בושה בושה
ועדת-ערר סמכות - ארנונה


9.7.08  משרד הפנים אינו ממלא את חובתו -  סמכות ועדת-ערר לענייני ארנונה - שטח נכס


תהיות על דרך תפישת משרד הפנים את חובותיו ואחריותו כרשות שלטונית -  בעלת סמכות וחובה,  לבצע פעולות פיקוח בצד אכיפה, על רשויות מקומיות  בנושא ציות לדין  בעניין סמכויות ופעולות רשויות מקומיות -  זאת  לאור הודעת משרד הפנים, כי לא תעשה מצדו פעולה  כלשהי  של  -  מתן   הנחיות  ל -  רשויות מקומיות בצד בקרה ו/או אכיפה עליהן,  המתייחסת לקביעה שיצאה מבית-משפט  (עמנ 239/05  מנהל הארנונה הרצליה נ. אריה גבע ואח' מיום 28.2.08. לא הוגש ערעור על פסק-הדין והוא הפך חלוט).  לפיה -   ועדות-ערר לענייני ארנונה,  הפועלות ברשויות המקומיות, אינן מוסמכות לדון בסוגיית חישוב שטח הנכס, אם הועלתה טענה, כי שינוי שטח הנכס החייב  לעניין ארנונה, הנו בשל  שינוי שיטת החישוב ו/או מדיניות החישוב.  מהחלטה זו של בית-המשפט, נגזר כי הממונה על הארנונה   הפועל בכל  רשות מקומית, אינו מוסמך לדון בהליך השגה של תושבים,  החולקים על שומת הארנונה בנימוק לעיל. מדובר באחד ממוקדי  חילוקי דעות בין רשויות מקומיות לתושבים ובאלפי תיקים ברחבי הארץ.


בעקבות החלטת בית-המשפט  בעמנ  239/05,  פנה  אריה גבע אל עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים,  והפנה את תשומת ליבו לפסק-הדין ולמשתמע ממנו, תוך  הבעת דעה לפיה – על משרד הפנים, להנחות את כל הרשויות המקומיות  במצב המשפטי התקף, ולראות לכך, כי  ועדות-ערר לענייני ארנונה,   וגם הממונה על הארנונה בכל רשות מקומית, יימנעו   מלדון בכל מקרה בו מתעוררת שאלת  שינוי שטח הנכס, בשל שינוי שיטת החישוב ו/או המדיניות.

 

אילו  משרד הפנים, היה מתנהל  באופן תקין, היה עליו להודות לאזרח שהפנה את תשומת ליבו לקביעת בית-המשפט ופועל על-פי סמכותו וחובתו, על פי כללי מנהל תקינים ואחריותו לקיום שלטון החוק ברשויות המקומיות ומודיע לכל הרשויות המקומיות על   ההגבלה הקיימת בעניין סמכויות ועדות-הערר לענייני ארנונה, . אבל, לדאבון לב, משרד הפנים על-פי הניסיון באותם עניינים בהם פנה אליהם גבע, אינו פועל באופן תקין והולם רשות ציבורית.


תהיות על דרך טיפול והתנהלות משרד  הפנים, התעוררו בעניין קודם  שגבע הפנה אל משרד הפנים.
הקש:  ועדה חיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

 

משלא הגיעה תגובה של משרד הפנים, שלח גבע תזכורת אל משרד הפנים.  תגובתו של עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים,  נושאת תאריך 17.6.08 , ראוי שתובא במלואה:


  • "משרד הפנים, אינו מוציא הנחיות לרשויות המקומיות בכל הנוגע לפסיקה שיוצאת חדשות לבקרים בנושאים שונים. משקלן ומעמדן של החלטות בתי המשפט הינו בהתאם לדין ומהווה תשתית משפטית ליועצים המשפטיים ורשויות מקומיות בקבלת החלטותיהן".

 

אין הכותב יודע מה מסתתר מאחורי דבריו של  היועץ המשפטי של משרד הפנים, אולם בעיני הקורא הסביר תשובה זו,  של משרד הפנים, משמעה –  אל תבלבל לי את המוח ;  משרד הפנים אינו עוסק ולא  עניינו לראות לכך,  שהרשויות המקומיות יהיו מודעת לקביעות של בתי-המשפט  גם באותן בסוגיות בעלות השלכות על  רשויות מקומיות  ואזרחים רבים ; משרד הפנים אינו  אוכף ואין זה מעניין אותו, אם הרשויות המקומיות מקיימות את הוראות החוק ו/או פסיקה של בתי המשפט.

 

בעקבות תשובה   לקונית זו של משרד הפנים, התנהלו  חילופי מכתבים בין יהודה זמרת עו"ד, היועץ המשפטי של משרד הפנים, לבין גבע,  שלא הניבו תשובה ברורה מה עמדת משרד הפנים בסוגייה שהובאה בפניו.

 התייחסות לדרך פעולת  עו"ד יהודה זמרת, הקש: משרד הפנים, יהודה זמרת, יועץ משפטי.

 

למרות חילופי המכתבים, סירב משרד הפנים להבהיר במפורש מה עמדתו בנושא שהובא בפניו,  בו אין חולק,  כי מדובר בעניין עקרוני, בו מעורבות מרבית  הרשויות המקומיות, אם לא כולן. מצב תמוה  ובלתי-סביר בעליל זה, אילץ  את גבע  לסכם  בעצמו, במכתבו אל משרד הפנים מיום  8.7.08  -   מה הוא מבין כמדיניות משרד הפנים בסוגיה האמורה.

 

דעתו של א' גבע, על דרך פעולתו של עו"ד יהודה זמרת, יועץ משפטי למשרד הפנים, הקש: יהודה זמרת


משרד הפנים ער לכך, כי בעקבות  עמנ 239/05 -  ועדות ערר לענייני ארנונה הפועלות ליד הרשויות המקומיות, אינן  מוסמכות לדון בעררים בהם עולה נושא  חישוב שטח הנכסים ונטען, כי  הרשות המקומית שינתה את שיטת החישוב ו/או  את המדינות בעניין  חישוב השטח.  משאין נושאים אלה בסמכות ועדות-הערר, ממילא הם אינם  גם בסמכות הממונים על הארנונה ברשויות המקומיות, לעניין הליך ההשגה.

 

משרד הפנים סבור, שאין זה מעניינו ו/או מחובתו,  להביא  מצב דברים זה, בפני הרשויות המקומיות ומכאן ברור, כי משרד הפנים, אינו מפקח או בודק אם אכן הרשויות המקומיות,  נוהגות באופן  בו הליכים מנהליים ומעין-שיפוטיים, בהם חולקים תושבים  על שומות ארנונה  שקבעו להם  הרשויות  המקומיות (השגה  ; ערר),   נעשים בסמכות וכי אין  פגיעה בזכויות התושבים, כתוצאה מקיום הליכים בהעדר סמכות.


מעבר לדרך הבלתי-תקינה בה פועל משרד הפנים -   תפישת משרד הפנים  לפיה,  לא נדרשת מעורבות  מצדו  בנעשה בתחומי הרשויות המקומיות, בכל הקשור להוראות הדין, יישומן ובדיקת דרכי אכיפתן, הנה תפישת ראש קטן, שאינה עולה בקנה אחד עם חשיבותו  של משרד הפנים, תקציביו בצד היומרה שלו, להיות משרד מרכזי בין רשויות השלטון.

התעלמות משרד הפנים, מחובה בסיסית, לראות לכך כי הרשויות המקומיות, לא תנהלנה את  הליכי בירור בנושא ארנונה באופן ראוי על-פי הדין -  הנה בלתי תקינה, בלתי-ראויה, ויש לגנותה ולשרשה מתפישת קיום שלטון החוק, בה דוגל משרד הפנים.
 
אם העומדים  בראש משרד הפנים,  אינם חפצים לפעול ולמלא מה שנראה כחובה בסיסית של רשות שלטונית הפועלת לקיום שלטון החוק ושמירה על זכויות האזרחים, איש אינו כופה עליהם את משרותיהם. משרד הפנים הנו משרד חשוב, שלא עולה בידו, למגר או אפילו לבלום, פריחתה בצד שגשוגה של  שחיתות שלטונות הרווחת אצל לא מעטות מבין ברשויות המקומיות, כל המשתמע.  בפנינו אחת הסיבות, מדוע זה קורה.

 

הנושא הועבר גם לטיפול היועץ המשפטי לממשלה. אם יחליט  היועץ המשפטי, כי אינו מתערב בנושא, תעמודנה  בפני   גבע, אחת משתי הברירות:

          להסתפק בכך שהדברים  הובאו לידיעת הרבים. 
          להביא את העניין להכרעת בית-המשפט.

        
 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 יהודה זמרת , היועץ המשפטי של משרד הפנים 9.7.08
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

download autodesk inventor 2015 32bit 
buy adobe software online 
download windows 7 home edition 64 bit oem 
download outlook mac os x 
final cut pro studio for student 
viagra receptfri vrouwen viagra kopen viagra maksaa viagra barato viagra niederlande rezeptfrei
kamagra oral jelly price cialis prescribing information substitute of viagra in india cialis how long does it last sildenafil citrate without prescription
generic viagra australia 100mg kamagra levitra purchase online generic cialis picture sildenafil for females