בושה בושה
המשפט עומד על האמת - חשיפת האמת, גילוי האמת

 


 "המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט וכן הוא משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות הפעולה  של המערכת החברתית כולה". עא 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה נ. עפרה גלעד, פד'י מ'ט (2) 516, 522 מול א':

ראה גם: ע'א 4999/95, ALBERICI INTERNATIONAL נ. מדינת ישראל, פד'י נ' (1),  39

 

על:   תרבות השקר  של הפוליטיקאים  שליחיהם ועושי דברם, הקונה אחיזה עמוקה  במקומותינו,  (אינה קיימת לשמחתנו,  אצל השופטים, אך נפוצה בין כותלי בית-המשפט) -   תרבות השקר.

 

האמת, גילויה - חשיפתה, הצגתה  - הם ביסודם  בסיס קיומו של שלטון החוק ושל מערכת המשפט. מבלעדיהם,  שלטון החוק נרמס ואי-הקפדה על שמירתם, פוגע באמון הציבור במערכת המשפט שלו. 

הדברים אותם כותבים שופטים בפסקי-דינם, לרבות העובדות שהם מביאים כבסיס להחלטות השיפוטיות שלהם, הופכים להיות אמת משפטית,  אשר עלינו לשאוף, שתהא קרובה ככל שניתן לאמת האבסולוטית, שהיא  אחת ואין בלתה, גם אם ניתן לתת לה פרשנויות או נקודות מבט שונות.

 

השופטים הם בשר ודם וקביעותיהם את האמת המשפטית,  תלויה בגורמים סוביקטייבים של   השופט היושב בדין ושל המגבלות הקימות בעת הדיון המשפטי ובעיקר,  דרך התנהלות הצדדים המופיעים בפניו ועורכי דינם,  שלא אחת, נעדרים יושרה ומעוותים את העובדות אותם הם מציגים בבית-המשפט.  

 

העומס  הרב המוטל על השופטים בשל ריבוי התיקים, היקף המידע בתיקים מורכבים, שיטת הפרוצדורה הבעייתית והעדר מוסר התנהלות וחוסר יושרה מקצועי, אצל חלק מעורכי-הדין -המביאיים לא אחת דברי שקר בכתבי הטענות ובדבריהם בפני בית-המשפט -  גורמים לא אחת, גם לשופטים מנוסים, לקבוע אמת עובדתית שיפוטית, שאינה עולה בקנה אחד עם המציאות. 

 

מצב דברים כזה, לא רק שמביא לעוות משווע של הדין, אלא פוגע בבסיס קיומה של המערכת השיפוטית וראוי היה, כי בתי-המשפט ורשויות אכיפת החוק, יפעלו במלוא החומרה נגד הבאת דברי שקר בבית המשפט, בתיקים פליליים, מנהליים או אזרחים, בין אם הדברים הובאו בשם המדינה או רשות ציבורית אחרת, או בשם גופים פרטיים. 

 

אם הצדדים 'מגניבים בטענותיהם,  דברי שקר שוליים, בלתי-מורגשים, יש בכך להשפיע  על ההחלטה השיפוטית, אך לעתים קשה לתפוש אותם בקלקלתם או לשכנע את השופט היושב בדין.  אולם לעתים רחוקות,  מוציאים מצב בו  כל מסכת העובדות  שהביא אחד הצדדים  ביסודה הנה מסד של שקרים ודבר רמייה, הרי אם השופטים היושבים בדין, מתוך כוונות טובות, נוטים לקבל את גרסת הצד המשקר, בפנינו עוות דין של ממש, הפוגע באשיות המשפט.

 

הימנעות  חקירת מקרה בוטה של הטעיית בית-המשפט -  מהווה פגיעה חמורה בשלטון החוק
היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, פרקליט המדינה משה לדור, עושים   על-פי מה שרואות  עיני, ככל ידם שלא  לחקור פרשה ברורה של  שקר והטעיית בית-המשפט שהביאה להוצאת פסק-דין של שופטים נכבדים שהוטעו והוצאו תחת ידם פסק דין המבוסס ברובו על עובדות שאינן אמת.

מפאת אופייה החמור של העבירה על-ידי עיריית הרצליה והעובדה כי נבחרי ציבור הם החשודים שעמדו מאחורי המעשה, החלטתי להעביר את התלונה אל היועץ המשפטי לממשלה, במקום לפנות  למשטרה, שממילא בעניין כזה, הייתה מתייעצת תחילה עם הפרקליטות.  לפיכך, שלחתי את פרטי המקרה, אל  היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז ביום 11.10.09.   הפנייה אל מני מזוז, ומסמך שהכנתי המתאר את  העובדות ואת הצד הנורמטיבי, הקש:
חשד להטעיית בית-המשפט על-ידי עיריית הרצליה, פרשת דברת 8.10.09

 

היועץ המשפטי לממשלה,  העביר את  החומר ללא הערות אל פרקליט המדינה.  זה, למרבית התמיהה, במקום להעביר את התלונה לחקירת המשטרה,  בלוויות הנחיות, העביר את החומר לידי האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור, במשרד המשפטים,  אשר כתבו לי מכתב תמוהה.  כך אומרת  דבורה אמיר, מרכזת בכירה ביחידה לפניות הציבור:

"אין בסמכות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה לשמש ערכאת ערעור ואין הם מתערבים בהחלטות שיפוטיות הניתנות על-ידי בתי המשפט".


הצהרה זו של פקידה בכירה במשרד המשפטים, נכונה - אך מה לה ולעניינו שכן,  ברישא למכתבי אל היועץ המשפטי לממשלה אני כותב במפורש:

  •   " 2.    מדובר בהליך ערעור בפני בית-המשפט המחוזי בתל-אביב -   ע.א  (ת"א) 3551/04, עיריית הרצליה נ.  דברת, שניתן ביום 14.9.08.  כותב מסמך זה, לא היה צד להליך השיפוטי, ואין לו בו מעמד משפטי.  אין בתלונה  על חשד למעשה פלילי,  על-ידי נושאי משרה בעיריית הרצליה, כדי לערער על פסה"ד בפרשת דברת, או לחלוק על הקביעות המשפטיות שבו, או למתוח ביקורת על  פסק-הדין".   

יסיק כל אחד את המסקנות  המתבקשות נוכח הדברים הברורים. 

 במכתבה, הפנתה אותי עובדת משרד המשפטים,  להגיש תלונה במשטרה.  לקחתי את אותו חומר ששלחתי אל היועץ המשפטי, שהיה כאמור  בידי פרקליטות המדינה, שהגיע אל  פניות הציבור במשרד המשפטים -  כתבתי מכתב לוואי קצר והגשתי את התלונה באופן פורמאלי ראוי אל היחידה הארצית לחקירת הונאות (יאח"ה).

 

בפנינו  שיעור קצר איך עובדים:  היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה,  ועד כמה באמת, הם  מעוניינים לגלות את השקרים, הרמאויות שעושים עובדי ציבור ברשויות המקומיות במסגרת הליכים משפטיים.  במקום ולעשות חשבון אמת, עם אלה, הפוגעים ממש בשלטון החוק באופן בוטה ומביש - מנסים להתיש את האזרח, המקיים בקרה אזרחית על פעולות הממשל.  

אמתין להחלטת המשטרה  כי החליטה לפתוח בחקירה  בתקווה שהיא לא תאחר לבוא.

 הפרשה בקליפת האגוז:   

 ע"א 3551/04  עיריית הרצליה נ. דברת,  שניתן ביום 14.9.08 ע"י הרכב של שלושה שופטים  -  בו על-סמך טענות עיריית הרצליה, קיבל בית-המשפט את הערעור, דחה את הקביעות העובדתית שפסק שופט קמא, ונתן את פסק-דינו.

על-פניו, העובדות שהובאו בפני בית-המשפט על-ידי העירייה, כפי שהציגו אותם השופטים בפסק-הדין, הן שקריות ברובן המכריע ורק משום שהשופטים הנכבדים, סמכו על נכונות העובדות שהביאה  ב"כ הרשות הציבורית (עיריית הרצליה),   וקבעו קביעות משפטית.

 בעל-דין החליט שלא לבקש מבית-המשפט העליון רשות לערער על החלטת בית-המשפט לערעורים ופסק-הדין נעשה חלוט. 

אני לא הייתי צד לאותו הליך אך הכרתי את ההחלטה השיפוטית, שיש לה בעקיפין משמעות על מאבקי נגד עיריית הרצליה בנושא הארנונה. בחודש ספטמבר 2009, עת הכנתי את הסיכומים בענייני,  קראתי את פסק-הדין  באופן מדוקדק  ואורו עיני.  אין צורך לחפש בכתבי הטענות, בפסק-הדין גופא, מופיעו הטענות העובדתיות של עיריית הרצליה עליהן הסתמכו השופטים, וכל מי שבקיא בעובדות, ואין על-כך עוררים, מבין  כי עיריית הרצליה הטעתה בגדול, את בית המשפט, שהוציא תחת ידו, פסק-דין המבוסס כולו על אדנים של שקר, אשר השופטים  הנכבדים חשבו שהם אמת.... חשד להטעיית בית-המשפט על-ידי עיריית הרצליה, פרשת דברת 8.10.09

בינגו !

כאשר מני מזוז היועץ המשפטי לממשלה, משה לדור פרקליט המדינה, אינם מעוניינים לחקור את הפרשה, יש לשלטון החוק במדינת ישראל ולנו האזרחים,  בעייה קשה  !!! 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

discount outlook software 
download ms office 2013 student 
buy windows 7 professional academic 
cost of solidworks premium 
buy student illustrator cs3 mac 
rezeptfrei clomifen preisvergleich baclofen in österreich cialis osta levitra precio farmacia viagra tilskud
vardenafil in india levitra online prescription generic viagra fast shipping viagra without prescription in australia genuine viagra without prescription
generic levitra does it work levitra prescribing information daily dosage of cialis internet viagra pharmacy levitra vardenafil oral jelly