בושה בושה
ארגונים הנאבקים בעד הגינות השלטון

ישנם  בישראל מספר ארגונים, אשר מטרתם  העיקרית הנה מאבק נגד השחיתות השלטונית,  שיפור איכות השלטון בישראל וייעול המערכת השלטונית   לטובת האזרחים.  ארגונים אלה, תרמו לא מעט לשיפור איכות השלטון בישראל, בעיקר בכך, שעצם קיומם מהווה הרתעה מסוימת,  כלפי מעשים לא ראויים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור.

חלק מאותם ארגונים, פעילים מאד בתחום יחסי הציבור  ופעילותם זוכה לכיסוי תקשורתי רב, שלא אחת, עולה על משקלם האמיתי במאבק לשיפור השלטון והגברת מידת ההגינות השלטונית, בה נוהגים  רשויות השלטון עם האזרחים. ראה:


נגד השחיתות השלטונית ולמען שיפור הגינות השלטון

  סיוע במקרה של  גילוי שחיתות

 צדק חברתי, סוף עידן האדישות 8-2011

שקיפות שלטונית - חופש המידע

האזרחים מול רשויות השלטון

קיימים מספר  ארגונים בולטים, בתחום המאבק למען שיפור איכות השלטון, שיפור הגינות השלטון והורדת השחיתות  השלטונית-ציבורית, כמו שחיתות אישית של נבחרי ונושאי משרה ציבוריים:

התנועה לאיכות השלטון
התנועה לאיכות השלטון ממלאת תפקיד חשוב במאבק האזרחי נגד השחיתות השלטונית, והיא זכתה להישגים לא מעטים, בעיקר כצד בעתירות בפני בית-המשפט הגבוה לצדק, אשר  הביא לכמה קביעות עקרוניות בנושאים שלטון חשובים. לאתר בושה  הייתה ביקורת על כמה מדרכי הפעולה של התנועה, לרבות נושא השקיפות, ובחירת חלק מנושאי הטיפול, מה שנראה כהתעסקות יתר בכמה אישים,  אולם עלינו לציין כי  מאז 2011, אנו רואים שיפור חיובי בנושאים אותם בוחרת התנועה לאיכות השלטון במאבקיה. על:    התנועה לאיכות השלטון

  

אומץ, אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי
עמותת אומץ שנוסדה על-ידי העיתונאי אריה אבנרי המשמש גם יו"ר שלה,  חרטה על דגלה : טוהר מידות, שקיפות, מנהל תקין, צדק חברתי. 

אומץ פועלת באופן נמרץ בנושאים שונים, תוך שהיא דואגת היטב לקיום יחסי ציבור ואיזכור תקשורתי לפעילותה.  לפני כמה שנים, ביקשתי להיעזר בארגון בעניין מסוים, אך תשובתם הייתה כי  עלי להצטרף לשורותיהם ולא לפעול בעצמי.   בכל הכבוד, לא זו הדרך הנאותה....

קישור  אל  אתר עמותת אומץ: עמותת אומץ למען מנהל תקין וצדק חברתי

 

הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה וכלכלה הוגנת
 מודה 'באשמה',  כי עד ספטמבר 2011, (וקריאת כתבה בעיתון דר-מרקר של היועץ המשפטי של התנועה), לא ידעתי על קיומה, מה שאינו מפחית בערכם. 

 לאתר תנועת הצלחה: הצלחה -  התנועה לקידום חברה כלכלית הוגנת

על-פי הכתוב באתר שלהם, 'הצלחה' היא תנועה שחרטה על דגלה את קידום האכיפה האזרחית בישראל ועידודה של רגולציה יעילה ומתקדמת בתחומי הכלכלה והחברה.

מן הראוי כי התנועה תציין באתר שלה,  (13.9.11)  מי הם מייסדיה ומי עומד בראשה, וכל שאנו יודעים מכתבה שכתב  עו"ד אלעד מן, שהוא אחד המייסדים  והיועץ המשפטי של התנועה.

התנועה טוענת כי שימוש מושכל ותדיר יותר בתובענות ייצוגיות ונגזרות ועתירות לבג"צ, הם מנוע המהפכה האמיתי.

אנו  מסכים   כי בית-המשפט הנו כלי חשוב מאד נגד חוסר הגינות השלטון ומעשי גופים גדולים הפועלים נגד האזרחים ואנו  מאחלים לתנועת הצלחה ביישום דרכה.  

 

   מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 התנועה לאיכות השלטון
2 4.7.10 אות אביר איכות השלטון 2010 מופע יחסי-ציבור שבעיני נעשה לא כראוי ומחטיא את מטרתו.
3 2.7.10 מרכז ההשקעות לא פעל להחזרת מיליארדים שקיבלו חברות שלא עמדו בתנאים
4 24.5.09 פנייה אל התנועה לאיכות השלטון - במה חמורת העבירות המיוחסות לאהוד אולמרט
5 כיצד ומי בוחר בתנועה לאיכות השלטון, כנגד מי פועלת התנועה - מקרה נעמי בלומנטל
6 5-2008 איך ומי מחליט בתנועה לאיכות השלטון, כנגד מי תוגש עתירה - עתירה נגד ועדת וינוגרד 19.10.07
7 מחלוקת לגבי דרך התנועה לאיכות השלטון
8 התנועה לאיכות השלטון - שקיפות מוגבלת
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...separately 
purchase 2007 microsoft office activation key 
quicken 2010 canada price 
purchase microsoft office key online 
buy microsoft office 2013 product key card 
viagra rezept kosten clomid 50mg acheter lioresal comprare cialis online viagra indien bestellen
buy kamagra using paypal sildenafil liquid viagra pills for sale online pharmacy cialis viagra shipped for free
buy viagra online in the uk daily tadalafil get viagra prescription tadalafil online pharmacy cialis prescription online