בושה בושה
העדר מידע, חופש המידע - שקיפות - Transparency

 

שקיפות פעולות השלטון  הנו אחד הבסיסים עליו מושתת שלטון דמוקרטי, הגון, הוגן, יעיל.

חופש המידע או 'שקיפות שלטונית' או 'שקיפות ציבורית' Transparency  או Openenness  -  הנו למעשה זכות הציבור לדעת את הנעשה בזרועות השלטון ולקבל את כל המידע שבידי רשויות השלטון, אשר לגביו אין חיסיון ואשר אינו פוגע בזכויות ובצנעת הפרט של  אזרחים אחרים.

העובדה כי  למרות השנים שחלפו מאז חקיקת חוק חופש המידע בשנת 1998,  עדיין נבחרי הציבור ואלה המנהלים את זרועות השלטון, לא הפנימו, כי כל מעשי השלטון נעשים למען האזרחים וכל  המידע אותו מחזיקות רשויות השלטון,  הנו רכוש האזרחים וכי  נבחרי הציבור ואנשי רשויות השלטון, מחזיקים  באותו מידע רק בתור נאמן של  האזרחים.
ראה :  שקיפות פעולות השלטון

 

בישראל קיימת שקיפות  חלקית בלבד של פעולות השלטון ,  הנובעת  בשל חוסר נכונות גופי השלטון  (הנבחרים ונושאי המשרה),  לקיים את המצב הנורמטיבי  כפי שהתווה בית-המשפט העליון, של שקיפות מלאה של פעולות השלטון.  על רתיעה זו של השרים ושל  העומדים בראש ארגונים  ציבוריים ורשויות מקומיות, ניתן להתגבר בשינוי דרך הערעור על סירוב למסור מידע,  שכיום הנה  פנייה לבית המשפט לעניינים מנהליים, הליך שאינו קל ושאין האזרח הרגיל יכול או רוצה לעמוד בכך. כן הגיעה העת, להטיל סנקציה מינהלית של ממש, נגד גוף או  אנשים, אשר נמנעו ביודעין או בטענות שווא, למסור מידע.

 

 

'אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ואור המנורה הינו השוטר היעיל ביותר'  -  אלה הן דבריו  של השופט האמריקאי-יהודי, ברנדייס, אשר הפכו להיות אבן-יסוד  בתפישת העולם בה 'שקיפות ציבורית', הנה הבסיס להפחתת נגע השחיתות השלטונית - ציבורית ובכלל.

אמרה זו - Sunlight is best disinfectent, המכונה בעברית -  'אור השמש הנו המחטא  הטוב ביותר' , קונה  אחיזה בקרב  ציבור הולך וגדל של  אזרחים, אשר מבין כי קיום שחיתות שלטונית, מערער על הסדר החברתי, פוגע באשיות החברה והכלכלה, מעוות את הקצאת המקורות הלאומיים.  גוברת ההכרה בקרב רבים, כי   ללא  שקיפות מעשי השלטון, השחיתות השלטונית, רק תלך ותעמיק.

  • לואיס דיוויד (דמבץ) ברנדייס -   Luiis Brandies  הנו יהודי אמריקאי, 1856-1941, הנחשב לאחר מגדולי המשפטנים האמריקאים לדורותיהם.  ברנדייס היה ציוני חם, ובשנת 1911 מונה לבית המשפט העליון האמרקאי והיה היהודי הראשון שכיהן במוסד משפטי חשוב זה עד שנתיים לפני מותו.  לואיס ברנדייס כתב את ספרו 'כספים של אחרים וכיצד משתמשים בהם הבנקאים",  ספר עיון חובה, אשר למרות השנים שחלפו, המתאים לימינו אלה במיוחד בישראל.  ברנדייס  מתח בספרו ביקורת נוקבת נגד אותם מנהלים אשר השתלטו על צנורות הכסף, עושים בכספי אחרים כשלהם, תוך דיכוי יוזמה ושינוי מתבקשים בכלכלה ובחברה, כל זאת רק כדי  לשמר את כוחם שלהם.  לואי ברנדייס  היה בעד יוזמה פרטית, בעד שוק חופשי, אך נגד עיוות מושגים אלה, על-ידי קבוצה קטנה של בעלי הון מתעשרים על-חשבון הציבור. אמרתו של לואיס ברנדס : "אנו רוצים שלטון שייצג את האדם העובד, כי אין כבוד בכניעה  לשלטון רע".
    עד כמה חסר היום למדינת ישראל -  מנהיג, מורה דרך, איש  מעשה ומוסר כמו  ברנדייס אשר ניחון ברמה אינטלקטואלית, יושרה, ערכים.

 

ראה  גם מדורים אחרים באתר בושה העוסקים בחשיבות נושא שקיפות פעולות השלטון , חופש המידע:

 

 

קטגוריות באתר בושה בתחום חופש המידע:

 

 

 

  • נתקלת בבעיית קיפוח, פגיעה בזכויות, התנהגת לא נאותה של רשות שלטונית או של גופים עסקיים -  מה עושים, למי פונים ? אתר בושה ריכז רשימה של גופים  הפועלים על בסיס התנדבות למען האזרח בתחומים שונים. הקש: עזרה, סיוע, עצה -  מה עושים אל מי פונים

 

15.4.10  עמדת שר המשפטים יעקב נאמן בנושא שקיפות פעולות רשויות השלטון.
בימים אלה, עוסקת התקשורת בהרחבה בפרשת הולילנד, ומספר לא מבוטל של  עובדי ציבור (לשעבר), בצד אנשי עסקים, נעצרים,  בעניין החשד למעשה שוחד בעת מתן אישורי הבניה לפרויקט הולילנד הנה שעת כושר  לשאול  עצמנו, מה הן הסיבות המונעות  את מיגור השחיתות ומדוע נושא שקיפות פעולות השלטון, לא עומד במקום חשוב בסדר היום של רשויות אכיפת החוק. לאחר חודשים ארוכים,  עלה בידינו  ללמוד על עמדת שר המשפטים יעקב נאמן,  בנושא  שקיפות פעולות רשויות השלטון השונות. 
תשובת השר יעקב נאמן,  עמומה במקצת, אך אולי, יש בה תקווה כלשהי לשינוי גישת הממשלה לנושא שקיפות פעולות רשויות השלטון,  ראה:
עמדת שר המשפטים יעקב נאמן, בעניין שקיפות פעולות רשויות השלטון.

 

שקיפות פעולות רשויות השלטון, (בכפוף לחסיון הכרחי), הפך נורמה מקובלת בארצות דמוקרטיות רבות, מצב המביא לשיפור הבקרה על פעולות השלטון ירידה בהיקף השחיתות השלטונית.  במדינת ישראל,  גופי השלטון עדיין אינם מפנימים את חובתם לחשוף  את המידע שברשותם,  למרות שבשנת 1998, נחקק חוק חופש המידע,  המחייב את רשויות  וזרועות השלטון - לפרסם דיווחים שוטפים על פעילותם  ולהיענות לבקשת אזרחים לקבלת מידע.

על:

 

 

על מדד חופש המידע המוכן מדי שנה על-ידי התנועה לחופש המידע, ראה סיפא לדף זה.

 

מחקר שפורסם  על-ידי המכון לדמוקרטיה, בנובמבר 2008, בנושא הטמעת חוק חופש  המידע במדינת ישראל, מצביע על כשלים ביישום חוק חופש המידע ועל כך כי שקיפות פעולות המנהלי הציבורי, מתקדמת בעצלתיים ועדיין רחוקה הדרך בה פעולות השלטון תהיינה שקופות.  לקריאה על המחקר הקש: הטמעת חוק חופש המידע - מחקר 11-08

 

 

יצויינו לטובה בתי המשפט בישראל, אשר חזרו והדגישו את חשיבות שקיפות המידע וקבעו  כי חופש המידע, הנו נגזרת של חופש הביטוי, שהנה זכות יסוד בדין הישראלי. בתי-המשפט, ברוב המקרים, נתנו פרשנות מצמצמת לטענות חיסיון המידע, לה טענו רשויות השלטון. עם זאת, למרות פסקי-הדין הרבים בנושא, גם של בית-המשפט העליון, עדיין ההלכות אינן מגובשות וברורות דיין, מה שמאפשר לרשויות השלטון לנסות שוב ושוב, להימנע ממסירת מידע.

פסיקה נבחרת - חופש המידע

 

בית-המשפט העליון אימץ את האימרה: אור השמש הינו המחטא הטוב ביותר ואור המנורה הינו השוטר הטוב ביותר. מתברר, כי רבים בקרב  בכירי רשויות השלטון, לא הפנימו את דרישות החוק בנושא שקיפות פעולות המנהל הציבור והם מעדיפים  כי העניינים עליהם הם מופקדים, ישארו  בצל מאשר להיות חשופים לאור השמש ואין מדובר בנושאי ביטחון וחוץ, לגביהם חל חיסיון מחשיפה.

 

הזמן שחלף מאז חקיקת חוק חופש המידע, הציף מספר כשלים בחוק, שיש לתקן אותם. אלא פרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים,  השר המופקד על ביצוע החוק, אינו חסיד של שקיפות המנהל הציבורי וואינו מעוניין  כי יעשו שיפורים  בחוק חופש המידע. במצב כזה, המאבק  האזרחי למען חופש המידע הנו קשה וממושך. ראה פועלו של אריה גבע, בעניין שקיפות פעולות השלטון

 

בידי כל אזרח, הזכות לבקש מידע פרטני מכל רשות ציבורית.  בקשה לקבלת מידע

במשך השנים האחרונות הגיש אריה גבע מספר לא מבוטל של בקשת מידע. בחלק מהמקרים הוא נאלץ לפנות לערכאות, אך ברוב המקרים, המידע שהתקבל היה בעל ערך, הן מבחינה אישית והן מבחינה ציבורית. זהו כלי חשוב, שהציבור עדיין לא הפנים את קיומו.

 

התנועה לחופש המידע
בין הארגונים העוסקים בנושא  חופש המידע,   יש לציין את התנועה לחופש המידע, העוסקת בעיקר בתחום זה, ראה:   התנועה לחופש המידע,

 

מדד חופש המידע שנת 2009 . הוכן על-ידי התנועה לחופש המידע, יוני 2009. 
מדד חופש המידע המלא, הסברים על חוק חופש המידע ופעילות התנועה לחופש המידע, הקש:
מדד חופש המידע - 2009, פורסם 6-09

 

זו השנה הרביעית שבה עורכת התנועה לחופש המידע  את מדד חופש מידע שנועד ליצור כלי שיאפשר מעקב לאורך זמן הנוגע לדרך התנהלות הרשויות הציבוריות (משרדי הממשלה)  בכל הקשור ליישום חוק חופש המידע, תוך השוואה ביניהן. מדד חופש המידע, נועד לשקף את המציאות כפי שהיא - מחד גיסא לבקר את משרדי הממשלה  אשר התנהלותם  אינה תקינה או טעונה שיפור ומאידך גיסא,  לציין לטובה את משרדי הממשלה אשר הפנימו את חוק  חופש המידע ופועלות ליישומו המלא.

פרסום מדד חופש המידע, מלווה בהסברי התנועה לחופש המידע על פעולותיה, הישגיה על חשיבות חופש המידע והנעשה בתחום זה בעולם תוך דירוג משרדי הממשלה בהיבטים שונים של מסירת מידע.

 

פסק-דין חשוב של בית-המשפט העליון, שניתן בערעור שהגישה  התנועה לחופש המידע על החלטת בית-המשפט המנהלי: ע"א 398/07  ניתן  ביום 23.9.08 :  התנועה לחופש המידע  נ. מדינת ישראל רשות המסים

 

דעת האקדמיה על חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע, הדין והמציאות, הלל, סומר, המרכז הבין תחומי, 'המשפט', ח', תשס"ג.

קישור ל:  חופש המידע-  הדין והמציאות

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe indesign cc 2014 mac download 
buy adobe cs5.5 design premium 
discount windows 7 ultimate 64 bit 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...x-software 
adobe photoshop cs6 extended student mac 
vendita viagra svizzera commander du viagra viagra ci vuole la ricetta viagra quanto costa viagra et generique
cheap kamagra oral jelly uk viagra alternative new drugs sildenafil vs tadalafil over the counter viagra substitute cialis otc
sildenafil liquid purchase sildenafil citrate tadalafil best price sildenafil generic india buy kamagra india