בושה בושה
פסקי-דין בנושא ארנונה

 

תשלומי ארנונה לרשויות המקומיות,  הנו מס מונציפאלי של  תשלום חובה, אותו  חייב כל מחזיק נכס  בית דלא-ניידא בישראל שאינו קרקע פנויה, בין אם מדובר בנכס למטרות מגורים או למטרות עסק. החוק  מכוחו נגבית הארנונה מיושן, הדין שהתפתח מהוראות החוק,  מסובך והעובדה כי בכל רשות מקומית, ישנם צוי ארנונה שונים, בהם כללים שונים לגבי השטחים החייבים  בארנונה, סוגי הנכסים ופרטי סיווג שונים,  רק 'מזמינה'  אי-הבנות, אי-בהירויות ואין-סוף התדיינויות משפטיות. מאות אולי אלפי פסקי-דין  נכתבו בנושא הארנונה על-ידי בית-המשפט העליו, בתי-המשפט לעניינים מנהליים, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום וועדות-ערר לענייני ארנונה, הפועלות ליד כל אחת מהרשויות המקומיות.

 

בית-המשפט העליון סבור כי שיטת הארנונה טעונה תיקון יסודי ועמוק
הגיעה העת, כי הרשות המבצעת והמחוקקת, תיקח ביתר תשומת לב, את דבריו של כב' השופט אליקים רובינשטיין,  החוזרים שוב ושוב, כי שיטת הארנונה הנהוגה אצלינו היא בעייתית. בג"ץ 4038/10 מיום 10/10/2011 :


  • "י'ג ובטרם סיום נזכיר, כי אין בנושא זה כדי לפתור את בעיות היסוד של שיטת הארנונות הנוהגת, שבית משפט זה חזר אליה בפסקי דין רבים. לא נלאה מאמור, כי היא טעונה תיקון יסודי ועמוק (עע"מ 5640/04 מקורות נ' המועצה הדתית האזורית לכיש;   ע"א 10977/03 דור אנרגיה נ' עיריית בני ברק ; עע"מ 1530/05 ריבוע כחול נ' עיריית עפולה ; עע"מ 2849/07 עירית תל אביב נ' אנרג'י ; בר"מ 3524/06 אגוד ערים אזור חיפה (שרותי כבאות) נ. מועצה מקומית קרית טבעון . חזקה על המחוקק כי יראה בדברינו משום קריאת "אייכה".

 

 

סוגיות המחלוקת  בין הרשויות המקומיות, לבין התושבים,  בעניין ארנונה למגורים ועסקים  כאחד, הן רבות ולכאורה מורכבות.  אך דומה, כי  הבעייה  של ריבוים מחלוקות המגיעות  אל פתחי בתי המשפט, נעוצה בעיקר בכך כי מערכת הדינים מכוחם נגבית הארנונה, היא נושנה, בעייתית ודורשת שינוי.

 

אתר בושה עסק רק בעניין ארנונה לדירות מגורים. הסוגיות בנושא ארנונה לעסקים, בחלקן דומות, אך בכמה היבטים, הן שונות ולכן טבעי כי אתר בושה, המביא את  עוולות השלטון באספקלריה אישית שלי, אינו עוסק בהן.

 

 

12.8.14  שינוי מחזיק הנכס, הרשות חייבת לפעול לפי המציאות הידועה לה.

בהתחלף מחזיק בנכס, במידה והרשות המקומית יודעת על שינוי  בזהות המחזיק,  למרות שהוא לא מילא את חובתו להודיע לרשות על השינוי, הרי על הרשות המקומית, לפעול לפי המציאות הידועה לה.

 

ענייננו בדבר גביית ארנונה ממחזיק הנכס, כאשר זה מתחלף ואינו ממלא את חובתו להודיע לעירייה על שינוי מחזיקי הנכס, אך בפועל, יש לרשות המקומית ידיעה פוזיטיבית לגבי שינוי המחזיק.

בית המשפט העליון קובע כי התנהלות  כזו של עירייה  המתעלמת מהמציאות המונחת לפניה, הנה בלתי- סבירה ונוגדת את חובת ההגינות שחבה הרשות המקומית בתוקף היותה נאמן של הציבור.

לגבי עצם דרך התנהלות עיריית הרצליה  במקרה זה, קובע כב' השופט ח' מלצר:

  • "17. בענייננו, לא מדובר במקרה שבו נשלחה דרישת תשלום לאדם שהמבקש חשב, בטעות, כי הוא המחזיק בפועל בנכס, בשעה שבדיקה יזומה מצידו היתה מגלה כי לא זה המצב – אלא בסיטואציה, שיש לקוות כי היא אכן חריגה, שבה המבקש (מנהל הארנונה - עיריית הרצליה)  נקט בגישה של התעלמות מוחלטת, מופגנת, מראיות ברורות ומפורשות בדבר זהותו של המחזיק בפועל בנכס, שהיו מצויות בידי הרשות המקומית  (עיריית הרצלייה)   (הן בידי המשיב עצמו, והן בידי מחלקת רישוי עסקים בעירייה..."

 

 

 

  • 18.3.14 עיריית הרצליה אינה רשאית לעגל שטחי מדידה,  משום שאין הדבר עולה עם צו הארנונה.

תובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית הרצליה, בשל עיגול השטחים המחוייבים בארנונה כלפי מעלה או מטה. בהליך ביניים במסגרת התובענה הייצוגית,  נפסק על-ידי בית המשפט לעניינים מנהליים, כב' השופטת מרים סוקולוב, כי עיריית הרצליה אינה רשאית לעגל את השטחים, שכן הדבר אינו עולה בקנה אחד עם האמור בצו.

 

 

18.2.14 חובות ארנונה, מונעים רישום משכנתא אך לא חובות היטל השבחה

לא קמה חובה לשלם היטל השבחה כדי לרשום משכנתא.  מאידך גיסא,  על רשם המקרקעין לדרוש תשלום  חובות הארנונה, כתנאי לרישום משכנתא.

 

בג"ץ  7009/04 עיריית הרצליה נ. היועץ המשפטי לממשלה - רשם המקרקעין, ניתן 5.2.14

 

 

 

דיני הארנונה מבחינה נורמטיבית  - הגינות, צדק

בג"צ 6741/99  ארנן יקותיאלי נ. שר הפנים (4.4.01)
פסק-דין מרתק, מאלף, מחכים  של השופט מ' חשין, בעניין  פטור מתשלום ארנונה על תלמידי ישיבות.

 

איסור הטלת ארנונה למפרע

בדרך  כלל חיוב ארנונה למפרע (רטרואקטיבי), הוא אסור'  אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות,   המתירות חיוב כזה.  ראה פסק-דין של בית-המשפט העליון:
ע'א  8417/09  עיריית ירושלים נ. ששון לוי, ניתן  21.8.12

בית-המשפט העליון פסק כי חיוב למפרע (רטרואקטיבי) בתשלום הארנונה אינו תקף,  אלא אם ישנם טעמים המצדיקים את החזקה לפיה רשות מקומית אינה רשאית להטיל ארנונה למפרע.
פסק-הדין המלא:
עע"מ  1280/10  מעונות מכבי נ.  עיריית רמת-גן ;  בית-המשפט העליון, ניתן 18.3.12

 

 

 

 

עבודת ועדות-ערר לענייני ארנונה -
משרד הפנים יפרסם הנחיות מנכ"ל ופעולה של ועדות הערר, בחוזר מנכ"ל. דרך פיקוח היועץ המשפטי לממשלה.  העתירה נמשכה, לאחר השגת הסכמה והוראות בג"ץ. לקריאת הבג"ץ.

בג"ץ 4038/10 התנועה להגינות שלטונית ( ע"ר) נ. שר המשפטים   10-10-2011

 

הליכי גביה מנהלית, כפופים לדיני התיישנות
נישום אשר רשות מפעילה לגביו הליך גבייה מנהלי, רשאי להתגונן בטענת התיישנות, בית-המשפט העליון -  20.6.10  -  רע"א נסייר נ. עיריית נצרת עילית.
רע"א 187/05, נסייר א. עיריית נצרת עילית. גבייה מנהלית, חלה התיישנות, עליון, 20.6.10

 

חובת ההגינות בה נדרשת רשות מקומית,   בעת הליכי גבייה של מס, לרבות ארנונה
בר"ם 867/06 מנהלת הארנונה חיפה נ. חברת דור אנרגיה, בית-המשפט העליון -  13.4.08
בר"ם 867/06,   הגינות בה חייבת  רשות מקומית, בעניין גבייה - חיוב ארנונה,  עליון 17.4.08

 

פסקי-דין מנחים בנושא דיני ההקפאה בהם למעשה, צומצמה תחולתם באופן משמעותי

15.8.12 הספדתי מוקדם מדי  את דיני ההקפאה על הארנונה  - כמה חבל
קטונתי, אבל  אני חוזר על דעתי, לפיה על בית-המשפט העליון, להביא באבחה אחת, לסיומם של דיני ההקפאה של הארנונה במתוכנת הנוכחית, על סמך הוראות חוק ההסדרים המיושן,   תוך יצירת כלים, רציונאלים,  הוגנים,   אשר רק במסגרתם  ועל-פי כללים מינהליים  ראויים, יהיו רשאיות   הרשויות המקומיות להגדיל את הארנונה על דירות  מגורים.  ( ענייני הנו רק בתחום ארנונה על מגורים).

פסק-דין שניתן לפני ימים ספורים,  מראה כי בית-המשפט העליון ממשיך לכלות זמנו בניסוחים מפולפלים, מלאכת אריגה משפטית מסובכת, אשר לדעתי מחמיצה את העיקר.

ראה: בעקבות פסק-הדין  גני-תקווה, דיני ההקפאה מסרבים לרדת מהבמה. 15.8.12

לקריאת פסק-הדין:
פסק-דין שניתן ביום   9.8.12,  עע"ם 1721/10  מועצה מקומית גני תקווה, נ.  קופלביץ'.

 

בעקבות פסק-דין זה,  לעניות דעתי,   בנושא דיני ההקפאה של  מס הארנונה,  ממשיך  בית-המשפט העליון,  לדבוק בגישה ארכאית, בלתי-סבירה וכנראה גם אנטי-חברתית, אשר אינה עולה בקנה אחד עם זכותם של נבחרי הציבור, לבצע תיקונים בדרך יישום מדיניות ארנונה,   אם ובמידה והצו הישן, משנת 1986, נוגד את תפישת עולמם.

 

פרשת משואה  מלונאות ונופש נ. עיריית ירושלים
עע"מ 7518/09 משואה מלונות ונופש נ. עיריית הרציה 20-11-11

הרכב בית-המשפט : א' גרוניס נשיא, השופטים - י' דנציגר, י' עמית.  בית-המשפט קבע כי אין בדיני ההקפאה של הארנונה משום מחסום לרשות מקומית, לשנות את המדיניות שלה בעניין הארנונה. פסק דין זה, למעשה צמצם את תחולת האות הכתובה של דיני ההקפאה, רק למקרים בהם  הפטור מארנונה כתוב במפורש בצו הארנונה או בשאלת הסיווג.

 


פרשת גלבר - עיריית אשדוד
עע"מ 10864/07  גלבר ואח' נ. עיריית אשדוד, בית-המשפט העליון, ניתן  9.2.11 ,  לקריאת פסה"ד:
פס"ד פרשת גלבר-עיריית אשדוד

פרשת סלע -
עע"ם  11641/04 (בית המשפט העליון) סלע נ.  מועצה אזורית גדרות,  השופטת ע' ארבל, 17.7.06. לקריאת פסק-הדין הקש: פרשת סלע

העיקרון המנחה של  ההלכה כפי שנקבעה בפרשת גלבר-עיריית אשדוד הנו:
חיוב בארנונה של רכיבי שטח אשר הוחרגו מפורשנות בצו הארנונה בעבר מהווה שינוי אסור של שיטת החישוב, בעוד חיוב בארנונה של רכיבים אשר לא הוחרגו ולא  חויבו בעבר, מהווה שינוי מותר השייך לקטגוריה של הטלת ארנונה לראשונה.

לכאורה הדברים ברורים, המציאות, ודרך התנהלות הרשויות המקומיות השונות, ביישום צו הארנונה שלהן,  יוצרים מצבים אשר ההלכה לעיל, אינה ישימה ואינה מכסה.

 

 

לעניין דיני ההקפאה, שהיא הסוגייה בעטייה התחלתי להתעניין בנושא הארנונה בשנת 1999 ראה:
ארנונה הרצליה

דיני ההקפאה במקורם,  נועדו למנוע מרשויות מקומיות להגדיל את נטל הארנונה על התושבים, מעבר לשיעורים המאושרים על-ידי משרדי הפנים והאוצר.  כדי למנוע מצב בו רשויות מקומיות שינו את שיטת החישוב, קבעו דיני ההקפאה, כי רשות מקומית  רשאית להגדיל את הארנונה עבור נכס, רק אם התגלתה טעות בחישוב.
עם השנים,   הלך בית-המשפט העליון  לטובת הרשויות המקומיות,  והגביל את תחולת דיני ההקפאה, כאשר לנגד עיניו עומדת  התפישה, של הפחתת חשיבות מניעת עליית המחירים והגברת  ההיבט של הצדק בחלוקת נטל הארנונה, וכך, לא לאפשר לתושבים, להנות בשל  טעויות או שיקולים לא מוטעים שהביאו רשויות מקומיות, לא לגבות בעבר בגין שטחים כאלה או אחרים בנכסים.

 

פטור מתשלום ארנונה על דירה שאינה בשימוש
די בכך שלא ניתן לשבת בבניין ואין יושבים בו, כדי לזכות בפטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 330 לפקודת העירייות.
בר"ם 5711-06 חברת המגרש המוצלח נ. עיריית תל-אביב
בית -  המשפט העליון,  ניתן ביום 30.12.09

 

השבת  ארנונה ששולמה ביתר
ע"א 3353/07 עיריית גבעתיים נ.  עו"ד יצחק יהב, בית המשפט המחוזי, ת"א, השופטת רות לב הר שרון, ניתן ביום 21.3.09. לקריאת פסה"ד : ע"א 33537/07 עיריית גבעתיים נ. עו"ד יצחק יהב

ההלכה: אם התברר גם לאחר שנים, כי הרשות המקומית גבתה ארנונה ביתר בגין שטחי דירה הגבוהים מאלה הקיימים בדירה בפועל,  תוך התרשלות, ניתן להגיש תביעה לבית-משפט אזרחי בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, גם כשהתובע לא הגיש השגה על שומת הארנונה כנדרש בדין.

לקריאת פס"ד של הערכאה הראשונה - עו"ד יצחק יהב. נ. עיריית גבעתיים. 
- עיריית גבעתיים נ.  יצחק יהב. ניתן  6.6.07

 

כיצד על רשות מקומית לבצע מדידות של שטחים
הרשויות המקומיות נוהגות בעניין המדידות, לא אחת, בדרך לא ראויה.  כיצד צריכה רשות מקומית לנהוג, עת היא רוצה למדוד את השטח בתוככי דירה.  הנושא הגיע לפתחו של בגץ בשנת 1993. אמנם לא ניתן פסק-דין, אך נחתם הסכם בין עיריית תל-אביב לבין העותר, שצויין על-ידי בג"ץ בעת משיכת העתירה.  הם זה פסק-דין מחייב, כנראה שלא. האם יש בהסכם המצורף, משום מורה דרך מנחה לרשויות המקומיות -  כנראה שכן. לקריאת  הבג"ץ וההסכם שצורף לו.
בג"ץ  4377/93 דרור קאופמן נ. עיריית תל-אביב, 30.6.93, כיצד רשות מקומית צריכה למדוד נכס

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

photoshop best buy 
discount for nik software 
windows 7 online purchase 
office for mac 2013 
download acrobat pro extended 9.0 
cialis offerte precio tadalafil sildenafil apotheke levitra portugal acquista cialis
discount levitra online sildenafil citrate 100mg india sildenafil citrate liquid viagra american express vardenafil 10mg
viagra super active sildenafil online pharmacy viagra cost of generic viagra viagra 100 mg indian generic drugs