בושה בושה
רשויות מקומיות

התחום המוניציפאלי  נוגע באופן ישיר לחייו של כל תושב בישראל. הנושאים בהם עוסקות הרשויות המקומיות,  הנם בצרכים הבסיסיים של האזרחים  (חינוך, תרבות, מים,  פינוי אשפה, ביוב, ניקיון, איכות הסביבה)  וכשלים באלה, משפיעים באופן משמעותי על איכות החיים.  רובנו, התרגלנו להסתפק במה שאנו מקבלים, מבלי שאנחנו בודקים לעומקם של דברים כיצד מתנהלת הרשות המקומית בתחומה אנו מתגוררים.

 

הארנונה, שהיא המס שגובה הרשות המקומית מכל תושב ומכל עסק, הנה נושא מורכב שפרטיו אינם ידועים לרוב התושבים ובשיטה הנוכחית, אין אחידות ממלכתית בהוראות וכללי הארנונה  ויש רשויות מקומיות המנצלות את הבורות וחוסר הידיעה תוך פגיעה בתושבים. 

 

התעניינות  ומעורבות אתר בושה, בכל הקשור למתרחש בתחומי הרשויות המקומיות  מעבר לתחום מגוריו הרצליה,  הנה מוגבלת מטבעם של דברים.  התעניינותו של אריה גבע במתרחש בתחומי עיריית הרצליה והעומדת בראש העירייה - , יעל גרמן, הנה טבעית ומובנת בשל היות העיר הרצליה מקום מגוריו.  לא רק שאדם קרוב אצל עצמו, אלא  היכולת ללמוד ולדעת מה מתרחש אצל חצרות אחרים או אפילו השכנים, הנה מוגבלת.

על  עיריית הרצליה והנושאים השונים שנבחנו בהקשר לפעולות יעל גרמן, ראש העירייה, הקש: עיריית הרצליה

 

שקיפות מלאה של מימון המפלגות והסיעות ודרך ניהול הכספים  על-ידן, הנו נשמת אפה של הדמוקרטיה וניקיון הפוליטיקה בכלל ושל הפוליטיקה המקומית בפרט. 

23.9.09  היום פורסם דוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008.

 

 

הדוח עב הכרס מכין נתונים רבים והערות מבקר המדינה,  על דרך ניהול הכספים על-ידי  סיעות ורשימות פוליטיות בכל הרשויות המקומיות.  עיקרי ממצאי הדוח זוכים לתשומת לב וכמה עמודים בעיתונות ומן הסתם, מחר כבר לא יהיה זכר לדברים, והם יוצאו מהמגירות ביום בחירות הבא.

 

 

ייעוץ משפטי חיצוני לרשויות המקומיות

הקשר בין עורכי-דין לבין רשות המקומית ובמיוחד,  מצב בו עורך-דין מסויים  משרת את הרשות המקומית במשך שנים רבות ובנושאים רבים, כך שבמקום להיות שומר הסף של הרשות המקומית, לבל תסטה מהוראות הדין, הוא נהפך לחלק בלתי נפרד  מהרשות המקומית, בבחינת אורגן שלה.  הסיכונים והחששות ברורים.  למנוע שחיתות, קשרים לא ראויים בין עורך הדין לבית הרשות המקומית והעומד בראשה,  דרושה שקיפות, התייחסות מיוחדת, בקרה ופיקוח רצוף.   נכון עשה משרד הפנים, כאשר הסדיר עניין זה, בהוראות מנכ"ל משרד פנים מס'  5/09 מיום 29.3.09.  לקריאת חוזר מנכ"ל,

הקש:הנחיות מנכ"ל משרד פנים - ייעוץ משפטי, 3-09

 

 יש לקוות כי משרד הפנים, בסיוע הציבור,  יעקבו אחר הדברים ויראו לכך, כי הם   יבוצעו על-פי לשון ורוח חוזר המנכ"ל.

 

שביעות רצון של תושבי הערים סקר שפורסם  2-09

פרטים על   שביעות הרצון של התושבים  מתיפקוד העירייה וכן נתונים נוספים רבים על כל אחת מהרשויות המקומיות,  כפי שפורסמו ב -  בפברואר 2009,  על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הקש: פרטים רשויות מקומיות  2007.

 

על שביעות הרצון של תושבי הערים מפעילות העיריות.

בשלהי חודש אוגוסט  2008 פורסם סקר  שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המספק מידע על שביעות הרצון של תושבי  ישראל משירותי הממשלה לרבות עיריות,  סקר ל.מ.ס - שביעות רצון   (על העיריות ראה עמ' 10 בסקר)

 

קטגוריות במסגרת רשויות מקומיות - השלטון המקומי

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy adobe indesign cc 2014 online 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...on-for-mac 
buy lightroom 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ition-2005 
buy microsoft office word 2007 online 
vendita viagra svizzera commander du viagra viagra da 25 mg viagra preço viagra et equivalent
levitra otc sildenafil medication herbal viagra does it work over the counter viagra substitute cialis otc
sildenafil treatment cipla sildenafil buy levitra online cheap sildenafil generic india buy kamagra india