בושה בושה
מבקר העירייה - ביקורת פנים

אור השמש הנה המחטא הטוב ביותר ואור המנורה הנו השוטר הטוב ביותר.

ביקורת-פנים של רשות מקומית - מלומדת, הוגנת, עשויה ללא-חת, חיונית וחשובה לא פחות,  מאשר אור השמש והמנורה.

 

מבקר עירייה בעל יושרה ומיומנות גבוהים, שאינו חוסך שבט ביקורתו ואינו  נרתע מלומר את דעתו בלא כחל ושרק,  חיוני לקיום שלטון מקומי  ראוי ותקין, אך לא מספיק. נוכח התמיכה  המוגבלת עם בכלל, לה זוכים  אותם מבקרי עירייה היוצאים בדוחות קשים נגד ראשי הערים,  מצד מבקר המדינה ומשרד הפנים -תמשכנה  חלק מן הרשויות המקומיות, כמו עיריית הרצליה, לפעול בנושאים רבים בחוסר תקינות בוטה, תוך זלזול בכללי מנהל תקין וסממנים ברורים של שחיתות שלטונית, גם אם אין ראש העירייה  או המקורבים לו, נוטלים  כספים לכיסם.  

מבקר של רשות מקומית  פועל מתוקף חוק  הקובע את עצמאותו ואי-תלותו  ברשות המקומית, תוך שהיקף התקציב אותו צריכה הרשות המקומית להעמיד לרשות עבודת ביקרת הפנים והמבקר נקבע על-ידי משרד הפנים. האמצעים אותם מעמידה הרשות המקומית לרשות מבקר הפנים, אינם רבים, כי רק מנהיג של ממש, מנהל טוב, רוצה ביקורת חזקה ויעילה. האחרים, הנמושות, אלה שאינם חפצים כי יבקרו את מעשיהם ויגלו את חולשותיהם, מעדיפים, ביקורת חלשה שאמצעיה דלים.

 

18.10.12 מבקר העירייה  של הרצליה,  רו"ח ירון הררי, הגיש את הדוח השנתי. שנתיים לעבודתו  - מאכזב.
 ירון עולמי, חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת, שנמנה על שני חברי מועצת עיריית הרצליה  היחידים  המתנגדים ליעל גרמן  (יחד עם דרור עזרא), העושים עבודה מסורה ונאמנה בשרות ציבור תושבי הרצליה, הקדיש  את הטור השבוע שלו, באתר המושקע והמעניין שהוא מפעיל -  לדוח מבקר העירייה לשנת 2011.

על-פי ירון עולמי,  חלק מהממצאים, המסקנות וההמלצות מאוד מענינים/ות, הוא מביא אותם בלשונו, באופן בלעדי ובחשיפה ראשונית. ראה:
ירון עולמי, על דוח הביקורת לשנת 2011 של מבקר העירייה -  18.10.12

בכל הכבוד  לירון עולמי, דעתי לעניין עבודת מבקר העירייה  כפי שבאה לי ביטוחי  בדוח השנתי שלו,  שונה ואחרת. כבר בחודש ספטמבר, הבעתי בפני מבקר העירייה רו"ח  ירון הררי את אכזבתי הגדולה מהנושאים שהוא כלל בעבודת הביקורת, שלא היו בהם  נושאים, שהם בלבה של העשייה העירונית הקרובים ללבה וידה, של יעל גרמן ראש העירייה.   לקריאת מכתבי אל רו"ח ירון הררי, ראה:
אל מבקר העירייה, רו"ח ירון הררי, בעניין עבודת הביקורת במלאת שנתיים לעבודתו - 20.9.12

עבודת ביקורת פנים יעילה, נוקבת ונושכת את העומד בראש הארגון, הנה נדבך חשוב להגברת יעילות הארגון ולמניעת מעשי שחיתות שלטונית  ופגיעה בטוהר המידות.  אכן, גם המבקר הטוב ביותר, אינו תחליף לראש ארגון יעיל, הוגן והגון, שכן, אין לביקורת שיניים,  ואין היא אלא משמשת  מתריע בשער, בבחינת ראי מול  ראש הארגון.   (ראה דוח מבקר המדינה שפורסם היום, החושף שחיתות שלטונית ממש, במספר נושאים חשובים, בלא שהמבקר נקב בהמלצות לצעדים אישיים כנגד האחראיים).

 

23.5.10  שאגת הלביא -  מבקר העירייה של הרצליה  נתן לביא לאחר פרישתו.

"אחרי שראש עיריית הרצליה יעל גרמן כינתה אותו שקרן, נאבקה מולו בבית המשפט וביקרה אותו בעצמה, מוריד מבקר עיריית הרצליה נתן לביא את הכפפות ומוכיח שגם אחרי עשרה דוחות נושכים, יש לו עוד הרבה מה לומר על התנהלות יעל גרמן"

 ראיון במקומון 'זמן שרון' ביום 21.5.10  עם נתן לביא מבקר העירייה שפרש,  פרי עטם של מרב לוונדנר, עינת טורס.

על הכתבה בזמן השרון, אשר לא  הופיעה באינטרנט ראה :  שאגת הלביא - 21.5.10

 

 

 

1.5.10 מבקר העירייה - נתן לביא,  מסיים את תפקידו - יום עצוב לאותם תושבים שהיו מודעים לרצינות פועלו.
יום ששי, ( 30.4.10), היה יום עבודתו האחרון  בעירייה, של נתן לביא, מבקר העירייה,  שעבד בעיריית הרצלייה   עשרים ואחת שנים, מתוכם מחצית הזמן בתפקיד מבקר העירייה. נתן לביא, איש ספר, אדם משכיל, בעל  הבנה את נפתולי החיים ומיומנות  רבה בנושאים מוניציפאליים, אדם בעל יושרה בלתי-רגילה -  מילא את תפקיד מבקר העירייה, בהצלחה מדהימה, למרות תנאים בלתי-אפשריים, תוך מכשולים בלתי פוסקים,  ששמה בפני הביקורת, יעל גרמן ראש עיריית הרצליה.

נתן לביא שלום, מבקר עירייה יעיל ומסור פרש - מי ישמור על חומות העיר הרצליה

 

 

נמתין ונראה מי ומתי יחליף את נתן לביא בתפקידו, כיצד ייבחר  ומה יפעל.  אתר בושה, יראה לכך,ככל יכולתו,  כי מבקר העירייה, ייעשה מלאכתו נאמנה.

 

 


למותר להדגיש את מחויבות  עיריית הרצליה  לקבל עליה ביקורת, כחלק מההתוויות שהמחוקק הציב לה, בהיותה גוף האמור לפעול בנאמנות לטובת הציבור. כלומר, הביקורת  הפנימית של עיריית הרצליה, כמו של רשויות מקומיות אחרות, מופעלת מכוח החוק, במסגרת ברורה ומתוחמת היטב, לרבות מן ההיבט התקציבי, ואין בידי העירייה, שיקול דעת הן לגבי היקפה, והן לגבי טיבה והנושאים בהם היא עוסקת (תכנית העבודה של מבקר העירייה נקבעת על פי שיקול דעתו, למעט בשני חריגים, וכל זאת נקוב במפורש בחוק).

 

לפיכך, אם קיימת התנכלות או חסימה או הפרעה למהלך פעולות הביקורת מצד אורגן כלשהו של עיריית הרצליה (ראש העירייה,  ועדת הכספים, או מועצת העיריה, או מנכ"ל העירייה)  לא זו בלבד כי יש בכך להעיד  על חולשת יעל גרמן ראש העירייה, או על קווי אופי אחרים שלה, אלא מעשים כאלה מנוגדים במפורש לחוק. 

מדוע זרועות הבקרה הממלכתיות לא עושות דבר בעניין : ראה: מבקר המדינה   ;      משרד הפנים 
 

 

עיריית הרצליה  מפרסמת את דוחות ביקורת הפנים של השנים האחרונות. לאחר פיגור בפרסום הדוחות, נכון ליום 30.4.10 ישנם באתר עיריית הרצליה, הדוחות עד שנת 2008 ובכלל. לקריאת דוחת ביקורת של מבקר העירייה, הקש -  דוחות מבקר העירייה, אתר האינטרנט של עיריית הרצליה 

 

כמה תושבי הרצליה קוראים בדוחות מבקר העירייה היא שאלה מעניינת, שרק לעיריית הרצליה יש תשובה, לפי מספר הכניסות לדף דוחות הביקורת, באתר העירייה. אבל, הדוחות נמצאים, הדברים כתובים והם משמשים עדות נאמנה, על חלק מן המתרחש בעיריית הרצליה. לקישור באתר עיריית הרצליה בו מפורסמים דוח הביקורת, הקש: דוחות ביקורת פנים - עיריית הרצליה.

 

.

המבוא לדוח הביקורת לשנת 2007, הארות והערות מבקר העירייה של עיריית הרצליה, לגבי עקרונות עבודת ביקורת הפנים -  הם מסמך מאלף,  המחייב קריאה של כל מיש יש לו עניין במשמעות מנהל תקין וחשיבות ביקורת פנים ראויה.

הקש: דוח ביקורת עיריית הרצליה 2007, מבוא

 

 אמור לי מי  הוא מבקר הפנים ומה פועלו   ובעיקר,  היקף המשאבים  שמקצה הארגון  לעבודת הביקורת, עצמאות  ומידת ההתייחסות של העומד בראש הארגון לעבודת ביקורת   הפנים ואומר לך  -  האם מדובר בארגון יעיל, בו היושרה, ניקיון הכפיים והתחשבות באלה שלמענם קיים הארגון - או שלפנינו אחיזת עיניים,  דברי סרק וארגון בלתי-יעיל וחלילה גם מושחת, אם לא כדי עבירות פלילות, אז ודאי על-פי נורמות של מנהל תקין ומילוי חובת הנאמנות כלפי בעלי הארגון או אלה שלמענם הוא קיים.

 

ככל שהיחס בין תקציב הארגון לסכומים המוקצים לעבודת הביקורת הפנימית נמוך יותר - מירב הסיכויים שבפנינו ארגון שאין העומד בראשו מעוניין בביקורת שתחשוף את האמת על הנעשה.

 

ככל  שהיחס בין סך התקציב בארגון לפעולות יחסי ציבור  לעומת ההוצאות  על הביקורת, כך לפנינו ארגון, בו  העומד בראשו, מעוניין לטייח, לספר את עלילות גבורתו ונפלאותיו, שלא תמיד יש קשר בינן לבין המציאות.

 

בהרצליה, התקציב המיועד לביקורת הפנים -  ביחס לתקציב העירייה הינו נמוך.

ההוצאות בגין יחסי ציבור של העירייה (יחצ"נות), (המנוצלים לא אחת למען יחסי הציבור של יעל גרמן), הפוליטיקאית -  גבוהות יותר מאלה אותם הקציבה עיריית הרצליה לעבודת הביקורת.

 

העובדות מחזקת את הדעה כי  יעל גרמן, אינה רוצה לשמוע ביקורת אמיתית וכנה על מעשיה והיא מעדיפה להקשיב לכל מלחכי הפנכה ביניהם אלה שהיא משלם סכומים נכבדים ע"ח עיריית הרצליה בהעסקתם.  יעל גרמן אינה  מעוניית  להתמודד עם המציאות בנושאים בהם יש לה עניין אישי ממניעים שונים -  לתקן את הליקויים, לשנות ת ולתקן את הדרוש. אחרת, קשה להסביר מדוע אינה מחזקת את ביקורת הפנים של עיריית הרצליה ומתייחסת אליה ובעיקר אל מבקר העירייה, ביתר כבוד ומידה גדולה יותר של רצינות ותשומת לב.

 

על קצה המזלג מדוח מבקר עיריית הרצליה: הוצאות משפטיות עיריית הרצליה לעומת עירייות אחרות.

 

למקרא דוחות הביקורת של  מבקר עיריית הרצליה, תגובת ראש העירייה יעל גרמן, והתייחסות מועצת עיריית הרצליה, על  ממצאי הביקורת  של מבקר העירייה   - אנו מגיעים למסקנה:

  •  מבקר העירייה  הנו  - ד"ר נתן לביא,  אדם  בעל יכולת ניתוח וביטוי ברמה גבוהה, הוא פועל בלא מורא ובלא חשבון והדוחות שהוא כותב יש בהן דוגמא כיצד צריך לפעול מבקר-פנים של רשות מקומית. .
  • תגובותיה של יעל גרמן בחלק מהדוחות בהם קראתי את תגובתה, נראות מתנצחות, היסטריות, שלא לעניין, תוך ניסיון טיוח של המציאות.
  • קריאות הפרטוקולים של מועצת העירייה, הדנים בדוחות מבקר העירייה, מעלה חיוך מר של נלעגות על נבחרי הציבור, שיכולים ומסוגלים, אך דואים יותר לכיסאותיהם.

 בדוח  מבקר עיריית הרצליה לשנת 2007, בנושא חובות העירייה כתוב בין השאר:

  • חובות העירייה לגורמים חיצוניים
  • 114. בבדיקה נמצא, כי במהלך השנים 2000-2003, העירייה לקחה הלוואות בהיקף  כולל של 80 מליון ₪ לצורך כיסוי גירעונות. ההלוואות האמורות עומדות, נכון  למועד עריכת הביקורת, על כ-56 מליון ₪.
    115. יש לציין, כי בעובדה שהעירייה לוקחת הלוואות לכיסוי הגירעון שלה, היא  מקטינה את סכום הגירעון המוצג בדוחות הכספיים, חרף העובדה, שההלוואות  נרשמות בסעיף התחייבויות העירייה. תהליך כאמור, עלול להוביל להצגת  הנתונים, באופן שהציבור הבוחן את מצבה הכספי של העירייה באמצעות  הדוחות הכספיים שלה עלול שלא להבין את מצבה הכספי האמיתי של העירייה.

 

 דברים מדאיגים, הממחישים מדוע ראוי  כי עיריית הרצליה תפרסם את דוחות  מבקר העירייה, בשלמותם,  באתר של עיריית הרצליה.

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 18.10.12 שנתיים לעבודת מבקר עיריית הרצליה, מאכזב
2 23.5.10 שאגת הלביא, ראיון עם נתן לביא מבקר העירייה לאחר פרישה
3 1.5.10 'חומות' העיר הרצלייה פרוצות עם פרישת שומר-הסף- פרידה מנתן לביא, אדם יקר, עם סיום תפקיד מבקר העירייה
4 הוצאות משפטיות הרצליה - ערים אחרות
5 דוח ביקורת פנים 2007, מבוא
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

download office starter 2010 microsoft 
download ms office 2013 home and student 
download photoshop elements 8 mac 
office for mac 2013 
microsoft publisher best price 
clomid compresse viagra dove si compra viagra på internet viagra generika vergleich cialis generique en france
discount levitra online ordering cialis without prescription sildenafil citrate liquid viagra american express vardenafil 10mg
viagra super active sildenafil how to get cialis prescription cost of generic viagra viagra 100 mg indian generic drugs