בושה בושה
ביטוח נסיעות חו"ל - ספורט אתגרי מהו

כיסוי ביטוחי של  ספורט אתגרי

במקרה וחלילה  וחס, ניפגע  בחו"ל  בפעילות או בעת טיול שלא בחוצות הערים,   ונדרש לתשלום סכומים גדולים תמורת הטיפול  הרפואי  ו/או הפינוי  - כאשר  נפנה  אל חברת הביטוח  כדי לממש זכותינו על-פי פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שרכשנו  -  במידה ואין לנו כיסוי  מפורש בפוליסה של ספורט אתגרי  -   עלולה חברת הביטוח לסרב לשלם לנו  דמי ביטוח בטענה - שנפגענו במסגרת של ביצוע ספורט אתגרי, שאינו נכלל בפוליסת הביטוח.

 

השאלה מהו ספורט אתגרי ?

ישנם מקרים לגביהם אין ספק כי הם כלולים  במסגרת ספורט אתגרי, כמו: סקי,  באנג'י, טיפוס מצוקים, צניחה וכו'.  במידה ובמסגרת הטיול תעשה אחד מאלה או דומים להם,  עליך לעשות ביטוח שיכלול גם ספורט אתגרי, למרות שכיסוי של סיכון זה, מגדיל את סכום הפרמיה שעליך לשלם עבור ביטוח נסיעות לחו"ל.

 

מה הדין במקרים לא ברורים הנמצאים בגבול האפור, שאינם ספורט אתגרי אך נגרמו בעת הליכה בטבע במשעולי הרים או  שייט נינוח בעת טיול מאורגן.

 

מהו ספורט אתגרי לעניין ביטוח נסיעות חו"ל ? -

ישנן  פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל, בהם המושג ספורט אתגרי עמום וכללי. מצב כזה, פועל  בדרך כלל לטובת חברות  הביטוח.  מדוע  לא כל  חברות הביטוח  מפרטות  במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל,  הגדרה ברורה ומובנת לכל קורא  מהו ספורט אתגרי  -   היא שאלה שנשאיר אותה בלא התייחסות. (יסיק כל אחד את המסקנות שלו).

 

נבצר מעמנו להבין ומדוע המפקח על הביטוח, מרשה כי תהיה עמימות בסעיף חשוב במסגרת פוליסת נסיעות חו"ל .-  מה יותר פשוט מבחינת המפקח על הביטוח  מאשר להורות לחברות הביטוח, להגדיר במפורש במסגרת הפוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל,  אלו פעילויות מהוות  ספורט אתגרי  באופן שלא יותיר ספק.

 

מתברר,  כי מטעמים לא ברורים, המפקח על הביטוח, שאנשיו מן הסתם, קראו היטב את פוליסות  ביטוח נסיעות חו"ל, לא רק שלא  דרש מלכתחילה, כי חברות הביטוח, יפרטו ויגדירו באופן ברור ולא עמום - מהו ספורט אתגרי על-פי הפוליסה של  ביטוח נסיעות לחו"ל, אלא למרות פניות חוזרות ונישנות אליו, העדיף המפקח על הביטוח להתעלם מהסוגייה.

 

ב - 6 באוקטובר 2008, כתבו ממשרד המפקח על הביטוח "בעניין ספורט אתגרי בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל, בכוונתינו לבחון את את הצורך בהסדרת הנושא במהלך שנת 2009".

 

בעיות רפואיות, ספורט אתגרי מיוחד
תנסה להשיג כיסוי אצל חברת ביטוח העוסקת בתחום זה. סוכנות המתמחות  בביטוח מיוחד של נסיעות לחו"ל, במקרה של בעייה רפואית שאינה מכוסה בפוליסה עם סעיף החמרה,  או ספורט אתגרי מיוחד:

 

 


 

מצב בו  המפקח על הביטוח ואנשי משרדו, אינם פועלים בנושא הקשור למאות אלפי ישראלים הנוסעים מדי שנה לחו"ל למרות שהבעייה הוצגה לפתחם ביוני 2008, הנו בלתי ראוי  בעליל. אין בידינו נתונים, כמה נוסעים עשו ביטוח אתגרי שלא לצורך וכמה נוסעים, שעברו אירוע ביטוחי נתקלו בבעיות בשל העדר ספורט אתגרי -  אולם ברור, כי חברות הביטוח, לא הם שהפסידו בעניין כי אם הציבור הרחב.

בעקבות הודעת משרד המפקח על הביטוח על השיהוי  בטיפול בנושא, כתב אריה גבע אל  רו"ח ידין ענתבי ביום 12.10.08 , בין השאר, את הדברים הבאים:  "הרושם שהולך ומתגבש אצלי, כי לא רק שתגובת משרדך אטית ומסורבלת, אלא 'האיש הקטן', אינו בראש מעיינכם....".

 

 

 

-  שכולל סעיף החמרה במקרה של קיום מחלה ורצוי כיסוי לפינוי  במקרה של תקלה. מזה שנים, מבטח  אריה גבע  את נסיעותיו  באמצעות קופת חולים שירותי בריאות, המוציאה פוליסות של חברת כלל-ביטוח, כללבריאות.  בשלהי שנת 2007,  לאחר שבמשך השנים רכש גבע  עשרות פוליסות של נסיעות חו"ל,  באמצעות שירותי בריאות כללית, התברר לו  באקראי, מפי נציג כלל ביטוח, כי  אליבא חברת הביטוח,  הוא אינו  היה מכוסה כל השנים בנסיעותיו  בכיסוי  ביטוחי מלא. התברר,  שכלל ביטוח,  רואה  הליכה במשעולים לא סלולים – משמע הליכה בטבע, כספורט אתגרי וכי נהיגה בג'יפ או שיט רפטניג, גם אם הם אינם  בתוואי קשה או מסוכן -  נחשבים על-ידי חברת כלל ביטוח, ספורט אתגרי, בו נדרש כיסוי מיוחד שעלותו גבוהה. בפרסומי שירותי בריאות כללית -  חו"ל וגם בפוליסה, אין  פירוט מהו ספורט אתגרי.

 

כאשר יש כוונה לבצע בחו"ל ספורט אתגרי, כמו סקי, באנג'י, רפטינג סוער וכו' -  ברור לכל בר-דעת, שיש  להרחיב את הפוליסה כדי לכלול גם סיכונים אלה, מה שמייקר את הפוליסה, אך  דרוש  לקיום כיסוי ביטוחי נאות במקרים אלה בהם הסיכון גדול יותר. מהו ספורט אתגרי, את זה הפוליסה לא תמיד מפרטת.

 

כלל ביטוח  לא הגיבה לדרישה החוזרת של גבע, לפרט את הפעילויות השכיחות,  הנחשבות בעיניה -  ספורט אתגרי. בדיעבד, הסכום שנגבה מגבע באותה נסיעה,  בגין הרחבת הפוליסה שתכלול גם ספורט אתגרי הוחזר לו, אך  כדרכו, גבע פועל למען הרבים ופנה  ביום  25.6.08 למפקח על הביטוח כדי שיחייב את חברות הביטוח, כי פוליסות ביטוח נסיעות חו"ל תכללונה פירוט של  הפעילות הנחשבות בעיני חברות הביטוח - ספורט אתגרי, באופן שלא יהיה כל ספק.

 

הפנייה  של אריה גבע  אל המפקח על הביטוח  ומעקב אחר התייחסות המפקח על הביטוח לנושא הקש:

 

 

 

 

לקריאת  חלק מהמכתבים שנשלחו במהלך שנת 2008  על-ידי אריה גבע אל  משרד המפקח על ביטוח  בנושא ביטוח נסיעות חו"ל ראה:  כשל המפקח על הביטוח, פוליסת ביטוח חו"ל - ספורט אתגרי

 

צעדו של המפקח על הביטוח  אינו  מובן והנו בלתי-סביר.  בכל מקרה,  הגדרה עמומה של מצב המופיע תדירות בפוליסות, הנה בלתי-ראויה והיה על המפקח על הביטוח לפעול מזמן, ולהורות לחברות הביטוח, כי יכללו בפוליסות הגדרות ברורות של המושג  ספורט אתגרי.

 

במצב הקיים, אם   נסעת לחול בלא שעשית הרחבת הפוליסה כדי שתכלול ספורט אתגרי ונפגעת בעת שהותך בחו"ל, במה שאתה סבור שאינו ספורט אתגרי,   כמו למשל,  הליכה במשעולי הרים (להבדיל בטיפוס מצוקים או הרים באמצעות חבלים), או שיט  בקנו באגם תיירותי, (להבדיל מרפטניג הרפתקני בנהר סוער, בעוד חברת הביטוח תטען כי  כן מדובר בספורט אתגרי, אל תוותר ותתעקש ואם יש צורך, תתבע אותם בהליך של תביעות קטנות, אם מדובר בסכום הנופל במסגרת זו.   באם מדובר בפגיעה רצינית יותר, ממילא תידרש לעורך-דין.

 

ניסיון אישי

לעניין טיפול  אריה גבע בעניין הפרטני, מול המפקח על הביטוח,  הקש:  המפקח על הביטוח -

מטעמי נוחות אריה גבע  עושה את ביטוח  נסיעות לחו"ל, באמצעות קופת חולים  כללית.   מאחר וקופת החולים אינה חברת ביטוח, היא מנועה להוציא פוליסות ביטוח והיא משווקת  פוליסות  ביטוח נסיעות לחו"ל של חברת כלל ביטוח.  אריה גבע נוסע במשך שנים רבות, ומעולם לא נדרשה חברת הביטוח לכסות עלויות של אירוע ביטוחי בחו"ל, על-פי פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל.

 

בשנת 2007,  לאחר שבמשך השנים רכש גבע  עשרות פוליסות של ביטוח נסיעות לחו"ל,  התברר לו באקראי,   מפי נציג  חברת כלל ביטוח, כי  לתפישתם,  ההגדרה של המושג ספורט אתגרי  כוללת גם הליכה בשבילים בטבע  וכך, למעשה אריה גבע לא  היה מכוסה כל השנים בנסיעותיו   הרבות, בכיסוי  ביטוחי מלא. התברר  כי חברת כלל-ביטוח, רואה   במושג ספורט אתגרי  על-פי הפוליסה,  כל הליכה במשעולים לא סלולים – משמע הליכה בטבע,  נהיגה בג'יפ או שיט רפטניג, גם בנהרות שקטים יחסית, שעושים תיירים במקומות רבים.  בפרסומי שירותי בריאות כללית - ובפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל  של כלל-בריאות,   המושג 'ספורט אתגרי, הנו עמום ולא מפורט.

 

כדי להבטיח כיסוי ביטוחי מלא  באותה נסיעה למדינת מונטנגרו ביולי 2007, הוסיף אריה גבע סכום כסף תמורת כיסוי של ספורט אתגרי. אריה גבע לא בדק את התייחסות חברות ביטוח אחרות לנושא ספורט אתגרי  בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שלהן.

 

בתאריך  10.9.07 פנה אריה גבע אל קופת חולים שירותי בריאות כללית שבאמצעותה הוא רכש את פוליסת ביטוח נוסעים לחול..

שירותי בריאות כללית -  חו"ל, הפנו את אריה גבע  אל החברה המבטחת  -  כלל-ביטוח.

לאחר משלוח תזכורות, החזירה כלל ביטוח  לאריה גבע,  את הסכום ששילם בגין תוספת ספורט אתגרי במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל, אך מבלי שהתייחסה להביט העקרוני. בכך, חברת כלל-ביטוח,  הודתה למעשה בפני אריה גבע, כי טענותיו נכונות, אך  השאירה את העמימות בפוליסה, לגבי הציבור כולו.

 

5-2009

בדקנו מספר פוליסות של ביטוח נוסעים לחו"ל - ואכן נראה, כי חל שיפור מסויים במצב  הגדרת ספורט אתגרי מופיעה במספר יותר גדול של פוליסות, כאשר  ספורט אתגרי על-פי אותן פוליסיות, אינו כולל פעילות תיירותית רגילה, גם  במידה והיא כרוכה במאמץ,  הליכה או פעילות אקטיבית מסוגים שונים.

 

זהו נושא חשוב, שכדאי לבדוק אותו בעת רכישת הפוליסה.  אל תסמכו על החברה המשווקת או סוכן הביטוח, תקראו את הכתוב בעצמכם.  אם אתם לא מבינים את הכתוב, ויש לכם ספקות, תבררו...,

 

 

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

windows 7 ultimate full student discount 
purchase office 2010 product key online 
download coreldraw graphics suite x6 
windows 7 family pack price australia 
best price acrobat 9 pro 
viagra bestellen vardenafil generico viagra netherlands levitra 10 mg precio levitra nederland
natural viagra substitute vardenafil hcl 20mg tab viagra tablets for men cialis better than viagra silagra 100mg
vardenafil tablets 20 mg viagra indian pharmacy viagra professional price vardenafil hydrochloride trihydrate generic viagra fast delivery