בושה בושה
קמפיין פוליטי ע"ח הציבור

הטענה של אתר בושה, כי  חלק לא מבוטל הביא ל'פריחת' השחיתות השלטונית-פוליטית, הנה  אוזלת ידם של רשויות אכיפת החוק וזרועות הביקורת (מבקר המדינה  משרד הפנים  - מקבלת חיזוק. איננו סבורים  כי הגופים שפועלים מטעמנו האזרחים להפחתת השחיתות השלטונית-ציבורית - המשטרה, הפרקלטות, מבקר המדינה   -  אינם פעילים או אינם חפצים להביא למיגור השחיתות השלטונית-ציבורית-פוליטית, אלא  הולכת ומתגברת דעתנו, לפיה י תפישת עולמם ודרך פעילותן, לוקה  בחוסר  יעילות, ונעשית תוך תפישות יסוד אשר אבד עליהם  הכלח.  

 

הדפים העוסקים בעבודת רשויות החוק באתר בושה  -  דנים במספר כשלים של רשויות אכיפת החוק.   ראה:

פרקליטות  ; יועץ משפטי  לממשלה  ; משטרה  ; מבקר המדינה

 

למרות התהיות והספקות, אני מאמין בכל לב, כי אנשי רשויות אכיפת החוק אינם מושחתים, הנם נקיי-כפיים, אלא ששיטות העבודה והתפיסות שלהם מה מותר ומה אסור, מה מידתי ומה מופרז  - כהו עם השנים והם, פועלים על פי-הספר, שאינו מתאים בחלק גדול של המקרים.

  

שימוש בכספי ציבור לשם קידום עניינים פוליטיים - פגיעה חמור בהליך הדמוקרטי : 

פרסום מודעות ושלטים של עירייה, בהן - העיצוב,  הצבעים  - דומים או זהים לאלה בהם משתמשת ראש העירייה  ומפלגתה,  בעת המסע הפוליטי שלה בבחירות המונציפאליות, הנן  פסול. יש בכך רצון וכוונה, ליצור הקשר  מודע  או תת-מודע -  בין מודעות  המפורסמות על-ידי העירייה, לבין אלה המשמשות את הסיעה הפוליטית בעת מסע הבחירות.

 

ניתן לראות את הדברים מזוית אחרת לפיה  - המודעות ובשלטים שמציבה עירית הרצליה, במתכונתם - כפרסומת מוסווית - סמויה - בלתי-מודעת, של עיריית הרצליה עבור סיעת גרמן-מרצ. מאחר ויעל גרמן, שולטת בנעשה בעיריית הרצליה, הרי הדרך בה היא נוהגת, גם אם היה צורך של ממש של העירייה לכל אותן מודעות או שלטים -  העיצוב והצבעים של פרסומת עיריית הרצליה, יש בהם לפגוע בעקרון השוויון של המתמודדים בהליך הדמוקרטי, קל וחומר, כשהדברים נעשים בשנת בחירות.

 

מובאים    12   צילומים של  מודעות ושלטים של עיריית הרצליה ושל סיעת מרצ-גרמן, הקרויה, הרצליה שלנו, המובאים חלופות.  השלטים והמודעות הם  מארבע קבוצות:

  •  מודעות של קמפיין תדמיתי של עיריית הרצליה בשנת 2007, שאין בו דבר, זולת לפאר ולרומם את יעל  גרמן
  • מודעות לצרכים   לגיטמיים של עיריית הרצליה בשנת 2007 ;  2008
  • שלטים לגיטמיים  עיריית הרצליה, שהוצבו בעיר, בעיצוב ובצבעים כמו של סיעת גרמן, החל  משנת  2008
  • מודעות וקונטרסים של קמפיין יעל גרמן וסיעתה 2003  (מימון מפלגת מרצ)
  • מודעות וקונטרסים של קמפיין יעל גרמן וסיעתה 2008.  (ימומן כנראה על-ידי מפלגת מרצ).

 כל קבוצה  העומדת בפני עצמה היא לגיטימית. מה שהופך את המודעות  של עיריית הרצליה ללא לגיטימיות - הוא השימוש בשנת בחירות, באותם צבעים ובאותו עיצוב וסגנון - זאת תוך שימוש בכספי עיריית הרצליה למטרות פוליטיות של יעל גרמן.

ישפוט הקורא   - האם קיים דמיון של ממש של עיצוב - צבעים, בין שתי קבוצות המודעות, להגדלה ראה להלן:

 

t-german-dat-9-08.jpg - 483.57 Kb h-shlt-9-08.jpg - 523.52 Kbmod-briot-8-08.jpg - 576.94 Kb

  t-herz-mu-11-07.jpg - 1.15 Mbhg-m-8-08.jpg - 231.04 Kb

 

 

  shlt-ndiv-9-08.jpg - 365.23 Kbt-german-hon-2003.jpg - 913.90 Kb

 

 

 

לקבלת תמונה גדולה - הקש להלן:

שורה ראשונה  (מימין לשמאל)

 

שורה שניה (מימין לשמאל).

 

 שורה שלישית (מימין לשמאל)

   

 שורה רביעית (מימין לשמאל)

 

 

עיננו הרואות -  המודעות והשלטים אותם מממנת עיריית הרצליה לצרכיה הראויים והמדומים   -  דומות, מזכירות ובאות מאותו ראש למודעות בהן משתמשת יעל גרמן, וסיעתה לצרכים פוליטיים.   שטיפת מוח, עבודה על התת-מודע, תמצאו אתם את ההגדרה המתאימה.

 

יעל גרמן, בתור ראש עיריית הרצליה עושה שימוש ברור בכספי העירייה לקדם באופן מתוחכם את עניינה הפוליטים של יעל גרמן וסיעתה מרצ-גרמן-הרצליה שלנו.  

רשויות אכיפת החוק, הפרקליטות ומבקר המדינה, לא  רואות  בכך פסול, מה שמביא אותנו למסקנה כי לא מעשה השחיתות  הפוליטי עצמו של יעל גרמן, הוא עיקר הבעייה, אלא מתן הכשר במפורש על-ידי מבקר המדינה ועל-ידי הפרקליטות למעשה זה.  האם הם אינם רואים את מה שאני ועוד רבים אחרים רואים, או שאינם רוצים לראות, זאת השאלה.

 

פרסום מודעות ושלטים של עירייה, בהן - העיצוב,  הצבעים  - דומים או זהים לאלה בהם משתמשת  יעל גרמן ראש העירייה  הרצליה וסיעתה,  בעת המסע הפוליטי שלה בבחירות המונציפאליות, הנו  פסול. יש בכך רצון וכוונה, ליצור הקשר  מודע  או תת-מודע -  בין מודעות  המפורסמות על-ידי העירייה, לבין אלה המשמשות את הסיעה הפוליטית בעת מסע הבחירות. בפנינו שימוש מתוחכם כביכול  בכספי  עיריית הרצליה, תוך קשירת קשר תדמיתי במודעות התעמולה של הסיעה הפוליטית של יעל גרמן, לבין ן פעולות עיריית הרצליה. 

 

אין הדברים נעשו בהיסח הדעת, אלא מתוך מחשבה תחילה, והם נמשכו, וביתר שאת, גם לאחר שנשלחה אזהרה אל יעל גרמן, על-ידי  חברים במועצת עיריית הרצליה ותושבים, לרבות אריה גבע. זאת ללמדך, כי התועלת התדמיתית פרסומית בה נעשה שימוש בכספי עיריית הרצליה לקדם את ענייניה של סיעת יעל גרמן  - המצדיק לדעת יעל גרמן את הסיכון בדבר, מה עוד, שכנראה היא חיה בתחושה כי רשויות אכיפת החוק לא יפעלו נגדה, תחושה שבינתיים הוכיחה את עצמה.

 

 בעיני  אריה גבע, שטיפת-מוח, או תעמולה, כאשר הם נעשים באופן ישיר או עקיף, מכספי עירייה - הן פסולות לחלוטין. לא רק שיש כאן שימוש פסול בכספי ציבור, אלא יש בכךך מתן יתרון ברור בבחירות, למי שעומד בראש הרשות המקומית מצב המעוות את ההליך הדמוקרטי ופוגע במועמדים האחרים באופן משמעותי. . 

 

קיים כאן שימוש ברור של משאבי עיריית הרצליה ושל השליטה בנעשה בעיריית הרצליה, כדי לקדם באופן מתוחכם את עניינה הפוליטים של יעל גרמן וסיעתה מרצ-גרמן-הרצליה שלנו.  מדוע רשויות אכיפת החוק, מעדיפות שלא לראות כאן כל דבר פסול, קשה להבין. הבעייה לדעת בושה, אינה מעשה השחיתות  הפוליטי עצמו של יעל גרמן, אלא הסכמה במפורש או בהתעלמות ממעשים אלה, של רשויות אכיפת החוק ושל מבקר המדינה,  בטענות אותן מתקשה אריה גבע לקבל.

 

לאור דרך התנהלות רשויות אכיפת החוק והבקרה : מבקר המדינה, פרקליטות, משטרה, בה הן מסרבות לעשות  דבר כנגד התופעה כפי שבאה לידי ביטוי אצל יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, ניתן לומר, כי הם אינם רואים בדרך זו פסול, מה שלדעת אתר בושה,  מעיד  על כשל נורמטיבי אצל  רשויות אכיפת החוק.

 

נושא אחר אך דומה הנו  - קמפיין תדמיתי של עיריית הרצליה שהוא למעשה, קמפיין פוליטי

רשויות אכיפת החוק  (משטרה, פרקליטות) ו - מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס,  אינם רואות  פסול בקמפיין תדמיתי של רשות מקומית שתכליתו, להאדיר את פעולות   הרשות המקומית, גם כשברור לכל, כי מדובר בעניין פוליטי.  לעומתם, סבור אריה גבע, כי  כאשר רשות מקומית, עושה קמפיין תדמיתי שאין לו באמת כל תכלית, זולת: לפאר, לרומם, לשבח את הצלחות הרשות המקומית, גם אין שמו של ראש הרשות המקומית מוזכר במודעות של הרשות המקומית -  הנו דבר פסול של ניצול השלטון לשם  צבירת מוניטין פוליטי. גישתם של רשויות אכיפת החוק ומבקר המדינה, מעידים על תפישתם הנורמטיביות ולא על המצב הרצוי שהוא אחר לגמרי.

ראה גם : יעל גרמן, שחיתות פוליטית

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

cost of windows 7 home edition 
buy adobe software online 
cheapest windows 7 home premium 2010 
download outlook mac os x 
final cut pro studio for student 
viagra receptfri vrouwen viagra kopen viagra maksaa viagra barato viagra niederlande rezeptfrei
kamagra oral jelly price cialis prescribing information substitute of viagra in india cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
generic viagra australia 100mg kamagra levitra purchase online generic cialis picture sildenafil for females