בושה בושה
חובת הפרשה לפנסיה - עבור עוזרות-בית

 

הפכנו להיות חברה חסרת בושה. מתברר כי כולנו אשמים במחדל החמור של אי-תשלום פנסיה עבור עוזרות-הבית כפי שנקבע בשנת 2007 בצו הרחבה, שהפך להיות הדין המחייב.

 • הממשלה  (משרד התמ"ת,  האוצר - אגף שוק ההון), שאינם כופה את החובה שבדין שהם עצמם יזמו ואינם מביאים את הנושא לידיעת הציבור ומחייבים את חברות הפנסיה ביצירת  תשתית  ארגונית נאותה. 
 • ההסתדרות החדשה, אשר אינה פועלת למען ציבור עוזרות הבית החלשות.
 • חברות הביטוח והפנסיה, שאינן עושות דבר או אפילו מקשות על  יצירת חשבונות הפנסיה
 • השכבות השבעות, אלה המעסיקים את עוזרות  הבית כדי להפוך את חייהם לקלים יותר
 • עוזרות-הבית, אשר שותקות בלא מעש

 על הספר 'חוות החיות' אליגוריה המתאימה לדמות החברה אליה אנו צועדים. ראה: חוות החיות

 

אני נמנה על אותו קומץ של משקי -בית, אשר משלמים לעוזרת הבית אשר עובדת בביתנו, הפרשה עבור פנסיה שלה, שתעמוד לרשותה לעת זקנה. לא הרבה כסף, כך שאני יכול בנקל לעמוד בו, ולשלם גם  את חלקה של עוזרת הבית לטובת הפנסיה (אין בכך חובה). מתברר כי רוב האוכלוסיה, גם אלה בעלי הרצון הטוב, אינם מודעים לחובת תשלום הפנסיה עבור עוזרת הבית, הממשלה לא עושה דבר, ההסתדרות עוזרות לחזקים והירדן ממשיך לזרום.

 

ניסיתי לעזור ולשכנע את שרי הממשלה בדבר חובתם,  אך ללא הצלחה.  לפחות, אביא את המצב המביש,  לידיעת הציבור.

אזרחים יקרים, המעסיקים עוזרת (עוזר) בית בביתם, אפילו לשעות ספורות בשבוע, אל תתעלמו מחובתכם להפריש באופן קבוע, לחשבון הפנסיה של עוזרת-הבית,  לא רק משום חובתכם לעשות כן, או כי  ראוי להעניק לעובדים אצלך את מלוא זכויותיהם, אלא כדי למנוע סיכון ביטוחי, שאתה עלול לשאת בו בהעדר ביטוח פנסיוני של העובד.  

 

חובת התשלום עבור פנסיה של עוזרת הבית, הנה בנוסף לחובת התשלום למוסד לביטוח לאומי, שמשקי הבית משלמים מדי ששה חודשים, למפרע.

 

 

 מגדילים את שיעור התשלום עבור פנסייה - אך מה לגבי אכיפת הקיים תחילה
בתאריך 7.9.10, חתמו ההסתדרות החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, על הסכם  המגדיל את סכום הפרשות המעסיקים והעובדים, לפנסיית החובה עד 17.5% מהשכר, ליישום הדרגתי עד שנת 2014.   פנסיית החובה  לכלל המועסקים במשק, הפכה להיות  מחייבת את המעבידים  מאז 2007, עת זכו העובדים הלא מאורגנים, בפנסייה כמו חבריהם המובססים יותר, אלא הנהנים מהסכמים קיבוציים.

ראה: הגדלת  שיעור ההפרשות עבור פנסיית חובה משנת 2011 ואילך

על-פי המצב כיום ,  ההפרשה עבור פנסיה של כל עובד (שאין לו הסכם קיבוצי) הנה 7.5% לחודש  משכרו, מזה משלם המעביד 2/3 והעובד  1/3.  על-פי ההסכם החדש, תהייה  ההפרשה עבור פנסיה בשנת 2011   – 10% ;  בשנת   2012  - 12.5% ;  2013 – 15% 2014- 17.5%,  כאשר החלוקה בין המעביד לבין העובד תישאר זהה.

 

מצב בו אין משקי הבית בחלקם הגדול משלמים כלל עבור הפנסיה של  עוזרות הבית, מצביע על חוסר אכפתיות של  רשויות השלטון - האוצר, משרד התמ"ת, כלפי קבוצת העובדים החלשה ביותר במשק.  כ אשר מגדילים  את סכומי ההפרשה  בהם חייבים   המעבידים  ו - עוזרות הבית -  מקטינים את הסיכוי  כי הסדר הפנסייה עבור עוזרות הבית אכן יקויים, ורק מעצימים את גודל המחדל של  הממשלה ושל ההסתדרות החדשה,  של הפקרה מעשית של  עוזרות הבית בעניין הפנסייה שלהן.

 

 

8-2010  אוזלת ידה של ממשלת ישראל ושל ההסתדרות החדשה בקשר למימוש  זכות עוזרות-הבית
קשה להאמין, אבל בעצם אולי זה צפוי, אך משרד הממשלה, (התמ"ת ומשרד האוצר, כמו ההסתדרות החדשה), אינם עושים למעשה דבר ליישום מעשה מעין-חקיקה שם עצמם יזמו וקיבלו, לפיו משקי הבית ישלמו עבור הבטחת פנסיה לציבור עוזרות הבית.  ראה:
מחדלי הממשלה, ההסתדרות הכללית,  בענין חובת תשלום פנסיה ל- עוזרות בית. אוגוסט 2010

 

פנינו אל שרי הממשלה, אל יו"ר ההסתדרות החדשה עופר עיני. נראה שהנושא לא מזיז להם.  אין בידינו הזמן והעניין,  להיות פה ומנהיג לעוזרות הבית,  אשר  מתנהלות כעדר ללא רועה בלא שלמעשה אין שום ארגון הנלחם  את מאבקן.  

 

חלף זמן ניכר מאז נקבע  בשנת 2007, בדין  (צו הרחבה עליו חתם שר המסחר, התעשייה והתעסוקה קודם, אלי ישי)  כי על המעסיקים = משקי-הבית,  חלה חובת הפרשה לחשבון פנסיה של עוזרות-הבית המעוסקות אצלם  ומספרן של אלה מבין עוזרות-הבית, שיש להן חשבון פנסיה, הנו זעום.  אזרחים רבים  המעסיקים עוזרות-בית,  אין להם מושג כי מוטלת עליהם חובה להפריש לחשבון פנסיה של העוזרת, הבאה לביתם כמה שעות מדי שבוע. וכך, הם מפרים את הוראת הדין וחשופים לתביעה בסכומים משמעותיים, אם חלילה, תפגע עוזרת-הבית ולא תוכל להמשיך לעבוד.  

 

צו ההרחבה, עליו הסכימו וחתמו, משרד האוצר, משרד התעשיה, המסחר והשירותים, ההסתדרות הכללית וארגוני המעסיקים, בשנת 2007,  להחיל את  הפנסיה על כלל העובדים במשק, הנו מחייבת את כל המעסקים במשק והופכת להיות חלק מהדין.  על-פי צו ההרחבה, נכללו בו  גם עוזרות-הבית, בלא קשר כמה שעות בחודש  הן עובדות אצל מעסיקן. , כשל של הרשויות וחוסר מעשה מטעם ההסתדרות החדשה, הביאו לכך, כי  הנושא נרדם,  ורוב האזרחים המבוססים, המעסיקים עוזרות-בית, אין להם מושג על חובתם, עוזרות-הבית, אינן מכירות את הנושא ואין בכוחן לעמוד על זכויותיהם. 

 

 צו ההרחבה, שנחתם  בשלהי 2007, בין המעסיקים וההסתדרות, ואושר על-ידי אלי ישי, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, היה  צעד מחייב את המעבידים והעובדים, להפריש כספים  לקרן פנסיה של עובדים במקצועות בעלי שכר נמוך, שעד כה לא חסכו כספים במסגרת החיסכון הסוציאלי. זהו צעד מבורך, והוא מתייחס גם לעוזרות בית, המועסקות על-פי שעות,  במרבית משקי הבית בישראל, הנמנים על ארבעת העשירונים הגבוהים.  לנוסח צו ההרחבה ושיעורי ההפרשות בהם חייבים המעסיקים ראה:

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף לכל העובדים במשק, מיום 1.1.2008 

 

 • על-פי הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף, שיעורי ההפרשה של כל אחד, המעביד ושל  העובד במקביל,  (לא כולל הפרשת המעביד עבור פיצויים) יהיו כדלהלן:

   

  החל מיום 1.1.08            0.833%
  החל מיום 1.1.09            1.66%
  החל מיום  1.1.10           2.5%
  החל מיום 1.1.11           3.33%
  החל מיום  21.1.1          4.16%
  מיום 1.1.12 ואילך          % 5.0

   

  החלת חובת הפרשה לפנסיה עבור עובדים במקומות עבודה מסודרים, הנה מבורכת, אלא שבכל הקשור, לעבודת  עוזרות בית, המועסקות  אצל מספר מעבידים, במשך כמה שעות בשבוע אצל כל אחד, החבות יוצרת בעיות לא מעטות, שחבל שלא חשבו עליהן מראש.

   

   

  חבות זו של תשלום לקרן פנסיה של העובד, חלה על כל המעסיקים, לרבות על משקי-הבית, המעסיקים  עובד או עובדת בכל עבודה, אפילו שעה אחת בחודש.  תחילת החבות להפריש לפנסיה עבור עוזרת הבית, מתחילה לאחר  9 חודשים מתחילת מועד העסקתו של העובד או העובדת.  הזכות לקבלת הפרשה לפנסיה,  הנה בנוסף לכל זכויותיו האחרות של העובד על-פי דין.

   

  אחריות המעביד
  אי-הסכמת עוזרת-הבית, או חוסר התלהבותה, אפילו העדר שיתוף פעולה מצדה, אינו סיבה כדי שהמעביד לא יפעל על-פי חובתו להפריש כספים עבור חשבו הפנסיה של עוזרת הבית.  עוזרת-הבית, היא הקובעת היכן ברצונה לפתוח חשבון פנסיה, ומהו סוג הביטוח הפנסיוני שהיא מבקשת.

  במציאות, חלק נכבד מעוזרות-הבית, לא יודעות או אינן מבינות בנושא, והן מצפות לסיוע מצד המעביד, ההופך להיות למעשה, יועץ-פנסיוני של עוזרת-הבית, מצב לא ראוי ויש להשתדל להימנע ממנו.

   

  מכאן, בהחלט אפשרי כי עוזרת-הבית, תהא בעלת מספר חשבונות פנסיה, בגופים שונים, לפי מספר המעסיקים אצלם היא עובדת, מצב לא רצוי אך אפשרי.  בכל עת, בכפוף לתקנות, יכולה עוזרת-הבית לאחד את חשבונותיה, אם כי הדבר תלוי בסוג הביטוח הפנסיוני והכללת היבטי ביטוחי סיכון, (נכות, שארים וכו'), בתוך חשבון הפנסיה שנבחר.  

   

  איך מבצע המעביד - משק הבית, את חובתו להפריש לחשבון פנסיה של עוזרת הבית.
  התהליך כיום, הנו מסובך במקצת ואנו פועלים לפשט אותו.

  פונים לאחד מגופי הפנסיה הרבים הקיימים בשוק, בדואר, בטלפון או באינטרנט, שהיא הדרך הנוחה ביותר.

  מבקשים לקבל טופס פתיחת חשבון פנסיה, שעל עוזרת-הבית למלא אותו.  יש להניח, כי בחלק גדול מהמקרים, עוזרת הבית תתקל בקשיים, והמעביד מתבקש לסייע, אם הוא מבין מה כתוב ואת משמעות הדברים.  ניתן לכאורה, לקבל ייעוץ טלפוני מחברת הפנסיה, אך משימה זו, אינה קלה.
  בקיצור,   כל עוד אגף שוק ההון באוצר, לא  יפשט  את דרך פתיחת החשבון על-ידי חברות הפנסיה, כל אחד ימצא דרך איך להתגבר על הקושי הטכני.

  לאחר פתיחת חשבון הפנסיה על-שם עוזרת-הבית  על המעביד להעביר מדי חודש, את הסכום שנקבע בצו ההרחבה, ולנכות משכרה של עוזרת-הבית, סכום מקביל ולהעביר את שני הסכומים לחברת הפנסיה מדי חודש בחודשו. 
  את הסכומים אפשר להעביר באמצעות הוראת קבע בבנק (בעייה בשל השוני בסכומים מדי חודש), או לשלוח שיק מדי חודש, לחברת הפנסיה, לזכות חשבון עוזרת-הבית.

  לא תמיד עוזרת-הבית מסכימה כי ינכו משכרה את סכום הפנסיה, ואז הבריירה בידי המעסיק, או לשלם את הסכומים מכיסו, כתוספת לשכרה, או לחייב אותה בתשלום הניכוי, על כל המשתמע מכך.

   

  אנחנו פנינו באינטרנט לחמש חברות המשווקות ומנהלות חשבונות פנסיה. שתיים מהן, חזרו אלינו ושלחו לנו טפסים.  הבאנו את  שמותיהן וקישור ישיר לאתר האינטרנט שלהן:

   

  קיימים כמובן  גם גופים אחרים במשק.  

  title Filter     מספר מאמרים 
  # כותרת מאמר
  1 13.9.10 הגדלת ההפרשות עבור פנסיית חובה, ל משנת - 2011 ואילך, הנה מעשה מבורך – לו היה נעשה בשום שכל, רגישות והבנת המציאות.
  2 מחדלי הממשלה, ההסתדרות ביישום חובת פנסיה לציבור עוזרות בית 8-10
  3 25.8.10 ממשלת ישראל בצד ההסתדרות החדשה, לא עושים דבר, כדי ליישם את החובה שבדין, לפיה על משקי הבית לשלם עבור פנסיה לאותם עוזרות-בית, אשר מנקות את בתיהן
   

  השלטון - שלוחותיו

  רשויות מקומיות

  best price adobe acrobat 9 pro 
  buy microsoft access 2007 upgrade 
  http://www.flyrnai.org/dbimg/R...wnload-mac 
  download outlook 2010 for mac 
  http://www.flyrnai.org/dbimg/R...tion-cheap 
  cialis kopi cialis generico en españa köp cialis viagra prix cialis rezeptfrei in holland
  what is cialis tablets viagra cialis difference sildenafil trade names generic viagra united states sildenafil prices
  tadalafil 20 mg where to buy sildenafil citrate cialis discount generic order sildenafil viagra prescribing information