשמדובר בחברה – מספר החברה.

ה.  כתב התביעה צריך להכליל גם פירוט של הנזקים הנטענים תוך תמיכתם, ככל האפשר. אם, למשל, נדרש פיצוי בשל הפסד שבוע עבודה, יש לצרף תלוש משכורת המעיד על שווי יום עבודה; אם נדרש החזר הוצאה, יש לצרף תיעוד ההוצאה, בעדיפות לקבלה.

ו.   בית המשפט ישלח לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין. בהזמנה זו יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום. כתב הגנה זה הוא התשובה שלו לתביעה. על הנתבע להגיש כתב הגנה ולהתייצב למשפט במועד נקבע בהזמנה. אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד רשאי התובע לבקש פסק דין בהעדר הגנה, אולם בית המשפט אינו מחוייב לנתנו ויכול להחליט על קיום דיון בנוכחות הצדדים.

 

3. לנתבע: כיצד מגישים כתב הגנה?

אדם שקיבל בדואר מבית המשפט כתב תביעה והזמנה לדין חייב להגיש כתב הגנה על גבי טופס שיצורף לתביעה (ראו דוגמא בהמשך).      
יש למלא את הטופס ולהגישו לבית המשפט תוך 15 יום.                 
נתבע שאינו מגיש כתב הגנה או אינו מתייצב למשפט יפסיד ויינתן פסק דין נגדו.      
הנתבע רשאי גם להגיש תביעה שכנגד, כלומר לתבוע את התובע, אם יש סיבה לכך. גם סכום תביעה שכנגד מוגבל ל- 16,700 ₪.           
תביעה שכנגד מגישים על ידי מילוי כתב תביעה. בית המשפט יודיע במקרה כזה לתובע שעליו להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים.

4. כיצד מתנהל המשפט?
א.    המשפט מתנהל לפני השופט בצורה לא פורמלית, פשוטה ומהירה.

ב.   תובע או נתבע אינם רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין במשפט, אבל במקרים מיוחדים אפשר לבקש מהשופט להיות מיוצג על ידי ארגון שהוסמך לשם כך. אם התיר השופט שארגון ייצג את אחד הצדדים, הוא ירשה גם לצד השני להיות מיוצג.

ג.   אם שני הצדדים מסכימים, רשאי השופט לדון בתביעה כבורר, או להעביר את הדיון לבורר אחר המסכים לדון בתביעה. הבורר אינו מקבל שכר מן הצדדים.       
ישנו הבדל בין ניהול משפט על ידי שופט לבין בוררות: אם יפסוק כשופט, אפשר לערער על החלטתו, לאחר שמבקשים רשות לכך מבית המשפט המחוזי. במקרה כזה עלול תהליך הערעור להימשך זמן רב, והדבר כרוך בהוצאות כספיות. אבל, אם השופט יפסוק בתביעה בתור בורר, קביעתו היא סופית ואי אפשר לערער עליה.

 

5. מתי מקבלים פסק דין?
השופט רשאי לתת פסק דין כבר בתום הדיון, אולם הוא רשאי לדחות את מתן פסק הדין למועד מאוחר יותר, לא יאוחר משבעה ימים מתום הדיון.

6.  כיצד לערער?
כדי להגיש ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות צריך לקבל רשות לכך מבית המשפט המחוזי. את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

 

7.  מה קורה אם לא מתייצבים למשפט?
א.  אם שני הצדדים לא מופיעים – התביעה תימחק. כשהתביעה נמחקת – אפשר להגישה מחדש.

ב.  אם מופיע התובע אך הנתבע לא מופיע – ייתן בית המשפט פסק דין על סמך כתב התביעה.

ג.  אם הנתבע מופיע אך התובע לא מופיע – התביעה תידחה.

כשהתביעה נדחית – לא ניתן להגיש תביעה מחדש.

בכל אחד משלושת המקרים הללו אפשר לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את פסק הדין, תוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין, או מאוחר יותר – תוך בקשה מנומקת להארכת המועד.

 

8.  מה קורה אחרי מתן פסק הדין?
אם בית המשפט קבע, שהנתבע צריך לשלם סכום כסף מסוים לתובע, הנתבע צריך לעשות זאת מייד, או בתוך התקופה שקבע בית המשפט.

אם הנתבע אינו עושה זאת, יכול התובע לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל אשר בבית המשפט, עם העתקים מאושרים של פסק הדין לפי מספר הנתבעים-החייבים ועוד העתק נוסף. שם מקבלים טופס "בקשה לביצוע". לאחר שממלאים את הטופס במספר העתקים כמספר החייבים ועוד העתק אחד, ניגשים לקופת בית המשפט, משלמים אגרה, ונקבע מספר לתיק. התובע מקבל העתק מהבקשה וכן קבלה.

לאחר מכן תשלח לשכת ההוצאה לפועל. מכתב אזהרה אל הנתבע-החייב, ותתבע ממנו לשלם את סכום התביעה. הוא יוזהר, שאם לא ישלם חובו בתקופה האמורה באזהרה, יינקטו נגדו אמצעים.

 

אם הנתבע-החייב אינו משלם, יקבל התובע הודעה מההוצאה לפועל בעניין זה. אז הוא יכול להגיש "טופס נקיטת אמצעים", ובו יצביע על הפעולה שהוא מבקש לנקוט, כגון: עיקול או צו מאסר. נציגי ההוצאה לפועל ייצאו לביתו של החייב שלא שילם ויעקלו את רכושו בערך של הסכום שמדובר בו. אם גם אז לא ישלם את המגיע, במקרים מסוימים יו"ר ההוצאה לפועל מוסמך להוציא פקודת מאסר נגדו.

 

במקרה של הוצאה לפועל בעניין שטרות, כולל שיקים, התהליך הוא קצת שונה ויוסבר לתובע על ידי אנשי ההוצאה לפועל כאשר ימסור את בקשת הביצוע לידיהם.

 

דוגמאות
כתב תביעה

בבית המשפט לתביעות קטנות

ב_____________                                            תיק מס' ______________

1. שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו;

2.  שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו;

3.  תיאור התביעה:

א. המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף.      
הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת;

ב. המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

ג.  מקום המסירה של הנכס;

ד.  מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

ה.  סכום הכסף הנתבע;

ו.   נימוקי התביעה (בתמצית):

4.    אני מצהיר כי בשנה האחרונה לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות.

 

_________________

חתימת הנתבע

 

 

 

 


השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

cost of adobe indesign in india 
buy windows xp os 
price of mountain lion os 
purchase windows xp home 
download acrobat standard 9 
viagra receptfri cialis acheter kamagra en france achat viagra rapide generique du viagra
where can i buy kamagra in london generic viagra american express what is viagra super active cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
viagra cost in india sildenafil citrate tablets india sildenafil brand names generic cialis picture sildenafil for females