בושה בושה
זכויות - הפרתן

זכויות  המבוטח - הפרתן על-ידי המבטח

המבטח הנו גוף בעל עצמו, מולו, הצרכן -המבוטח מתקשה להתמודד.

הביטוח בין המבוטח לחברה המבטחת, נכרת בהסכם בין הצדדים. אולם המציאות מראה, כי במקרה של אירוע ביטוחי, כאשר המבוטח בא לבקש את המגיע לו, נוטה לעתים, חברת הביטוח, לפרש את האמור בהסכם הביטוח, באופן שיאפשר לה  להתחמק או להפחית את אחריותה לנזק.

 

חילוקי דעות בין מבוטח לבין מבטח, עניינים בעיקר בשניים:

  • העובדות לגבי אירוע הביטוח
  • פרשנות ויישום ראוי של הסכם הביטוח.

 

בכל העניינים בהם עוסק אתר בושה, שהתרחשו לאריה גבע או למשפחתו, שאלת העובדות לא הייתה בספק וחילוקי הדעות נסבו על פרשנות הפוליסה או על נושאים כללים בעניין התנהלות חברות הביטוח.

 

באשר לסוגי הביטוח השונים, ראה בנפרד.

 

קטגוריה זו דנה בנושאים כללים בתחום זכויות המבוטח.

הקלטת השיחות בין חברת הביטוח לבין המבוטח - הצרכן   

המפקח על הביטוח סבור, שהמבוטח אינו רשאי לקבל תמליל או הקלטה של השיחה בין המבוטח לבין חברות הביטוצ.

 

במקרים רבים של של ניהול מו"מ או סגירת עסקה בטלפון, נוהגות חברות הביטוח להקליט את השיחות בין הלקוח לבין נציג החברה, תוך שהם מפנות תשומת לב המבוטחים, כי  השיחות מוקלטות.

 

בעניין בו היו לאריה גבע חילוקי דעות עם  חברת הביטוח הישיר\,  הוא ביקש להאזין לקלטות השיחות בינו לבין נציג הביטוח הישיר, אשר התמידה בסירוב לאפשר לו האזנה או לראות תמליל.תלונת אריה גבע למפקח על הביטוח נענתה כי נציג של המפקח על הביטוח, קרא את התמלילים ולא מצא דבר שיכול לסייע לאריה גבע.

למרות דרישת אריה גבע וטענתו, כי אפשרי שהביטוח הישיר לא העמיד לרשות המפקח על הביטוח את התמלילים של כל השיחות, סירב המפקח על הביטוח לאריה גבע להורות לביטוח הישיר, לאפשר לאריה גבע להאזין  לקלטות או לקבל תמלילים מהשיחות.

מכאן -  על-פי גישת המפקח על הביטוח עולה, כי הקלטות יכולות לשמש את צרכיה ועניינה של חברת הביטוח, אך אינן יכולות לשרת את עניינו של הצרכן-המבוטח, כאשר הוא סבור כי  נאמרו דברים אחרים מאלה שטוענת להם חברת הביטוח.  טענת המפקח על הביטוח כי נציגו האזין לקלטות, אינה מהווה תחליף ראוי, גם אם הצרכן  היה סומך על פקיד מדינה, שיעשה עבורו את המשימה כראוי.

 

מאזן השיקולים של המפקח על הביטוח, תמוה ובלתי ברור.  אם כך, מן הראוי שיאסור על חברות הביטוח להקליט את השיחות בכלל או שיחייב אותן, להעמיד למבוטחים את הקלטות או תמליל השיחות, תמורת תשלום לא גבוה.  

 

 

 הביטוח הישיר - משפחת גבע אינה מבוטחת שם יותר.

לקריאת הסיבה הקש: הביטוח הישיר

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

purchase adobe acrobat 9 professional 
discount office 2013 pro student 
cheap ms office 2013 professional 
buy windows 7 enterprise product key 
price of microsoft office 2013 professional 
tadalafil 10 mg achat viagra paris preisvergleich viagra 100 mg viagra dyrt viagra preise apotheke
levitra how long does it last best generic viagra prices buy vardenafil online 200 mg viagra levitra vardenafil tablets
cheapest generic cialis online pharmacy levitra sildenafil soft tablets 200 mg viagra tadalafil manufacturers india