בושה בושה
שר המשפטים-יועץ משפטי - פרקליטות

 

 שר המשפטים המייצג את הממשלה הנבחרת, כוחו ועוצמתו נמוכים במידה רבה מאלו הנתונים בידי היועץ המשפטי לממשלה, במתכונת של תפקידו כיום, בו הוא אחראי על מגוון רחב של תפקידים שלטוניים, לרבות ראש התביעה הכללית. היועץ המשפטי  לממשלה והפרקליטות הכפופה לו, פועלים במסגרת משרד המשפטים, אך למעשה, כפיפותם לשר המשפטים היא רק בענייני נוהל. 

 

  • נתקלת בבעייה של  קיפוח,   פגיעה בזכויות שלך, התנהגות לא נאותה מצד גופי שלטון או גופים עסקיים -  מה עושים, למי פונים ?
  • אתר בושה ריכז רשימה של גופים  הפועלים על בסיס התנדבות -  למען האזרח בתחומים שונים. הקש:
    :  עזרה, סיוע, עצה -  מה עושים אל מי  אל מי פונים בבקשת--

 

מצב שלטון החוק, ובמיוחד העדר ציות לחוק  בתחומים שונים, כפי שקיים במדינת ישראל והתמשכות הליכי : החקירה, הבדיקה המשפטית על-ידי הפרקליטות, הליכי השיפוט  בבתי המשפט השונים -  כל אלה דורשים בחינה יסודית של  מבנה מערכת אכיפת החוק, המערכת המשפטית והחוקים הקיימים בתחום הפרוצדורה הפלילית  -   כדי להתמודד עם  המציאות שאינה מחמיאה, בלשון המעטה. .

 

במסגרת מדור זה באתר בושה, על:

 

 

השיטה המשפטית בישראל, הלכה והתקבעה בתודעה ובחיי המשפט והמעשה, תוך אימוץ מערכת חוקים, שאינה מתאימה יותר לזמן ולנסיבות. אנו עדים לקיום קיבעון מחשבתי של המחוקקים, מערכת בתי-המשפט ושל מערכות אכיפת החוק, אשר מקדשים את המבנה ודרכי אכיפת החוק הקיימות, תוך התעלמות מהמצב ההולך ומחמיר.

 

במקום ללמוד מארצות העולם, התקבעו אצלינו כמה עקרונות מבניים ומשפטיים, שחלקם הנם מורשת של השיטה האנגלית, תוך התאמתה לישראל,  אשר מסבכים את הליכי  החקירה,  מאריכים את משך הבדיקה המשפטית  על-ידי הפרקליטות ותקופת התדיינות שיפוטית, הנמשכת על-פני שנים.  מצב בו ותיקים פלילים, נמשכים על-פני שנים רבות, מעת ביצוע העבירה או גילויה ועד הרשעה או זיכוי הנאשמים, הנו בלתי נסבל בעליל. מצב כזה לא רק פוגע בחברה בכללה ויש בו אובדן ההרתעה מפני עונש, אלא  הופך את המושג של עונש לא אחת,  לבלתי צודק ולא הוגן כלפי הנאשמים. כאשר מתנהלים משפטיים ארוכים, בעבירות לא חמורות במיוחד,  שנים ארוכות לאחר המעשה או המחדל, שהיה ידוע ברבים,  הדעת אומרת כי נדרש שינוי יסודי במצב. (למשל - פרשת רמדיה). 

 

הניסיונות שנעשו על-ידי הממשלות,  ליזום שינויים, לרבות הקמת ועדות חקירה ובדיקה, בהם השתתפו אישים מכובדים, הסתיימו לרוב בהצעות לא מהפכניות, שגם הן, רובן לא יושמו.  ברור כיום לכל אלה המבינים ומכירים את מערכת המשפט, וזרועות אכיפת החוק (משטרה, פרקליטות, יועץ משפטי),  כי נדרשת מהפכה רבתי של התובנות, תפישות העולם ודרכי העבודה.

 

יש בישראל  מומחים מהמעלה הראשונה שבידם לגבש תוך פרק זמן סביר, הצעה לשינוי רבתי  לרבות שינויי חקיקה בסיסים שיסדירו  על בסיס כוח האדם הקיים את  - מערכת בתי-המשפט וזרועות  אכיפת החוק, באופן שונה לחלוטין.

מן הראוי שהדין הישראלי, יאמץ דרך שונה וכלים שונים ויעילים יותר למאבק בפשיעה, בחוסר הציות לחוק ובדרך בה מתנהלים העומדים בראש ופקידי ציבור אחרים, שיש בה שחיתות שלטונית, גם אם אינה מגיעה כדי עבירה פלילית.

 

דרושה מהפכה של ממש, בדרך התייחסות המדינה והחברה לקיום שלטון החוק, ציות לחוק, מדיניות הרתעה ועונש ראויים והוגונים.  על הממשלה  ליזום  בדיקה מעמיקה והיקפית, ללמוד את המסקנות ולבצע אותן בנחישות ובהחלטיות. 

 

רק מנהיג של ממש, יבין שמדובר בנושא שהוא בנפשה של החברה הישראלית, בצד הביטחון, החינוך, הכלכלה.

 

בינתיים, מדינת ישראל פועלת על-פי המצב החוקי הקיים. 

 

הדברים מתנהלים בעצלתיים,  הצדק אטי אם בכלל והיעילות נמוכה, כאשר רשויות אכיפת החוק מתנהלות,  בלא בקרה של ממש, בלא חשיפה אל אור השמש המחטא.  

 

 

התייחסנו לאותן  רשויות אכיפת החוק,  בנושאים בהם  היה לאתר בושה - אריה גבע, קשר או מגע. 

 

דעה אישית   24.9.08 : שחיתות לא רק מטאפורה אלא מציאות הרסנית - מדד השחיתות העולמי 

 

במסגרת גופי החקירה הקיימים כיום במדינת ישראל, עסק אתר בושה רק במשטרת ישראל. ראה:
משטרת ישראל

לא היה לנו מגע או קשר עם גופי חקירה אחרים כמוו: רשות ניירות ערך, מס הכנסה, מע"מ,  איכות הסביבה, משרד החקלאות.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...separately 
purchase 2007 microsoft office activation key 
quicken 2010 canada price 
purchase microsoft office key online 
buy microsoft office 2013 product key card 
viagra rezept kosten clomid 50mg acheter lioresal comprare cialis online viagra indien bestellen
buy kamagra using paypal sildenafil liquid viagra pills for sale online pharmacy cialis viagra shipped for free
buy viagra online in the uk daily tadalafil get viagra prescription tadalafil online pharmacy cialis prescription online