בושה בושה
יועץ משפטי של רשות מקומית, מעמד, תפקיד

יועץ משפטי של רשות מקומית צריך להיות שומר החומה של הרשות המקומית, מפני חמדונתם,  תיאבונם הפוליטי ושיכרון הכוח תוך הערצת האגו - של אלה העומדים בראש  הרשויות המקומיות שנבחרו בידי הציבור כדי לשרת אותו, אך לא אחת,  הם שוכחים את תפקידם והופכים את משרתם ואת מעמדם, ככלי להגשמת מאווים או אינטרסים אישיים.

בעוד רשויות השלטון המרכזי ומשרד מבקר המדינה, הנם גורמי חוץ, אשר אינם מכירים באופן יסודי את דרך התנהלות העירייה או המועצה המקומית, הרי היועץ המשפטי של הרשות המקומית, הוא אחד גורם פנימי, אשר חובותיו הם  לשמור ולהגן על שלטון החוק ועל האינטרס הציבורי, ולא על  האינטרס או הגחמות של ראש העירייה. 

המציאות, בחלק מן המקרים, היא כנראה אחרת והיועץ המשפטי של הרשות המקומית, רואה עצמו כמי שחב חובת נאמנות לראש הרשות המקומית,   ובכך, הוא למעשה מועל בתפקידו. 

בתאריך 13 במרץ  2011, הוציאה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, (אזרחי),  שרית דנה, שעניינו -  מעמדו וחובותיו של יועץ משפטי לרשות מקומית. זה  מסמך מרתק ומאלף,  בו העדיפה   עו"ד שרית דנה, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, להרחיב את היריעה ולהבהיר בתשובה פרטנית ליו"ר האופוזציה בעיריית ירושלים,  את מכלול הסוגייה החשובה מאין כמותה.  ראוי כי  מסמך זה, משמע חובותיו ומעמדו של היועץ המשפטי של רשות מקומית, ישונן היטב  וייושם הלכה למעשה, על-ידי  כל היועצים המשפטיים של  הרשויות המקומיות.

לקריאת המסמך  של המשנה ליועץ המשפטי, שרית דנה, כולו, הקש:
העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בעירייה, מעמד יועץ משפטי של עירייה, שרית דנה 13.3.11

בין השאר, כותבת  שרית דנה, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה:

 

  • "...יועץ משפטי של רשות מקומית,  הוא עובד ציבור. אין הוא איש אמונם של ראש הרשות המקומית או של מועצת הרשות המקומית, ומשרתו אינה 'משרת אמון' אלא הוא עובד ציבור. במילוי תפקידיו במתן ייעוץ משפטי וחוות דעת משפטיות, על היועץ לרשות המקומית "לגלות עצמאות מקצועית, ואין עליו, בעניין תוכן חוות-הדעת המשפטית, מרות אחרת זולת מרות החוק" -  (בג"ץ 3180/94 דורון ראש עיריית ראשון לציון, פ"ד מח (4) 733, 737 ו').
  • יועץ משפטי של רשות מקומית הוא שומר סף. הוא מייצג את שלטון החוק ואינטרס הציבור. 'הלקוחות' של היועץ המשפטי לעירייה, אינם ראש העירייה או מועצת העירייה אלא החוק והאינטרס הציבורי, שכן גם  ראש העירייה ומועצת העירייה, בהפעילם את סמכויתיהם, הם נאמני הציבור ומשרתיו.  היועץ המשפטי לרשות המקומית, שסמכויותיו ותפקידו קבועים בחוק, נדרש לשווות לנגד עיניו את החוק והאינטרס הציבורי. אין הוא אמור לחפש כל דרך להכשיר את מעשי הרשות, והוא חייב לסרב לעשות כן במקרים המתאימים".

 לא נותר אלה לקוות, כי דברים מאלפים אלה, יופנמו על-ידי היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות,  אשר יבינו ויפעלו, כאותם שומרי החומה שתפקידם להגן על הציבור ולא  כמו אותם פקידים נושאי משרה, הסבורים כי חובתם לשרת את  הממונים עליהם.

אלא שאל לנו לסמוך  רק על יושרתם של  היועצים המשפטיים,  אלא חובה על רשויות המדינה, למצוא את הדרך והכלים, להבטיח, כי  עקרון בסיסי זה, בו חייבים משרתי הציבור, אכן ייושם.  ולנו, הציבור ישנו חלק חשוב לראות לכך, כי אלה אשר תפקידם לשמור על האינטרסים שלנו, אכן ימלאו את חובתם.  

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buying rosetta stone used 
adobe lightroom 5 price 
download adobe lightroom mac os 
microsoft word 2007 cost 
download coreldraw graphics suite x7 64bit 
viagra versandapotheke viagra pasti comprare cialis in italia levitra generika preisvergleich vendita viagra in italia
purchase levitra online tadalafil or cialis oral jelly sildenafil 200 mg viagra levitra vardenafil tablets
tadalafil online over the counter viagra for women viagra pills without prescription 200 mg viagra tadalafil manufacturers india