בושה בושה
קרנות פנסיה ותיקות

 

קרנות הפנסיה הותיקות, הן אותן קרנות פנסיה שהיו  בעבר בבעלות או בשליטת הסתדרות העובדים, ואשר נוכח מצבנו האקטוארי הקשה של כמה מהן, הולאמו בשנת 2003. קרנות אלה פועלות כיום, תחת גוף ממשלתי שם 'עמיתים', אשר מתפעל אותן.  (קרנות הפנסיה בקבוצה זו הן: מבטחים, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית (קג"מ), נתיב, קרן פועלי בניין, קרן הפועלים החקלאים וכן - קרנות הפנסיה של הדסה ושל אגד.   הלאמת הקרנות היה בה פגיעה מסוימת, בזכויות של חלק מהעמיתים, אך מצד שני, הובטחה יציבות קרנות הפנסיה והבטחת התשלומים לציבור הגמלאים שהיו מבוטחים בקרנות אלה, תוך מגבלות מסוימות.

מאז ההלאמה,   לא ניתן להצטרף כחברים חדשים בקרנות הפנסיה הותיקות  והסדרי הפנסיה של  העובדים והעצמאים, מוסדרים  כיום במסגרת ותפישת חיסכון פנסיונים שונים לחלוטין. ראה:
הסדרי פנסיה חדשים

 

 

קרנות הפנסיה הותיקות  מנוהלות כיום על-ידי 'עמיתים'  - גוף בבעלות הממשלה,  המשרת  למעלה מ - 215,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים, וכ - 135,000 מבוטחים פעילים. מספרים אלה  ילכו וירדו עם השנים, שכן כאמור, לא ניתן יותר להצטרף לקרנות הפנסיה הותיקות.

אל אתר עמיתים:  עמיתים, ניהול קרנות הפנסיה הותיקות

יצויין כי  נשמר קיומה העצמאי של כל אחת ממבין קרנות הפניסה, עניין שיש לו חשיבות לא רק משפטית, אלא יכולה להיות גם חשיבות עניינית לגבי החברים באותה קרן פנסיה.

מרכז שירות  לעמיתי קרנות הפנסיה הותיקות,   נמצא ברח' ארלוזורוב 93, ת"א, בנין ב' קומת קרקע.

שעות הפעילות -  א' - ה'  08:30 - 13:00  ג', ה'  16:00 - 18:00

כתובת למכתבים -  ת.ד  7280, ת"א , מיקוד  61072

טל: *6667   או -  12-226-667

פקס: 03-7602227

כתובת האינטרנט של ארגון 'עמיתים', הנה :  www.amitim.com

 

 

4.6.13 הסרת האחריות של קרנות הפנסיה, ליידע את המבוטח על זכות  חשובה -   לא מובנת !!!
כידוע, כאשר מבוטח בקרן פנסיה ותיקה, מגיע לשיא צבירת הזכויות לפנסיה, (בדרך כלל 35 שנה), הוא זכאי, להפסיק להפריש לפנסיה ולהעביר את כספי ההפרשות (מעביד ועובד), לקופה נפרדת, בה הכספים יזקפו לזכותו בעת הפרישה.   צפוי היה, כי קרן הפנסיה תודיע למבוטחים שהגיעו לשיא צבירת הזכויות, על זכותם זו, בעת הגיעם אליה.

לא כך סבר בית-הדין לעבודה. מתברר לאחרונה, כי בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה,  פסק, כי אין מקום להטיל על קרן פנסיה ותיקה,  את החובה ליידע את המבוטחים,  אשר הגיע לשיא של צבירת זכויות הפנסיה, (35 שנה), כי בידו הזכות להפסיק להפריש לפנסיית זקנה,  ולהעביר את כספי ההפרשות, שלו ושל המעביד לקופה נפרדת.

לקריאת פסק-הדין  המלא :

ק"ג 27722-12-11    שמעון אפראיט נ. מבטחים, בית הדין לעבודה, חיפה 8-5-13

 

משמעותו הקשה של פסק דין זה, כי חברים - מבוטחים שלא היו ערים לזכותם להפסיק להפריש לפנסיה (ובכך גם להפסיק ביטוחים מסוימים),  הפסידו.  משמע,  החברים המבוטחים, חייבים לא רק לדעת על זכותם, שהיא בעלת ערך כספי לא מבוטל, אלא גם לעקוב  בקפידה מתי הגיע לשיא צבירת הפנסיה.

במציאות, רוב המבוטחים אינם עוקבים אחר זכויותיהם ואחר מצב בקרנות הפנסיה,  וחבל, כי בית הדין הנכבד,  לא ראה את חוסר האיזון בין המבוטחים לבין קרנות הפנסיה, המנוהלות בידי  גוף גדול, בעל עוצמה ומיחשוב מתקדם.    נקווה כי אם העניין ידון בפני בית הדין הארצי, דעת השופטים, תהיה אחרת.

 

 

25.5.13    קרנות  הפנסיה הותיקות, שיווקו ביטוח סיעודי קבוצתי, 'משלים לגמלאי' - מי שבידו כזה, יקרא בעיון !!!

לפני כ - 10-15 שנה, שיווקו קרנות הפנסיה הותיקות, בין השאר, פוליסת ביטוח סיעודי הנקראת 'משלים גמלאי'.   כידוע, משנת 2014,  הפוליסות הקבוצתיות של הביטוח הסיעודי,  תסתיימנה.  רכישת פוליסה חדשה, תהיה יקרה. מי שמחזיק פוליסה הנקראת 'משלים גמלאי',  יקרא בעיון רב, את דעתו של אריה גבע, על החובה של חברות הביטוח, להמשיך פוליסה זו, עד סוף חייהם.  הרבה כסף שלכם, עומד על המדוכה.  ראה:

פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי  -  מסתיימות 2014. למחזיקי 'משלים גמלאי', יש מוצא

 

 

2012 על היתרון שיש כיום למבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות
לדידי, פעולת ההלאמה  של  קרנות הפנסיה הותיקות על-ידי הממשלה, היא לדעתנו,  אחד מאותם צעדים כלכליים-חברתיים נכונים, אותם עשה בנימין נתניהו בקדנציה  בה כיהן  כשר האוצר.  יהיו  פנסיונרים  אשר יחלקו על דעתי ורבים, מהם סבורים  כי הם קופחו, אך  מבט מפוכח והבנת מצבן האמיתי של קרנות הפנסיה כפי שהיה ערב קבלת האחריות על-ידי הממשלה,  מצביעים כי  ייצוב קרנות הפנסיה הותיקות, סגירת הצטרפות חברים חדשים אליהן, תוך הבטחת הפנסיה (בהגבלות מסוימות) לחברי  אותן קרנות פנסיה,  הן בבחינת  - 'טובה ציפור אחת ביד, מאשר שתיים על העץ'.

 

שיעורי הפנסיה החדשים שנקבעו לאחר ההלאמה, נקבעו לפי שיטת ממוצעי השכר, שהיו  לעובד במשך שנות  עבודתו ובגינם הפרישו הוא והמעביד, את דמי הגמולים.  שיטה זו נכונה יותר אקטוארית ועניינית מבחינת יכולת קרן הפנסיה לעמוד בתשלומיה.

אכן, רוב קרנות הפנסיה הותיקות,  נהגו לשלם לחבריהם, פנסיות גבוהות יותר, שהיו מבוססות על בסיס שכר שלושת השנים האחרונות, מה שברוב המקרים, הביא לחישוב גבוה יותר מאשר בשיטת הממוצעים.  ראוי לציין, כי עד לפני מספר שנים, הפנסיות של רוב עובדי  הממשלה ורשויות השלטון,  נהנו מעדיפות  גדולה שכן, לא רק שהן היו  מה שמכונה פנסיה תקציבית, כלומר ללא הפרשה מצד העובד, אלא הן נקבעו על-פי שכרו האחרון של העובד בעת הפרישה.

מכל פנים, המצב הקיים לחברי קרנות הפנסיה הותיקות, בו ממשלת ישראל לקחה תחת חסותה את קרנות הפנסיה, הרי כל עוד ממשלת ישראל, תוכל לעמוד בהתחיבויותיה,  זה מצב עדיף על-פי המצב הקודם, גם לגבי אלה, שמקבלים בשל כך, פנסיה נמוכה יותר, זאת על-פי הפתגם - 'טוב ציפור  אחת ביד מאשר שתיים על העץ.' .

על: חיסכון סוציאלי באתר בושה

 

 

סיכון קיים של סכומי פנסיה נמוכה יותר,  בשל גידול בגרעון קרנות הפנסיה
למרות שממשלת ישראל, שלקחה תחת חסותה את קרנות הפנסיה הותיקות, הצהירה,  כי היא רואה עצמה אחראית לתשלומי הפנסיה מקרנות אלה עד סוף הדורות,  קיים סעיף בתקנון החדש של קרנות הפנסיה, כי במקרה של הפסדים בקרן במשך מספר שנים והיווצרות גרעון אקטוארי מעבק לשיעור מסוים,  מקנים לקרן הפנסיה את הזכות  להקטין תת סכומי הפנסיה.  סעיף זה, שלא מוכר למרבית הפנסיונרים והעמיתים הפעילים, צריך להדאיג, במיוחד נוכח שיעורי הרבית הנמוכים בשנים האחרונות, הפוגעים בתשואה של  אגרות החוב אותן מחזיקות קרנות הפנסיה. חישוב הראה כי ירידה של חצי אחוז בריבית, משמעה, ירידה ברווח של 15 מיליארד ש"ח לשנה.
אמנם האוצר העמיד עד כה, כספים לכיסוי חלק מהגרעונות שנוצרו בשל ירידת התשואות, אך אין לדעת, איך הוא יתנהג בשנים הבאות.

 

2.2.2011  שינוי שיטת עידכון שכר הפנסיות בקרנות הותיקות.
עד כה, עודכנו תשלומי הפנסיה לחברים, אחת לשנתיים, או כאשר עלה המדד מעבר לשיעור של  4.25%.  החל מפברואר 2011, יעודכן  גובה הפנסיות, על-פי המדד וזאת ייעשה אחת לשנה.

2.2.11  השוואת  תנאי הפנסיה של אלמנים, לאלה של אלמנות -
העיוות שהיה בקרנות הפנסיה הותיקות, לפיו,  אלמן של חברה בקרנות הפנסיה שנפטרה, קיבל שיעור פנסיה  נמוך יותר מזה שקיבלה אלמנה של חבר בקרנות הפנסיה, תוקן בהחלטה של בג"ץ. (מדובר באחד המקרים הלא שכיחים, בו גברים בתור שכאלה, מקופחים לעומת הנשים).

רק בפברואר 2011, מיושם עניין זה הלכה למעשה, בתוקף למפרע מדצמבר 2008.
מדובר בכ - 4500 אלמנים, אשר הפנסיה שלהם למעשה תוכפל.  לקריאה על  ופסק-הדין ראה:
אלמנים קופחו לעומת אלמנות בקרנות הפנסיה הותיקות.

(אתר בושה לא היה מעורב בשני הנושאים לעיל).

 

 

6.9.10  עדכון הפנסיה על-פי המדד -  האוצר נתן - האוצר לקח. שוב פוגע שר האוצר בגמלאים
שני גמלאים, הפנו את תשומת לבי,  כי ממשלת ישראל נתנה ביד אחת אך לקחה ביד השנייה (ראה  ידיעה מיום  1.7.10 בהמשך).  מתברר, כי  עידכון הפנסיות על-פי עליית המדד, אחת לשנה במקום אחת  לשנתיים, שהוצג כהישג של הגמלאים המקבלים פנסיה מקרנות הפנסיות הותיקות,  משמש למעשה כלי לשחיקת הפנסיה  הריאלית על-ידי האוצר.  עניינו  של התיקון  שקבע כי התאמת הפנסיה  למדד אחת לשנה, לא היה הטבה, אלא שמירה על ערכה הריאלי של הפנסיה הנשחקת.   מתברר,  כי שר האוצר  ד"ר יובל שטייניץ, באמצעות   הממונה על  על שוק ההון, שהוא גם  המפקח על הביטוח, ניצל את הסעיף בתיקון 23 לחוק  המקנה לו  סמכות, לאפשר לקרנות הפנסיה הותיקות שהולאמו, להפחית   0.7% מסך הפרשי הצמדה וכך,  למעשה לשחוק ריאלית את  הפנסיות של הגמלאים.

האם מעשה זה חוקי ?  נראה שכן אבל ללא ספק הוא מהלך פוגעני, חסר לב, המנצל את חולשתם של הגמלאים.  אם היו הגמלאים מתארגנים למחאה מתמשכת, ולא מרפים משר האוצר ומראש הממשלה,  היו הפוליטיקאים -  בנימין נתניהו שר האוצר ד"ר יובל שטיינייץ, מבינים כי עשו מקח טעות.  אלא ד"ר  יובל שטיינייץ באמצעות שליחו המפקח על הביטוח פרופסור עודד שריג,  סומכים  על כך, כי כמה גמלאים יצעקו קצת,  אך  מחאתם לא תחרוג מקולות ציוץ ציפורים....

גם אני נפגע משחיקה זו, אך אני יכול לשאת בנזק הכספי בלא שתרד רמת חיי. מאחר ונדרש מאבק  פוליטי ואין לי עניין  להוביל נהל מאבק כזה בשם הגמלאים, הדורש התמסרות מלאה ופעולות ארגון  נרחבות, לא אתעסק עם נושא זה.  אני נתקל ועוסק במספר נושאים רב ואין ביכולתי להקדיש מזמני לעניין זה,  ואם  ציבור הגמלאים  ישאר אדיש,  או  יקבל  את הדברים בהכנעה,  לא אני אהיה זה, שאוציא עבורם בנושא זה, את  הערמונים מהאש.

 

1.7.10    פיצוי לחברי קרנות הפנסיה הותיקות ועדכון סכום הפנסיה החודשי.
בעקבות החלטת ממשלה, שהושגה בלחץ ארגון הגמלאים ובתמיכה ומאבק של מספר חברי כנסת,   היום הבשיל מתן הפיצוי, עבור דמי הניהול הגבוהים יחסית, שמשלמים הגמלאים המקבלים פנסיה מהקרנות הותיקות. גובה הפיצוי הממוצע הנו כ- 2,000.0 לכל פנסיונר.

הורדת דמי הניהול השוטפים, עדיין לא הוסדר סופית.

כן מתעדכן היום,  גובה הגמלה החודשית בשיעור של  3.4% , שהוא שיעור עליית מדד המחירים מאז אוגוסט 2008, עת עודכנה הפנסיה לאחרונה. כן קובע התיקון לחוק, כי  הפנסיות יעודכנו לעלייה במדד המחירים, אחת לשנה, במקום אחת לשנתיים, דבר שגם בו יש הישג לא מבוטל.

 

15.6.10 הישג גדול לחברי קרנות הפנסיה הותיקות. פיצוי בשל דמי הניהול הגבוהים ששולמו לקרנות הפנסיה הותיקות
אחד הנושאים הבעייתים מבחינת  חברי קרנות הפנסיה הותיקות, הנו עניין דמי  הניהול הגבוהים אותם משלמים הפנסיונרים לקרן הפנסיה, העומדים כיום על 1.75% מגובה הקצבה החודשית. מאחר ואין התחרות, בשל חוסר יכולת של  הפנסיונר, להעביר את כספיו לקרן אחרת, הרי מדובר בשיעור דמי ניהול גבוה, ועל ציבור הגמלאים לפעול כדי להסירו או להפחיתו.
ח"כ ישראל כץ (ליכוד), יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, פעל בשנים האחרונות בנושא זה ללא ליאות.  שנים של משא ומתן לגבי גובה דמי הניהול  והפיצוי לגבי הזמן שחלף, בין משרד האוצר לבין  ח"כ חיים כץ,  הגיעו לסיומם הטוב.

14.6.10  הובאה לקריאה שניה ושלישית בכנסת, חוק עדכון הגמלאות, בו נכלל גם גובה הפיצוי אותו יקבלו חברי קרנות הפנסיה הותיקות,  בגין אי-יישום הפחתתת דמי הניהול למשך שנתיים. גובה הפיצוי, יגיע לכדי  40% מסכום גמלה חודשית אחת של  כל אחד מהחברים הפנסיונרים.  הסכום ישולם לחשבון הפנסיונרים תוך 60 יום.  לגבי רבים, מדובר בסכום לא מבוטל, שיאפשר להם, לרכוש משהו שיעשה את חייהם טובים יותר.

כן  הוחלט, כי עידכון הקצבאות למדד יוקר המחייה, ייעשה להבא אחת לשנה, במקום אחת לשנתים, וגם בכך יש לראות הישג חשוב.

ניצחון חשוב זה למען ציבור גימלאים,   הנו הוכחה, כי חבר כנסת אחד, נחוש והחלטי, יכול להביא לעשיית צדק, מניעת עוולה ולהביא קצת אור לחייהם של ציבור קשישים גדול.  כל הכבוד לחבר כנסת חיים כץ, גם אם אינני מתלהב מרבות מדעותיו.   ( במאבק זה, לא היה לאתר בושה כל חלק).

 

 

 

בקשת מקבלי פנסיה לפטור חלקי ממס הכנסה, נדחתה על-ידי בית-המשפט  7.1.2009

משרד האוצר  ניצח  את הגמלאים בקרב.בית-המשפט המחוזי, השופט מגן אלטוביה, דחה בקשה של  גמלאי קרנות הפנסיה הותיקות,  לפטור ממס הכנסה,  חלק  מכספי הפנסיה שהם מקבלים שמקורו בהפרשות ששולמו לקרן הפנסיה מכספים שלהם, שהם כספים שכבר שולם עליהם מס.  (7.1.09)

לקריאה פסק-הדין המלא והסברי אתר בושה על ההחלטה, הקש: תשלום מס מלא על פנסיה מקרן ותיקה

 

תקוותם של הגמלאים, כי  בית-המשפט יקבל את עתירתם, שמשמעה,  הפחתת מס ההכנסה על כספי הפנסיה שהם מקבלים, לא התגשמה.  לא ברור אם הגמלאים יערערו על ההחלטה לבית-המשפט העליון.  אריה גבע ואתר בושה, לא עסקו באופן פעיל בנושא זה והוא מובא באתר בושה, כמידע על המאבק בנושאים  שונים, בהם מתמודדים הגמלאים הקשישים, נגד החלטות האוצר ומס הכנסה בענייני הפנסיה וכספי קופות הגמל שלהם.

 

 

 

 

 

   מספר מאמרים 
1 גם גברים מקופחים לעתים - זכויות אלמנים
2 נדחתה בקשת פנסיונרים של קרן פנסיה ותיקה, לפטור חלק מתקבולי הפנסיה ממס הכנסה 1-09
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ffice-2013 
cost of captivate 
autodesk maya 2014 keygen 
where can you buy windows 7 starter 
cheap windows 7 students uk 
köpa viagra apoteket viagra rezeptpflichtig cialis en belgique viagra 25 mg kaufen cialis quanto custa
viagra no prescription online buy cialis generic online canadian viagra for sale buy sildenafil online generic indian names
vardenafil oral jelly sildenafil india average price of cialis generic sildenafil india cost of sildenafil 100mg