בושה בושה
חובת תשלום פנסיה עבור עובדים זרים - אטימות

חיוב קשישים סיעודיים בתשלום עבור פנסיה עתידית  כביכול של  המטפלים הזרים - הנו שערוריה רבתי, המבטאת את אטימות השלטון כלפי קבוצת האזרחים החלשה ביותר  בחברה הישראלית.

עוד על עניין הקשישים במצב סיעודי,  ראה -   קשישים מצב סיעודי

 

אתר בושה ניסה, ללא הצלחה, להסביר לעומדים בראש השלטון ולאלה העומדים בראש ההסתדרות החדשה,  האחראים למצב ואשר עניינם בנושא עובדים זרים והרווחה, את האבסורד שנוצר בהחלטתם בעניין זה -  אך לשווא. כאילו אתה מדבר אל הקירות.

 

 מגדילים את שיעור התשלום עבור פנסייה - אך מה לגבי אכיפת הקיים תחילה
בתאריך 7.9.10, חתמו ההסתדרות החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, על הסכם  המגדיל את סכום הפרשות המעסיקים והעובדים, לפנסיית החובה עד 17.5% מהשכר, ליישום הדרגתי עד שנת 2014.   פנסיית החובה  לכלל המועסקים במשק, הפכה להיות  מחייבת את המעבידים  מאז 2007, עת זכו העובדים הלא מאורגנים, בפנסייה כמו חבריהם המובססים יותר, אלא הנהנים מהסכמים קיבוציים.

ראה: הגדלת  שיעור ההפרשות עבור פנסיית חובה משנת 2011 ואילך

על-פי המצב כיום ,  ההפרשה עבור פנסיה של כל עובד (שאין לו הסכם קיבוצי) הנה 7.5% לחודש  משכרו, מזה משלם המעביד 2/3 והעובד  1/3.  על-פי ההסכם החדש, תהייה  ההפרשה עבור פנסיה בשנת 2011   – 10% ;  בשנת   2012  - 12.5% ;  2013 – 15% 2014- 17.5%,  כאשר החלוקה בין המעביד לבין העובד תישאר זהה.

 

סכומי הנטל על הקשישים הסיעודיים ועל משפחותיהם ילך ויגדל. לגבי לא מעטים, מדובר בסכומים שיהיה עליהם להוסיף לתשלום עבור הפנסייה כביכול של העובד השר, שלא יוכלו לעמוד בהם.

 

עבור משפחתי (החותנת רחל),  מדובר  אמנם בתשלום כפוי מכעיס, לא הוגן ולא צודק אותו נאלצת לשלם החותנת שלי, קשישה ילידת ירושלים שנת 1911, הנמצאת במצב סיעודי והמקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.  אולם מאבקי אינו נעשה מתוך מחסור או מצוקה כספית. אם יאזל כספה של חותנתי, אנחנו נדאג למחסורה עד שתלך מעמנו,  ולא הכסף שנלקח מעמנו, הוא הסיבה למאבקי.  עשרות אלפי קשישים סיעודיים, משפחותיהם, רבים מהם חסרי אמצעים וכמעט כולם, חסרי כוח ויכולת, להיאבק מול הממסד, העושק אותם.   גם אני כשלתי במשימתי. לא נותר לי אלא לקוות,  כי  כל אלה מראשי השלטון וההסתדרות, אשר נתנו ידם למעשה או לוקים בחוסר מעש כנגדו, יקבלו תגמולם בבוא היום.

 

האימרה ענייי עירך קודמים,   נרמסת בגלוי בידי  ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי  ועסקני ההסתדרות החדשה, עקב הקביעה בצו הרחבה  עליו חתמו - הממשלה, ההסתדרות וארגון המעסיקים -   כי על כל מעסיק חלה החובה, להפריש כספים עבור פנסיה לעובדיו, בלא להוציא מכלל זה, את הקשישים הסיעודיים, אשר למעשה אינם מעסיקים במובן הרגיל והמקובל של  המושג. הכללת הקשישים הסיעודיים  במושג מעסיקים,  יצר אליבא הממשלה מצב,  בו  עובדים זרים המטפלים בקשישים הסיעודיים  בחולשתם בערוב ימיהם, מקבלים למעשה תוספת שכר, מעבר למה שהוסכם בינם לבין הקשיש הסיעודי,  מאחר ואין מדובר  בפנסיה כלל ועיקר.  מי שמכיר את המציאות יודע, כי בעוד הקשישים הסיעודיים ברובם  הגדול הנם מדלת העם, אשר אין בידם או בידי משפחותיהם,  די אמצעים כדי לשמור על כבודם באחרית ימיהם, הרי העובדים הזרים הסועדים אותם,  חוסכים בעבודתם בישראל, סכומי ממון רב יחסית, אותם הם שולחים כתמיכה במשפחותיהם או לצבירת נכסים בארצותיהם.

אין מדובר בכבודם, או בשלל זכויות סוציאליות של העובדים הזרים שהם מקבלים בדין ובצדק, (חופשה, דמי מחלה, ביטוח רפואי, דמי הבראה וכ'ו), אלא בתשלום נוסף הנכפה על הקשישים הסיעודיים כמעסיקים כביכול, שאינו עבור פנסיה כלל ועיקר, אלא סכום כסף נוסף, אשר העובד הזר מקבל במזומן (אם הכסף לא 'אבד' אי-שם' במעגלי הגופים המטפלים בעניין),  ונוטל לביתו.

  בפועל, מספר הקשישים הסיעודיים שאכן משלמים תוספת עבור הפנסיה כביכול של העובדים הזרים הסועדים אותם, הנו נמוך, אולם כל הקבוצה הגדולה של הקשישים הסיעודיים, המקבלים גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, המשולמת באמצעות עמותות, נאלצים בעל-כורחם, מבלי ששואלים את דעתם, לספוג את  התשלום,  המנוכה למעשה מהשכר ששולם על-ידי העמותה מהעובד הסיעודי, אותו נאלץ הקשיש הסיעודי להשלים מכיסו.

חיוב הקשישים בתשלום עבור פנסיה כביכול של העובד הזר בתחום הסיעוד, אינו מעשה שחיתות של זרועות השלטון והשרים, אלא הנו מעשה חסר חמלה, המצביע על אטימות, גסות לב, צביעות, חוסר הבנת המציאות ואולי, אוולת.  במעשה

 

8-2010  עמדת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה , לאחר שחומרת הדברים הובאה לידיעתו
חשבנו לתומנו, כי אם  נציג את מצב הדברים האבוסרדי, בו מחוייבים הקשישים הסיעודיים, להעשיר את כיסם של העובדים הזרים הסועדים אותם, מעבר למה שהוסכם -  יפול לשר התעשיה, בנימין בן אליעזר, האסימון.  תקוותנו  התבדתה. שר התעשיה והאנשים הכפופים לו, האחראים על נושא העובדים הזרים, אטומים למצוקה ולעוול הכבד שהם גרמו לציבור הקשישים הסיעודים. 
התנהלות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בעניין חובת פנסיה לעובדים סיעודיים זרים

 

 

 

עצומה
תפסק כפיית ממשלת ישראל על הקשישים הסיעודיים, הסיעודיים, של תשלומים מיותרים לעובדים הזרים המטפלים בהם. .

.פנייה לשרים הנוגעים בדבר,  עדיין  לא  הניבה תוצאות, אולי חתימה על עצומה תעזור לשכנע אותם לעשות מעשה. תקרא את העצומה, ואם הדברים נראים לך, תחתום ותעביר את המסר הלאה. 
קישור ישיר לעצומה. http://www.atzuma.co.il/careforelderly/

  

 

 כשלים - מחדלים - בעיות נוספות בהם נתקלנו, בעניין קשישים במצב סיעודי -  ראה באתר בושה:
קשישים במצב סיעודי
 

 

 

 

חובת ההפרשה  עבור פנסיה כביכול, של העובדים הזרים, הוטלה על הקשישים הסיעודיים
צו ההרחבה, שנחתם  בראשית שנת 2008, בין המעסיקים וההסתדרות ואושר על-ידי אלי ישי,  אז שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפיו תחול חובת מעבידים להפריש לפנסיה עבור כלל העובדים במשק, הנו צעד מבורך בקשר לכלל העובדים במשק, אלא שבכל הקשור לפנסיה  לעובדים זרים במיוחד אלה, שעובדים בטיפול בקשישים סיעודיים, הצו מעורר  קשיים נורמטיביים-ערכיים, בצד קושי מעשי.  אריה גבע סבור, שהחלטת ממשלת ישראל, לפיה יפרישו  קשישים סיעודיים,  עבור  פנסיה לעובדים זרים, המיושמת בעיקר לגבי  קשישים סיעודיים מקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי - הנה בלתי-סבירה בעליל.

 

בשנת 2009,  עזבה העובדת  הזרה שטיפלה בחותנתי את  העבודה וחזרה לביתה בפילפינים. מתברר כי היא קבלה את הסכום שהצטבר לזכותה עבור פנסיה, במזומן, ומכאן, ברור כי אין מדובר בפנסיה כלל ועיקר, אלא בתוספת שכר, אשר ממשלת ישראל, באישור צו ההרחבה במתכונתו, כפתה על הקשישים הסיעודיים.

 

פנייה אל שר התעשיה, המסחר והתעסוקה לביטול הגזרה על הקשישים הסיעודיים.
בתאריך 22.4.10  פנה אריה גבע, אל  בנימין (פואד) בן-אליעזר, במכתב שכותרו -  הטלת חובת הפרשה לפנסיה כביכול למטפל הסיעודי, יש בה פגיעה לא מידתית מצד ממשלת ישראל בקשישים הסיעודיים.  המכתב מתאר את הנושא ואת  חוסר ההגינות והעדר היגיון בפגיעה בשכבת הקשישים הסיעודיים שהיא החלשה במשק.  לקריאת המכתב הקש:
אל שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין בן אליעזר פגיעה בקשישים הסיעודיים - 22.4.10.

 

מכתב דומה נשלח גם אל  יצחק (בוז'י) הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים ואל עופר עיני, יו"ר ההסתדרות החדשה, השושבין העיקרי בהסכם הפנסיה, שהטיל על הקשישים הסיעודיים עול בלתי סביר ולא הוגן.

 

לזכותו של שר הרווחה והשירותים החברתיים,  יצחק הרצוג,  ייאמר, כי הוא נוהג במישרין או באמצעות עוזריו, להתייחס ולהגיב לכל פנייה שלי אליו. אין ספק כי יצחק הרצוג הנו אדם מוכשר בעל אמפתיה גדולה לעניין החברתי, אך השאלה באיזה מידה פועלו הנו יעיל.
בתאריך 4.5.10 קבלתי מכתב מיועץ השר, עו"ד יונתן מטלון, כי הפנייה שלי, הועברה לגורמים המקצועיים במוסד לביטוח לאומי. נמתין ונחכה.

 

גישה מחפירה מצד ההסתדרות החדשה
התייחסות ההסתדרות החדשה לעניין  הקשישים הסיעודיים, הנה חמורה, חסרת חמלה, וראויה לכל גנאי  וביקורת.  נקווה כי גישה פרטנלית של ההסתדרות החדשה, המעדיפה את טובתם של העובדים הזרים בתחום הסיעודיד, על-חשבון הקשישים הסיעודיים,  היא פסולה, ראויה לגינוי ולא עליה תהיה תפארתה של ההסתדרות החדשה ושל העומד בראש, עופר עיני. 

 5-2010 על עמדתה המבישה בעיני, של ההסתדרות החדשה, בכל הקשור לסוגייה של תשלום פנסייה לעובדים הזרים בתחום הסיעודי, ע"ח  הקשישים הסיעודיים ראה:
ההסתדרות החדשה -  הקשישים הסיעודיים - העובדים הזרים פנסיה כביכול.

 

מעבר  לפגיעה שלא לעניין בציבור הקשישים הסיעודיים,  מתעוררות  בינתיים בהקשר זה,  מספר שאלות בסיסיות. האם באמת מעבירות העמותות את הכסף שעליהן להפריש ואת הסכומים שהן מנכות  מהעובדים הסיעודיים לקרן פנסיה ע"ש העובד, האם יודע העובד הזר על הסכומים בחשבונו, מי מפקח כי  החשבון מקבל רווחים  וכי דמי הניהול הנגבים ממנו אינם גבוהים. ובכלל, מה הביטחון כי הכספים אכן מועברים לעובד הזר, עם עזיבתו את הארץ ולא נשארים תקועים אי-שם.
גם באלה, נמתין לתגובת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

 

 במסגרת זו לא נתייחס  לחוקיות ולתוקף צו ההרחבה, לעניין הפנסיה של  עובדים זרים.  אריה גבע סבור, כי מאחר ואין העובד הזר רשאי לשהות בישראל מעבר לתקופה מוגבלת ואינו יכול למעשה להינות מזכויות פנסיוניות או מצבירת כספים למטרות פנסיה,   עולה ספק אם יש מקום לראות את צו ההרחבה כחל לגבי  עובדים זרים. כך או כך ויש להניח שבמידה והמממשלה לא תבהיר עניין זה, נהיה עדים למחלוקת משפטית בין  העובדים הזרים או ארגונים שמייצגים אותם,  לבין אותם קשישים  סיעודיים, שאינם משלמים  עבור  הפנסיה לעובד הזר. (שהם מן הסתם, הרוב המכריע של  הקשישים הסיעודיים בישראל. מאבק משפטי כזה, לא רק שיעסיק את בתי המשפט, אלא יגרום מבוכה וחרדה אצל קשישים רבים ומשפחותיהם, על כל המשתמע מכך.

 

 על קטגוריות אחרות באתר בושה בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

במציאות, סכום התשלום עבור השירותים שנותן העובד הזר לקשיש הסיעודי,  נקבע בהסכמה, אליו יש להוסיף את התשלומים הסוציאליים המקובלים - הבראה, חופשה, ימי חג וכו'.  לפיכך, כל סכום שינסה המעביד - הקשיש הסיעודי לנכות מהעובד הזר עבור פנסיה כביכול ייתקל בהתנגדות ולמעשה, גם חלקו של העובד לפנסיה, ישולם מכיסו של הקשיש הסיעודי.

 

מחובת התשלום המיותר והלא ראוי, נושאים בעיקר אותם קשישים סיעודיים, המקבלים קצת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, באמצעות עמותות.  משמע,  המוסד לביטוח לאומי  משלם את כספי הגמלה לעמותות, המעסיקה את העובד הזר, על-פי מכסת השעות שנקבעו לקשיש הסיעודי. את יתרת הסכום לעובד הזר, משלם הקשיש הסיעודי ישירות ומכאן, שהעובד הזר, במקרים אלה, מועסק אצל שני מעבידים - העמותה והקשיש הסיעודי.  מאחר והעובד  הזר, סיכם עם הקשיש הסיעודי, על סכום גלובלי קבוע בגין שירותיו, בלא קשר אם הסכום יגיע מהעמותה או ישירות  -  הרי כל סכום שיופחת בגין פנסיה של העובד הזר, בין על-ידי העמותה  ובין ניכוי בגין השתתפות  העובד הזר בפנסיה שלו  -  יהיה על הקשיש הסיעודי להוסיף מכיסו. סכומי ההפרשה לפנסיה כיום, אינם גבוהים אך על-פי צו ההרחבה, הם ילכו ויגדלו מדי שנה. על הנושא ראה:
תשלום גמלת סיעוד באמצעות עמותות. דרך לא ראויה  ובזבזנית עבור משפחות נורמטביות

 

 

 

 קרוב לודאי שעשרות אלפי הקשישים הסיעודיים המקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, לא שמו לב, כי החל מחודש ינואר 2008, הסכומים שהם קיבלו מהמוסד לביטוח לאומי, באמצעות העמותות הפועלות בעניין –  נמוכים בכ -  40 ₪ מדי חודש, סכום נכבד של תשלום עבור פנסיה כביכול לעובד הסיעודי הזר,   שילך ויגדל עד שיגיע כדי 5% משכר העובד הזר.   

 

 

כאן, כמו במקרים דומים אחרים, אריה גבע מרים קולו  ופועל בעניינו שלו, ( למען החותנת שלו, ילידת 1911,  תל"א), אך למעשה,  פועל גבע למען ציבור הקשישים כולו. 

 

 

בשנת 2008,  פנה אריה גבע מספר פעמים לשר הרווחה והנושאים החברתיים, יצחק הרצוג ולשר הגמלאים רפי איתן בבקשה שיפעלו להוצאות העובדים הזרים בתחום הסיעודי, במפורש, מתחום צו ההרחבה.   בינתיים, לא התקבלו  תגובות ענייניות.

 

ראה גם :  המוסד לביטוח לאומי.

 

רקע הדברים לגבי  חובת הפרשת כספים עבור פנסיה לעובדים זרים בתחום הסיעודי
בעקבות צו ההרחבה, שנחתם  בשלהי 2007, בין המעסיקים וההסתדרות, ואושר על-ידי אלי ישי, שר המסחר והתעשייה, הנו צעד מבורך, אלא שבכל הקשור לפנסיה   לעובדים זרים במיוחד אלה,  המטפלים בקשישים סיעודיים -  צעד זה  מעורר קשיים  וכשלים נורמטיביים וערכיים.

 

במסגרת זו לא נתייחס  לחוקיות ולתוקף צו ההרחבה, לעניין הפנסיה על  עובדים זרים.  מחלוקת בעניין זה, דינה להתברר בין העובדים הזרים לבין אותם קשישים  סיעודיים, שאינם משלמים  עבור  הפנסיה לעובד הזר. (שהם מן הסתם, הרוב המכריע של  הקשישים הסיעודיים). לטעמי,   בכל הקשור לעובדים הזרים המורשים להישאר בישראל תקופת קצובות בלבד, אין מדובר בפנסיה ובמקרה הטוב, הכספים הנצברים יימסרו לעובד הזר, כתוספת כספית, כאשר יעזוב את המדינה.

 

גבי קשישים סיעודיים, המקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, מנוכים סכומי  ההפרשות החודשיות לפנסיה, מהסכומים שמעביר המוסד לביטוח הלאומי, באמצעות עמותות מתווכות, ישירות לעובד הזר. 

פנינו  בעניין זה אל המוסד לביטוח הלאומי   והבהרנו, כי לא רק שהקשיש הסיעודי נאלץ לשלם  עבור חלקו כמעביד, הרי הוא משלם למעשה גם את חלקו של העובד הז.  הקשיש הסיעודי, או בני משפחתו, סיכמו   עם העובד הזר תשלום  סכום קבוע בגין שירותיו (בנוסף לתוספות השונות) -  הרי כל סכום שיופחת בגין פנסיה של העובד הזר, בין על-ידי העמותה  ובין ניכוי בגין השתתפות  העובד הזר בפנסיה שלו  -  יהיה על הקשיש הסיעודי להוסיף מכיסו סכומים  אלה   לעובד הזר. 

 

 פניה בעניין זה, למוסד לביטוח לאומי, זכתה למענה בלא תשובה עניינית. בתאריך 27.4.08 נשלחה פנייה נוספת למוסד לביטוח לאומי, המבקשת הבהרה.

 

 2.3.08    ספק בדבר חוקיות  חובת תשלום  עבור פנסיה לעובד סיעודי זר, על-ידי קשישים סיעודיים בכלל ואלה המקבלים קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי, בפרט.

קרוב לודאי שעשרות אלפי הקשישים הסיעודיים המקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, לא שמו לב, כי החל מחודש ינואר 2008, הסכומים שהם קיבלו מהמוסד לביטוח לאומי, באמצעות העמותות הפועלות בעניין –  נמוכים בכ -  40 ₪ מדי חודש, סכום נכבד לגבי  רבים  מהם. אריה גבע ואתר בושה,  עוררו את שאלת החוקיות בפני העמותה המשלמת, הביטוח הלאומי, שר הרווחה והשר  לענייני גמלאים. 

 

המחשבה שממשלה בישראל, ההסתדרות, וארגוני המעסיקים -  מטילים על הקשישים הסיעודיים  תשלום חודשי בסכום נכבד כדי לדאוג לכאורה, לפנסיה לעובדים זרים, שהגיעו לישראל לעבודה לתקופה קצובה – הנה בלתי נתפשת. העובדה שהקשישים ומשפחותיהם  וארגוני הגמלאים, שותקים ולוקים בחוסר מעש, מצערת, אך גרועה מכך, העובדה שממשלת ישראל פועלת באטימות-לב כלפי הקשישים ובחוסר הגיון סוציאלי וכלכלי.   כאן, כמו במקרים דומים אחרים, אריה גבע מרים קולו ופועל, למען החותנת שלו, בת 97, תל"א, אך למעשה,  פועל גבע למען ציבור הקשישים כולו.  היום, 2.3.08 נשלחו מכתבים בעניין זה ואם לא יחול שינוי בעמדת גופים אלה לגבי חובת הניכוי, יהיה מקום לשקול פנייה לערכאות.

 

ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים, שקיבל  תוקף של דין  מכוח צו הרחבה של שר המסחר והתעשייה - מחייב את כל המעסיקים במשק, להפריש  כספים לפנסיה של העובדים אצלם, במקביל לניכוי  סכום  מהעובד, שיצטברו יחדיו לפנסיה עבור העובד  שיזכה בה העת זקנה.  זהו צעד מבורך, אך כשהוא חל גם על עובדים זרים בתחום הסיעודי, נראה שהממשלה לא רק החטיאה את המטרה, אלא היא פועלת בלא שיקול דעת ראוי ובלא שברורים הפרטים. בינתיים, מי שישא בעיקר בעול המעמסה הבלתי-סבירה, מבין הקשישים הסיעודיים, הם אותם קשישים סיעודיים בתחתית  הסולם, המקבלים קצבה סיעודית מהביטוח הלאומי, שמנותבים, דרך גופים מיוחדים המנוהלים על-ידי פרטיים. (נושא שאתר בושה עוסק בו בנפרד). הקשישים הסיעודיים, שאינם מקבלים כספים מהמוסד לביטוח לאומי, מן הסתם, יתעלמו מההוראה. רוב האזרחים, לרבות הקשישים ובני משפחותיהם, אינם ערים למצב ואינם עושים דבר.

 

 

 

1 התנהלות זרועות השלטון, בעניין הקשישים הסיעודיים 2010
2 28.5.10 עמדת ההסתדרות החדשה בעניין פנסיה של עובדים זרים בתחום הסיעודי - חסרת חמלה, מבישה
3 22.4.10 שר התמ"ת,יש לבטל את חובת הפרשה לפנסיה לעובדים זרים בתחום הסיעוד
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy adobe photoshop cs4 mac canada 
buy microsoft access 2007 upgrade 
cost of adobe premiere pro cc 2014 mac 
download outlook 2010 for mac 
download office 2010 for mac 
cialis kopi cialis generico en españa cialis marca générique viagra europe cialis in svizzera
5mg cialis online is generic cialis effective buy indian levitra generic viagra united states sildenafil prices
viagra over the counter viagra online generic viagra herbal substitute order sildenafil viagra prescribing information