בושה בושה
רשויות מקומיות אחרות - מידע, קישורים

הרשויות המקומיות הם מוסדות השלטון  המקומי המשרתים את האזרחים בחיי היום-יום.  האם תושבי הרשויות המקומיות מרוצים מתיפקוד הרשויות המקומיות  ומאלה, אשר הציבור בחר בהם כדי שיעמד בראש הרשות המקומית וישרתו את הציבור ?

 

  • נתקלת בבעיית קיפוח, פגיעה בזכויות, התנהגת לא נאותה-  מה עושים, למי פונים ? אתר בושה ריכז רשימה של גופים  הפועלים על בסיס התנדבות, למען האזרח בתחומים שונים. הקש: 
    עזרה, סיוע, עצה -  מה עושים אל מי פונים

רשויות מקומיות   יישובים אחרים  -  מידע , קישורים. 

 

על:    רשויות מקומיות  

 

 

 

4.1.2010   השחיתות במגזר הרשויות המקומיות
האם השחיתות השלטונית במגזר הרשויות המקומית אכן 'עולה כפורחת' -  אולי  -  יש יותר דיבורים  על קיום שחיתות חמורה מאשר שחיתות בפועל, או - שידה של המשטרה קצרה לגלות את המושחתים ?   זאת -  נוכח המספר הלא-גדול של  ראשי ערים אשר הורשעו בפלילים ובמיוחד, נוכח העבירות בהם הורשעו, שאינן חמורות במיוחד ורובן, קשורות להליך הפוליטי- זאת על רק המשאבים העצומים  אותם משקיעות - המשטרה, הפרקליטות במאבק נגד השחיתות של נבחרי הציבור.
ראה: האם אכן ישנה שחיתות רבתי ברשויות המקומיות, או דיבורים. ראשי ערים וסגניהם אשר הורשעו

 על:

 אם אכן קיימת שחיתות שלטונית במגזר הרשויות המקומיות, יש לבערה ולחסל אותה בהקדם, אולם ראשית, ראוי  כי הציבור ידע את ממדי השחיתות הידועים לרשויות אכיפת החוק. מדוע אין מפרסמים  באופן תקופתי,  נתונים בדבר היקף החקירות, מספר הנחקרים, משך החקירות, כתבי אישום עומדים ותלויים ונתונים בדבר הרשעות בדין של נושאי משרה ברשויות המקומיות.  בלא שקיפות  פעולות  המשטרה ושל הפרקליטות, בלא בקרה חיצונית על פעולותיהם, ללא שיתוף פעיל של הציבור בהליך הדברת נגע השחיתות, דרכן  של המשטרה ושל הפרקליטות לא תצלח להדביר את נגע השחיתות.

 

30.11.09 מידת אמון נמוכה, חוסר שביעות רצון של הציבור מהרשויות המקומיות והעומדים בראשם.
מידת האמון שנותן הציבור בעומדים בראש  הרשויות המקומית ושל העובדים הבכירים ברשויות המקומיות, הנו בינוני - נמוך.  קיים חוסר שביעות רצון, מביצועי הרשויות המקומיות, במרבית התחומים. 
תמונה עגומה למדי, על  השתקפות הרשויות המקומיות בעיני ציבור התושבים.  
ממצאים קשים אלה,  נמצאו בסקר אשר נערך על-ידי  ד"ר איתי בארי, אוניברסיטת חיפה ופורסם ב - 30 בנובמבר 2009.  על הסקר וממצאיו ראה:
סקר - עמדת הציבור כלפי הרשויות המקומיות, שביעות רצון, מידת אמון 1.12.09


 

 

נוכח הממצאים הקשים ודעתו השלילית של הציבור על נבחריו, קשה שלא לשאול, כיצד אפשרי הדבר במשטר דמוקרטי, ואם הציבור אינו מרוצה, מדוע הוא בוחר שוב, בדרך כלל, את אותם אישים פוליטיים מקומיים, להיות נציגיו ומשרתיו ?

 

 

4.10.09 איזה היישוב שהכי שווה להיות בין תושביו

על : תוצאות סקר ידיעות אחרונות - היישוב שהכי שווה

כדאי לדעת  -  איזה יישוב (מעל עשרת אלפים תושבים), נמצא בסקר בלתי תלוי,  כיישוב בו הכי כדאי לגור על-פי מדד משוקלל. לא תמיד מה שנראה הוא גם נכון, אבל מה שאומרים  התושבים על המתרחש בעירם, הוא בעל המשקל הגדול ביותר.  סקר מכון קרטוגרפיה, בשיתוף עם עיתון 'ידיעות אחרונות', רק אישש את מה ששיערתי תחילה.  דברי אתר בושה, על הנעשה בהרצליה, מקבלים ביטוי  בדעת תושבי הרצליה על עירם.   המתרחש בעיר הרצליה יכול לשמש ראייה לכלל -  כי דיבורים יפים, אינם בונים  ארץ  ולא עיר.  

יישוב המנוהל טוב, בו ראש העירייה משמש מנהיג שטובת התושבים לנגד עיניו, עירו, מקבלת ציון גבוהה.  ראש עירייה, המדבר גבוהה, אך פועל תוך חוסר התחשבות, בלא קשב ובלא פשרה, ומתקוטט עם רבים - אינו יכול להצליח והעיר שבראשה הוא עומד, אינה מצליחה בהקניית איכות חיים גבוהה.

 

 

על מועצת העירייה, תפקידה ודרך מילוי חובתה. הרצליה כמשל.

מה באתר בושה על רשויות מקומיות 

אתר בושה   עוסק באופן פרטני, רק במתרחש בעיר הרצליה מקום מגוריו.  אריה גבע הנו תושב הרצליה ומטבעם של דברים, שיתעניין ויעסוק בבפעילות של  עיריית הרצליה, מקום מגוריו.

 אולם,  ניתן להניח, כי קיימים כשלים לא מעטים בניהול המוניצפאלי, גם אצל רשויות מקומיות אחרות וכי יעל גרמן,  אינה ראש העירייה הגרועה ביותר.  למרות שהדברים באתר בושה עוסקים בדרך התנהלות עיריית הרצליה, וניתן להקיש  ולהעזר מפעילות אריה גבע בעיר הרצליה, לנעשה בערים אחרות ולהיפך, משמע -  תושבי הרצליה יוכלו לשפר את הבקרה האזרחית על דרך התנהלות עיריית הרצליה והעומדת בראשה, יעל גרמן, מהתבוננות בנעשה בערים אחרות, כשם שתושבי ערים אחרות, יוכלו לעשות כן, אם יתקראו לגבי המתרחש בעיריית הרצליה ומה פועל אתר בושה בעניין זה..

 

על עיריית הרצליה ראה נושאים שונים, בין השאר: הרצליה

 

פרטים על  סקר של הלמ"ס בדבר שביעות רצון של תושבי הערים מתפקוד העירייות , הקש:  שביעות רצון תושבי הערים

 עיון בטבלת הנתונים המקורית, הקש:  סקר הלמ"ס 1358  מיום 2.2.09

כדי לקרוא את הנתונים בטבלה של הלמ"ס,  תשתמש בחצים בסרגל התחתון,   מצד שמאל. 

 

 

ייעוץ משפטי חיצוני לרשויות המקומיות

הקשר בין עורכי-דין לבין רשות המקומית ובמיוחד,  מצב בו עורך-דין מסויים  משרת את הרשות המקומית במשך שנים רבות ובנושאים רבים,  עלול להוביל למצב בו, במקום  שעורך הדין יהיה  שומר הסף של מעשי הרשות המקומית, לבל תסטה מהוראות הדין, הוא נהפך לחלק בלתי נפרד  מהרשות המקומית, בבחינת אורגן שלה.  הסיכונים והחששות ממצב של קשרים מתמשכים בין עורך-הדין לבין העומד בראש הרשות המקומית ובכירי עובדי הרשות, ברורים.  כדי למנוע  קשרי תלות או יחסים העלולים , פיקוח רצוף ותחלופה.   נכון עשה משרד הפנים, כאשר הסדיר עניין זה, בהוראות מנכ"ל משרד פנים מס'  5/09 מיום 29.3.09.  לקריאת חוזר מנכ"ל,:הקש:הנחיות מנכ"ל משרד פנים - ייעוץ משפטי, 3-09

 יש לקוות כי משרד הפנים, בסיוע הציבור,  יעקבו אחר הדברים ויראו לכך, כי  הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, תבוצענה כרוחן וכלשונן.

 

 

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית,  אוניבריסטת חיפה, עורך מדי שנה, סקר וניתוח על עמדות האזרחים והערכת מצב לאומי. לקריאת הסקר המלא  שנת 2008, הקש:   סקר  מלא עמדות אזרחים 2008

על הסקר באתר בושה:  תמצית עמדות האזרחים.

  •  מידת האמון שרוכש הציבור  כלפי עובדי הרשויות המקומיות הנה 2.27 (מתוך 5), והם נמצאים בתחתית האמון של הציבור כלפי העובדים משרתי הציבור ( ראה תרשים 48 א' , עמ' 39   בסקר).
  • נבחרי הציבור של הרשויות המקומיות, משמע, חברי המועצה וראשי המועצת המקומיות, זוכים לצין נמוך גם הם - 2.27, אך הם יכולים לשאוב ניחומים מכך, שהם זוכים לאמון רב יותר מזה שרוכש הציבור לחברי הכנסת או חברי הממשלה, הנמצאים בתחתית. (ראה תרשים  42, עמ' 35 בסקר).

 על שביעות הרצון של תושבי הערים מפעילות העיריות.

בשלהי חודש אוגוסט  2008 פורסם סקר  שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המספק מידע על שביעות הרצון של תושבי  ישראל משירותי הממשלה לרבות עיריות,  סקר ל.מ.ס - שביעות רצון   (על העיריות ראה עמ' 10בסקר)

  

האם קיימת  שחיתות ברשויות מקומיות ?

על-פניו נראה שקיימת שחיתות של ממש  במספר לא מבוטל של  רשויות מקומיות.  שבי"ל, (שקיפות בינ"ל), ישראל, הזרוע הישראלית של  גופים בינלאומיים בעל מוניטין ומעמד בתחום  מאבק נגד שחיתות בצד שקיפות פעולות השלטון, פרסמה ממד טוהר המידות בשלושת הערים הגדולות בישראל.

לקריאת המסקנות, הקש:  מדד שבי"ל, טוהר המידות של השלטון המקומי 

 

אי לכך, החליט אתר בושה להציג קישור לאתרים  העוסקים בנושאי ממשל המקומי,  במקומות  אחרים בישראל. יש להניח, כי מפעילי אתרים אלה, או שהם עצמם בעלי עניין בפוליטיקה המקומית או שהם תומכים במועמד זה אחר, אך המשותף להם, שהם פעילים למען שלטון מקומי הוגן ויעיל יותר. 

 

אתר שכונתי - שיפור איכות החיים

התארגנות  תושבי שכונה  לשם  העברת  מידע , שיפור איכות החיים , והשימוש באתר אינטרנט שהוקם למטרה זו, הנם צעד מבורך בו ראוי שינקטו  תושבי שכונות או אזורי מגורים מוגדרים.  כאשר פורץ משבר או נדרש מאבק למען עניינים של תושבי אותה שכונה,  התארגנות כזו, במיוחד כאשר יש לה אתר אינטרנט, הנה    קלה הרבה יותר.

דוגמא ראויה :האתר של  שכונת תל-ברוך צפון, תל-אביב , הקש:   אתר ועד שכונת תל ברוך צפון ת"א,

 

 

אתרים של תושבים או נבחרי ציבור או כאלה שרוצים להיבחר, בעניין רשויות מקומיות

אתר בושה לא מביע דעתו ולא נותן תמיכה, לגבי האנשים העומדים מאחורי  אתרים אלה -

 

 עיריית ראשון לציון

 

הקש:  בחירות לעירייה לראשות העיר למועצת עיריית ראשון לציון

 

 

עיריית נצרת עילית

תושבים בעיר נצרת עילית, מפעילים אתר אינטרנט ושולחים לעתים מזומנות, דפי עידכון המכילים חומר רב, הקש:

 

  

עיריית הרצליה

 אתר של ירון עולמי, חבר מועצת העירייה, אשר  מפעיל בחריצות ובשקידה, אתר אינטרנט מעניין אודות פועלו

. הקש: אתר של ירון עולמי

 

 הבלוג של  אפרי הלפרין, הרצליה השחורה משחור  תושב כועס מביא הגיגים ותמונות על הרצליה.

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 2.10.09 ערב חג הסוכות תש"ע. מי העיר שהכי שווה לגור בה ? סקר 'ידיעות אחרונות' - מונה את עשרים הישובים, בהם איכות החיים המשוקללת ורמת הדיור, הנה הגבוהה ביותר.
2 שביעות רצון תושבי הערים, הלמ"ס 2-09
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

microsoft office discount for military 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...op-student 
purchase microsoft outlook 2007 online 
cheap adobe creative suite 5 master collection 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...roduct-key 
dapoxetin tabletten commander du viagra sur internet vendo cialis originale achete cialis levitra compresse
vardenafil in india how is viagra prescribed tadalafil liquid viagra without prescription in australia genuine viagra without prescription
generic levitra does it work kamagra 100 chewable tablet buy cheap sildenafil internet viagra pharmacy levitra vardenafil oral jelly