בושה בושה
ייעוץ משפטי - הרצליה

דרך התנהלות הייעוץ המשפטי של עיריית הרצליה,  בניהולה של עו"ד ענת בהרב,  מעוררת   אצלי  סימני שאלה כבדים מאד.

 ראה: הליכים משפטיים בהם עיריית הרצליה הנה צד

 

מעמדו ותפקידו של היועץ המשפטי של עירייה
בתאריך 13 במרץ  2011, הוציאה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, (אזרחי),  שרית דנה, שעניינו -  מעמדו וחובותיו של יועץ משפטי לרשות מקומית. זה  מסמך מרתק ומאלף,   שראוי לקרוא בו, תוך בחינה, האם אכן עו"ד ענת בהרב, היועצת המשפטית של עיריית הרצליה, נוהגת על-פיו.

לקריאת המסמך  של המשנה ליועץ המשפטי, שרית דנה, כולו, הקש:
העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בעירייה, מעמד יועץ משפטי של עירייה, שרית דנה 13.3.11

בין השאר, כותבת  שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה:

 

  • "...יועץ משפטי של רשות מקומית,  הוא עובד ציבור. אין הוא איש אמונם של ראש הרשות המקומית או של מועצת הרשות המקומית, ומשרתו אינה 'משרת אמון' אלא הוא עובד ציבור. במילוי תפקידיו במתן ייעוץ משפטי וחוות דעת משפטיות, על היועץ לרשות המקומית "לגלות עצמאות מקצועית, ואין עליו, בעניין תוכן חוות-הדעת המשפטית, מרות אחרת זולת מרות החוק" -  (בג"ץ 3180/94 דורון ראש עיריית ראשון לציון, פ"ד מח (4) 733, 737 ו').
  • יועץ משפטי של רשות מקומית הוא שומר סף. הוא מייצג את שלטון החוק ואינטרס הציבור. 'הלקוחות' של היועץ המשפטי לעירייה, אינם ראש העירייה או מועצת העירייה אלא החוק והאינטרס הציבורי, שכן גם  ראש העירייה ומועצת העירייה, בהפעילם את סמכויתיהם, הם נאמני הציבור ומשרתיו.  היועץ המשפטי לרשות המקומית, שסמכויותיו ותפקידו קבועים בחוק, נדרש לשווות לנגד עיניו את החוק והאינטרס הציבורי. אין הוא אמור לחפש כל דרך להכשיר את מעשי הרשות, והוא חייב לסרב לעשות כן במקרים המתאימים".

 

ראה: חובות, מעמד של יועץ משפטי של רשות מקומית.

 

 

 עלות הייעוץ המשפטי של עיריית הרצליה ומספר ההליכים בהם מעורבת עיריית הרצליה, יחסית לגודלה של העיר,   מדהימים בהיקפם  -  את מי זה משרת

 11.3.11  עיריית הרצליה מרבה בהליכים משפטיים, מה שפוגע בתושבים רבים ובקופת העירייה.
נתונים השוואתיים -  על  מס' פסקי-דין של עיריות בשרון, מציב את עיריית הרצליה, בראש הרשימה מבחינת פסקי-דין.  יעל גרמן וכנראה גם היועצת המשפטית של עיריית הרצליה,  עו"ד ענת בהרב, סבורים כנראה, כי ניהול הליכים משפטיים רבים, הנו דרך נאותה לניהול עירייה. אנחנו סבורים כי דרך זו, הנה בעייתית, פגומה, בלתי תקינה בעליל, וזאת עוד בטרם מעיינים בקפידה בתוכנם של פסקי-הדין גופא ודעתם של שופטים על  עיריית הרצליה. 
נתוני השוואה של פסקי-דין, בין עיריות  באזור השרון - 7.2.11

 

ריבוי המשפטים בהם מעורבת עיריית הרצליה, (תובעת   או נתבעת),    גבוה במידה ניכרת  לעומת  מספר ההליכים המשפטיים בהם מעורבות עירייות אחרות, בעלות גודל אוכלוסיה דומה. מצב חריג זה,  מצביע על מדיניות של עיריית הרצליה, של  פנייה להליכים משפטיים בקלות יותר, ושל חוסר נכונות לפשרה במקרה בו עיריית הרצליה הנה הנתבעת.

 

ריבוי הליכים משפטיים בהם מעורבת רשות מקומית, מביא  לא רק לבזבוז משאבים כספיים של עיריית הרצליה ושל תושבי הרצליה או עסקים בתחומי העיר הרצליה -  אלא יש בו גזילת זמן יקר מכל המעורבים והרחבת גזרת עימות בין עיריית הרצליה לבין תושביה.  מדיניות של ריבוי הליכים משפטיים, לדעתנו, מצביע על:

 ניהול כושל, תפישת עולם מעוותת, העדפת ריב ומדנים על פני יישוב חילוקי דעות בדרכי נועם ושלום -  ויש בה להעיד באופן ברור, כי  יעל גרמן, העומדת בראש עיריית הרצליה, הנה בעלת  סולם ערכים ותפישת עולם בעייתית.

 

נוכח העדר מידע פנימי,  קשה להעריך את רמת הייעוץ המשפטי אותו מקבלת עיריית הרצליה, הנחלק לשניים:

  •  ייעוץ משפטי פנימי, על-ידי מחלקה משפטית בראשה עומדת  עו"ד ענת בהרב-קרן, היועצת המשפטית של עיריית הרצליה
  • ייעוץ משפטי של  עורכי-דין חיצוניים אותה שוכרת עיריית הרצליה בעניינים השונים.

 

בשנת 2007, ערך מבקר העירייה, דוח ביקורת אודות דרך תיפקוד המחלקה המשפטית של עיריית הרצליה.

הנתונים המופיעים בדוח מבקר העירייה, אודות הסכומים אותם קיבלו משרדי עורכי-הדין החיצוניים, קשים לעיכול, מה עוד, כאשר מדובר במשרדי עורכי-דין, העובדים עם עיריית הרצליה במשך שנים רבות ויצרו קישרי גומלין הדוקים בינם לבין יעל גרמן.

 

במרץ 2009, הוציא מנכ"ל משרד הפנים, הנחייה, המסדירה את עבודת משרדי עורכי הדין החיצוניים בעיריות, מה שיחייב את עיריית הרצליה לערוך בדק בית ולהביא בשינוי דרך מינוי אותם עורכי-הדין, וזהותם. (ראה בהמשך). בינתיים, כפי שעולה ממכתב של שרית דנה, משנה ליועצת המשפטית לממשלה, לעיל, מיום  13.3.11 החלת עניין זה הוקפאה זמני, ע"י מנכ"ל משרד הפנים,  תוך תקוות היועץ המשפטי לממשלה, כי ההקפאה תופשר ועניין העסקת עורכי דין חיצוניים, נושא בעל משמעות עצומה בעיריית הרצליה יותר מאשר רוב העיריות האחרות, יצומצם.

 

5.6.09  בעקבות חוזר מנכ"ל משרד הפנים המסדיר את עבודת היועצים המשפטיים,  ודוח מבקר העירייה, פנה אריה גבע  בתאריך  24.5.09 אל  עוד ענת בהרב-קרן,  היועצת המשפטית של עיריית הרצליה, בבקשה לקבל הבהרות על מילוי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, ובבקשת התייחסות לממצאים הקשים שהביא מבקר העירייה נתן לביא, בדוח הביקורת שלו בנושא. לקריאת המכתב הקש:  מכתב אל עו"ד ענת קרן-בהרב 24.5.09

 

במקביל,  פנה אריה גבע בתאריך  24.5.09 אל עיריית הרצליה, בבקשת מידע, על-פי חוק חופש המידע ובו ביקש לקבל מידע על תשלומי עיריית הרצליה לעורכי-הדין החיצוניים שהעסיקה עיריית הרצליה, וכן את  הפרוטוקולים של ישיבות הפורום של עיריית הרצליה, שאישר את העסקתם של עורכי-הדין.

 

הייעוץ המשפטי אותו מקבלת רשות מקומית,  הנו רגיש ובעל חשיבות רבה.  יועץ משפטי של רשות מקומית, אינו רק עורך דין המעניק שירותים ללקוחו, אלא הוא גם שומר הסף או שומר החומות של  הרשות המקומית ותפקידו לראות לכך, שהרשות המקומית, מי שעומד בראש הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית והפקידים הבכירים, ינהגו בהתאם ללשון  החוק ורוחו ויפעלו אך ורק לטובת עניינים של תושבי העיר.

 

מדובר לא רק בסכומי כסף אדירים אותם משלמת עיריית הרצליה למספר מצומצם של עורכי-דין המשרתים את העירייה ולמעשה, את יעל גרמן העומדת בראש העירייה, אלא  מדובר גם  בהתנהלות עיריית הרצליה, באמצעות באי-כוחה, במאבקים אותה עיריית הרצליה או מי שעומדת בראשה - יעל גרמן, מנהלים נגד גורמים שונים, בשם העירייה ולמען האינטרסים של העירייה ושל תושביה.  מדובר בנושא  רגיש, חשוב, בו ניקיון כפיים והעדר אינטרסים, של עורכי הדין, מעבר לחובתם המקצועית - הנו  הנדבך המרכזי בעבודתם בשרות הרשות המקומית דהיינו - עיריית הרצליה.

 

 שנים רבות של עבודה בצוותא, בין עורך הדין החיצוני לבין העירייה, סכומי הכסף הגדולים בהם מדובר -  אלה הם גורמים, אשר חוזר מנכ"ל משרד הפנים, מנסה למנוע. 

על חוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין ייעוץ משפטי ראה:  אתר בושה על חוזר מנכל משרד הפנים

לקריאת חוזר מנכ"ל משרד הפנים המלא, הקש: הנחיות מנכ"ל משרד הפנים, בקשר להעסקת יועצים משפטיים

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 5.6.09 העסקת יועצים משפטיים על-ידי עיריית הרצליה - סימני שאלה
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...achine-dvd 
wacom photoshop discount 
nik software silver efex pro 2 serial mac 
download project standard 2013 
download adobe acrobat extended 9 
apotek viagra levitra en francais viagra blå resept viagra generika 50mg viagra dove comprarlo
viagra prescription needed viagra tablets for men generic cialis tadalafil generic cialis super active buy cialis with paypal
buy levitra professional viagra professional price tadalafil softtabs buy viagra in south africa cialis soft tabs generic