בושה בושה
הגבלה על משיכת כספי גמל שהופקדו מ- 2008 .

 

 הכתוב להלן אינו עצה או הנחיה בתחום קופות גמל,  או  בשטח המיסוי, אלא התראה של עמית - גמלאי,  המציע לחבריו עמיתי קופות הגמל, לשמור טוב על זכויתיהם  תוך שמוצע  להם להתייעץ עם מומחה,  או מנהלי קופות הגמל,  טרם מעשה.

 

4.12.2011   התראה לפעולה מידית  - עמיתי קופות הגמל המבוגרים, יש לכם פחות מארבעה שבועות למנוע תשלום מס מיותר על כספיכם בקופת גמל שהופקד מ – 2008 ואילך
אני חוזר ומתריע את הקוראים, כי  כל הכספים שהופקדו בקופות גמל לאחר 1.1.2008,  הם  כספים המיועדים לקצבה בלבד,  אולם  הוראת שעה בחוק)  מאפשרת  למי שעומד בתנאים (ותק מסוים  וגיל),  למשוך את הכסף באופן הוני, רק אם יעשה כך עד סוף שנת 2011.

 

להיזהר שלא להורות על משיכת כספים 'ישנים', כלומר אלה שהופקדו לפני 2008, שכן כספי  קופות גמל, פטורים ממס על הרווחים וחבל להפסיד הטבה זו, אלא אם יש לכם סיבה טובה למשיכה.


משיכת הכספים משנת 2012 ואילך, תהיה רק לקצבה,  שכידוע כפופה למיסוי. מכאן, הקרן והריבית של  הכספים בקופות הגמל,  יחויבו במס  הכנסה  שולי, כל אחד לפי  רמת הכנסתו והמס החל עליה.

רעייתי ואנוכי, השקענו  מאז 2008, כספים בשלוש קופות גמל,   המנוהלות על-ידי שני בתי- השקעות שונים.  ציפתי לתומי, כי  בית  ההשקעות  יפנה אלינו ויתריע על  כך שעלינו לחשב ולשקול  משיכת כספים אלה לפני תום השנה.  מתברר  כי לא רק שאף לא אחד מבתי-ההשקעות עשה כן, אלא  אפילו התקשרו אלי מבית השקעות  אחד ושאלו  אותי, מדוע אינני מפקיד כספים נוספים בקופת הגמל בסוף 2011, כדי לקבל הטבת מס.   ללמדך,  כי  עובדי בתי ההשקעות,  שמדברים אתנו הלקוחות,  לא מבינים  כולם את נושא  קופות הגמל עם היבטי המיסוי, שהוא  המורכב ולעתים,  בשל חוסר ידע, הם מטעים אותנו.

הממונה על שוק ההון,  הוציא   אמנם בעת חקיקת תיקון  5 (בו הוארכה התקופה בה ניתן למשוך את הכסף שהושקע לאחר 2008 עד לסוף 2011), חייב את קופות הגמל לפרסם  הודעה בנושא בדוחות לעמיתים, אך לא  דאג ולא ראה לכך, כי  קופות הגמל יפנו אישית  אל כל עמית, כדי לבחון עמו את מצבו.  וכך,  לשם הזהירות אגיד כי   ישנן קופות הגמל  אשר לא פנו ללקוחות באופן ישיר ובלתי אמצעי כדי שישקלו את מצבם האם למשוך את הכספים האלה ,  או להשאירם ככספי קצבה.

 
מכאן, אני משוכנע כי רבים מבין עמיתי קופות הגמל, שמצב המיסוי שלהם קורא למשיכת הכספים  באופן הוני עד לסוף 2011, יישארו 'תקועים'  בקופה ויקבלו כספי קצבה, חייבים במס.

אל תישארו אדישים.  תבדקו בדוח קופת הגמל הרבעוני האחרון שלכם, ליום 30.9.11, אם יש לכם כספים במשבצת המכונה  - 'חיסכון מצטבר לקצבה בקופה לא משלמת לקצבה',   או נוסח דומה   ויש לכם  ממילא הכנסה שוטפת החייבת במס,  תפנו בדחיפות אל  בית ההשקעות בו מתנהל קופת הגמל  שלכם, תבדקו  את  מצבכם ותפעלו בהתאם לאינטרס שלכם.

יש לכם זמן קצר לפעול ואחר כך אל תלינו אלא על עצמכם.

 

 עוד  על הנושא והשתלשלות הדברים:

 

התראה לפעולה עד לסוף שנת 2011:  למיטב הבנתי את הוראות  המפקח על הביטוח  (שהן מורכבות וקשות לקריאה)  עמיתי קופות  אשר כספם בקופות הגמל נזיל, יהיו מוגבלים לגבי כספים מסוימים כפי שיובהר להלן, למשוך כספים אלה באופן הוני לאחר סוף שנת 2011,  והכספים יוכלו להימשך רק בדרך של קצבה, עליה חל המס השולי של  אותו עמית.  (הדברים חשובים במיוחד, למי אשר משלם מס הכנסה על הקצבה).

מדובר בכספי הגמל הבאים:

  • כספים אשר הופקדו על-ידי עמיתים במעמד עצמאי לאחר גיל 60, שהופקדו לאחר שנת 2008.
  • כספי פדיון פיצויים  (לאחר תשלום מס הכנסה), אשר הושארו בקופות הגמל .
  • כספים שהושארו בחשבונות ע"ש מוטבים  בעקבות מוות של עמית אחר.  (ירושה וכו'). אם כספים אלה לא יימשכו עד לסוף 2011, ייאלצו המוטבים להמתין עד גיל הפרישה שלהם.

 

 

אותם עמיתי קופות גמל, שיש להם כספים כאלה, בל יחמיצו את השעה.  אל תמתינו להזמנה אישית או התרעה אישית מהחברות המנהלות את כספכם.  חלקן, עלולות שלא להזכיר לכם את העניין.

 

מידע לא שלם שעלול להטעות - המסתובב ברשת
במהלך אוגוסט 2011,  הופץ במרחב האינטרנט  מסר-מידע, אשר  הזהיר את הגולשים בנושא, אשר תוכנו לא היה ברור דיו  ואפילו מטעה משהו.   המכתב תפש תאוצה והגיע לגולשים רבים וגם אני קבלתי אותו כמה פעמים ממעגלי חברים שונים.  רצון מפיץ המידע היה טוב, אך המידע שמסר באותו מסרון שקיבלתי, דורש הבהרות, ורצוי כי תתקשרו אל מנהל קופת הגמל שלכם. עדיף לשאול, גם אם אתה עלול להישמע טרחן, מאשר לעמוד בראשית שנת 2012 מול 'שוקת שבורה'.

 

25.8.11  נושא מורכב, והתקשורת, בצד  מסרים המתגלגלים  ברשת,  מסבכים את הקוראים. 
כמה חבל, כי המפקח על הביטוח שהוא גם הממונה על שוק ההון, לא דואג לכך, כי הנושא  יגיע אל כל עמית בקופות הגמל  באופן בהיר ומובן.
ראה :

איך מבלבלים לנו הציבור את המוח, בנושא  תיקון 3.

 

בתאריך 15.10.2010,    הוארך בשנה עד לסוף 2011,   המועד בו ניתן לציבור החוסכים אשר הפקידו כספים בקופות גמל לאחר 2008 למשוך אותם בדרך הונית ולא בדרך קצבה, זאת בכפוף להיות הכספים נזילים ובתנאים מסוימים.  ראה-  תיקון מס' 5 והוראות שעה,  התשע"א 2010,  חוק הפיקוח על  שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005.

אם  יש לך או אותה צפוי לקבל  לאחר גיל הפרישה - קצבה והפקדת כספים בקופות גמל משנת 2008 ואילך, תתקשר לגוף המנהל את קופת הגמל שלך, כדי  לבדוק האם אתה עומד בתנאים לפיהם בידך למשוך  את הכספים או חלקם בדרך הונית.  אחרת, תמצא כספים אלה, יהיו חלק מהקצבה, עליה חל מס הכנסה רגיל.

 

איסור על משיכה הונית של כספים שהופקדו משנת 2008 ואילך
(תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשס"ח - 2008  ;  תיקון 171 לפקודת מס הכנסה), קובע איסור משיכה הונית של כספים שהופקדו בקופת גמל לאחר שנת 2008, בכך יש פגיעה  בציבור גדול של קשישים, אשר יש להם או יהיה להם בעת הפרישה, קצבה גבוהה יחסית, עליהם הם משלמים מס. זאת, מעבר להשלכות הכלליות של הפחתת החיסכון בכלי השקעה של קופות גמל.

יש להניח כי מרבית חברי הכנסת שהרימו ידם לתיקון  החוק על סעיפיו השונים, אפילו לא היו ערים לפגיעה שיש בו בציבור גדול של קשישים ועל האבסורד שיש בהכללת קשישים המקבלים ממקור כלשהו, קצבה מעל הסכום שנקבע כקצבה ראויה, כמי שאינם יכולים למשוך את כספם שלהם שהפקידו בקופות הגמל לאחר 2008, אלא באמעות הגדלת הקצבה שלה, החייבת במס שולי גבוה,   ומתיר להם למשוך את סכום הקרן שהפקידו תוך תשלום  מס דרקוני של 35% על כספם שהושקע ממקורות שלהם לאחר תשלום המס, מה שמהווה למעשה מס כפול.

 

10.10.10    משרד האוצר הפנים את גודל הנזק  של תיקון 3 לחוק הפיקוח  -  המתיר רק משיכה בקצבה ולא משיכה הונית לכספים שהופקדו לאחר 2008.
משרד האוצר פועל לשינוי החקיקה שהוא היה מיוזמיה,  אשר הביאה לנזק כספי לא הוגן לאלפי אזרחים שעברו את גיל הפרישה (קשישים), אשר יש להם קצבה  מעל הסכום המינימאלי והמשיכו להפקיד בקופות גמל לאחר שנת 2008. 

מדובר בתיקון מס'  3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שאושר בינואר  2008,  אשר במקביל, תוקנה גם פקודת מס הכנסה, תיקון מס' 171.


אין לנו מושג עד כמה  עזרו המכתבים  והפניות של אזרחים,  לשר האוצר ד"ר יובל שטייניץ בנושא, לרבות הפנייה שלנו  (ראה בהמשך),  אך העובדה שהאוצר 'התעורר' ופועל בהליך חקיקה לשינוי העיוות, מדברת  במקרה זה לזכותו. (הודייה בטעות  ותיקונה, הנו מעשה ראוי).


מי שקורא את הפרוטוקולים של ועדת הכספים בנושא,  נבוך מהבלבול ומהתחושה, כי   נבחרי הציבור מתקשים להבין את  הלברינט הבלתי נתפש של מערכת חוקי המס בתחום הפנסיה וקופות הגמל.
על פי הצעת החוק הממשלתית החדשה, שנידונה בועדת הכספים ביום 2.11.10,  יוכלו עמיתי  קופות הגמל שגילם  בינואר 2008 היה  60 ומעלה, למשוך את הכספים שהפקידו מאז שנת 2008, במשיכה הונית, תוך תשלום מס רווחי הון על הרווחים בלבד, ולא על  סכום הקרן, כפי שהמצב כיום מאז תיקון מס 171 לפקודת המס.


זכות זו, תהא קיימת רק עד סוף שנת 2011. 

יש לקוות,  כי אגף שוק ההון במשרד האוצר ידאג לכך, כי  מנהלי קופות הגמל,  לא רק יפסיקו  לשכנע לקוחות בעלי קופות גמל להפקיד כספים בקופות גמל,  כפי שהם עושים כיום,  אלא כל מי שיש לו קצבה, מעל הסכום המינימאלי ואשר הוא משלם מס הכנסה על הקצבה, לא יהא רשאי להפקיד כספים בכלל.  הכוונה הנה  רק לגבי אותם עמיתים ותיקים, אשר יש להם קצבה וכל  משיכת הכספים החדשים, יכולה להעשות רק בדרך קצבה, אם המס השולי על הקצבה הנו גבוה.

 

משמעות תיקון    לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  ; תיקון 171 לפקודת מס הכנסה - לא ידועה לציבור הקשישים  -
למרות הבקיאות היחסית שלי בכלי החיסכון הסוציאלי  הושנים והחוקים, התקנות וההוראות המסדירים נושאים אלה, שחלקם מובאים באתר בושה, התברר כי החמצתי עניין חשוב, וכי פעלתי בשנים 2008 – 2009, מתוך חוסר ידיעה לגבי פרשנות האוצר בקשר לתיקון 3, גרמתי לעצמי  נזק כספי.  נושא ההשלכות של תיקון מס' 3,  הגיע לידיעתי, במסר שקבלתי לאתר בושה באוגוסט 2010, מגימלאי בשם  שבתאי טינו כהן, אשר הסב תשומת לבי לכך, כי אתר בושה אינו מתייחס לנושא. מתברר,  כי שבתאי טינו כהן, אסף  ושלח לי חומר,  שסייע לי להבין את הנושא. פניית  טינו כהן אל שר האוצר,  בעניין  בעיתיות תיקון 3  2.8.10 

 

על נושאים אחרים בעניין כספי חיסכון סוציאלי (קופות גמל וכו') ראה: חיסכון סוציאלי

 

 

פעולות אריה גבע, להסרת רוע הגזרה של המיסוי הדרקוני
בראשית אוגוסט 2010, פנינו אל שר האוצר ד"ר יובל שטיינייץ והבאנו בפניו כמה נקודות המציגות את הפגיעה של תיקון 3 ברבבות קשישים - גמלאים, אשר מקבלים קצבה -פנסייה, שאינה משולמת מכספי קופות הגמל שלהם.

במקום להודות בטעות ולפעול לתיקון המצב,  מוכן האוצר באמצעות אגף שוק ההון, להודות רק בחצי-פה, כי ישנה בעייה.  אין לאוצר תשובה הולמת, כיצד הוא לא ראה לכך, כי מנהלי קופות הגמל לא יקבלו הפקדות מאותם  עמיתים קשישים שעברו את גיל הפרישה, אשר יש להם קצבה ממקור אחר  ומדוע רשויות המס, לא דאגו לכך, כי פקודת מס הכנסה, לא תאפשר להפקיד כספים  חדשים לאחר שנת 2008, לאותם בעלי קופות גמל, אשר יש להם קצבה ממקור אחר.

 

חבל כי האוצר לזרועותיו השונות, פוגע בציבור הקשישים באופן לא מידתי ולמעשה, מטיל עליהם מס בלתי סביר בעליל.  במציאות עגומה זו של התנהלות שר האוצר ותפישת עולמו הבעייתית, לא נותר לאזרח אל המפלט של פנייה לבית-המשפט.  כמה מכעיס, עצוב אפילו מדכא.

לקריאת ההתכתבות בין אריה גבע לבין האוצר, ראה:

 

האם שר האוצר יעשה מעשה ויביא לשינוי תיקון מס' 3, באופן שיחריג מתחולתו את הקשישים להם יש קצבה - פנסיה ממקור אחר בלא שיידרשו לכספי קופות הגמל.  פנייה של אזרחים לבדה, ספק אם תביא לשינוי הגישה של שר האוצר שטיינייץ, אך זרם של פניות, אולי יביא את הפסקת הפגיעה בציבור גדול של גמלאים עמיתי קופות גמל.

 

נוכח המצב  המעורפל, מה עושים
9.11.10 במידה ושר האוצר לא יביא לביטול תיקון מס' 3 לגבי עמיתים שעברו את גיל הפרישה ויש להם קצבה=פנסיה ממקור כלשהו, אין לדעתנו מקום להפקיד יותר כספים בקופות גמל, לכל מי שיש לו קצבה מובטחת ממקור אחר ולו כדאי לו מבחינת המס השולי, להגדיל את קצבתו.

אם אין ברצונכם להשאיר את הכספים בקופת הגמל, עד  צאתכם מהעולם הזה (אז כנראה, יורשיכם לא ישלמו את המס),  יש הגיון למשוך את הכספים תוך תשלום המס הדרקוני. אולם, נוכח הצעת החוק, אשר תאפשר לבעלי קופות הגמל שעברו את גיל הששים, למשוך את הסכומים תוך מס על הרווחים בלבד, מוצע להמתין ולעקוב אחר המתרחש.

 

נוכח חשיבות העניין מומלץ כי כל עמית שיש לו קופת גמל והוא מפקיד בה כספים, או עומד להגיע לגיל הפרישה בקרוב, ראוי שיתייעץ  עם יועץ פנסיוני  או עדיף עם יועץ לענייני פרישה, מה עליו לעשות.
אני בתור גימלאי, המקבל פנסיה גבוה יחסית, אפסיק  בעתיד להפריש כספים לקופות גמל, כדי לזכות בהטבות מס (ניכוי, זיכוי).
מי שאמור להגיע לגיל הפרישה ועומד לקבל פיצויים,  חשוב ביותר להתייעץ עם כדאי להשאיר כספים אלה בקופת הגמל או בביטוח מנהלים או למשוך את הכספים.

 

התנהלות לא מוסרית של  שר האוצר, הממונה על שוק ההון ורשויות המס
מצב בו  שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, עם  הממונה על שוק ההון,  גרמו לכך כי יחוקק חוק בו עמיתי קופות גמל, שהגיעו לגיל הפרישה, מוצאים עצמם נדרשים לשלם 35% על כספי קופות גמל ועל הרווחים מהם, בעוד כולנו חשבנו, כי המס על קופות הגמל, עבר מן העולם בחודש יולי 2009, בחוק ההסדרים לשנים 2009-2010 - הנו לא רק כשל חברתי-מוסרי חמור, אלא כשל ניהולי של האוצר, שלא ראה לכך, כי בתי ההשקעה ומנהלי קופות הגמל וציבור רואי החשבון, לא יכשילו את הקשישים שהפקידו כספים בקופות גמל בתום לב, על-פי הוראות פקודת מס הכנסה. 

 

על:

אדישותם של בתי-ההשקעה לזכויות הלקוחות, עמיתי קופות הגמל. תיקון 3.

 


הסברים נוספים לאלה שרוצים להבין יותר, איך משרד האוצר מסדר את הקשישים.
רצון של שר האוצר והממונה על שוק ההון, להביא לכך, כי  עמיתי קופות גמל, לא יקבלו סכומי כסף גדולים בעת הגיעם לגילהפרישה, אלא יקבלו במקום זה, קצבה חודשית, הביא לכך  כי האוצר, בסיוע המחוקק,  פגע באופן משמעותי בקבוצה גדולה של קשישים בעל קופות גמל המקבלים קצבה ממקור כלשהו והביא לשינוי מצב החקיקה של קופות הגמל והמיסוי עליהן, תוך  שגרם למסכת של:  עיוותים, מבוכה, חוסר הבנה גם אצל מומחי שוק ההון והמומחים והיועצים לביטוח פנסיוני.


הסיפור מורכב  כמו לברינט שקשה להתמצא בו, אך ננסה להסבירו בקצרה.
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקון מס' 3), התשס"ח – 2008, קבע בעקרון כי לא ניתן למשוך כספים מקופות גמל, אלא אם יש לך קצבה בסכום שנקבע בחוק.  העקרון שעמד מאחורי הרעיון הוא, שלא ראוי כי אנשים יקבלו לידם סכום כסף גדול בעת הפרישה, בלא שיש בידם קצבה (פנסיה) חודשית מובטחת.  החוק עבר ביום 23.1.08, והוא מתייחס רק לגבי כספים שהופקדו בקופות הגמל, או ביטוחי המנהלים, לאחר 1.1.2008.  על הכספים שהיו בקופות קודם לכן, לא חלות הגבלות חדשות.

 

על-פי פרשנות האוצר (רשויות המס)  לתיקון מס'  3, כספים שהופקדו בקופות הגמל לאחר 1.1.2008, לא ניתן למשוך אותם, אלא באמצעות קופת גמל לקצבה, (קופה המשלמת פנסיה חודשית), או תוך תשלום של מס דרקוני בשיעור של 35% על הקרן והרווחים.

 

לגבי מי שאין לו קצבה, הרי הוראה זו, הנה סבירה. אולם, חלק גדול מעמיתי קופות הגמל המגיעים לגיל הפרישה, יש להם במקביל לכספים בקופות הגמל, גם קצבה (פנסיה).  אם הקצבה הנה  בסכום של כשמונת  אלפים שקלים ומעלה, הרי שהם משלמים מס על הפנסיה, ששיעורו הולך וגדל כלל שסכום הפנסיה (הקצבה יותר גבוה). מכאן, שאנשים אלה, במידה ויעבירו את כספי ההפקדות לאחר 2008, לפנסיה לקצבה, ימצאו עצמם משלמים מס גבוה על הכספים.

 

מכאן, בכל מצב, עמיתים קשישים אלה, (הצעירים יותר, אינם רשאים למשוך כלל את הכספים על-פי החקיקה החדשה),  ייאלצו לשלם מס גבוה ביותר עבור כספי הגמל שלהם. יש לזכור, כי החיים נמשכים והזמן עובר מהר. מי שצעיר היום, 'מחר' יהיה מבוגר, ומי שמבוגר היום, 'מחר' יהיה קשיש. וכך, הגזרות החדשות מבית מדרשו של האוצר, צריכות לעניין את כולנו.

 

מכאן כל מי שהפקיד לאחר 2008 כספים לקופות הגמל או ביטוח מנהלים, צריך לדעת שאינו יכול למשוך כספים אלה פטורים ממס, גם אם  עבר את גיל הפרישה, משמע הוא קשיש,  וגם אם יש לו פנסיה ממקור אחר.

 

מה עשו מנהלי קופות הגמל בהם שמתי את כספי
בדקתי בדוח קופות הגמל בהם הפקדנו אני ורעייתי כספים בשנת  2008 ו – 2009.  אף מלה לא נכתבה שם על עניין המיסוי, אין כל הפרדה בין כספים שהופקדו לפני שנת 2008  וכספים אשר הופקדו בקופת הגמל לאחר מכן, כך שגם המשכיל והמבין בענייני קופות גמל, אינו יכול לדעת על  ההוראה הדרקונית שהטיל האוצר בתיקון מס' 3.

 

 אני מדבר על בית ההשקעות 'פסגות', אבל אני מניח, כי המצב אצל מרבית בתי ההשקעות האחרים, אינו שונה. שווה בדיקה מצד עמיתי קופות הגמל שכספם מנוהל על-ידי בתי השקעה אחרים.

 

פניתי אל  חברת פסגות מנהל קופת הגמל שלי, בה הפקדנו אני ורעייתי בשנת 2009 כספים בקופת הגמל.  הם אכן אישרו כי איני יכול למשוך את הכספים שהפקדתי לאחר 2008 בלא מס של 35%, וכמובן לא הייתה בפיהם תשובה ראוייה, מדוע לא  ציינו את העניין בדוח השנתי ומדוע בכלל הסכימו לקבל ממני כספי הפקדה בשנת 2008 ואילך בלא אזהרה – לא זכתה לתשובה של ממש. בית ההשקעות פסגות, או כפי שהם נקראים משקיעים מוסדיים, הנו גוף ענק המנהל עבור הציבור מיליארדים של שקלים.  האם הם באמת דואגים לנו, החוסך הקטן והנאמן.   שוב התברר לי, כי גופי הענק המנהלים את מיליארדי כספי הגמל שלנו, יודעים לקחת דמי ניהול, אבל לא כל כך דואגים לנו, העמיתים. 

 

ניהלתי התכתבות ענפה עם פסגות בעניין הפעוט מבחינתם, אך חשוב ביותר עבור רבבות עמיתים, קשישים בעיקר.  הייתי להם כמו  'קוץ בתחת', במיוחד כאשר לא נעים להתייצב מול העובדות הלא-נעימות.  הם טענו כי הם כמובן לא אשמים,  הם פועלים רק על-פי הנחיות הממונה על שוק ההון והוא, לא הורה על דיווח לעמיתי קופות הגמל. הרעיון שאפשר לעשות למען העמיתים, מעבר להנחייות הממונה (אך לא פחות כמובן), לא  אומץ על-ידם.

ב 1 באוגוסט 2010, הם שלחו לי עותק של הדוח הרבעוני.  שם, שנתיים לאחר תיקון מס' 3, הובאה הפרדה בין שתי קבוצות הכספים.  כך כתוב שם : "חיסכון מצטבר לקצבה בקופה  לא משלמת לקצבה".

שום דף הסבר לעמיתים, שוב הבלטה, כמה אנשים שמים לב לשורה הקטנה וגם מבין אלה, כמה מבינים במה מדובר.  הרבה כסף מונח על כף המאזניים. האם לא מגיע לנו העמיתים, לפחות הסברים והצגת תמונה מלאה ומובנת.

 


מה עשה הממונה על שוק ההון – פרופסור עודד שריג
האשמה תלויה כמובן גם בממונה על שוק ההון, כיום פרופסור עודד שריג, אשר לא דאג לכך, כי קופות הגמל יחוייבו לדווח לעמיתים, על המשמעות של ההוראות החדשות. למעשה, פרופסור  עודד שריג, הממונה על שוק ההון, יחד עם צוות העובדים הגדול הכפוף לו, מפקירים את עמיתי קופות הגמ, במיוחד הקשישים.

כשלי תיקון מס' 3, מכתב גבע על הממונה על שוק ההון, העתק למנהל רשות המסים 1.8.10

רשויות המס אף הרחיקו לכת. כאשר עמית שכיר מגיע לגיל הפרישה, נערך לו חשבון פיצויים מהמעביד. הוא משלם את המס מעבר לסכומים הפטורים, ואם הוא מעדיף להשאיר את היתרה בקופת הגמל במצב של עצמאי נזיל, הוא מוצא עצמו כי לאחר תיקון מס' 3, הוא אינו יכול למשוך את הכספים, אלא אם ישלם מס של 35%, על כסף שכבר שולם עליו פעם מס מלא.  רשויות המס רואות את  פעולות השארת כספי הפיצויים בחשבון, כאילו הייתה משיכה והפקדה מחדש ומכאן, שחלים על כספים אלה, המס של 35%.   שערוריה רבתי !!

סוגיה דומה בה נהגו רשויות מס הכנסה באופן לא ראוי עם גמלאים, בהקשר לכספי פיצויים שהושארו בקופת הגמל לאחר פרישה, היא עניינה של תובענה ייצוגית שהגיש אריה גבע נ. רשויות המס. ראה:
אריה גבע נ. מס הכנסה, תביעה ייצוגית.

 

המצב המורכב הוצג כאן בקליפת האגוז. גופים ופרטים שונים הודיעו כי הם עומדים לתבוע את רשויות המס.  אתר בושה יפעל בשני מישורים.
האחד -  נשקול את צעדנו כדי למזער עת הנזקים שנגרמו לנו אישית מהפקדות בשנים 2008 ; 2009.
השני -  ננסה להיאבק במישור הציבורי, כדי לשנות את רוע הגזרה.
 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 מה עשו בתי ההשקעות - קופות הגמל, בקשר לתיקון מס' 3,
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy intuit quicken premier 2010 
buy autodesk inventor 2015 64bit 
buy autocad lt 2014 india 
office home and student 2010 discount 
buy windows 7 at student discount 
proscar senza ricetta viagra sin receta en farmacias libera vendita viagra indische viagra viagra su internet
order viagra online canada sildenafil citrate 25mg cialis professional 20 mg buy tadalafil canada india levitra
female sildenafil citrate purchase sildenafil citrate online buy viagra over the counter viagra without a prescription canada viagra without prescription uk