בושה בושה
שיתוף הציבור - דיון ציבורי

 

 

שיתוף הציבור בהליכים שונים, תוך  קיום דיון ציבורי כנה בנושאים מרכזיים,  יש בהם סיעור מוחות ותרומה עצומה  לטובת העניין הציבורי, משפר  את התוצאות  ומביא תהילה וכבוד ולאלה העומדים בראש רשויות השלטון. ענייננו בעיקר בקיום  דיון ציבורי,  שיתוף הציבור  בהליכי תכנון – עיצוב של  מיזמים חדשים מרכזיים בתחומי העיר. 


שיתוף הציבור בגיבוש דמותה של עיר,  והמיזמים המרכזיים המתוכננים לקום בתוכה,  הולכת והופכת להיות דרך מקובלת אצל רבים מראשי הערים המתקדמות בעולם.   מטרות שיתוף הציבור אינה  לצאת ידי חובה   וריכוך כיסי התנגדות, אלא עניין אמיתי, להשתמש בידע העצום המצוי בידי הציבור, בראייה אחרת של הדברים – כדי להגיע לתכנון נכון אופטימאלי, של   פני העיר ומיזמים חדשים המתוכננים בה.

 

אין הדיון הציבורי הפתוח, או סיעור המוחות עם תושבי העיר, משום תחליף או התחרות, גם הגורמים המקצועיים העובדים בשרות העירייה או עם פרנסי העיר או העומדים בראשה, אלא מדובר בתהליך משלים, משפר ובונה להקמת  המיזמים באופן ההולם את צורכי התושבים.

 

שיתוף  אמיתי של הציבור, אינו תלוי בגורמים המקצועיים בלבד, אלא הוא   בעיקרו, נגזרת של תפישת ראש העירייה את תפקידו, אופיו, מזגו, הביטחון העצמי שלו, נכונותו לבנות את העיר למען תושביה לעומת גחמות אישית ורצונו האמיתי, לשמוע דעה של אחרים, שאינם תלויים בו בשום דרך.

 

שיתוף  אמיתי, רציני וכנה של תושבים, המלווה בהליך של דיון ציבורי רציני  -    בהליכי עיצוב ותכנון של מיזמים (פרויקטים ) חשובים בחיי עיר, הנם בעלי חשיבות הן לתושבי העיר והן להנהלת העירייה והעומד בראשה, זאת מהסיבות הבאות:

 • מפגש בשלבים ראשוניים, בין אנשי התכנון והביצוע של העירייה  ופרנסי העירייה,  לבין תושבים,  במקרה של תכנית להקמת  מיזם בעל חשיבות לחיי העיר -   מסייע לפרנסי העיר, בליבון סוגיות חשובות, לרבות  צרכי התושבים, כשלים אפשריים בתכנית המוצעת, נקודות  חשובות לתושבים, בצד מוקדי התנגדויות וסלעי מחלוקת.

 • בכל עיר, מצויים תושבים רבים, בעלי ידע, ניסיון מקצועי וניסיון חיים, שיש בהם להביא לידי תרומה עצומה לרשות המבצעת של העירייה בלא תמורה.  על העירייה והעומדים בראשה, להשכיל לרתום אנשים כאלה,  ולהביא לידי השתתפותם בדיונים, תוך  הפנמה והבנה, כי דעתם יש בה הפריה של  רעיונות ותפישות שפרנסי העיר לא חשבו עליהם. הם אומרים את דעתם, וראש העירייה וחברי הקואליציה, הם הקובעים.  אם השכילו לנצל את הרעיונות ואת הערות התושבים, כולם יצאו נשכרים. העיר, תושבי ופרנסי העירייה והעומד בראשה.
 • דיון ציבורי אמיתי יכול להתקיים רק אם ישתתפו בו כל התושבים הדעתנים, המשכילים, בעלי הידע והניסיון, ובמיוחד אותם תושבים אשר  מותחים ביקורת על  פעולות הרשות המקומית,  יש בה לנטרל,  או להפחית התנגדויות   לתכנית המוצעת.  דיון ציבורי, בו מסננים את רשימת המשתתפים, לרצון ראש העירייה או עוזריו, לא רק שאינו דיון ציבורי, אלא הוא מצב  של מראית עין והולכת שולל עצמית ושל תושבי העיר.


שלבי קיום דיון הציבורי אמיתי
שיתוף הציבור תוך  קיום דיון ציבורי  של  תוך סיעור מוחות  - מחייבים מספר שלבים ומסירת מידע מלא למשתתפים:


 •  
  שלב היולי - ראשוני  של התכנית  -   הצגת תפישת התכנון הבסיסית. מטרות, יעדים,  אילוצים, כשלים אפשריים.
  שלב  ביניים -  לפני גיבוש פני התכנית על-ידי פרנסי העיר -  מסירת מוקדמת של מידע לציבור שיביע עניין או יבקש להשתתף בדיון הציבורי.  הצגת התכנית כפי שמתגבשת, תוך ציון עלויות אפשריות,  יתרונות בצד חסרונות. קיום דיון, בו ישמיע הציבור הערות, שאלות, השגות.
  שלב מתקדם, טרם הפקדה – הצגת התכנית שהתגבשה, תוך הצגת השינויים שנעשו בתכנית לעומת שלב הביניים. התכנית תוצג באתר האינטרנט של העירייה, לרבות הסברים מפורטים על התכנית.  לאור הערות המשתתפים, רעיונות, הצעות וכו', תגובש התכנית הסופית.
  הפקדת התכנית -  תוצג ברבים, באתר האינטרנט של העירייה, התכנית שהופקדה בידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

 אתרים על חשיבות שיתוף הציבור:

קישורים אל  מספר אתרים,  בהם הובאו  דברים בנושא חשיבות שיתוף הציבור בהליכים שלטוניים.  

 

ישראל - Worldwatch ,מכון למחקר ולמידע עדכני, על המשבר הסביבתי בעולם.

 

http://www.heschel.org.il/worldwatch_israel/issue1/index.html

 

 

מתוך אתר worldwatch:       :  מדוע דרוש דיון ציבורי , מתוך אתר חדר המצב:

"בבסיס השינוי לחוק מונחת הנחת היסוד המוטעית שהגורם המעכב והמפריע  .לפרויקטים בעלי חשיבות לאומית הוא תהליך ההתנגדויות והדיון הציבורי  הדיון הציבורי דרוש כדי לבחון את הפרויקטים מזוויות רבות ומגוונות, וביכולתו  אף למנוע אסונות לאומיים הנובעים מתפיסות צרות וקצרות מועד של הצרכים  וההשפעות של פרויקטים אלה, או מלחצים אינטרסנטיים. מן הראוי היה לעודד  ולמסד בחוק את הדיון הציבורי, ולהתחיל בו עוד בשלב הקדם-תכנון של  הפרויקטים הנ"ל. זאת באמצעות הודעה בדבר כוונה לתכנן, זמן קצוב לגופים ואנשים הרואים את עצמם מושפעים מן התכנית להכין את עמדתם ולהציגה  בפורום ציבורי בפני יזם התכנית והמתכננים, הליך להכנת תסקירי השפעה שונים,  על הסביבה במשך תהליך התכנון, כדי שניתן יהיה להתחשב בהם בעיצוב הפתרון בבחירת הטכנולוגיות, בפיצויים ובפעולות אחרות הנדרשות כדי למתן את הנזקים  החיצוניים, ומיסוד פורומים, ושיטות פעולה שבאמצעותם ניתן לגשר על הבדלים .ואינטרסים, ולהגיע לפתרונות מוסכמים בתהליך התכנון"

 

 

 

 

 

שאררט-שיטה חדשה לשיתוף ציבור בהליכי תכנון בישראל, מוני מרדכי

15.06.2008.   50 אנשים יושבים בחדר אחד במשך 5 ימים כדי לתכנן פרויקט. נשמע דמיוני? כך בדיוק נעשה  לאחרונה תכנון  מרכז העיר הוותיק בקריית שמונה שמדשדש מזה שנים רבות. מלחמת לבנון השנייה, היוותה עבור העירייה ומשרד הבינוי והשיכון, זרז לחולל שינוי ולנצל את התקופה שלאחר המלחמה להחיות את מרכז העיר.

 

http://www.iritdror.co.il/articles/20080715.doc

 

 

 

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, על שיתוף אזרחים  בהכרעות בעיצוב מדיניות:

 

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/PP_26/Chapter_A/Publications_Catalog_2026_ChapterC.aspx

 

 

 

 ארקדה  -   שיתוף ציבור בהליכי תכנון:

http://www.arkada.co.il/homesites/Site.asp?Page=4158

 

 

תפיסת העולם של ארקדה דוגלת בכך שיש לשתף את הציבור בכל הליכי התכנון. אנו מאמינים שהציבור, כמשתמש והנהנה העיקרי בפרויקט ובאזורים השכנים לו, הינו בעל תשומות חשובות וייחודיות בכל הליך תכנוני ולכן יש לכלול אותו בכל הליך שכזה מראשיתו.

 

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe dreamweaver cs6 price 
buy adobe illustrator mac 
office 2010 cheap for students 
discount windows xp full edition 
cost of camtasia studio 
cialis preisvergleich achat cialis générique 5mg viagra waar te koop tadalafil 20mg preis viagra sans ordonnance belgique
purchase levitra online 5mg tadalafil buy sildenafil viagra 200 mg viagra levitra vardenafil tablets
tadalafil online generic equivalent for viagra generic cialis manufacturer 200 mg viagra tadalafil manufacturers india