בושה בושה
מיסוי רווחי קופות גמל - ביטול המס

 

ביטול מס רווחי-הון על רווחים של קופות גמל, הנו תוצר לוואי של אחת  הסוגיות   במסגרת  המאבקים  בתחום קופות גמל ושל מיסוי כספי הביטחון הסוציאלי,   שמנהל  אריה גבע למען ציבור  הגמלאים ועמיתי קופות הגמל. פרש בודד אינו יכול לנצח את המערכה ואת המערכת,  אבל יש לו ערך מוסף גבוה.

 

 החל מיום 1.7.09  בוטל מס רווח הון, שהיה מוטל על רווחים בקופות הגמל,  (שיעור מס רווחי הון על כספי קופות גמל היה 15%, והוא הועלה ביום 1.12006 לשיעור של 20%). מדובר במס, שהוטל על כל כספים שהופקדו בקופות גמל לתגמולים  מיום  1.1.2003  ואילך. תחולתו של המס על רווחים מכספי  קופות הגמל  שהופקדו מעל התקרה המוטבת.  המס על רווחי קופות הגמל, התגבש ושולם על-ידי העמיתים  רק בעת משיכת הכספים. למרות ביטול המס,  מי שמשך כספי קופות גמל לפני 1.7.09 ושילם מס רווחי-הון, אינו יכול לבקש זיכוי או פטור למפרע.  

 

  • (לגבי אותם עמיתי קופות גמל, אשר  הגיעו לגיל הפרישה לאחר 1.1.2003,  אשר כספי קופות הגמל שלהם, כוללים גם כספי קופות גמל לפיצויים,  ואשר מס הכנסה ראה בהם בעת  הפרישה והפיכת החשבון של העמית, משכיר לעצמאי, כאילו הם כספים חדשים -  לגביהם, מתנהלת תובענה ייצוגית - אריה גבע נ. רשות המסים -   אשר  במידה והתובענה תתקבל,  העמיתים חברי הקבוצה (אין צורך להרשם),  יקבלו חזרה את המס אשר שילמו, זאת במידה ומשכו  את כספי קופת הגמל לפני 1.7.09.  (משיכה לאחר מועד זה,   כאמור פטורה ממס בשל ביטולו).
    הטלת מס על רווחים של כספים שהיו קופות גמל לפיצויים - תובענה ייצוגית.

 

 

1.8.10   המס על קופות הגמל, הוכנס בדלת אחורית
מתברר כי רשויות מס הכנסה והממונה על שוק ההון, רואים בתיקון מס' 3, לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, (תיקון מס' 3), התשס"ח - 2008,  דרך להטיל מס של 35% על כספי קופות גמל של קשישים בעיקר.  ראה: על - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, עיוות, סתירה בין החוקים, פגיעה בקשישים.

שאלת ביטול מס רווחי-הון,  על כספי  קרנות השתלמות,  עדיין טעונה בירור. אריה גבע סבור כי נוסח הוראות חוק ההתייעלות הכלכלית 2009 (חוק ההסדרים), מבטל את המס, רלבנטיות גם על  קרנות השתלמות.  העניין עדיין דורש, הבהרה.

אריה גבע גאה בכך,  כי פעילותו בתחום קופות הגמל, לרבות עתירה שהגיש לבג"צ, (בג"צ 7567/07 אריה גבע נ. שר האוצר), הייתה בהם   תרומה חשובה בעניין ביטול  המס על רווחי קופות הגמל, ראה: משיכת כספי קופות גמל

 על:

 

האם  בדקתם שלא ניכו מכם מס על רווחי קופות הגמל, גם  על משיכות לאחר 1.7.09 
השתיקה התקשורתית בעניין ביטול המס על קופות הגמל, מפתיעה, בלתי-מובנת,  שכן מדובר, באחת ההטבות החשובות מידי האוצר - לה זכו עמיתי קופות הגמל, בעיקר הקשישים, אלה לאחר גיל הפרישה.


למרות שמדובר בהוראת חוק  ההסדרים ממאי 2009, בתחולה מ - 1 ביולי 2009,  רק ביום 18.8.09  הודיע  על-כך המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, יואב בן אור,  במכתב ששלח  אל מנהלי הגופים המוסדיים.   במכתב הוא  הודיע  על ביטול מס רווחי הון, על רווחים שמקבל יחיד מקופת גמל לתגמולים.  מנהלי קופות הגמל ברובם, מסיבות שאינן נהירות לי, לא הבליטו עניין זה, וכך, רוב העמיתים אינם מודעים לשינוי. 

אותם אנשי מקצוע הקוראים את חוזרי אגף שוק ההון באתר האגף באינטרנט,  למדו על הבשורה  רק ביום 24.11.09, חוזר אגף שוק ההון, מס'  2009-9-23 .

  • "בהתאם לתיקוני החקיקה האחרונים, החל מינואר 2008 מיועדים כל הכספים המופקדים לחיסכון פנסיוני למטרת קצבה, והחל מיולי 2009 לא נגבה מס רווח הון בגין ריבית ורווחים שנצברו בקופות גמל לתגמולים, לרבות בקופות ביטוח לתגמולים".

 

נוכח השתיקה הלא מובנת בנושא זה, ובכלל, ראוי כי כל עמית  בקופות גמל, אשר משך את כספיו בקופת גמל לאחר 1.7.09 יוודא, כי לא נוכה ממנו מס  רווחי-הון בעת משיכת כספי קופת הגמל, ואם נוכה מס, עליו לדרוש אותו בחזרה במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה.

 

בהתאם לתיקוני החקיקה האחרונים, החל מינואר 2008 מיועדים כל הכספים המופקדים לחיסכון פנסיוני למטרת קצבה, והחל מיולי 2009 לא נגבה מס רווח הון בגין ריבית ורווחים שנצברו בקופות גמל לתגמולים, לרבות בקופות ביטוח לתגמולים. 

 

 

 29.7.09         בוטל המס על רווחים שהצטברו בקופות גמל, שנמשכו  לאחר 1.7.09

הקלה משמעותית במס, לעמיתי קופות גמל  -  התקשורת שותקת, רוב הציבור אינו יודע

 הקש:   ביטול המס על קופות גמל, החל מ - 1.7.09

 

 12.5.09   החלטת הממשלה  על ביטול המס על קופות גמל. הוגש לכנסת במסגרת חוק ההסדרים.

החלטת ממשלה על ביטול המס על קופות גמל  - 12.5.09

 

 סעיף  170 בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, (המכונה 'חוק ההסדרים'),  שנחקק ביום 23.7.09 -  מעניק  לעמיתי קופות הגמל,  הקלה של ממש במיסוי הרווחים על כספיהם בקופות, יותר משציפיתי.  

הקלה ששווייה אלפי שקלים, ממנה ייהנו בעלי קופות גמל,   שבחשבונות שלהם, הופקדו בשנים האחרונות כספים מעל התקרה המוטבת.  דומה, שרוב הציבור, אפילו לא ידע על כך ובודדים מבינים במה המדובר.

 

מיסוי רווחי קופות גמל עד ליום  1.7.09
בעקבות תיקון 132 בפקודת מס הכנסה, שהוחק בשנת 2002, נקבע כי החל מיום 1.1.2003, יחול מס בשיעור של 15% על הרווחים שנצברים בכל אפיקי ההשקעה הפיננסיים, לרבות קופות גמל.  מאוחר יותר, הועלה שיעור המס לכדי 20%.

 

 על הקטגוריות האחרות בנושא חיסכון  סוציאלי, הקש: חיסכון סוציאלי

 

אתר בושה על קופות הגמל, הקש: קופות גמל

 

לעניין קופות הגמל  נקבע, כי כל הכספים שהיו בחשבונות העמיתים ביום הקובע, 31.12.02 לא יחולו הוראות המיסוי החדשות. כן נקבע, כי הפקדת כספים שוטפים, עד תקרה מסוימת, (מכונה התקרה המוטבת),  תהנה גם להבא מפטור במס.

 

מכאן, החל מיום 1.3.03 כל חשבון עמית אצל קופת הגמל, נוהל באופן שיש בו שלושה מרכיבים:

  • כספים פטורים עד ליום 31.12.02.
  • הפקדות עד התקרה המוטבת, לאחר 1.1.2003.
  • הפקדות לאחר התקרה המוטבת, לאחר 1.1.2003.
  •  

בעוד על שתי הקטגוריות הראשונות, אין חל מס על הרווחים הנצברים בחשבון קופת הגמל, הרי על כל הכספים בקטגוריה השלישית, חל מיסוי רגיל.

 

תובענה ייצוגית ,  ת.מ 141/06 אריה גבע נ. רשות המסים

4.2.09     החלטת בית-המשפט  המחוזי, (השופט  מגן אלטוביה)  לדחות  את בקשת הפרקליטות לדחות על הסף  את בקשת אריה גבע (באמצעות עו"ד דורון לוי),  להכיר בתובענה הייצוגית  ובכך, נסללה הדרך, שהיא לדברי השופט, 'כובשת דרך',  לנהל תביעה ייצוגית נגד המדינה בענייני החזר מסים שנגבו שלא כדין או לא כהלכה מקבוצה גדולה של גמלאים.  לקריאה  על הסוגיה, באתר בושה, הקש:  מס על רווחים שנצברים על כספי קופות גמל

 

לקריאת ההחלטה המלאה של השופט אלטוביה בש"א 30602/07 ,  הקש:   החלטת ביניים, תובענה ייצוגית 4.2.08

 

כאשר העמית מגיע אל גיל הפרישה וכל הכספים הופכים להיות נזילים עבורו, הוא יכול למשוך את כולם, או להשאיר אולם בחשבון קופת הגמל.

אולם, אם בהמשך, ברצונו למשוך  רק חלק מהסכומים, מחייבות אותו התקנות, למשוך תחילה את הכספים הפטורים ממס ולא מתירה לו למשוך את הכספים החייבם במס. למה ? ככה !

ראה,: משיכת כספים חלקית, פגיעה בזכות הקניין.    בענין זה תלויה ועומדת עתירה של אריה גבע -    בג"צ  7567/07  אריה גבע נ. שר האוצר.

 

 

 

 

 

   מספר מאמרים 
1 29.7.09 החל מיום 1.7.09 לא חל על עמיתי קופות הגמל, מס על רווחים
2 גביית מס הכנסה על רווחים מקופות גמל, שהיו רכיב פיצויים - השתלשלות האירועים:
3 עתירה גגצ, גבע נ. האוצר, מס רווחים מגמל
4 בגצ מס על רווחים מקופות, עיקרי טעון גבע
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ce-for-mac 
buy photoshop cc license 
purchase ms office online 
buy parallels desktop 10 
buy adobe cs5.5 suite mac 
priligy costo receta viagra casera cialis dove comprarlo cialis farmacias del ahorro vendita cialis generico
generic viagra super active buying viagra in thailand buy cialis in singapore levitra 10mg is levitra over the counter
tadalafil tablets from india buying viagra on the internet cialis available in india viagra without prescription singapore generic viagra blue pill 25mg