בושה בושה
מערכת המשפט - הרשות השופטת

 

מערכת המשפט בישראל, הנה הנדבך החזק והיציב במשולש הכוחות השלטוניים.  ירידת אמון הציבור במערכת בתי-המשפט, בין לגבי בית-המשפט העליון והן לגבי בתי-המשפט האחרים, צריכה  הייתה להדליק נורות אזהרה אדומות כבר מזמן.

 

מערכת המשפט  הנה הזרוע השלישית במשולש הכוחות  - הרשות מחוקקת  ;   הרשות המבצעת - הממשלה ;  מערכת המשפט - הרשות שיפוטית. נוכח חולשת  שתי הרשויות האחרות,  התחזק מעמדה והשפעתה של   מערכת המשפט בישראל, הן במהות ההחלטות המובאות לפתחה והן בהיקף הנושאים וזכות העמידה בפני בית-המשפט לאזרחים שאין להם מעורבות ישירה בתוצאות ההליך המשפטי.  דומה, כי מעטות המדינות בעולם, בהם יש לבתי-המשפט בכלל, ולבית המשפט העליון בפרט, מעורבות כה עמוקה במכלול החיים, כמו שיש למערכת המשפט בישראל.

 

 

22.6.10 ירידה מתמשכת של מידת האמון של  הציבור במערכת  בתי-המשפט.
נתונים עיקריים של  מחקר אשר נערך  על-ידי אוניברסיטת חיפה, המתפרסמים היום בעיתון הארץ, ים מצביעים על ירידה מתמשכת  באמון הציבור במערכת בתי-המשפט. ממצאים אלה,  צריכים להדאיג את כול החברה הישראלית, אך הם צריכים להדליק כבר מזמן, נורת אזהרה אדומה,  אצל אלה המופקדים על מערכת בתי-המשפט.  לנתונים אשר פורסמו  בעיתון הארץ 0 22.6.10, הקש:
ירידה חדה באמון הציבור במערכת בתי המשפט.

אתר בושה הביא דעה אישית, בעניין כיוון הפעולה  אותו יש לבחון ביסודיות ובמהירות לשם שינוי דרך הדיון של ההליכים המשפטיים.  ראה -
22.6.10, דעה אישית -  שינוי מתבקש, נוכח ירידת אמון הציבור במערכת המשפט

 

 

למרות הירידה באמון  הציבור מערכת המשפט הנה  הבלם האפקטיבי הכמעט יחיד, נגד  הידרדרותה המוסרית והכשלים בשמירת שלטון החוק, ובית-המשפט העליון, בעיקר בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק,  תרומתו לעצירת הסחף הנה בעל חשיבות מכרעת. עם זאת,  מידת המעורבות של בית-המשפט בפעולות הממשלה מה שגורם לבעיות משילות לא מעטות, מעורר התנגדות בקרב קבוצות רבות. לעומת זה, סבורים הרוב,  כי עבודת  מערכת המשפט רצופה כשלים לא מעטים ושביעות הרצון של הציבור המשתמשים בשירותי מערכת המשפט, אינה גבוהה וצריכה לעורר דאגה של ממש, בקרב העומדים בראש המערכת המשפטית.

 

 אריה גבע  בעל רישיון עריכת-דין , אך עסק  כל חייו התעסוקתיים, בתפקידי ניהול  בכירים שלא בתחומי המשפט,  החל  להופיע בפני בתי-המשפט, רק  לאחר שהגיע לגיל הפרישה. מה שרואה איש עתיר ניסיון עסקי ומנהלי,  שבא מחוץ למערכת, לא רואים או אינם מעיזים לומר, עורכי-דין, התלויים  לא מעט, במערכת המשפטית. לדעתו,  מערכת המשפט נקייה משחיתות ושוחד  וכי השופטים עובדים בחריצות ובנאמנות. אלא שבאלה  אין די ורבים מקרב הציבור אינם נותנים  אמון  במערכת המשפט,  אשר נוכח חולשתן של הרשויות האחרות ומידת הסלידה של הציבור מהן, הייתה צריכה  ליהנות מתמיכה גורפת  של הציבור.

 

17.4.09   כשל אפשרי בדרך כתיבת פסקי-הדין על-ידי בית-המשפט העליון

שר המשפטים החדש יעקב נאמן, פועל לקיצור וייעול ההליכים של בתי-המשפט ואינו מתייחס כלל, לבעיה מבנית בדרך כתיבת פסק-דין על-ידי  בית-המשפט העליון.  יציבות הדין קוראת לכך, כי פסק-דין המשמש הלכה מחייבת, יהיה  ברור תוך סיכום ההלכה המשפטית בסוגיה  הנדונה,  בבחינת סוף-פסוק ואין בלתו. המציאות מראה כי נושאים משפטיים בסיסיים,  שוב  ושוב אל כתלי בית-המשפט, מה שמצביע על כשל בשיטה המשפטית.

הכול מסכימים כי  אבני הנגף העיקריות, בהערכת האזרחים את  מערכת השפיטה, הנה התמשכות ההליכים השיפוטיים  על-פני שנים ארוכות, הגורמת לתרעומת רבה בקרב הציבור שאמונו במערכת השיפוטית, הולך ונסדק.  סוגיה  שאין מרבים לעסוק בה, הנה  מתן פסקי-הדין, ארוכים, מפולפלים, בהם קיימת הדגשה של היבטים נורמטיביים  פילוסופיים ונפשיים של ההתנהלות אנושית ושלטונית. זאת, במקום להדגיש את הצורך ביציבות ובהירות הדין והטמעתו על-ידי רשויות השלטון, האזרחים והתאגידים.  

לקריאת הנושא באתר בושה, הקש: פסקי-דין ארוכים.

תכנית שר המשפטים יעקב נאמן, לייעל את המערכת השיפוטית, במדור דעה אישית,  הקש:

  שר המשפטים  פועל לייעול  מערכת המשפט  18.4.09

 

דוגמא לשיהוי הדין  בבית-המשפט העליון-  גרימת הוצואת מיותרות למערכת הציבורית ולציבור הרחב

בית-המשפט העליון הנו מוסד נכבד ומוערך. אלא שבשל התארכות משך ההליכים, השיהוי בהחלטות בית-המשפט בנושאים המובאים לפתחו, נמשך יתר על המידה תוך גרימת נזק של ממש למשק ולרבבות אזרחים.

ראה למשל, בעקבות החלטת בית-המשפט המחוזי מיום 7.4.08, להכיר בהוצאות  עבור מטפלת לילדים, להורה עובד, כהוצאה לצורך מס. הקש:  על פסיקת ביהמ"ש המחוזי  להכיר בהוצאות מטפלת.

דעה אישית מיום 7.4.08  על  הצפייה מבית-המשפט העליון   שיפסוק בהקדם בנושא המטפלת. הקש:

בית משפט העליון, מטפלת, עם הגשת ערעור 7.4.08 

 

המדינה הגישה ערעור, חלפה שנה, עדיין לא ניתן פסק-דין  ומנהל רשות המסים מודיע, כי  הוא אינו מכבד את פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי וממתין להכרעת העליון.  בעייה נורמטיבית, אך  הגיון מעש.

2.3.09  המציאות לאחר כשנה, הציבור עודנו מתין -   הקש:  רשות המסים והציבור,  מצפים לעליון

 

המרכז לניהול ומדיניות ציבורית,  אוניבריסטת חיפה, עורך מדי שנה, סקר וניתוח על עמדות האזרחים והערכת מצב לאומי. לקריאת הסקר המלא  שנת 2008, הקש:   סקר  מלא עמדות אזרחים 2008

על הסקר באתר בושה:  תמצית עמדות האזרחים.

  • שביעות הרצון של הציבור משירותי מערכת המשפט, הנה 2.67 (5 ציון מירבי),  והיא הולכת ויורדת מדי שנה. (תרשים 19 עמ' 20 בסקר).  נתון זה צריך להדאיג מאד את מערכת המשפט.
  •  מידת האמון שרוכש הציבור למערכת המשפט,   על-פי הסקר הנה 3.05 (ציון מירבי 5),  ( ראה תרשים 35 , עמ' 26    בסקר), שהיא נמוכה מהמצופה, אם כי בשנת 2008 נרשם שיפור בפרמטר זה לעומת שנת 2007..


לדעת אריה גבע,  דברי הביקורת הנשמעים על מערכת המשפט, אינם מקיפים את כל תחומי העשייה והמהות של בתי המשפט בכלל ושל בית המשפט העליון. לגבי התמשכות ההליכים והשיהוי במתן פסקי דין, כמו גם בהתנהלות בלתי ראויה של חלק מהשופטים הביקורת גלויה ונוקבת לעתים. אך בתחומים אחרים, חשובים אולי יותר, הנוגעת למהות פסקי הדין,  תכניהם, צורתם, דרך כתיבתם וכו',  כמעט ואין נשמעת ביקורת, מתוך חשש, שדברים אלה ייתפשו כהתערבות  בעבודות בתי-המשפט ופגיעה בעצמאותם.

 

אריה גבע סבור כי ביקורת כזו, הנשמעת לאחר מתן פסק-הדין ולא בעיצומם של ההליכים, לא רק שהנה לגיטימית, אלא מתבקשת ורצויה.  בעוד ששתיקתם של עורכי-הדין בנושאים אלה, מובנת, הרי העדר מעש  של מצד האקדמיה   בתחום זה, אינו מובן וראוי לביקורת ציבורית.  נראה כי האקדמיה בתחום המשפט,  נוכח קביעת ההלכות והדיונים המלומדים  המתנהלים בבית-המשפט העליון, הנה  מרכיב  שתועלתו במצב הקיים, מעוררת סימני שאלה.  הצדקת קיומה של האקדמיה בתחום המשפט, הנה בעיקרה להשמיע דעתה על הדרכים והכשלים הקיימים בשיטה הקיימת, תוך הצגת משנה מסודרת וכוללנית לשיפור המצב.נראה, כי אנשי האקדמיה, מסיבותיהם הם, לא מוכנים להרים את הכפפה.

 

עם כל החשיבות לדעתם של מלומדי משפט, עיתונאים ומושכי עט אחרים, דעתו של הציבור על המערכת המשפטית, היא החשובה ביותר, כי רק עם תזכה המערכת השיפוטית לאמון גורף מהציבור, יהיה להחלטות שלה, תוקף מוסרי נורמטיבי.

 

אמון הציבור במערכת המשפט

מידת האמון של הציבור במערכת המשפט נמוכה, על-אף השיפור שחל בשנה האחרונה. בעקבות סקר שערכה אוניברסיטת חיפה  בשנת 2008,  ועיקריו הובאו ברבים ביום 16.12   בה נמצא  כי רמת האמון במערכת המשפט בישראל  בשנת 2008 נמצאת בעלייה, לראשונה מזה חמש שנים.

לקריאה על הסקר הקש:     סקר אוניברסיטת חיפה, 2008

 

מידת האמון של הציבור במערכת המשפט, עדיין מעוררת דאגה.
אריה גבע סבור, כי מערכת המשפט נקייה משחיתות ושוחד, וכי השופטים עובדים בחריצות ובנאמנות. אלא שבאלה  אין די והציבור בכללו, נותן אמון  מוגבל במערכת המשפט,  אשר נוכח חולשתן של הרשויות האחרות ומידת הסלידה של הציבור מהן, הייתה צריכה  ליהנות מתמיכתו של הציבור באופן גורף.
לדעת אריה גבע,  דברי הביקורת הנשמעים על מערכת המשפט, אינם מקיפים את כל תחומי העשייה והמהות של בתי המשפט בכלל ושל בית המשפט העליון. לגבי התמשכות ההליכים והשיהוי במתן פסקי דין, כמו גם בהתנהלות בלתי ראויה של חלק מהשופטים הביקורת גלויה ונוקבת לעתים. אך בתחומים אחרים, חשובים אולי יותר, הנוגעת למהות פסקי הדין,  תכניהם, צורתם, דרך כתיבתם וכו',  כמעט ואין נשמעת ביקורת, מתוך חשש, שדברים אלה ייתפשו כהתערבות  בעבודות בתי-המשפט ופגיעה בעצמאותם.

 

אריה גבע סבור כי ביקורת כזו, הנשמעת לאחר מתן פסק-הדין ולא בעיצומם של ההליכים, לא רק שהנה לגיטימית, אלא מתבקשת ורצויה.  בעוד ששתיקתם של עורכי-הדין בנושאים אלה, מובנת, הרי העדר מעש  של מצד האקדמיה   בתחום זה, אינו מובן וראוי לביקורת ציבורית.  נראה כי האקדמיה בתחום המשפט,  נוכח קביעת ההלכות והדיונים המלומדים  המתנהלים בבית-המשפט העליון, הנה  מרכיב  שתועלתו במצב הקיים, מעוררת סימני שאלה.  הצדקת קיומה של האקדמיה בתחום המשפט, הנה בעיקרה להשמיע דעתה על הדרכים והכשלים הקיימים בשיטה הקיימת, תוך הצגת משנה מסודרת וכוללנית לשיפור המצב.

נראה, כי אנשי האקדמיה, מסיבותיהם הם, לא מוכנים להרים את הכפפה.

 

 סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

.בשלהי חודש אוגוסט  2008 פורסם סקר  שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  על שביעות הרצון של תושבי  ישראל משירותי הממשל, בתי-המשפט והעיריות,  סקר ל.מ.ס - שביעות רצון   (ראה טבלה בסוף הדוח).

אחוז האזרחים המעריכים כטובה את תפקוד בתי-המשפט הנו 44.9%, כאשר בסקטור היהודי, שיעור שביעות הרצון הנו 39.2%.  נתונים אלה, צריכים לדרבן את מערכת בתי-המשפט, לשפר את המצב.

 

 

 

 

בלבירינט ובמסדרונות השלטון והביורקרטיה, לא אחת, בית -משפט הנו המפלט האחרון של האזרח מפני שרירות לבו של השלטון. אלא שהדיונים ופסקי-הדין מתארכים לבלי קץ ועולה החשש כי המערכת השיפוטית, הולכת ומאבדת אמון הציבור הרב שהיה נחלתה. 

 

דוחות שנתיים ודוח לבדיקת נושאים פרטניים, לגבי בקרה פנימית, תלונות הציבור לרבות ועדה שהוקמה לבחינת ייעול הליכי המשפט, המפורסמים על-ידי מערכת המשפט, הקש : דוחות מערכת המשפט

 

ביקורת קשה על דרך  הנהלת בתי-המשפט ועל שופטת בכירה ביותר במערכת, נשמעה  מפי בג"ץ. זהו   הנו  צעד חסר תקדים,  ראוי לציון , המצביע בבירור כי בית-המשפט העליון לא מהסס גם לבקר את הנהלת בתי-המשפט, שהוא פועל בשמה .  פסק-הדין חושף דרך ניהול בעייתית מאד, המציגה סימני שאלה רבים.

בג"צ  2561/07 השופטת מיכל שריר נ.  הנהלת בתי המשפט, נשיאת בית-משפט השלום, השופטת עדנה בקנשטיין,  הקש: בג"צ שופטת מיכל שריר, 24.7.08

  

נתונים שפוסמו על-ידי המכון לדמוקרטיה, במחקר  על  מדדי הדמוקרטיה הישראל, לשנת 2008,  במסגרתו נערכו סקרים בקרב הציבור, על מידת האמון שרוכש הציבור לזרועות השלטון, הממצאים לגבי בית המשפט העליון, מדאיגים עד מאד.

לשאלה  האם  אתה נותן אמון, במידה רבה או במידה מסוימת בבית המשפט העליון,  השיבו רק 49% מהנשאלים  בחיוב.

 לקריאת הדוח של המכון לדמוקרטיה, הקש:  סקר המכון לדמוקרטיה 2007

הממצא  לגבי אמון הציבור בפעולת בית-המשפט העליון הנו חמור יותר, באם  נבחן את המגמה של אמון הציבור בבית המשפט העליון,  על-פי סקרים קודמים שנערכו על-ידי המכון לדמוקרטיה. ראה עמ' 54 בדוח.

 

 אחוז  מקרב הציבור , שיש להם  -  במידה רבה או במידה מסוימת -  אמון בתפקוד בית-המשפט העליון - עמ' 100 בדוח

  • שנת  2003  - 70%
  • שנת 2004 -   79%
  • שנת 2005 -  72%
  • שנת 2006 -  68%
  • שנת 2007 -  61%
  • שנת 2008 -  49%

 

השיעור הנמוך של אלה שיש להם אימון כלפי  בית המשפט העליון,  הוא נמוך ומעורר דאגה. חמורה מכך היא ההידרדות שאנו רואים בשנים האחרונות, עלולה להפוך למפולת של ממש. עולה החשש בית המשפט העליון  עלול לאבד את הלגיטמיות המוסרית שלו בקרב הציבור ויכולתו לשמש אור נורמטיבי, עומדת להסתלק מעולמנו. 

 

יש לציין שהמחקר מתייחס למידת האימון של הציבור בבית המשפט העליון ולא לכלל מערכת המשפט.

 

אכן, בית המשפט העליון עוסק בנושאים ערכיים נורמטביים יותר מערכאות שיפוט אחרות, אולם המצוקות בהם נתקלים האזרחים המתדיינים בפני בתי המשפט ופרקי הזמן הארוכים שהם נאלצים להמתין לסיום הליך משפטי, מעוררים כעס וזעם בקרב רבים בציבור. 

עדיין ישנו מורא בית-המשפט על מותחי הביקורת, במיוחד מקרב ציבור עורכי הדין, אולם אנו שומעים קולות הולכים וגוברים נוכח  השרות  הגרוע.

 

התמשכות ההליכים המשפטים, ראה: נציבות תלונות הציבור על שופטים

 

בעיתון הארץ,  במדור מכתבים למערכת מיום 13.6.08, כותב  עו"ד גיא משיח : "....כמו כן השירות שמעניקה מערכת המשפט לציבור הוא מחפיר:אטי, בלתי-אדיב וקצר-רוח. כך לא משיגים צדק, אלא מגדילים את חוסר האמון של הציבור במערכת. רק כאשר השופטים יחזרו להפנים את העובדה שהם משרתי הציבור, וייתנו לציבור שירות מהיר יעיל ו'ידידותי' - ניתן יהיה להחזיר את אמון הציבור בהם ובמערכת המשפט כולה". 

 

אתר בושה מסכים לדיאגנוזה, אך לא לסיבות שנמנו ולא לפרוגנוזה.  לא השופטים כפרטים, אשמים בכשלים הקשים,, אלא  המערכת, תפישות עולמה  השמרנית - מיושנות  ושיטות העבודה שאינן מתאימות לעת החדשה.  דרך כתיבת  פסקי-דין, וחוסר בהירות של ההחלטות השיפוטיות,  במיוחד לגבי  קביעות נורמטיביות מחייבות ויכולת יישומן על פני עניניים דומים,  שיוצרים חוסר ודאות לגבי המצב המשפטי. אלה, מביאים לסרבול, התמשכות הדיונים, חוסר ידיעת האזרחים, לרבות עורכי-דינם מה המצב המשפטי בתחומים רבים וחוסר יציבות בדבר ההלכה המשפטית הקיימת בנושאים שונים.  

    

אריה גבע פנה בשנים האחרונות לא אחת למערכת המשפט,  רק כאשר כלו הקצים  בדרך המנהלית ולא הייתה דרך אחרת כנגד שרירות לבם ועקשנותם של רשויות השלטון.  הדברים באים לביטוי באתר בושה בפסקי-דין והחלטות שיפוטיות המובאות מדורים ובקטגוריות שונות. 

 

 נביא רק  חלק טען מאותם נושאים מנהליים  או כשלים  בהם נתקל אריה גבע בבתי-המשפט,    

 ניסינו של אריה גבע עם מערכת המשפט, הוא רב פנים.  כאדם שכל ימיו התעסוקתיים, עסק בתפקידי ניהול של  מערכות גדולות בתחומים מגוונים, עסק בבקרה ובפיקוח על מיזמים ותהליכים  עסקיים וחברתיים מורכבים -  יש לו  בסיס  הסתכלות שונה, מעשי יותר, על דרך התנהלותה של מערכת המשפט.  מאחר ובשנים האחרונות, מופיע אריה גבע לא אחת בערכאות, בנושאים המובאים באתר בושה  - הולכת ומתגבשות אצלו תובנות ורעינות, בדבר הדרכים בהם ניתן לשפר את השרות שנותנת המערכת המשפטית לאזרחים.

 

רעינות ודעות בתחום זה הובאו במקומות שונים באתר בושה.  חומר נוסף יובא בהקדם.

 

תלונה שהגיש אריה גבע אל 'נציבות תלונות הציבור נגד שופטים',  גרמה לו לפקפק ביעילות של מוסד זה.

הקש:  נציבות תלונות הציבור נגד שופטים

   מספר מאמרים 
1 17.4.09 פסקי-הדין של בית-המשפט העליון, מעוררים שאלת בסיסיות לגבי השיטה בה פועלת מערכת השפיטה.
2 19.12.08 מידת האמון של הציבור במערכת המשפט נמוכה, על-אף השיפור שחל בשנת 2008.
3 דוחות מערכת המשפט - על פעולותיה
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy windows xp license key 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...-excel-mac 
purchase word mac 
cost of adobe audition cc 2014 mac 
purchase rosetta stone english 
viagra generico online pfizer viagra preis kamagra pille 100mg viagra generika levitra receta medica cialis femme
viagra vs levitra vs cialis sildenafil generic viagra where to buy sildenafil citrate online pharmacy cialis viagra shipped for free
buy cialis online without a prescription tadalafil soft tablets 20mg purchase levitra online tadalafil online pharmacy cialis prescription online