בושה בושה
סדר משיכת כספי גמל ו/או קרנות - שונה תכתיב האוצר

חמש שנות  מאבק של אריה גבע, נגד שר האוצר ורשויות המס הגיע לסיומם המוצלח.

מחזיקי קרנות השתלמות נזילות, יכולים למשוך  תחילה את הכספים החייבים במס על הרווחים, בעוד שקודם, הם הוכרחו למשוך את  הכספים הפטורים ממס. 

 

18.5.22  עוד ניצחון של  מאבק אזרחי.  פסק-דינו של בג"צ - אריה גבע נ. שר האוצר -  7567/07 ,  מיום 11.5.11 בעניין סדר משיכת הכספים  מקרן השתלמות,  חתם את המאבק  העיקש אותו ניהל גבע  נגד שר האוצר   ורשויות מס הכנסה, במשך   חמש שנים.

לקריאת פסק-הדין, אשר מבטא רק קמצוץ מהמאבק הארוך:

בג"ץ  7567/07  אריה גבע נ. שר האוצר, ניתן 11.5.2011

 

עכשיו יכול הציבור המחזיק קרנות השתלמות נזילות, למשוך את כספם   בסדר הנראה להם (כספים חייבים במס בצד כספים פטורים ממס על הרווחים). אלפי עמיתים שכירים, בעלי הכנסות בינוניות ומעלה יחסכו בטווח הארוך, סכומים נכבדים ביותר. מרביתם, אפילו לא ידעו על  קיום בעייה ואינם יודעים כיום כי  פעולתו של אזרח שאכפת לו, תחסוך להם סכומי מס נכבדים.

 

 על  פסק-דין הבג"ץ  ב - 7567/07

 

 

לאחר מאבק ארוך של אריה גבע, לרבות הגשת עתירה לבג"צ,  בוטלה גזירת האוצר כי לגבי עמיתים קרנות השתלמות, אצלם הופקדו כספים מעל התקרה המוטבת, שהרווחים עליהם חייבים במס, חובה עליהם למשוך תחילה את הכספים הפטורים ולא את החייבים. הדברים רלבנטים לגבי מי שבידו קרן השתלמות נזילה וכאמור הופקדו בה כספים מעל התקרה המוטבת.  הפעם, מדובר בביטול עיוות-מס, הישים לגבי שכירים בשכבות הביניים ומעלה. 

 

ראה:  קובץ תקנות  6984, מיום 14.3.2011,   תקנת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), התש"ע - 2011.

התקנה נחתמה ביום 27.2.11, ותחולתה 90 מיום פרסומה.

 

 • התקנה  לפיה עמיתי קרנות השתלמות יוכלו למשוך את הכספים החייבים במס תחילה
  אושרה על-ידי ועדת הכספים ביום 19.1.2011.
 •  
 • , ברירת המחדל למשיכת כספי קרן השתלמות ע"י עמית בקרן, המבקש למשוך את כספו, תהיה כדלקמן:
  שלב 1 – משיכת הכספים החייבים במס
  שלב 2 – משיכת הכספים הפטורים ממס
  מהות השינוי, לאפשר לעמית שהפקיד בקרן ההשתלמות, סכומים שהם מעבר לסף הפטור ממס, למשוך תחילה את הכספים העודפים החייבים במס, כך שלא יוסיפו לצבור ריביות, ובהמשך למשוך את הכספים הפטורים.

השתלשלות המאבק לביטול  הוראת האוצר, כי יש למשוך את כספי קרן השתלמות הפטורים ממס תחילה

19.1.2011 עמיתים רבים המחזיקים קרנות השתלמות, יחסכו בעתיד סכומי מס גדולים.
 מאבק ארוך של  אריה גבע, בהליך של  בג"ץ  4567/07 אריה גבע נ. שר האוצר,  שהוגש 5.9.07 הסתיים למעשה בהצלחה מלאה לטובת כל עמיתי קרנות ההשתלמות שיש להם כספים מעל התקרה המוטבת.  בהיעדר יחסי ציבור, שינוי התקנות  לא קיבל פרסום רב בתקשורת  ופועלו של אריה גבע, שרק בזכותו  שינה האוצר,  את התקנות בעניין סדר משיכת הכספים - לא קיבל ביטוי.  העיקר הסיפוק שאפשר לשכנע את המערכת  השלטונית, לעשות שינויים.

 

כאמור משנת 2003, קיים מס בשיעור 15% על רווחי קרנות השתלמות, בהן נצבר סכום העולה על פעמיים השכר הממוצע במשק, בכל אחת משנות הצבירה. 

 

למידע על היבטים שונים של  כספי  חיסכון סוציאלי,  בהם טיפל אתר בושה, הקש: חיסכון סוציאלי

 

29.7.09         בוטל המס על רווחים שהצטברו בקופות גמל, ונמשכו  לאחר 1.7.09

הקלה משמעותית במס, לעמיתי קופות גמל  -  התקשורת שותקת, רוב הציבור אינו יודע

 הקש:  הארכת תקופה הפטור על רווחים של קופות גמל

 

 סעיף  170 בחוק המכונה 'חוק ההסדרים' לשנים 2009-2010,  שנחקק ביום 23.7.09 מעניק  לעמיתי קופות הגמל,  הקלה של ממש במיסוי הרווחים על כספיהם בקופות, יותר משציפיתי.  

הקלה ששווייה אלפי שקלים, ממנה ייהנו בעלי קופות גמל,   שבחשבונות שלהם, הופקדו בשנים האחרונות כספים מעל התקרה המוטבת.  דומה, שרוב הציבור, אפילו לא ידע על כך ובודדים מבינים במה המדובר.

אחת  הסוגיות  של המאבקים  בתחום קופות גמל  שמנהל  אריה גבע למען זכויות הגמלאים, ושל עמיתי קופות הגמל,   זוכה להישג  מזהיר. 

פרש בודד אינו יכול לנצח את המערכה ואת המערכת,  אבל יש לו ערך מוסף גבוה.

 

נותר לעקוב ולראות לכך, כי משרד האוצר, אגף שוק ההון , יוציא הנחיות מתאימות לקופות הגמל, לתקן את  רישומיהם ואת הדוחות שהם שולחים לעמיתים וכי רשויו מס הכנסה יפעלו בהתאם.  אנחנו נעקוב אחר  יישום הדברים.

הנושא לא קיבל כל כיסוי בתקשורת גם לאחר שחלף למעלה מחודש ימים ממועד התחולה.

 

על הנושא ועל הצעדים שנקט אריה גבע:

   בג"ץ  4567/07 אריה גבע נ. שר האוצר.

  ביום  5.2.09   נתן בג"ץ החלטתו  לפיה  - נדחתה בקשת הפרקליטות למחיקת עתירה שהגיש אריה גבע, נגד שר האוצר  תוך שהוציא צו -על- תנאי,   בו ניתנו לשר האוצר   60 יום,  כדי לנמק,  מדוע לא תבוטל תקנה 41 יג (ב) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), ולחילופין, מדוע לא תבוטל  התקנה ביחס לעמיתים אשר ימשכו חלק מכספם בקופות, כאשר גילם הנו מעבר לגיל הפרישה.  

 

על העתירה לבג"ץ וההחלטה בהליך המקדמי, ראה בהמשך הדף.

 

מדובר בתקנה שיצאה תחת ידו של שר האוצר לפיה, חייב  עמית בקופות גמל, שכספיו נזילים, למשוך תחילה את הכספים הפטורים ממס על הרווחים עליהם , ורק לאחר שאלה, ימשכו במלואם, הוא יהא רשאי למשוך את הכספים החייבים במס.

 

ענייננו  בתקנה 41 יג (ב),  לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964.

 

 התקנה הקובעת כיצד עלינו למשוך  את כספי  קופות גמל  ו/או קרנות השתלמות - שהם נזילים - אינה לטובת העמיתים החוסכים, אלא אינטרס של משרד האוצר, להפחתת הסכומים  שבבעלות העמיתים, הנהנים מיתרון מס.

שר האוצר התקין  תקנה לפיה, אתה חייב למשוך תחילה את הכספים בחשבון קופות הגמל שלך, שהם פטורים ממס ולא את אלה החייבים במס .  למה ?  ככה !!!

 

עמיתי קופות גמל  ; קרנות השתלמות,  רשאים למשוך כספים נזילים  שיש להם בחשבונות קופות גמל או קרנות השתלמות שבבעלותם, רק בסדר שקובעות תקנות שהתקין שר האוצר, כך שהמשיכה  תהא תחילה של כספים פטורים ממס על רווחים ורק לאחר שאלה יימשכו כולם, יהא רשאי העמית למשוך אותם כספים החייבים במס.  מצב זה מביא לכך, שהקלות המס  שנקבעו בפקודת מס הכנסה - על כספי קופות גמל ו/או קרנות השתלמות  בהם נקבע פטור ממס על רווחים (עד תקרה מוטבת),  נפגעות והקבוצה שנפגעת יותר מכל מעניין זה, הנם אלה שפרשו לגמלאות, משמע, אוכלוסיית הקשישים.  בדרך אותה קבע האוצר, של סדר משיכת כספי גמל ו/או קרנות השתלמות, יש לא רק פגיעה בזכות הקניין של זכות השימוש בנכס לפי רצון בעליו, אלא יש בו להגדיל את סכום  המס שיהיה על הקשישים בעיקר,  לשלם  בטווח הארוך על רווחים שיהיו לעם על כספי קופות הגמל ו/או קרנות השתלמות. 

 

 במשך השנים 2006-2007  אריה גבע עשה  כל שבידו   בניסיון לשכנע את שר האוצר, הממונה על שוק ההון ורשות המסים,  להסיר את הגזירה הבלתי הוגנת. ארגוני הגמלאים ומפלגת  הגמלאים  הקרויה - גיל במיוחד,  התגלו שוב, ו כחסרי יכולת למעשה של ממש ואריה גבע נותר לבדו במערכה.

 

רב הפיתוי להניח לעניין  ולהשלים עם מצב בו   עשרות אלפי גמלאים בעלי קופות גמל ו/או קרנות השתלמות, אינם רשאים לפעול בכספם כראות עיניהם ועליהם למשוך כספם דווקא בסדר שתואם את אינטרס משרד האוצר להגדיל את תקובלי המס, מה שבמקרה ז, אינו צוודק  אינו הוגן   וכנראה, לא חוקי.  

 

לא רק לבו של משרד האוצר  גס לצרכי הקשישים, אלא  גם חברי כנסת אליהם פנה גבע, לא הראו עניין של ממש לעשות מעשה. וכך,  נותר המפלט האחרון, הוא בית-הדין הגבוה לצדק - בג"ץ.

 

 על  ההיבטים השונים בעניין משיכת כספי גמל, הקש  :  משיכת כספי  קופות גמל

 

העתירה לבג"ץ  אריה גבע נ. שר האוצר

נוכח התעלמות שר האוצר,  הרי הדרך היחידה שנותרה, הייתה לפנות לבית-הדין הגבוה לצדק - בג"ץ.

  למרות הטרחה וההוצאות הכרוכות בהגשת עתירה בפני בג"ץ, ,  ביום 5.9.07 הגיש אריה גבע עתירה.

   בג"צ 7567/07  אריה גבע נ. שר האוצר,  לקריאת כתב העתירה במלואה הקש: 
בגצ גבע נ שר האוצר, משיכה 

 

 בית-המשפט העליון עמוס לעייפה. ענייני המס  של קשישים אינו בוער ובינתיים, ימשיכו בעלי קופות הגמל ו/או קרנות השתלמות, למשוך תחילה מהכספים  שלהם הפטורים ממס, עד שאלה לא יהיו להם יותר ואז יוותרו הכספים החייבים במס, שבינתיים, המס עליהם הלך והצטבר, ככל שרווחי קופות הגמל ו/או קרנות ההשתלמות  גדלו. 

הדיון בפני בג"צ  7567/07   נקבע ליום  18.6.08.

בינתיים, בשל העומס על בית-המשפט, נדחה הדיון בפני בג"צ ליום: 11.11.08

ביום  7.7.08  הודיעה מזכירות בית-המשפט, כי הדיון יתקיים ביום 4.2.09

 

הדיון בבג"ץ התקיים ביום  4.2.09  בפני ההרכב :  כב' הנשיאה ד' ביניש, השופטים: א' רובינשטיין, ח' מלצר.

 המדינה טענה כי יש למחוק את העתירה על הסף, שכן בנושאי מס,  הדרך לדון צריכה להיות על-פי חוקי המס ומבקרה זה, על-פי פקודת מס הכנסה, משמע, דוח, השגה, צו, ערעור לבית-המשפט המחוזי. 

אריה גבע טען בין השאר, כי במקרה זה, להבדיל ממקרים אחרים שנקבעו בפסיקה,  אין מדובר במס, שכן על-פי התקנה, מאחר וקיימת חובה למשוך את הכספים הפטורים ממס,  לא משולם מס ולא ניתן לפעול על-פי הליכי פקודת המס.

 

 •  ביום 5.2.09  נתן בג"ץ  החלטתו לפיה  - נדחתה בקשת הפרקליטות, והוציא צו -על- תנאי, בו ניתנו לשר האוצר, 60 יום,  כדי לנמק ,  מדוע לא תבוטל תקנה 41 יג (ב) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), ולחילופין, מדוע לא תבוטל  התקנה ביחס לעמיתים אשר ימשכו חלק מכספם בקופות, כאשר גילם הנו מעבר לגיל הפרישה.  

העותר, ציין בעתירתו במפורש,  כי אם המדינה אינה מסכימה לאפשר משיכה חופשית של כספי החיסכון הסוציאלי, עליה למצער, לאפשר זאת לאוכלוסיה המבוגרת, אלה שעברו את גיל הפרישה.  אכן, בג"ץ הבהיר זאת למדינה, כי במידה ואינה מוכנה לאפשר משיכת הכספים באופן חופשי, עליה לפרט מדוע לא תאפשר דרך זו לאוכלוסיית הקשישים.

מאבק גבע  ברשויות הנו בין השאר להתייחסות אחרת של רשויות השלטון, , מבינה, מתחשבת יותר, באוכלוסיית הקשישים.

 

החלטת בג"ץ,  מהווה איתות ברור לאנשי האוצר ורשויות המס, כי זכויותיהם של האזרחים ושל הקשישים בפרט, אינם הפקר וכי בית-המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, מוכן להאזין להם. 

 

קשה לראות אלו נימוקים נוספים תביא הפרקליטות על אלה שהביאה בהליך המקדמי, בהם לא היה ממש. יש לקוות אולי, כי שר האוצר החדש שיתמנה לאחר הבחירות, ינהג תוך התחשבות והבנה בצרכי הגמלאים מחד גיסא תוך שיפנים, כי התקנה שהתקין קודמו, הנה בלתי ראויה.  זאת, אם יביאו אנשי פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי את הנושא לעיון שר האוצר החדש לאחר שיתמנה.

 

 לקשישים רבים, הזמן הולך ואוזל.  הדרך בה נוהג משרד האוצר באוכלוסיית הקשישים, אינה הוגנת, ולא נותר אלא לחזור על תחינתו של המשורר הלאומי, ח.נ ביאיליק, בשירו על השחיטה  : אם יש צדק, יופיע מיד .

   מספר מאמרים 
1 18.5.11 פסק-דין של בג"צ - סיום מערכה בניצחון האזרח
2 הגבלת משיכת כספי גמל נזילים - תיאור מצב
3 בגצ, גבע נ. שר האוצר, משיכת כספי קופות גמל
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...d-software 
microsoft home and office 2007 download 
download adobe dreamweaver mac os 
photoshop cs4 cheapest 
buy autocad mep 2015 software 
original viagra bestellen prezzo proscar cialis farmaco belgique viagra finasteride prezzo
viagra over the counter in canada buy viagra in south africa viagra brand name generic drug buy sildenafil online generic indian names
cialis without prescription canada sildenafil 50 mg cialis professional vs cialis generic sildenafil india cost of sildenafil 100mg