בושה בושה
משטרות עירונית - רעיון רע

 

2.5.10   השיטור העירוני יהיה כפוף למשטרה ולא לראשי הערים  רעיון רע שהורד מסדר היום

הצעת שר האוצר יובל שטייניץ ומשרד האוצר, לפיה כוחות השיטור בערים, יפעלו תחת  סמכות ראשי הרשויות,  הורדה מסדר היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט כי  יוקמו כוחות משטרה עירוניים כדי לתגבר את המאבק נגד האלימות, אבל  כוחות  אלה, יהיו כפופים למשטרה.

 

נוכח  דרך ההתנהלות הפוליטית, המנהלית והחשש לגבי טוהר המידות, של לא מעטים מבין ראשי הערים, הרעיון להכפיף להם את המשטרה, עלול היה להביא להגברת השחיתות, הקמת כוחות משטרה מעין-פרטיים ואנדרלמוסיה בשטח, בעיקר בקווי התפר הבלתי הגיוניים, של ערים שכנות זו לזו.

אלה אשר תמכו ברעיון,  בין מתוך אמונה  אמיתית ואחרים מתוך אינטרס,  כי רק משטרה הכפופה לראש הרשות המקומית תצליח להחזיק את תחושת הביטחון לאזרח, ואינני נמנה עליהם,  הפסידו במערכה.

 

13.4.09 משטרה עירונית -  חזון הבהובים שסופו  עלול להיות רע.  יש לחזק את משטרת ישראל ולשנות את דפוסי העבודה שלה, אך הקמת משטרות עירוניות, הכפופות לראשי הערים,  גם אם לא יביא נזק ויגבירו את השחיתות,  הוא יעזור  כמו  כדור אקמול נגד מחלה סופנית.

 

ההצעה שמגבשים השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ בתמיכת שר האוצר יובל שטייניץ, לפיה, תוקמנה  משטרות עירוניות כדי להאבק בפשיעה,  שתהיינה  כפופות לראשי הערים, נראית בעיני כמו רעיון הבהובים, התלוש מהמציאות הישראלית.  משטרות עירוניות עם שלאנשיהם יהיו סמכויות שוטרים,  לא רק שלא יביא למיגור הפשיעה, אלא יכניס אנדרלמוסיה רבתי במאבק למען הביטחון האישי, יעסיק את   בתי-המשפט בשאלות סמכות ומעמד ויגביר את הפילוג בעם לקבוצות ומגזרים וחלילה, יגביר את השחיתות בקרב עובדי ראשי הרשויות המקומיות. 

 

בינתיים, אנו לומדים בעיתון של 14.4.09, ערב חג הפסח השני, כי  יו"ר מרכז השלטון המקומי, שלמה בוחבוט, מברך על  החלטת שר האוצר והשר  לביטחון הפנים, על ההחלטה כי  ראשי הערים יקבלו אחריות לתפקוד יחידות המשטרה הפועלות בתחומם.   שלמה בוחבוט,  איש הגון כנראה,  אוהב כוח, וכמה שיותר כוח, לטעמם של ראשי הערים, הרי זה משובח.  יואילו שלמה בוחבוט וחבריו, ראשי הערים, לראות ראשית, לנצל באופן יעיל ומידתי את הכוח שעומד לרשותם וכי יקפידו על שמירת שלטון החוק בטרם יבקשו כי גם המשטרה תהא תחת חסותם.

 

מדובר ביוזמה לביסוס מערך השיטור הקהילתי ביישובים השונים, שתתבסס בין היתר,  על מערך הפקחים העירוניים.  אך כל הבקיא במתרחש,  ער לכשלים באכיפת  צווים וחוקי עזר עירוניים,  על-ידי פקחי הרשויות המקומיות בחלק מן הערים וספק, אם הקניית סמכויות שיטור לכל דבר,  תביא לשיפור תיפקודם.  הקמת המשטרה העירוניות והגדלת סמכויותיה, כדי לטפל בעבריינות הכבדה, האלימה,  הנה בעייתיית,  גם אילו  כל ראשי הערים היו אנשים חסרי דופי המנהלים  את עירם במיומנות, תוך יושרה ותוך שיקולים עניינים גרידא.  המציאות אינה כזו.

 

הבעיות שתתעוררנה רבות מספור.  חיכוכים  צפויים בין  בין משטרות  עירוניות של ערים סמוכות, בין המשטרה הארצית לבין המשטרה העירונית,  שאלת הסמכות המקומית של  עבירות שבוצעו בתחומי מספר רשויות, סמכויות המרדף והמעצר בעת  עבירה או לאחריה, ושאלות מבצעיות רבות אחרות.   המחשבה כי מעורבות אישית של ראש העירייה או מקורביו בפעולות  שיטור, חקירה, מעצר אזרחים, כניסה לבתים מעוררת חלחלה.

 

מי יפקח על פעולות המשטרה העירונית, מי יראה לכך שראש העירייה לא ייעשה לעצמו כוח שיטור פוליטי אישי לקידום ענייניו והרחת יריבים.  העדר הפרדה ברורה בין פוליטיקה לפעולות חקירה,  יביא להגברת  השחיתות הרווחת בקרב חלק מראשי הערים. 
 

אם בראשית כהונתו של יצחק אהרונוביץ', כשר לביטחון פנים, זהו נושא   "הדגל המרכזי" של כהונתו,  אני מטיל בספק, אם אכן  עלינו לצפות לשינוי של ממש בעבודת  המשטרה וניצול יעיל, מידתי ומושכל של משאביה המוגבלים.

 

התנגדותו של  מפכ"ל המשטרה, דודי כהן,  ליוזמת השר הממונה,  אינה חדשה ויש לקוות כי הוא לא יסכים לאמץ אותה כיום, תוך פשרה עם הממונה עליו,, גם אם הדבר יעלה לו במשרתו. אין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא בתפישה מסוכנת לטעמי, שתביא לנזקים של ממש ולפריחת השחיתות והגברת האלימות. 

 

הורדת האחריות הפיקודית מהמשטרה אל ראשי הערים, בחלק נכבד של המאבק למען הגברת הביטחון,   אינו נכון במובן העקרוני בארץ קטנה כמו ישראל ומתעלם מדרך פעולתם של  חלק מראשי הערים,  בתחום ציות ושמירת שלטון החוק.

 

עדיף כי האחריות על הלוחמה בפשיעה תישאר ברמה הלאומית ולא  תעבור לרמה המוניציפאלית, תחת אחריות ראשי הערים הפועלים למעשה תחת פיקוח רופף של מועצות העיר ושל משרד הפנים. 

 

אנו עלולים למצוא עצמנו לא במצב של תחרות  בונה בין המשטרה הארצית למשטרה העירונית, אלא יריבות של ממש, שתוצאותיה עלולות להיות הרות אסון.

 

 מצב בו לכל ראש עירייה תהיה משטרה של ממש, שתעמוד לרשותו למאבק בפשיעה, ילבש לבוש סקטוריאלי, שלא לציין את החשש מהפעלת המשטרה העירונית לקידום  עניינים פוליטיים אישיים או למניעת ביקורת על מעשי ראשי הערים.  אנו נראה משטרה דרוזית בצד משטרה ערבית -איסלאמית,  משטרה חרדית, בצד משטרה שראשיה סתם מושחתים או חסרי יכולת של ממש. אלוהים ישמור אם המשטרות העירונית, גם תתחלנה לריב זו עם זו, ויהיו לנו סכסוכי גבול  עירוניים של ממש.


איך ניתן במחוז המרכז להקים מספר משטרות לערים, תל-אביב, רמת-גן, גבעתיים, בני-ברק – שרחובותיהם נושאים ושזורים אלה באלה. איך אפשר להקים משטרות נפרדות בערי השרון הדרומי, הסמכות ונושקות זו לזו. הוא המצב בקריות בחיפה ובמקומות אחרים. 

 

העובדה שהמשטרות העירוניות יוכפפו לניהולם של ראשי הרשויות  המקומיות, שחלקם  נחקרים ועומדים  למשפט,  העובדה שמערכי הבקרה בחלק מהעיריות הם רופפים וכי חברי מועצת העירייה,  העושים מלאכתם בהתנדבות, הם בחלק מהמקרים חותמת גומי, צריכה לעורר דאגה כבדה להענקת סמכויות  משטרתיות נרחבות לראשי הערים, או  לפחות לחלקם.

 

אם לשפוט על-פי המצב בעיר הרצליה,   עיר בה אני מתגורר ואת כשלי ומחדלי ראש העירייה שלה, אני חושף ומציף באתר בושה,  הרי להפקיד בידי יעל גרמן ראש עיריית הרצליה את האחריות על המשטרה העירונית,  הנו מצב גרוע מאשר לתת לחתול לשמור על השמנת.  עיריית הרצליה מנוהלת בתחומים רבים תוך הפקרות מנהלית, ראש העירייה יעל גרמן, אינה מקיימת את שלטון החוק בתחומים רבים היא פועלת בחוסר רציונאל במקרה הטוב, ועברה לדעתי, לא אחת על החוק הפלילי, (למרות שאינני טוען כי לקחה לכיסה).  ידוע לי על שלושה מקרים, בעניינם בהם הייתי מעורב, בהם  עיריית הרצליה בידיעתה (לפחות בדיעבד), של יעל גרמן, לא אמרה אמת בבית-המשפט, זאת כדי לקדם מה שנראה בעיני ראש עיריית הרצליה כמועיל להשקפת עולמה ודרכה.

הקש:  עיריית הרצליה  -   על יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה הקש:   יעל גרמן, ראש העירייה

 

כמה מומחים  סבורים כי יש הגיון רב בהעברת האחריות לביטחון האישי אל הקהילה.  אך מטרה זו, ניתן להשגה מבלי למנות את ראשי הערים כאחראים על פעולות המשטרה הקהילתית.   החסרונות  של הקמת משטרה עירונית רבים ואני מתקשה לראות את היתרונות. ישראל היא ארץ קטנה,  ואין כל מקום להקים משטרות מקומיות שאין עליהם פיקוח של ממש.  ההוצאות ילכו ויגדלו,  זמן מינהלי ומשטרתי רב בדיוני סרק וריב סמכויות, ילך לאיבוד, והפשיעה, לא רק שלא תצטמצם, אלא עולה החשש, שתלך ותגבר.

אני מקווה כי התכנית לא תרקום עור וגידים, אם כי חבל על המשאבים האנושיים שיושקעו בבדיקת העניין.

אם בכל זאת תוקמנה משטרות עירוניות, אני מקווה  כי התחזית השחורה שלי, תתבדה.

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy microsoft office standard 2007 online 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...vate-cheap 
buy microsoft office project standard 2013 
download adobe dreamweaver for mac 
adobe lightroom 5 cheapest 
cialis bijsluiter vente viagra andorre cialis uten resept billigt viagra viagra prescription médicale
sildenafil vs tadalafil buy viagra sildenafil viagra price in india discount viagra online viagra american express
tadalafil best price viagra online india sildenafil soft buying viagra online without prescription viagra 100 mg