בושה בושה
19.10.12 דוח מבקר המדינה, מאשש את הידוע על קיום שחיתות שלטונית מקיפה. בולטת אוזלת ידם של שומרי הסף
שישי, 19 אוקטובר 2012 17:40


  דוח מבקר המדינה מאשש את  קיומה של  שחיתות שלטונית מקיפה בישראל. אין מדובר במעשי גניבה, שוחד או שוד. אלא בסתם מיליארדים אשר 'מטיילים' מהכיס הציבורי לכיסם של  עובדים חזקים, תוך קיום מצב בו  בולטת  אוזלת ידם של שומרי הסף-  אשר כשלו בתפקידם לשמור את  נכסי הציבור. אנו עדים להתנהלות מופקרת, כאשר למעשה,  רשויות אכיפת החוק, אינם עושים מלאכתם נאמנה. לקריאת הדוח המלא, חוויה קשה לא מרנינה ראה:
מבקר המדינה, דוח שנתי  63 א'  17-10-12


ממדי השחיתות השלטונית ברשויות השלטון בישראל,  נחשפים  בדוח מבקר המדינה לשנת 2012, אשר חושף שורה ארוכה של   מקרים,  בהם מצא המבקר דפוסי  התנהלות בלתי-ראויה בעליל של  זרועות השלטון, לרבות תאגידים ממשלתיים.  אין מדובר במעשי גניבה בנאלים או שוד אלים, או מעשה שוחד עבירות פליליות בהם נזעקת המשטרה לחקור, אלא במעשים  מופקרים לא נורמטיביים אשר ההיבט הפלילי בהם לא ברור, אך הם   מסמלים שחיתות שלטונית ברורה אשר נזקיה לקופה הציבורית  הנם כסף עתק.


דומה כי  רשויות אכיפת החוק, אדישים למצב, בו גורמים בקרב רשויות השלטון והתאגידים, מביאים להסטת סכומי כסף גדולים מהציבור לעבר קבוצות או בודדים, גם כאשר הדברים נעשים באופן לא ראוי, זאת כל עוד  אין  מדובר במעשה בו  נושא משרה, נטל באופן ישיר לכיסו.
העובדה כי  ציבור הרחב הוא הנושא בנטל הההפקרות של  העברת כספים לידיים של בודדים, של העדפה פסולה או התנהגות המנוגדת לכללים  מצד נושאי משרה ושאר כשלים קשים  -  אינה גורמת לרשויות אכיפת החוק לפעול כנגד האחראים.   לתפישת עולמי, מעשה בו נושא משרה או  נבחר ציבור,  בו נגרם ביודעין,   הטלת עומס כספי  על הציבור או חלקו, הנו   מחפיר, חמור וקשה הרבה יותר, מאשר מעשה גנבה, או שוחד שלא הביא לנזק של ממש.   כל עוד, היועץ המשפטי, הפרקליטות, והמשטרה, אינם סבורים כך והם רואים במעשים מופקרים אלה, כשל מנהלי גרידא, וכל עוד אין ראש הממשלה, שר המשפטים והכנסת,   מאלצים את רשוית אכיפת החוק,   לפעול לשמירת האינטרס הציבור הממשי, בדרך של ביעור השחיתות השלטונית, המצב ילך ויחמיר והרבים, ימשיכו לשלם  עבור מעשיהם הנואלים של  המעטים, כלומר מבין אלה המחזיקים במשרות נכבדות הפועלים באופן לא ראוי, קבוצות חזקות של עובדים ושאר מחוברים ובעלי כוח.  


שוב קבלנו  ממבקר המדינה,   התראה על מחלה  ממארת של זרועות השלטון, שתעבור גם היא בלא תגובה הולמת.  חלפו רק יומיים מעת הפרסום, ודומה כי הדברים כבר נשכחו מלב הרבים.  ממשלת ישראל, הפוליטיקאים  - ממילא אינם ששים לעשות מעשה לבער את  הרע וכך ידברו קצת על המיליארדים אשר זרמו  בצורה פסולה  לכיסיהם של עובדי חברת החשמל,  על  52 תאגידי מים שניתן לרכזם, שמייקרים את  מחירי המים, הגבוה ממילא בלא שהדברים נבדקו כראוי,    על  רשות המסים אשר נוהגת מדיניות בלתי שוויונית מקלה בחלקה, לגבי מעלימי מס, הזוכים לפטור ממשפט פלילי, אם ישלמו כופר, על  בנק ישראל, שעובדיו מרוויחים סכומים גבוהים מדי והנהלת הבנק, מתמהמת לטפל בנושא,  על המדען הראשי אשר מעניק מענקים בסכומים נכבדים, בלא שיש בידו קריטריונים לחלוקת הכסף הציבור, ולא מנינו אלא את חלקם של  הגופים הסורחים.


דו"ח מבקר המדינה אשר התפרסם ביום 17.10.12  הוא הדוח הראשון עליו חתום מבקר המדינה החדש, השופט בדימוס יוסף שפירא  וגם הוא כמו קודמיו, פרי עבודה רבה של מאות עובדי משרד מבקר המדינה, המתפרסם היום מתייחס לנושא הרגולציה על תאגידי המים ותמחור מים למשקי הבית בישראל. מים הינו מצרך בסיסי בעל ביקוש קשיח ועקבי ולכן הרגישות בנושא זה גדולה. בנוסף, על אף קמפיינים בלתי פוסקים וחינוך לחיסכון במים, יכולתם של משקי הבית לחסוך בצריכה הינה מזערית – כך שאין ביכולתם לצמצם בהוצאות המים שלהם והעלויות הגבוהות מהוות מעמסה בלתי נסבלת על כלל הציבור והאוכלוסיות המוחלשות בפרט.


לא אלאה את הקורא,  בפרטי  הכשלים,  הסטיות, הבזבוזים, דרכי ההתנהלות  הקלוקלת של אותם גופים ציבוריים,  אשר בראש כל אחד מהם, עומד מנכ"ל המשתכר סכום ענק, יש להם גופי בקרה פנימית שאינם עושים את עבודתם נאמנה, פיקוח באמצעות גופי ממשלה,  או דירקטריונים, אשר מעלימים עין, או  מעדיפים להחריש נוכח מעשה השחיתות השלטונית הברורה, המזעזעת,  אותם חושף דוח מבקר המדינה, עוד פעם ועוד פעם ואין עושה דבר.
קשה להמעיט  בהיקף נזקיה הכספיים, המוסריים של  אותה  התנהלות מופקרת, אשר בחלק מהמקרים,  עולה מיליארדים רבים.  כאשר  מתרחשים כשגרה, מעשים כל כך קשים של פגיעת מעטים,  בדרך כלל בכירים,  בחובת האמון אותה דורשת משרתם, כאשר  ערכים וכספים של הציבור, הם למעשה הפקר,  כל זאת, נוכח שתיקתם של שרי הממשלה ומנכ"לי משרדי הממשלה האחראים או הדירקטוריונים, וגם, ואולי עיקר,  של  חוסר עניין מצד רשויות אכיפת החוק, קרי, היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות והמשטרה -  להכנס לעובי הקורה כדי לבדוק, לברר ולבער את  הנגע הממאיר של השחיתות השלטונית  -  כל אלה, מעמידים את   שלטון החוק  באופן מחפיר ואת יעילותם של הגופים שומרי הסף, באור  עלוב, המחייב שינוי רבתי, מצד  הדרג הפוליטי, שהוא למעשה האחראי לכל אותה הפקרות.


הכוכבת  הבלתי מעורערת  של   דוח מבקר המדינה, לשנת 2012, היא חברת החשמל,  אשר מבקר המדינה יוסף שפירא, מקדיש לו  שלושה פרקים נפרדים :  גיוסי ההון של  חברת החשמל,  פיטורי מבקר הפנים, הפנסיה של עובדי החברה, אשר כידוע,  מאוגדים בועד חזק, שתלטני, המחזיק את מנהלי החברה ולמעשה את כל המדינה, במקומות הרגישים.


אתה קורא את  הכתוב ואינך יכול שלא להזדעזע.  עם כל הכבוד לעבודתם הקשה לעתים והמקצועית של עובדי חברת החשמל,  המילארדים שהם 'קיבלו',  בדרך שיש לגביה סימני שאלה רבים על כשירותה ומידת אחריותם המנהלית, האזרחית והפלילית של כל המעורבים בפרשה. שוב נחשפת דרך התנהלות שערורייתית של  דירקטוריון ושל  הנהלת חברת החשמל   ולא פחות חשוב, של הגורמים הממשלתיים ( הרגולטורים ) אשר תפקידם לפקח על חברת החשמל.
הפקרות של מיליארדים  אותם למעשה משלם הציבור בתעריפי חשמל  גבוהים, הם למעשה  'שוד' הקופה הציבורית,  מצד עובדי חברת החשמל,  בלי נשק, בלא פצצות, רק בכוח האימה  אותה משליטים עובדי חברת חשמל, גם אם אינם מאיימים במפורש. 


מיליארדים אינם עוברים מכיס הקופה הציבורית לכיסם של  מעטים  בלא  אחריות אישית, של רבים מקרב אנשי השלטון, אשר חובתם הייתה לשמור על רכוז הציבור.

היכן היה ומה עשה ומדוע שתק,  דירקטוריון חברת החשמל,  בו יושבים דירקטורים נכבדים, המקבלים שכר נאה עבור השתתפותם.   מה פעלה רשות החברות נוכח המתרחש בחברת הענק,  מדוע החרישו  אנשי האוצר בכל הקשור לעניין דרך  גיוסי ההון התמוהים של החברה. צריך רק מעט דמיון, והכרה שטחית עם החוק הפלילי, כדי להבין כמה סעיפים ייתכן וכל אותם אנשים נכבדים,  הפרו במהלך השנים בכל הקשור למעשי ההפקרות  המתרחשים באופן רצוף בחברת החשמל,  שעלותם מיליארדים רבים.


אין סוף שעות עבודה הושקעו על-ידי משרד מבקר המדינה, בליקוט החומר, ריכוז הממצאים, בדיקתם, העלאתם על הכתב והבאתם בפני הציבור.  אמנם אין למוסד מבקר המדינה אמצעי אכיפה או  הסמכות להטלת סנקציות נגד האחראים, אולם קריאת הדוח הקשה, מבלי שמבקר המדינה  מפרט,   את שמות האחראים ואת הצעדים שהוא מציע לנקוט נגדם,  הופכים את  המסמך המחריד ציבורית, למען ספר דמיוני, על שחיתות רבתי בכוכב לכת  אחר. 
מה עושה היועץ המשפטי  נוכח הממצאים החמורים, גם אם מבקר המדינה לא העביר את את הדוח אליו  בשל חשד למעשים פלילים שנעשו בחברת החשמל או בגופים אחרים  המופיעים בדוח.


הדרך בה נוקט  היועץ המשפטי, הפרקליטות, המשטרה, של  שתיקה וחוסר מעש, כאשר  ים של ממצאים  קשים מונחים לפתחם,  הנו מתכון ברור וקיום רוח גבית, להמשכה של  השחיתות השלטונית, שגשוגה ופגיעתה הקשה במרקם החיים הציבוריים, הכלכליים,  של  הציבור הרחב.


בעצם, האחראים העיקריים,  למצב המייאש,  הנה ממשלת ישראל והעומד בראשה, ביבי נתניהו, שהוא כמו קודמיו,  נותן לזרם המים העכורים להמשיך לזרום באפיק המזוהם, של התנהלות שלטונית לא ראויה.   לא מספיק כי נצעק  - 'מושחתים נמאסתם',  אלא הציבור צריך שלא להחמיץ,  את ההזדמנות  הקרובה בעת הבחירות, כדי לבחור באלה, בהם הוא מאמין, כי  ייאבקו כדי לבער את השחיתות. 

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

purchase acrobat x 
adobe photoshop elements mac download 
download microsoft office 2010 mac beta 
buy microsoft project professional 2013 
adobe web premium cs5 download mac 
acheter clomid sur internet viagra donde comprar viagra voorschrift achat cialis sur internet prix cialis 10 mg
buy viagra soft tabs online cialis picture of pill purchase cialis canada indian generic viagra online sildenafil
tadalafil cialis from india does kamagra work on women viagra prescription price cheapest viagra online cialis online prescription