בושה בושה
ועדות ערר לענייני ארנונה

על נושא הארנונה למגורים והיבטים שונים בנושא זה, הקש: ארנונה  למגורים

 
ועדות-ערר לענייני ארנונה

 ועדות-ערר לענייני ארנונה פועלות ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל. ועדת-הערר לענייני ארנונה, דנה בעררים שהגישו תושבי הרשות המקומית על החלטת הממונה על הארנונה (שהנו פקיד של הרשות המקומית),  בהשגה על  שומות הארנונה אשר השיתה הרשות המקומית על התושב, עסק או מגורים.

ראה: התנגדות לשומות ארנונה

 

כאשר יו"ר ועדות הערר, עורכי-דין, אנשים הגונים וראויים, העושים ללא שכר למען הציבור, רוצים לנהוג כדרך שופטים, אך אינם מקפידים בדיוק  העובדות, שוכחים לשים תאריך על החלטתם ואינם נוהגדים בכבוד בעמית.  התוצאה לא חשובה, אך   הדרך  בעייתית הרבה יותר. 

על יו"ר של ועדות-הערר לענייני הארנונה הפועלים ליד עיריית הרצליה  - כל הפוסל במומו פוסל.

 

סמכויות ועדת-הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו– 1976 (להלן - חוק הערר).

 

סמכות ועדת-הערר הנה בעיקרה לדון בנושאים טכניים של הארנונה, שאין בידי בית-המשפט היכולת והזמן לדון בהם. היקף סמכויות ועדות-הערר לענייני ארנונה מעורר לא אחת מחלוקות ופסיקת בית-המשפט העליון, לא פתרה את הסוגיה באופן מקיף וברור. לפיכך, אנו עדים לפסיקה שונה של בתי-המשפט המנהליים, שנעה בין נטייה להרחיב את סמכויות ועדות-הערר לבין נטיית הצמצום לנושאים טכנייים גרידא.  עם זאת, ברור כי בכל  שנוגע לפרשנות החוק, לנושאי מדיניות,   סבירות הארנונה, חלוקת נטל בארנונה באופן הוגן ונושאים דומים, ועדת-הערר לענייני ארנונה, אינה מוסכמת לדון בהם והחולק על הרשות המקומית, צריך לפנות אל בית-המשפט לעניינים מנהליים.

 

ועדת-הערר לענייני ארנונה היא גוף , שחבריו פועלים שלא בשכר, והם חייבים להיות תושבי אותה רשות מקומית.

 

 על ניגוד עניינים של חברי ועדת-ערר לענייני ארנונה, דרך אספקליה של עיריית הרצליה

 סעיף 5 לחוק הערר קובע: "המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר, בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי המועצה…", (להלן-ועדת ערר או הועדה).  יצויין כי הפסיקה קובעת כי החלטה שהתקבלה לא בנוכחות שלושת חברי ועדת-הערר, אינה תקפה, גם אם הצדדים המתדיינים הסכימו על-כך. 
  
 חוק הערר אינו קובע  כישורים הנדרשים מחבר ועדה, מלבד הזכות להיבחר כחבר מועצת הרשות המקומית, שמשמעותו, כי חבר הועדה צריך להיות תושב העיר.

 

 ועדת-ערר הפועלת מתוקף חוק, הנה גוף  מעין-שיפוטי שתפקידו להכריע בסכסוך שהצדדים לו הם:  מנהל הארנונה, כזרוע  של הרשות המקומית, מצד אחד - והחייב בארנונה, תושב הרשות המקומית, מצד שני. ועדת-הערר פועלת כבית-משפט בערכאה ראשונה, וניתן לערער על החלטותיה לבית-המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לענייינים מנהליים.

.

דרך פעולת ועדות-הערר לענייני ארנונה מעוררת בעיות רבות, ביניהן:

העדר שקיפות החלטות ועדות-הערר.

העובדה שועדות הערר מתמנות על-ידי מועצת הרשות המקומית, שהיא צד להליך.

החובה לפיה חברי ועדת-הערר צריכים להיות תושבי הרשות המקומית, מעוררת קשיים לעניין ניגוד העניינים.

עבודת חברי ועדת-הערר בלא  שכר, הנה בעייתית.  מאחר והדבר דורש משאבי זמן לא מעטים, בלא כל כבוד או פרסום, מתעוררת לעתים השאלה, מדוע חברי הועדה מוכנים להקדיש מזמנם היקר לעניין זה.

 

נושא ועדות-הערר הועלה על-ידי גבע בפני משרד הפנים ובפני הועדה שמינה שר הפנים לבדיקת נושא הארנונה

ראה: פניית אריה גבע אל הועדה לבדיקת נושא הארנונה - 13.5.07   ראה סעיף 7 במסמך.

 

מאחר וכל נושא הארנונה מחייב שינויים מפליגים   ולאור הודעת שר הפנים בשנת 2008, כי שינויים משמעותיים צפויים בקרוב, יש לקוות כי גם נושא ועדות הערר יטופל באופן הראוי.

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 כתב עתירה בג"צ 4794/00, ועדות ערר לענייני ארנונה, הרצליה, ניגוד עניינים
2 איסור על ניגוד עניינים, ועדת-ערר לענייני ארנונה גוף מעין-שיפוטי
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...separately 
purchase 2007 microsoft office activation key 
quicken 2010 canada price 
purchase microsoft office key online 
buy microsoft office 2013 product key card 
viagra rezept kosten clomid 50mg acheter lioresal comprare cialis online viagra indien bestellen
buy kamagra using paypal sildenafil liquid viagra pills for sale online pharmacy cialis viagra shipped for free
buy viagra online in the uk daily tadalafil get viagra prescription tadalafil online pharmacy cialis prescription online