בושה בושה
משרד הפנים - ארנונה

משרד הפנים  -  טיפול בארנונה

 

משרד הפנים הוא המשרד המופקד על הארנונה.

 

השיטה הקיימת מזה כעשרים שנה, לא יעילה, בלתי הוגנת  מבחינת חלוקת נטל הארנונה בין תושבי הרשויות המקומיות, וגורמת לריבוי פלוגתאות בין הרשויות המקומיות לאזרחים ולעסקים, מה שמביא לליכים משפטיים רבים הגוזלים זמן שיפוטי יקר, תוך התמשכות ההליכים על-פני שנים ארוכות.

 

ראה דיון  נפרד בנושא הארנונה, לרבות ניסיון משרד הפנים ועיסוקו, בגיבוש וחקיקת חוק ארנונה חדש, שיבטא תפישה זונה.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

rosetta stone english cheap 
purchase 2007 microsoft office activation key 
cheapest microsoft office for mac 2011 
purchase microsoft office key online 
where to buy photoshop cheap 
cialis da 10 mg viagra se puede comprar sin receta vrai viagra prix cialis 10 mg viagra en vente libre
viagra vs levitra vs cialis tadalafil india otc viagra alternative online pharmacy cialis viagra shipped for free
buy cialis online without a prescription pramil sildenafil 50mg canadian pharmacy cialis tadalafil online pharmacy cialis prescription online