בושה בושה
מיסוי

מיסוי

 

במונח מיסוי נכללים תשלומי החובה שמטילות עלינו רשויות השלטון המרכזיות והמקומית בלא קשר לשירותים שאנו מקבלים.

בנוסף למסים קיימים היטלים שונים ואגרות, אך אלה, בשל אופיים אינם מסים.

 

אתר בושה, עוסק אך ורק בנושאים בהם נתקל אריה גבע באופן אישי שלו או של המקורבים אליו.  לפיכך, אין בחומר המובא באתר בושה, משום מורה דרך או מדריך מיסוי, אך יש בו בהחלט, לסייע לקוראים לבחינת דרכם בתחום זה, לרבות שאלת תשלום המס, כיצד לפעול במקרה של חילוקי דעות עם רשויות המס והאם כדאי לפעול.

 

ראה קטגוריות שונות:

 

 

 

 29.7.09   בוטל המס על רווחים של קופות גמל, שהוטל החל מיום 1.1.2003  על  רווחים שנצברו על כספים מעבר לתקרה המוטבת.    התקשורת שותקת, רוב הציבור אינו יודע

 הקש:   אין יותר מס על רווחים של קופות גמל מיום 1.7.09

 

 סעיף  170 בחוק המכונה 'חוק ההסדרים' לשנים 2009-2010,  שנחקק ביום 23.7.09 מעניק  לעמיתי קופות הגמל,  הקלה של ממש  בתחום מיסוי הרווחים על כספי העמיתים  בקופות הגמל.  

בג"צ  7567/07 אריה גבע נ. שר האוצר, היה קטליזטור, שהביא את שר האוצר לחשוב על נושא המיסוי על קופות הגמל.

פרש בודד אינו יכול לנצח את המערכה ואת המערכת,  אבל יש לפועלו -  ערך מוסף גבוה.

 

 על - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, עיוות, סתירה בין החוקים, פגיעה בקשישים.     לעניין מס על  קופות גמל וביטוחי מנהלים.  העומד בסתירה לפתור.

 

 

 למידע על היבטים שונים של  כספי  חיסכון סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

 

 דחיית הכרעות שיפוטית בענייני מס, פוגעת בנישומים בכלל - בקשישים בפרט

9.2.09  מדיניות  הממשל, לדחות ככל שניתן  הכרעות שיפוטיות בנושאי מיסוי עקרוניים, פוגעת בציבור רחב של אזרחים, מעשירה את  קופת המדינה לעתים, שלא-כדין, גורמת לאיבוד משאבים ופוגעת באמון הציבור ברשויות המדינה ובמערכת המשפט.   האם מדובר במדיניות  הממשלה או  מדיניות היועץ המשפטי  או פרקליטות המדינה. 

לקריאה הקש: דחיית הכרעות שיפוטיות, מדיניות פסולה

 

 • מס הכנסה   ( 2 מאמרים )

   

  17.9.09  חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לכלל האזרחים  -   הצעה אותה מעלה שר המשפטים יעקב נאמן.

  • אריה גבע, הביע דעתו לא אחת, על  היתרונות והחשיבות של חובת הגשת דוח שנתי לכלל האזרחים, הן מבחינת  קופת האוצר והן  בחשיבות ערכית  - תרבותית של צעד כזה על משמעות האזרחות, חלוקה הוגנת של נטל המס וציות האזרחים לחוק.

  בכנס השנתי של לשכת רואי חשבון, שנערך ביום  17.9.09, הביא פרופסור יעקב נאמן, שר המשפטים, הצעה  שהועלתה לא אחת בעבר, לפיה -  כל אזרחי  ישראל, יהיו חייבים אחת לשנה, בחובת הגשת דוח  לרשויות מס הכנסה, בו תכללנה כל הכנסותיהם באותה שנה, לרבות – שכר, פנסיה, רווחי הון, חסכונות, שכר דירה, תמלוגים, לרבות מתנות מעבר לסכום מסוים.

  כיום, קיימת חובת הגשת  דוח שנתי לרשויות מס הכנסה רק  לבעלי הכנסות גבוהות, אך נראה כי רבים מקרב האזרחים, גם אלה אשר הכנסותיהם הנם מעל הרצפה שנקבעה לעניין הדוח, אינם מגישים דוח, ולמעשה אינם נמצאים ברשת משלמי המס.

  למותר להדגיש את חשיבות תשלום מס אמת הן מבחינת המשק הלאומי, והן מבחינת חלוקת נטל מס הוגנת בין אזרחי המדינה. למרות שאנו קוראים פה ושם, על מעלימי מס שנתפשו והורשעו, נראה, כי אצל  כלל הציבור,  עניין המס אינו נתפש בחומרה הראויה, והרושם הוא כי קצרה  ידם של רשויות המס,  להגיע אל חלק נכבד מאלה המעלימים מס.

  אין ספק כי  חובת הגשת דוח מס שנתי, לכלל אזרחי המדינה, יש בה לשרות משמעותית את   הגברת גביית המסים תוך הצרת צעדיהם של אלה המשתמטים ממילוי של חובה אזרחית בסיסית זו.   מבחינה  טכנית מנהלית,  בעידן המחשבים כיום, לא צריכה להיות כל בעיה לרשויות המס לטפל בדוחות הרבים שיגיעו אליהם,  גם אם יידרש לכך תוספת כוח אדם מסוימת.

  הבעיה אינה בהחלת חובה  בחוק של  הגשת הדוח על-פי חוק, אלא בתרבות השלטונית והחברתית  של יישום הוראות חוק בעניין זה.  מצב בו כל האזרחים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, קיים ברבות מארצות העולם וכל מי שחי בארצות-הברית, אזרחים ותושבים נתינים זרים, יודע  היטב, כי עניין הגשת הדוח השנתי למס הכנסה, הוא עניין רציני מאד וכל אזרח או תושב, שלא עמד בו, נענש באופן חמור.

  אם תוכן וצורת  הדוח,  לאלה שלא הגיעו לרצפת הכנסות מסוימת, יהיה פשוט, ואם יהיו רשויות המס, בגיבוי הממשלה וזרועות אכיפת החוק האחרות -  נחושים ורציניים, ואם הנושא ילווה בהסברה ראויה - י יש לברך על הצעתו של פרופסור יעקב נאמן וליישם בהקדם  את חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לכלל האזרחים,  בדרך של שינוי פקודת המס.

  באם לא נהיה עדים למאבק יוקרה, בין שר האוצר לבין שר המשפטים, נראה לנו, כי לאחר טרוניות ומענות בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות, לרבות אוכלוסיית הקשישים,  כלפי עצם הרעיון,  התוצאה תהיה  חיובית לשכבות אוכלוסייה רחבות. אם אלה שאינם מגיעים לסף המס, יראו עצמם אזרחים שווי זכויות וחובות.  יש להניח כי אזרחים רבים, בני המעמד הבינוני,, יצאו נשכרים כספים ויקבלו החזרי כספים לא מבוטלים מרשויות המס.

  לא נותר לנו, אלא לברך את שר המשפטים על  היוזמה   לחייב את כל האזרחים בהגשת דוח שנתי, ולעקוב אחר יישום עניין זה הלכה למעשה על-ידי ממשלת ישראל. נמתין ונראה. 

   

   24.7.09  ניכוי הוצאות עבור מטפלת  - יוק !

  במסגרת חוק ההסדרים  2009-2010,  ביטלה הכנסת את הישגי פסק-הדין  בעניינה של ורד פרי, שהכיר בהוצאות מטפלת של ילדיה של  אישה עובדת  כהוצאה מוכרת לעניין מס הכנסה.

  תחליף  התמיכה שיקבלו אמהון עובדות, שקבע המחוקק בהמלצת משרד האוצר,  מעורר חילוקי דעות. 

  למעשה, תוצאות מאבקה המשפטי העיקש של עו"ד ורד פרי,  והצלחתה בבית-המשפט, סוכל על-ידי הממשלה בתמיכת חברי הקואליציה, שתמכו באוצר בלא שירדו לעומקם של דברים. .

   

  30.4.09   הכרה בהוצאות מטפלת

  בית המשפט העליון בפסק הדין   ע"א 4243/08 פקיד שומה גוש דן, נ. עו"ד ורד פרי, שניתן ביום 30.4.09  דחה את ערעור רשויות המס  על החלטת בית-המשפט המחוזי  (השופט מגן אלטוביה מיום  3.4.08) ואישר את ההלכה שנקבעה לפיה -  הוצאות שהוציא נישום  (גבר או אישה) עבור הילדים,   שנועדו לאפשר לו לבצע את עבודתו, הנם הוצאה  מוכרת. עם זאת, להוציא את עו"ד פרי עצמה, לגביה חלה ההלכה למפרע, הרי לגבי כל הנישומים האחרים, תחול הלכה זו משנת המס 2010, זאת בתנאי, שהמחוקק, משמע הכנסת,  לא יקבע בחקיקה אחרת.

   

   לקריאה על  החלטת בית-המשפט  העליון  בעניין עו"ד ורד פרי באתר בושה:   עו"ד  ורד פרי  דוגמא ראויה לחיקוי 

   

  לקריאת פסק-הדין המלא של בית-המשפט העליון מיום 30.4.09

  הקש:  ע"א 4243/08  פקיד שומה גוש דן נ. עו"ד ורד פרי

   עורכת-דין ורד פרי,  ניהלה עם רשויות מס הכנסה קרב ארוך ומתיש שצריך לשמש דוגמא ומופת לאחרים, כי גם אזרח מן השורה, אך  נחוש,  יכול להביא לשינוי גדול. אתר בושה מצדיע לעו" ד  ורד פרי, ומקווה שמאבקה  ישמש אות ומופת  לאזרחים רבים אחרים, לא להרתע ולהיאבק על צדקת דרכם.

   

   

   

  דעה אישית  מיום  7.4.09 בעניין זה  הקש:  בית-המשפט העליו, הוצאות מטפלת 

   

  בתאריך  2.3.09  שנה לאחר הגשת הערעור על-ידי המדינה, כתבנו במדור דעה אישית,  הציבור עודנו מתין -   דעה אישית, הקש:  רשות המסים והציבור,  מצפים לעליון

  חלפו פחות מחודשיים ימים ובית-המשפט העליון אמר דברו באופן ברור והחלטי.  

  שוב הוכח, כי בית המשפט העליון,  הוא מפלטו היחידי כמעט, של האזרח, מפני שרירות  לבם ואטימותם של רשויות המס  כלפי האזרחים.  

   

  בית המשפט העליון  פסק בעניין שינוי מדיניות המס לגבי הוצאה עבור גידול ילדים  בתבונה עילאית ביחסיו עם הרשות המבצעת.  החלטתו   אינה רטרואקטיווית והיא  מאפשרת לרשות המחוקקת לשנות את ההחלטה בדרך של חקיקה. בכך,  הבהיר בית-המשפט העליון, כי אין לו כוונה ועניין לראות עצמו מעל הכנסת ופירק חלק ניכר מהתחמושת בידי אלה הרוצים לשנות את המצב הקיים ביחסי  בית-המשפט העליון  - הכנסת. בידי ממשלת ביבי נתניהו,  יש  שהות של  שבעה חודשים, עד מועד ישום החלטתם ב-1 בינואר 2010 כדי לתקן את פקודת מס הכנסה באופן שביא לשינוי ההלכה שנקבעה בעניין הכרת הוצאות טיפול בילדים.   קשה לראות את ביבי  נתניהו ושר האוצר יובל שטינייץ, נוקטים צעד כזה וקשה מכך, לראות את מפלגת העבודה, תומכת  בחקיקה כזו מבלי להתפרק סופית.  אולם אצלינו הכול אפשרי. 

   

  מן הראוי שהחלטות עקרוניות בדיני מס, יתקבלו על-ידי שר האוצר ובלא דיחוי

   9.2.09  מדיניות  הממשל, לדחות ככל שניתן  הכרעות שיפוטיות בנושאי מיסוי עקרוניים, פוגעת בציבור רחב של אזרחים, מעשירה את  קופת המדינה לעתים, שלא-כדין, גורמת לאיבוד משאבים ופוגעת באמון הציבור ברשויות המדינה ובמערכת המשפט.   האם מדובר במדיניות  הממשלה או  מדיניות היועץ המשפטי  או פרקליטות המדינה. 

  לקריאה הקש: דחיית הכרעות שיפוטיות, מדיניות פסולה

   

  ניצחון האוצר על הגימלאים

  משרד האוצר  ניצח  את הגמלאים בקרב. בית-המשפט המחוזי, השופט מגן אלטוביה, דחה בקשה של  גמלאי קרנות הפנסיה הותיקות,  לפטור ממס הכנסה,  חלק  מכספי הפנסיה שהם מקבלים שמקורו בהפרשות ששולמו לקרן הפנסיה מכספים שלהם, שהם כספים שכבר שולם עליהם מס.  (7.1.09) .

   

  אתר בושה על פסק-הדין הקש: ישולם מס הכנסה מלא על כספי פנסיה מקרן ותיקה

   

  לקריאת פסק-הדין המלא הקש:  הפ 605/04 נעים בקל וגמלאים אחרים, נ. משרד האוצר מס הכנסה.

   

   

 • תובענה ייצוגית נ. מס הכנסה, 'מציאות מדומה'   ( 2 מאמרים )

   

  תביעה ייצוגית - אריה גבע עו"ד נ. מס הכנסה, בשל גביית רווחי הון על כספי פיצויים אשר הושארו  בקופות הגמל,  על-ידי עובדים שהגיעו לגיל הפרישה לאחר 1.1.2003.

   

  מאבק בן למעלה מעשר שנים מתקרב לסיומו. ראה:

   

   

  מאז שנת  2004, מנהל אריה גבע, מאבק נגד רשויות המס, בעניין גביית מס,  על רווחי כספי פיצויים  של  אזרחים שהגיעו לגיל הפרישה לאחר 1.1.2003,  והשאירו את הכספים בקופת הגמל או בקופה או תוכנית של ביטוח מנהלים.

  רשויות מס הכנסה, פעלו על-פי מציאות מדומה, של   'כאילו' הכספים שהושארו בקופות לאחר הפרישה,  נמשכו והופקדו חדש, משמכך, יש לראות בהם כספים שהופקדו לאחר 1.1.2003 והרווחים עליהם חייבים במס.

   

  נושא מסובך, מורכב  וקשה להבנה, מה שאפשר לרשויות מס הכנסה,  לגבות מסים מציבור של גמלאים, שלא באופן הוגן.  הבנקים, מי שניהלו אז את קופת הגמל שתקו.

  כאשר התברר לאריה גבע בשנת 2004 המצב הבלתי סביר בעליל בעיניו הוא החל לחפור.  מהלך קשה, ארוך, מתיש, שנראה בתחילה חסר סיכוי לאדם אחד כנגד כולם.

  הנושא  בקליפת האגוז :    מס הכנסה,  גובה מס רווחי הון, מרווחים על כספים של גמלאים אשר פרשו לאחר 1.1.2003 והשאירו את הכספים  בקופות הגמל או קופות הפיצויים, תוך שהם שינו את סטטוס החשבון  ממצב של שכיר למצב של עצמאי - משמע הכספים נזילים.  גישת מס הכנסה הייתה לראות בתהליך שינו הסטטוס,  'כאילו' הכספים  נמשכו והופקדו מחדש, מצב עובדתי לא נכון. במלים אחרות  מס הכנסה יצר 'מציאות מדומה', שעל-פיה הוא  חייב את ההכנסות של כספים אלה,  כאילו הם הופקדו לאחר 1.1.2003 ומכאן הרווחים עליהם  היו חייבים במס של  15%, שהועלה מאוחר יותר ל - 20%

   

  במלים אחרות : במסגרת הטלת מס על נכסים פיננסים החל משנת 2003,  רואה מס הכנסה את כספי העמיתים בקופות הגמל לפיצויים, אשר הועברו   בעת הפרישה, ממצב של שכיר למצב עצמאי, כאילו נמשכו והופקדו מחדש, ומכאן, לטענת מס הכנסה, הם כספי קופות גמל, אשר חייבים במס על הרווחים.

   

  למידע על היבטים שונים של  כספי  חיסכון סוציאלי, הקש:

   

   

   

  מדובר בסכומים נכבדים לגבי אותם עמיתי קופות גמל, אשר העדיפו להשאיר את כספי הפיצויים שלהם בקופות גמל ולא למשוך אותם. בעניין זה, יצא אריה גבע למאבק  משפטי נגד רשויות המס, הנמשך מאז  שנת 2004.

  בינתיים, בחוק ההסדרים 2009, בוטל המס על רווחים מקופות גמל.  ביטול המס, שיש בו הטבה משמעותית לטובת ציבור גדול של עמיתים, בעיקר קשישים, הושג,  בין השאר בשל תרומתו ופועלו של אריה גבע ראה:   ביטול המס על רווחי קופות גמל

   

  אולם ביטול המס, חל לגבי משיכות שיבוצעו החל מיום 1.7.09. מכאן, כל גמלאי, כלומר מי שעבר את גיל הפרישה,   אשר משך את כספיו בקופות גמל בתקופה קודם לכן  וכספיו בקופות הגמל, חלקם, מקורם בקופות גמל לפיצויים, שילם לטענת אריה גבע, מס שלא  היה צריך לשלם ומכאן, אם אריה גבע יזכה בתובענה הייצוגית שהגיש נגד  רשות המסים,  אנשים אלה יקבלו את כספם חזרה בצירוף ריבית. ראה בהמשך.

   

  איננו יודעים כמה אנשים נמנים על קבוצה זו,  אולם יש להניח כי מדובר בגמלאים רבים  שעברו בתקופה הנדונה  2003-2008 את גיל הפרישה והשאירו את כספי הפיצויים או כספי מעביד אחרים,  בקופה. למרות שמדובר בסכומים  נכבדים  עבור כל גמלאי , הציבור לא מודע לבעייה, התקשורת אינה מדווחת (הנושא כנראה מורכב ומסובך מדי לדידם), וכך -  אין רבים המתעניינים.   יש להניח, כי לולא פועלו של אריה גבע בנושא זה, היה האוצר 'חוגג' בגדול, על חשבונתם של הקשישים בני המעמד הבינוני, שיש להם כספים בקופות הגמל.

   

  מאבק למען מניעת קיפוחם של  אלפי קשישים. הלאה תרבות של יצירת 'מציעות מדומה' ע"י רשויות מס הכנסה כלפי רבבות גימלאים. 
  אריה גבע מנהל מאבק למען הצדק, כדי שלא יקופחו זכויותיהם של  אלפי קשישים - גמלאים. גם אם הדרך ארוכה, קשה, מייגעת  -  גם אם המדרון נראה תלול מאד, אסור להרים ידיים.

   

  תובענה ייצוגית   ת.מ  141/06   אריה גבע נ. רשות המסים   
  כספי פיצויים שהיו בחשבונות עמיתי קופות גמל, ושהוסבו לאחר הגיעם לגיל הפרישה לאחר 1.1.2003, לכספים נזילים במעמד עצמאי, והושארו בקופות הגמל  -  הרווחים עליהם ממוסים על-ידי רשויות המס שלא-כדין. זוהי הסוגייה עליה נסבה התובענה הייצוגית.

   

   

  5.7.12   ניצחון נוסף - שלב חשוב במהלך התובענה הייצוגית, ניצחון גדול  האזרחים הותיקים
  כב' השופט מגן אלטוביה, קיבל  את ערעור אריה גבע נגד פקיד השומה של תל-אביב, ובכך, למעשה, נסללה הדרך לקראת סיום הליך התובענה הייצוגית, שנועדה למנוע  את תרבות ההתנהלות של מס הכנסה של  כאילו   או בשמה האחר לפי לשון פסק-הדין -   יציאת 'מציאות מדומה', על-ידי רשויות המס.

  פסק-הדין קצר יחסית (9 עמודים),  אך קריאתו קשה. בכל זאת אנו ממליצים לקורא, להקדיש כמה דקות לקריאה, כדי להבין בגדול,  את הדרך בה נהגו רשויות המס בשנים  2004-2009 עם אלפי אזרחים ותיקים, אשר השאירו בעת פרישתם, את כספי הפיצויים בקופת הגמל. לקריאת הפסק הקש -    עמ"ה   1062/07  אריה גבע נ. פקיד שומה תל-אביב,  5.7.12

   

  4.2.09 בית-המשפט מכיר בתובענה כתביעה ייצוגית
  התובענה הייצוגית  שהגיש גבע נגד מס הכנסה, הנה 'כובשת דרך', כפי שהגדיר  כב' השופט  מגן אלטוביה  שישב בדין.  לראשונה, הכיר בית-המשפט  באפשרות של הגשת תובענה ייצוגית בנושא מיסוי ויש בכך תקדים משפטי חשוב.  לקריאת ההחלטה ראה:
  הכרת  ביהמ"ש המחוזי  בתובענה כייצוגית -  אריה גבע נ.  רשות המסים  בש"א 30602/07,  4.2.09

   

  פריצת דרך והחלטה זו חשובים, אך  הדרך עדיין ארוכה.  על בית-המשפט לדון בנושא לגופו של עניין לגבי  תחולת  המס, מבחינתו של העותר - אריה גבע.  אם יפסוק בית-המשפט,  בהליך הערעור על השומה של העותר, כי הדין עמו, תסלל הדרך להמשך הליך התובענה הייצוגית.

  מעתה ואילך, ידעו אנשי רשויות המס, כי יכול האזרח הנפגע משרירות לבם, לפעול באמצעות תובענה ייצוגית.  מדובר בשינוי של ממש,  ביחסים שבין המדינה כגובה המס, לבין האזרח הפשוט,  בעיקר הגמלאי, הקשיש,  שאינו מסוגל להתמודד לבדו, מול התנהלות רשויות המס, כלפיו.

  מכאן,  השלב הבא שעומד ותלוי להחלטת כב' השופט אלטוביה, הנו ,ערעור מס הכנסה  עמה 1062/07  אריה גבע נ. פקיד שומה 3, תל-אביב.


  על הפרשה המורכבת והמסובכת, בה החל אריה גבע בשנת 2004, בה  רשויות מס הכנסה נוהגות באופן לא ראוי כלפי אוכלוסיית הגמלאים-הקשישים,  אותה יתקשו רוב תושבי ישראל להבין, ראה בקליפת האגוז ב-   הקש:

  הצעדים בהם נקט אריה גבע עובר להגשת התובענה הייצוגית
  מאז 2004,  עת גילה את הדרך הלא ראויה, בה נוקט מס הכנסה, כאשר הבנקים מנהלי קופות הגמל שותקים,  התכתב אריה גבע עם גורמים שונים, לרבות עם שר האוצר, הממונה על שוק ההון, רשות המסים, הבנקים, ההסתדרות, אך דבר לא עזר. הגזירה נשארה על מקומה.

  עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, שהוגשה ביום  5.8.04 הייתה יכולה באבחה אחת לשים סוף פסוק לעוות,  נדחתה על-ידי הרכב בית-המשפט   העלין בראשות הנשיא א' ברק, שקבע:  "כפי שעולה מתגובת הפרקליטות לרשות העותר סעד חלופי. עליו לנקוט בסעד זה ולא להפוך  בית משפט זה כמי שנותן חוות דעת משפטית על פעולות שייעשו  בעתיד. העתירה נדחית". 
  בג"צ  7282/04 אריה גבע נ. שר האוצר ורשות המסים,  10.11.04

   

  בכל הכבוד, לא  חוות-דעת משפטית ביקש אריה גבע מבג"צ, אלא סעד, אשר ימנע את רשויות המס להתעלל בקשישים ותוך יצירת 'מציאות מדומה', ימסה את כספם, שצריך להיות פטור ממס על הרווחים.

   

  אריה גבע, ניסה  לסיים את התהליך מבלי הדרך הארוכה של  שומת המס והגיש ביום  15.12.04, עתירה לבית המשפט  המחוזי בתל-אביב, בדרך של המרצת פתיחה.  ה.פ 1643/04. גם כאן, טענה הפרקליטות בשם מדינה, כי לא זה הפורום הנאות.    מתברר, כי הפרקליטות לא  מייצגת את העם, ואינה מחפשת צדק או הגינות. כל  מעייניה להשביע את רצון גובי המס ולדחות את ההכרעה, האם בדין גובה המדינה מס מכמה רבבות קשישים.

  בית המשפט המחוזי, קיבל את עמדת המדינה ודחה את העתירה על-הסף. וכך, יצא אריה גבע לדרך ארוכה, של התמודדות עם רשויות מס הכנסה, באמצעות שומת המס.

  שינוי החוק, איפשר  הגשת תובענה ייצוגית. הנושא עקרוני,  חשוב, מורכב וכובש דרך.  אריה גבע חשב כי ראוי שהנושא יטופל בידי עורכי-דין מיומנים שזה עיסוקם ועלה בידו לשכנע את עו"ד דורון לוי, ממשרד עמית, פולק מטלון ושות', כי בפנינו תיק  שהוא לא רק צודק, אלא גם בעל סיכוי.  עו"ד לוי, שהוא מהטובים בין עורכי הדין בנושאי מיסוי, הרים את הכפפה ובתאריך 28.12.06 הוגשת התביעה והבקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית נגד רשות המסים.

  מכאן, עו"ד דורון לוי הוא המוביל את המהלכים המשפטיים.

  ביטול המס על  רווחי קופות גמל, (שהיו על כספים מעל התקרה המוטבת), מיום 1.7.09, ראה להלן, מצמצים את חברי הקבוצה בתובענה הייצוגית, לאותם עמיתים קשישים, שפדו את הכספים מקופת הגמל, בשנים 1.1.2003-1.7.09.

   

  ביטול המס על רווחי קופות הגמל, מיום 1.7.09

  29.7.09  החל מיום 1.7.09  אין יותר מס על רווחים בחשבונות עמיתים בקופות גמל  -  התקשורת שותקת, רוב הציבור אינו יודע

  האוצר שינה גישתו לגבי מיסוי רווחים מקופות גמל.  הקש: קץ המיסוי על רווחי קופות גמל

   

  סעיף  170 בחוק המכונה 'חוק ההסדרים' לשנים 2009-2010,  שנחקק ביום 23.7.09 מעניק  לעמיתי קופות הגמל,  הקלה של ממש  בתחום מיסוי הרווחים על כספי העמיתים  בקופות הגמל.

  הקלה ששווייה אלפי שקלים, ממנה ייהנו בעלי קופות גמל,  שבחשבונות שלהם, הופקדו בשנים האחרונות כספים מעל התקרה המוטבת.  דומה, שרוב עמיתי קופות הגמל, , אפילו לא ידעו  על כך ובודדים מבינים  במה המדובר.

  המאבק   בתחום קופות גמל  שמנהל  אריה גבע למען זכויות הגמלאים, ושל עמיתי קופות הגמל,   זוכה להישג  נוסף בעל משמעות. פרש בודד אינו יכול לנצח את המערכה ואת המערכת,  אבל יש לפועלו -  ערך מוסף גבוה.

   

   

   

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...l-download 
elements 12 best buy mac 
access 2013 buy 
purchase cs5 indesign 
purchase photoshop cs3 extended 
forum viagra en ligne viagra prix belgique cialis in deutschland kaufen vendo viagra alicante acquisto finasteride
generic viagra new zealand street price of viagra sildenafil 50mg can you get viagra without a prescription vardenafil half life
buy viagra online canada cialis professional online tadalafil cheapest buy sildenafil citrate pills vardenafil cipla