בושה בושה
שר המשפטים - משרד המשפטים

 

 

 שר המשפטים,  מופקד על מערכת אכיפת החוק, אך  בכל הקשור לתחומי האכיפה והעמדה לדין -  הנו נטול סמכויות  ביצוע., אך תפקידו וחבותו, לראות לכך, כי המערכת עליה הוא מופקד, תתנהל  תחת בקרה של ממש, תוך יעילות, הגינות, הוגנות, בלא משא-פנים,   באופן שווה כלפי האזרחים כמו כלפי אנשי השלטון, כל זאת, בלא שיהיו במערכת  גורמים או בעלי תפקיד, אשר יצברו כוח בלתי מרוסן. 

על :

 

אין די בכך כי אנשי רשויות אכיפת החוק -  יהיו נחושים במאבק נגד שחיתות, עליהם להיות גם : יעילים, מידתיים, קשובים לטובת הציבור ולפעול תוך שקיפות של פעולתיהם. 

  • נתקלת בבעיית קיפוח, פגיעה בזכויות, התנהגת לא נאותה-  מה עושים, למי פונים ? אתר בושה ריכז רשימה של גופים  הפועלים על בסיס התנדבות, למען האזרח בתחומים שונים. הקש: 
    עזרה, סיוע, עצה -  מה עושים אל מי פונים

 

 

14.7.12 שתיקתו הרועמת של פרופ' יעקב נאמן, שר המשפטים  נוכח ההתקפה על הפרקליטות בעקבות הכרעת הדין  במשפט אולמרט, אינה קבילה.
שר משפטים אינו יכול להחריש, לעמוד מנגד, כאשר  הפרקליטות  והעומד בראשה משה לדור, הופכים לשק חבטות.  עליו לא רק לנקוט עמדה, אלא חובתו לעשות מעשה.  אם הוא סבור כי הפרקליטות  התנהלה בפרשת אולמרט  כראוי, יתכבד ויתייצב לצדה, על כל המשמעויות הציבוריות הנובעות מכך.  אם שר המשפטים נאמן, סבור כי הגיעה העת  לבצע שינויים יסודיים בדרך עבודת הפרקליטות, גם אז, שתיקתו אינה  מוסיפה לחיזוק אמון הציבור במוסד החשוב של הפרקליטות. ראה:

שתיקת שר המשפטים למרות המתקפה על הפקליטות בעקבות הכרעת-דין בעניין אולמרט, לא ראוייה  14-7-12

 

 

 

 15.4.2010 עמדת שר המשפטים יעקב נאמן בנושא שקיפות פעולות רשויות השלטון.
בימים אלה, עוסקת התקשורת בהרחבה בפרשת הולילנד, ומספר לא מבוטל של  עובדי ציבור (לשעבר), בצד אנשי עסקים, נעצרים,  בעניין החשד למעשה שוחד בעת מתן אישורי הבניה לפרויקט הולילנד הנה שעת כושר  לשאול  עצמנו, מה הן הסיבות המונעות  את מיגור השחיתות ומדוע נושא שקיפות פעולות השלטון, לא עומד במקום חשוב בסדר היום של רשויות אכיפת החוק. לאחר חודשים ארוכים,  עלה בידינו  ללמוד על עמדת שר המשפטים יעקב נאמן,  בנושא  שקיפות פעולות רשויות השלטון השונות. 
תשובתו עדיין עמומה במקצת, אך אולי, יש בה תקווה כלשהי,  ראה:
עמדת שר המשפטים יעקב נאמן, בעניין שקיפות פעולות רשויות השלטון.  

 

  

 חוסר אמון האזרחים בדבר יעילות פעולות רשויות  השלטון החוק נגד השחיתות 6-09

 

מעשיו ומחדליו של שר המשפטים צריך להימדד גם תוך  אספקלריה  של  בחינת פעולות פרקליטות המדינה והצלחת מערכת בתי המשפט. אמנם אין לשר המשפטים זכות להתערב בשיקול דעתם של אלה, אך רוחו, תפישתו והכלים הארגונים שבידו להעמיד לרשות ארגוני אכיפת החוק, יש לה השלכה משמעותית על תיפקודם.

 

שר המשפטים  הנוכחי פרופסור יעקב נאמן


 9.11.09 פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשניים

מזה מספר חודשים, מקדיש שר המשפטים פרופסור יעקב נאמן, את מרצו וחלק נכבד מזמנו, לקדם את התפישה, לפיה יש מקום להביא לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשניים.  הנושא נמצא למעשה על סדר היום עוד מימי שר המשפטים הקודם פרופסור דניאל פרידמן, אך שר המשפטים הנוכחי,  לקח את הרעיון, ומוביל אותו לקראת יישום מעש.

אתר בושה על  הנושא: פיצול תפקיד היועץ המשפטי

 

סוגיה עניינית, רצינית המצויה בתחום פעולתו של שר המשפטים, הפכה לזירת התגוששות בה גורמים פוליטיים בוחשים בקדרה. מצד אחד התייצבו נגד שר המשפטים יעקב נאמן ותפישת עולמו, נשיאי בית-המשפט העליון לשעבר ושופטים  עליונים בדימוס ותוך לשון בוטה, לא הולמת את מעמדם,  תקפו את שר המשפטים. התנגדותם של היועץ המשפטי  לממשלה מני מזוז ושל פרקליט המדינה,  למהלך,  ניתן להסבירה כך או  אחרת, אך השתלחותם האישית בשר המשפטים יעקב נאמן, שהוא הממונה עליהם מטעם הממשלה הנבחרת, חצתה גבולות, של טעם הטוב ושל סדרי מנהל תקינים.

 

פרופסור יעקב נאמן, שר המשפטים,  מנהל קרב קשה להגשמת תפישתו.  ספק  אם יצליח בשל אילוצים פוליטיים פנימיים בהם נתון ראש הממשלה ביבי נתניהו.  עולה החשש, כי בהיעדר החלטה, נוכח התלהטות היצורים,  בסופו של יום, כולם ייצאו נפגעים מאוזלת היד, מחוסר היכולת להכריע ולשים את הנושא מאחרינו לכאן או לאכן.

נוכח אווירית שב ואל תעשה שהפכה בממשלה הנוכחית לתפישת עולם, מאבקו הנמרץ של  יעקב  נאמן, שר המשפטים בעניין יישום תפישת עולמו  בנושא חשוב זה של  תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תרשם לזכותו, בין אם  יצליח במשימתו, או ייכשל בה.

 

15.9.09  בנושא שקיפות פעולות השלטון, אתר בושה ממתין לשמוע את עמדת שר המשפטים יעקב נאמן, ושתי פניות  אליו, הועברו על-ידי לשכת השר, לגופים אחרים במשרד המשפטים, אשר לא מצאו עדיין זמן לענות.

מכאן, אנו יכולים להסיק, בינתיים, כי שר המשפטים הנוכחי, פרופסור יעקב נאמן, כמו שר המשפטים שקדם לו, פרופסור דניאל פרידמן, אינו סבור, כי שקיפות המנהל הציבורי, הנה בעלת חשיבות לביעור נגע השחיתות השלטונית.  אנחנו נחזור לעניין זה.

בינתיים, קרא  פרופסור נאמן לשינוי החוק, בנושא שהנו בתחומו של שר האוצר.

 

17.9.09  חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לכל האזרחים  -   הצעה ישנה אותה מעלה שר המשפטים יעקב נאמן.

בכנס השנתי של לשכת רואי חשבון, שנערך ביום  17.9.09, קרא  פרופסור יעקב נאמן, שר המשפטים, לשינוי החוק באופן שכל אזרחי  מדינת  ישראל, יהיו חייבים אחת לשנה, בחובת הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה. אתר בושה, סבור כי הצעה זו ראויה ויש ליישמה בהקדם.

 

 שקיפות פעולות המנהל הציבורי

תפישת עולמוו ודרך התנהלותו של שר המשפטים  יעקב נאמן, בנושא שקיפות  פעולות המנהל הציבורי,  נראית כיום, חודשים ארוכים לאחר מינויו, כדומה לזו של קודמו, פרופסור דניאל פרידמן, משמע, 'חוסר התלהבות', להגביר את שקיפות פעולות המנהל ולהביא לשינויים המתבקשים בחוק חופש המידע, כדי ליעל ולשפר אותו, לאור הניסיון שנצבר באז חקיקתו בשנת 2009.

 בעקבות מחקר שערכתי, בו התברר כי כל העירייות שנבדקו, אינן מקיימות את הוראות החוק בדבר הצגת דוחות חשובים בפני הציבור - פניתי אל שר המשפטים דניאל פרידמן, כדי שיפעל לאכיפת המחדלים. תשובת המשרד - חוסר מעש וחוסר ר צון מפורש להביא לשינוי החוק כדי שתהיה בו סנקציה.

ראה אתר בושה:טיפול לקוי של העיריות בבקשות לקבלת מידע

 

 לאחר עשר שנות קיומו של חוק חופש המידע החשוב, התברר כי ישנם מספר כשלים בחוק, שראוי לתקנם, כדי שישום החוק ייעשה ביתר יעילות, ברוח הדברים שפסק בית-המשפט העליו ולמען הגברת השקיפות.  שר המשפטים, הוידע באמצעות משרדו, כי אין לו כל כוונה להביא לשינויים. מסקנה, שר המשפטים, האיש הממונה על קיום שלטון החוק, שחובה עליו להביא להגברת השקיפות, מעוניין להשאיר את המצב כמות שהוא, בו השחיתות חוגגת. 

ראה באתר בושה :שר המשפטים אינו בעד יעילות חוק חופש המידע

 

שר המשפטים פרופסור דניאל פרידמן, מכיר היטב את אמרתו של  השופט האמריקאי (היהודי הראשון שמונה לבית-המשפט העליון האמריקני), אור השמש הוא המחטא היעיל ביותר ואור המנורה הנו השוטר הטוב ביותר' - אלא שהוא, פרופסור דניאל פרידמן, כנראה אינו מעניין שיערך חיטוי של ממש, בקרב רשויות השלטון, שהוא נמנה על צמרתו.

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 14.7.12 מדוע לא נשמע קולו של שר המשפטים יעקב נאמן, נוכח המתקפה על הפרקליטות, בעקבות הכרעת הדין בעניינו של אהוד אולמרט.
2 טיפול לקוי בבקשה למסירת מידע
3 שר המשפטים - חוק חופש המידע
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

microsoft office discount for military 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...op-student 
purchase microsoft outlook 2007 online 
cheap adobe creative suite 5 master collection 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...roduct-key 
dapoxetin tabletten commander du viagra sur internet vendo cialis originale achete cialis levitra compresse
vardenafil in india how is viagra prescribed tadalafil liquid viagra without prescription in australia genuine viagra without prescription
generic levitra does it work kamagra 100 chewable tablet buy cheap sildenafil internet viagra pharmacy levitra vardenafil oral jelly