בושה בושה
זיהום הסביבה

 

שמירת הסביבה והפחתת הזיהום,  הנה משימה עליונה בה לכל אחד מהאזרחים, יש תפקיד חשוב באופן אישי.  טרחה מעטה, תביא תרומה גדולה והרגשה מצוינת

 

על שמירת הסביבה  באתר בושה הקש: שמירת הסביבה

קיומם של כל היצורים החיים (הצמחים, בעלי-החיים, האדם  תלויים בקיום של אוויר  ומים נקיים ולא מזוהמים, מציאות חיינו והתפחות מה שאנו מכנים הקדמה, או המודרנה, הביאה למצב של תהליכים מזהמים המסכנים בעלי-חיים וצמחים רבים ואולי חלילה, את עצם קיומו של המין האנושי.

לקרקע המאפשרת חיים ולהגנת האטמוספירה החובקת את כדור-הארץ מפני קרינה מזיקה, הנפלטת מן השמש. פגיעה באיכות הסביבה פירושה במקרים רבים פגיעה במקורות המים, באיכות האוויר, בקרקע ובמערכות החיים שבהם תלויים קיומנו ואיכות חיינו.

 

מה אתה יכול לעשות כדי להמעיט את הזיהום  ?      מיחזור
אם תקפיד על  מחזור העיתונים, בקבוקי הפלסיטק, השלחת  סוללות רק במקום המיועד -  עשית משהו למען הסביבה.  מתקני השלכה של  מוצרים אלה, נמצאים בכל פינה כל מה שנדרש הנו - תשומת לב ומאמץ קטן.
מיחזור מוצרי מחשב ומוצרי אלקרטוניקה.
השינויים שחלים במוצרים אלה, מביאים להחלפתם לעתים קרובות.  אל תזרוק את המוצרים הישנים, עם האשפה  או הגזם אותם אוספת העירייה.  תטרח מעט ותסייע הרבה לסביבה.
אל מקומות בהם אוספים מוצרי מחשב ומוצרי אלקטרוניקה ישנים לשם מיחזור, הקש:
סנונית - מיחזור  מוצרי מחשב ואלקטרוניקה ישנים

 

 

 

 

 

קיימים קישורי גומלין הדוקים בין הצומח  החי   והסביבה בה הם מתקיימים והפרת האיזון, על-ידי פגיעה במרכיב אחד, עלולה לסכן את קיומם של מינים  רבים ולהשפיע על כל המערכת האקולוגית הסביבתית.
 

בין השאר -  חלחול חומרים רעילים למקורות המים פוגע באופן  בכל היצורים התלויים במקור מים זה – צמחים, בעלי חיים וגם בני אדם.  הזיהום מתפשט לעבר כל האקוויפר של מי התהום, והוא נע  ומזהם את כל הקרקעות בשטח גדול, באופן שגרגירי חול הנישאים ברוח, יש בהם סכנה של ממש  לשלום הציבור.

זהו המקרה בעניין שטח זיהום שטח התע"ש שהוא הנושא העיקרי בו עוסק בינתיים אתר בושה, בנושאי זיהום הסביבה. על זיהום שטח התע"ש בדרום השרון, דרך התנהלות מדינת ישראל בעלת המקרקעין, ומאבק האזרחים למען סקר שיחשוף ויגלה את היקף הזיהום והדרכים לטהר את השטח, ראה:  
:

מתחם התע"ש המזוהם


קיומם של  כל היצורים החיים (הצמחים, בעלי-החיים, האדם  תלויים בקיום של אוויר  ומים נקיים ולא מזוהמים, מציאות חיינו והתפחות מה שאנו מכנים הקדמה, או המודרנה, הביאה למצב של תהליכים מזהמים המסכנים בעלי-חיים וצמחים רבים ואולי חלילה, את עצם קיומו של המין האנושי.

לקרקע המאפשרת חיים ולהגנת האטמוספירה החובקת את כדור-הארץ מפני קרינה מזיקה, הנפלטת מן השמש. פגיעה באיכות הסביבה פירושה במקרים רבים פגיעה במקורות המים, באיכות האוויר, בקרקע ובמערכות החיים שבהם תלויים קיומנו ואיכות חיינו.

קיימים קישורי גומלין הדוקים בין הצומח  החי   והסביבה בה הם מתקיימים והפרת האיזון, על-ידי פגיעה במרכיב אחד, עלולה לסכן את קיומם של מינים  רבים ולהשפיע על כל המערכת האקולוגית הסביבתית.
 

בין השאר -  חלחול חומרים רעילים למקורות המים פוגע באופן  בכל היצורים התלויים במקור מים זה – צמחים, בעלי חיים וגם בני אדם.  הזיהום מתפשט לעבר כל האקוויפר של מי התהום, והוא נע  ומזהם את כל הקרקעות בשטח גדול, באופן שגרגירי חול הנישאים ברוח, יש בהם סכנה של ממש  לשלום הציבור.

זהו המקרה בעניין שטח זיהום שטח התע"ש שהוא הנושא העיקרי בו עוסק בינתיים אתר בושה, בנושאי זיהום הסביבה.

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

photoshop best buy 
discount for nik software 
windows 7 online purchase 
office for mac 2013 
download acrobat pro extended 9.0 
cialis offerte precio tadalafil sildenafil apotheke levitra portugal acquista cialis
discount levitra online sildenafil citrate 100mg india sildenafil citrate liquid viagra american express vardenafil 10mg
viagra super active sildenafil online pharmacy viagra cost of generic viagra viagra 100 mg indian generic drugs