בושה בושה
קרנות השתלמות

קרנות ההשתלמות הנה הטבה  כספית משמעותית שהשיגו העובדים השכירים,  היא בעלת יתרונות, אשר האוצר מנסה לכרסם בהם.

על  הקטגוריות האחרות בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

1.3.2011  עמיתי  קרנות השתלמות, יחסכו מס   בסכום משמעותי  משמעותי
לאחר מאבק ארוך של אריה גבע, לרבות הגשת עתירה לבג"צ,  בוטלה גזירת האוצר וכל מי שבידו קרן השתלמות נזילה, יוכל למשוך כספים לפי שיקול דעתו וכך, יחסוך סכומי גבוהים של תשלומי מס.

ראה:  קובץ תקנות  6984, מיום 14.3.2011,   תקנת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע - 2011. התקנה נחתמה ביום 27.2.11, ותחולתה 90 מיום פרסומה.

שינוי בסדר משיכת הכספים, משמעותו  שיפור חובת המס, שחלה על אלה המחזיקים קרן השתלמות, מכספים שהופרשו מעל התקרה המוטבת.  רוב עמיתי קרנות ההשתלמות, אינם מודעים לחיסכון העצום  שהשיג מאבקו של אריה גבע למענו ולמענם.    

 

 

 29.7.09         בוטל המס על רווחים שהצטברו בקופות גמל, ונמשכו  לאחר 1.7.09

הקלה משמעותית במס, לעמיתי קופות גמל  -  

 הקש:  הארכת תקופה הפטור על רווחים של קופות גמל

 ספק, אם פטור זה חל גם על  רווחים שנצברו בחשבונות קרנות השתלמות.
כמה חברות השקעה, הבהירו כי  הפטור אינו חל על קרנות השתלמות.  נשאיר עניין זה בצריך עיון.

 

 קרנות השתלמות הם מכשיר חיסכון  חשוב לזמן בינוני-ארוך, עבור ציבור השכירים והעצמאים כאחד. ציבור השכירים נהנה ממכשיר חיסכון זה, בו בתוקף הסכמי עבודה, על-פיהם מפריש המעביד מדי חודש, בעת תשלום המשכורת, לטובת העובד, סכומים המגיעים  כדי 7.5% משכרו של העובד, כאשר העובד מצדו מפקיד באותו חשבון 2.5% משכרו. הסכומים מופקדים בחשבון אישי של העובד  אצל גוף המנהל קרן השתלמות.


סכומים אלה של המעביד, עד תקרת ההטבה המוטבת, אינם נחשבים כהכנסת העובד ואין חלה עליהם חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. ההכנסות המצטברות על סכומים אלה (כספי מעביד וכספי עובד), עד גובה  הסכומים שהופקדו עד התקרה המוטבת  - אינם חייבים במס על רווחים. (כיום 20%).

 

בשנים האחרונות, רשאים גם עצמאיים לפתוח קרן השתלמות ולהפקיד כספים בחשבון זה.

הסכומים  בחשבונות של קרן השתלמות, הופכים להיות נזילים עבור בעלי החשבון, לאחר שש שנים מעת פתיחת החשבון או המשיכה האחרונה. במידה ובעל החשבון רוצה  למשוך כספי קרן השתלמות קודם,  חלה על כספים אלה חבות מס, שהנה גבוהה למדי.

 

היכולת של העמיתים  - בעלי החשבונות, לנייד את  חשבון קרן השתלמות שלהם,  בין חברות מנהלות שונות ובין קופות שונות, הנה יתרון בעל משמעות רבה, המאפשרת לעמיתי קופות הגמל, לרבות קרנות השתלמות, , לבחור את מידת הסיכון בו הם מעוניינים לשאת  וכן לפעול להפחתת דמי הניהול שהם משלמים לחברות מנהלות קופות הגמל. על כללי המשיכה של הכספים ושל העברת כספים בין קופות הגמל, וקרנות השתלמות, הקש: העברות כספים בין קופות הגמל 12-08

 


קרנות השתלמות,  הנו למעשה כיום, אפיק החיסכון וההשקעה ההוניים היחיד,  הפטור ממס על רווחים. למרות זאת,  שיעור הפדיונות של כספי קרנות השתלמות נמצא במגמת עליה ובשנת 2007  לבדה, נפדו 3 מיליארד ש"ח.

 

מידע על קרנות השתלמות

השוואת התשואות  של  קרנות השתלמות, בחתכי זמן שונים, הנה  אחד הכלים החשובים בתהליך החלטה מושכלת באיזה קרן השתלמות להשקיע, אם הדבר היה בידי החוסך. עם זאת חשוב להדגיש, כי  נתוני העבר, אינם מבטיחים את ביצועי העתיד ובוודאי שאסור להסתמך על  נתוני תשואות, קרנות ההשתלמות, בתקופות קצרות.

משרד האוצר, אגף שוק ההון, מתפעל אתר בשם גמל-נט, בו נמצא מידע על מכלול  קופות גמל ועל קרנות השתלמות, הפועלות בישראל, בו ניתן לקבל תשואות בחתכים שונים. האתר אינו ידידותי לטעמי, אך לאחר לימוד קצר, יש בו לסייע במציאת המידע הדרוש.  הקש:  גמל - נט

 

 העיתון הכלכלי דה-מרקר  - theMarker, מקבוצת הארץ, מפרסם באופן קבוע, נתונים על ביצועים של:  קופות גמל,  קרנות השתלמות, קופות פנסיה -  עיקריות.   

 

אמנם ניתן להשתמש בכספי קרן השתלמות בתום שש שנים מעת המשיכה האחרונה, אך לדעת אתר בושה, במידה  ובעלות החוסך,  אמצעי נזילים אחרים,  עדיף להשתמש בהם ולהותיר את כספי קרן השתלמות, שכן על כספים אלה, ואין חלה  חבות מס.   אם בכל זאת רוצים לפדות את כספי קרן השתלמות, עדיף כמובן, לפדות תחילה את אותם כספים החייבים במס (מעל התקרה המוטבת), אך על-פי התקנות הקיימות, לא ניתן לעשות כן.

 

ראה בג"צ שהגיש אריה גבע נ. שר האוצר. הקש: בגצ נגד שר האוצר, משיכת קופות - קרנות


קרן השתלמות מהווה לא רק  תוספת הכנסה  חשובה לעובד השכיר,הנהנית מהטבות מס, אלא יש בה תמריץ להגברת חיסכון  הציבור,  לזמן ארוך ובינוני.   הצבירה של קרנות ההשתלמות הגיעה לסכומי עתק של 

90 מילארד שקל והוא מהווה לא רק הצבר הון חשוב מבחינת המשק הלאומי, אלא מקור כספי לשכבות הביניים לצרכים  ושימושים בהם נדרשים סכומים גדולים יחסית.


מאחר וההסדרי ההפקדה והניהול של קרנות השתלמות, נעשים באופן מרוכז דרך ארגוני העובדים, הרי דמי הניהול שמשלמים עמיתי קרן השתלמות, נמוכים יותר מאלה המשולמים לניהול קופות גמל.


ב 11 ביוני 2008 למדנו על כוונת שר האוצר רוני בר - און, לבטל את הפטורים והטבות המס על קרנות השתלמות. לדעת אריה גבע, מדובר בצעד לא ראוי ובלתי מציאותי שהעלאתו על-ידי שר האוצר בעת זו, בלתי ברורה. ראה דעה אישית של אריה גבע, הקש: קרנות השתלמות, ביטול הפטור ?

לאחר שההסתדרות הודעה מיד כי אם לא יחזור בו שר האוצר מכוונותיו למיסוי קרנות השתלמות, תכריז ההסתדרות שביתה כללית במשק, לאחר תקופת ההודעה של שבועיים, כנדרש בחוק.

יש להניח, ששר האוצר,  ירד מהעץ עליו טיפס....

 

ביום 25.6.08, הודיע שר האוצר רונ בר-און, , כי   טעה בעוצמת התנגדות לתכניתו, וביטל את כוונתו לשנות את התנאים של קרנות השתלמות. הודאה  מפורשת בטעות,  מצד פוליטקיאי,  אינה מחזה שכיח במקומותינו, והיא מדברת רק בזכותו של שר האוצר רוני בר-און. .

התכנית לפגוע ביתרונות המס של קרנות השתלמות - ירדה מסדר היום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

best price adobe acrobat 9 pro 
buy microsoft access 2007 upgrade 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...wnload-mac 
download outlook 2010 for mac 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...tion-cheap 
cialis kopi cialis generico en españa köp cialis viagra prix cialis rezeptfrei in holland
what is cialis tablets viagra cialis difference sildenafil trade names generic viagra united states sildenafil prices
tadalafil 20 mg where to buy sildenafil citrate cialis discount generic order sildenafil viagra prescribing information