בושה בושה
העדר ציות לחוק

 

28.4.10  שקיפות פעולות הרשויות המקומיות,  מצב לא טוב - אפילו מדאיג.
סקר  מקיף  אשר בדק את אתרי האינטרנט של 28 רשויות מקומיות, פורסם במרץ 2010  על-ידי עמותת שקיפות בינ"ל לישראל, המכונה -  שבי"ל.   הסקר מביא את מידת  שקיפות פעולות הרשויות המקומיות ומידת הציות של הרשויות המקומיות להוראות חוק חופש המידע, כפי שהן משתקפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות שנבחנו. בעיקר עיריות).
שבי"ל אינה מפרסמת מסקנות בסקר שערכה, אלא שעיון בממצאים, מצביא על תוצאות, עגומות למדי ומראות בבירור, הרשויות המקומיות, למרות הוראות חוק חופש המידע  ולמרות הפסיקה המתקדמת, עדיין רחוקים מלקיים את השקיפות בה הם מחוייבים. 
לקריאת הסקר:

 

על סקר דומה שערך אריה גבע בכוחות עצמו בשנת 2007, על ציות לקוי של הרשויות המקומית, בנושאי שקיפות על-פי חוק חופש המידע, ראה בהמשך הדף.

 

שקיפות לקויה וחלקית, תוך ציות נמוך להוראות החוק על-ידי הרשויות המקומיות, מצביע בבירור, כי ראשי הרשויות המקומיות, עדיין לא הפנימו, כי תפקידם כנבחרי ציבור, הנו לשרת את הציבור, וכל אשר יש להם, מכוחו של הציבור בא והוא שייך לציבור.  רק שינוי חוק חופש המידע, באופן שתינקט סנקציה של ממש, כלפי רשויות השלטון שאינן מקיימות את דרישות החוק, יביא לשינוי המצב.

 

 

בכל הקשור לנושא רשויות מקומיות  עוסק אתר בושה בעיקר בענייניה של עיריית הרצליה, זאת משום הסיבה הפשוטה, שמפעיל אתר בושה, מתגורר בהרצליה.  נושאים הקשורים בעיריית הרצליה, מובאים באשכול נפרד.

 

מקריאה בתקשורת, ניתן להניח, כי ישנן עיריות ומועצת מקומיות, המתנהלות טוב יותר מאשר הרצליה, וישנן כאלה, המתנהלות אף גרוע יותר וקיימים בהם כשלים בנושאי  טוהר המידות, שחיתות שלטונית-ציבורית, שחיתות פוליטית וכו'

 

 

 

סקר שערך אריה גבע, של  בספריות   העירוניות של ערים במרכז הארץ, וגלישה באתר אינטרנט של 20 עיריות בישראל, העלה שורה של ממצאים קשים על דרך עבודת העירייות בכל הנוגע לקיום הוראות חוק חופש המידע לגבי דיווח ומסירת מידע לציבור הרחב.

 

כוונת אריה גבע, לכתוב על בסיס  בסיס הנתונים שאסף,  מספר ניירות-עמדה בהיבטים שונים של דרך תפעול הספריות של זמינות המידע  בספריות העירוניות, אודות  הרשות המקומיות ועל ממשל ודמוקרטיה -   לאור התגובה הצוננת, , של משרד הפנים, לשני ניירות-העמדה שהוגשו לראשי משרד הפנים, שלא הראתה 'התלהבות',  לעשות מעשה, לעסוק בממצאים הקשים שהועלו, החליט אריה גבע, להניח לעניין זה לעת עתה. על דרך פעולת משרד הפנים בעניין פיקוח  על הרשויות המקומיות, ראה : משרד  הפנים .  וכן -  ביקורת על משרד הפנים

 

 ניירות-עמדה שהוכנו על-ידי אריה גבע, בנושאי כשלים של עיריות - בעניין חוק חופש המידע,  הנם :

אי-ציות להוראות חוק חופש המידע באשר להכנת דוח והצגתם לציבור, לקריאה הקש: 
אי-ציות עיריות, חוק חופש המידע

 ראה מסמך מלא :    אי-ציות עיריות, חובת דיווח ומתן מידע, חוק חופש המידע 2-07

 

כשלים לגבי מסירת מידע  שביקש אזרח. לקריאה הקש: בקשה לקבלת מידע, כשלים מצד עיריות

 ראה  מסמך  מלא :   קיום תוך כשלים של בקשת מידע פרטנית -  סקר עיריות 5.3.07

 

   מספר מאמרים 
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy win xp pro oem 
photoshop lightroom price 
price of microsoft access 2010 
adobe illustrator cs5 best price 
buy product key code microsoft word 2007 
viagra holland ohne rezept cialis berlin levitra 20mg generique lioresal 10 mg cialis 20 mg filmtabletten
buy viagra online cheap levitra pharmacy prices generic viagra pharmacy viagra soft flavoured viagra discount coupon
discount viagra india viagra soft tabs 100mg viagra samples from doctor tadalafil prescription tadalafil suppliers