בושה בושה
הפרשות לפנסיה עובדים זרים - מטפלים סיעודיים

 

הטלת חובת תשלום פנסיה, לעובדים זרים, גם על מטפלים סיעודיים, המעוסקים על-ידי קשישים הנמצאים במצב סיעודי, פגיעתה בציבור הקשישים הסיעודיים, הנה קשה ובלתי צודקת.

 

ראה:

קשישים סיעודיים - הפרשה לפנסיה על-ידי הקשיש הסיעודי

 

 בוגיית חוקיות ההוראה כי על הקשיש הסיעודי לשלם עבור פנסיה לעובד הזר וחוסר ההגינות והעדר צדק בשל הפגיעה בקבוצה החלשה של קשישים סיעודיים ראה:

הטלת תשלום  בגין  פנסיה, של עובדים זרים - מטפלים סיעודיים - בלתי הוגנת.

 

 

על הקטגוריות האחרות בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

 

   מספר מאמרים 
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

windows xp discount price 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...r-students 
download nik software viveza 2 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...iness-2010 
download photoshop cs4 extended italiano 
cialis paris viagra rezept online viagra sur paris generic propecia comparaison cialis viagra
tadalafil tablets from india vardenafil oral jelly sildenafil online online pharmacy cialis viagra shipped for free
cialis generic tadalafil buy viagra safely online cheap vardenafil online tadalafil online pharmacy cialis prescription online