בושה בושה
פסקי-דין בהם עיריית הרצליה - צד

עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן שכיהנה עד מרץ 2013, (עת  נבחרה כחברת כנסת ואחר מונתה כשרת הבריאות), ניהלה מספר רב של הליכים משפטייים, חלקם מעוררי תמיהה. דרך התנהלות עיריית הרצליה  בתחום הליכים משפטיים, בה גדול מאד מספרם היחסי של ההליכים המשפטיים בהם מעורבת עיריית הרצליה לעומת עיריות אחרות, יש בה מן הסממנים הבאים:
בזבוז משאבים;  ניהול לא-ראוי של העירייה, רתיעה מפני פשרה ; הטרדה לא מידתית  של תושבים, תוך חשש לקיום מעשי איפא ואיפא, אשר חושפים לא אחת, חוסר הגינות מצד עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן כלפי תושבי העיר.

 

14.8.14  משה פדלון, ממשיך דרכה של יעל גרמן

אנו עדים למספר פסקי-דין לרבות בבית המשפט העליון, בהם מפסידה עיריית הרצליה בדין, תוך קביעות של בית המשפט, לגבי דרכה הלא ראויה בעליל של העירייה.  פסקי-דין אלה, הם עדיין פרי  הליכים שנפתחו בימי יעל גרמן, אבל בסמכות משה פדלון, היה לבחון את ההליכים ואת צדקת דרכה של העירייה בהליך המשפטי, ולהפסיקו.   גם בענייני האישי, משה פדלון נהג הפוך לחלוטין. ראה:

 

 

 

בעיננו, כל מקרה בו  רשות ציבורית, במיוחד רשות מקומית,  מפסידה בהליך משפטי אזרחי או מנהלי -   יש בכך להצביע על כשל הדורש בדיקה של הסיבות והגורמים, מדוע בכלל  הגיע הרשות הציבורית כדי הליך שיפוטי. אם הרשות הציבורית היא התובעת מדוע בכלל ננקט ההליך ואם הרשות הציבורית היא הנתבעת - יש לבדוק מדוע לא התסיימה הפלוגתא בפשרה או בהבנה עם הצד שכנגד. מצב בו,  מתנהל הליך שיפוטי העולה ממון רב ומשאבי כוח אדם, הופך להיות שגרה בלתי מבוקרת,  הרי המנהל הציבורי הולך ומסתאב, ואנו עדים לתופעה, בה עיריית הרצליה, היא דוגמא בתחום הערים, בו נקיטת הליכים משפטיים,  הופכת להיות בעייה מעיקה על הקופה הציבורית ועל תושבים רבים,  מבלי שנושאי המשרה בעירייה, נדרשים לתתת דין וחשבון על כשלונותיהם.

 

אם עיריית הרצליה אכן סבורה כי  הליכים משפטיים  רבים, הם הדרך הנכונה לניהול עירייה, מן הראוי היה כי יעל גרמן, ראש העירייה, הייתה רואה לכך, כי העירייה הייתה מפרסמת מידע מלא על מספר ההליכים בהם עיריית הרצליה הנה צד, וכן את פסקי הדין שניתנו בהם,  כל זאת, באופן נגיש וקריא.  אם יש מקום בו מתבקשת שקיפות פעולות השלטון, הרי פרסום כל המידע על ההליכים המשפטיים, ותוצאותיהם,  מתחייב ומתבקש.  נוכח העובדה כי יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, מדברת גבוהה גבוהה בזכות שקיפות פעולות עיריית הרצליה, הרי העובדה כי עיריית הרצליה אינה מפרסמת מידע של ממש בדבר היקף ההליכים המשפטיים בהם היא מעורבת ואת כל פסקי-הדין, למצער אלה שהפסידה בדין או לא עלה בידה להרשיע את הנאשמים בעבירות בהם העירייה היא רשות האכיפה -  העדר שקיפות, מצביע  כי יש לעיריית הרצליה מה להסתיר.

הבאנו רק מחלק מפסקי-הדין הרבים בהם הייתה מעורבת עיריית הרצליה, בחלקם פסקי דין מאלפים,  המעוררים ספק רב לגבי תום הלב של התנהלות עיריית הרצליה מול התושבים...

 

12.8.14 התנהלות עיריית הרצליה בנושא הארנונה, נוגדת את חובתה לנהוג בהגינות בתור נאמן הציבור

 

ענייננו בדבר גביית ארנונה ממחזיק הנכס, כאשר זה מתחלף ואינו ממלא את חובתו להודיע לעירייה על שינוי מחזיקי הנכס, אך בפועל, יש לרשות המקומית ידיעה פוזיטיבית לגבי שינוי המחזיק.

בית המשפט העליון קובע כי התנהלות  כזו של עירייה  המתעלמת מהמציאות המנוחת לפניה, הנה בלתי סבירה ונוגדת את חובת ההגינות שחבה הרשות המקומית בתוקף היותה נאמן של הציבור.

לגבי עצם דרך התנהלות עיריית הרצליה קובע כב' השופט ח' מלצר:

 

 • "17. בענייננו, לא מדובר במקרה שבו נשלחה דרישת תשלום לאדם שהמבקש חשב, בטעות, כי הוא המחזיק בפועל בנכס, בשעה שבדיקה יזומה מצידו היתה מגלה כי לא זה המצב – אלא בסיטואציה, שיש לקוות כי היא אכן חריגה, שבה המבקש (מנהל הארנונה - עיריית הרצליה)  נקט בגישה של התעלמות מוחלטת, מופגנת, מראיות ברורות ומפורשות בדבר זהותו של המחזיק בפועל בנכס, שהיו מצויות בידי הרשות המקומית  (עיריית הרצלייה)   (הן בידי המשיב עצמו, והן בידי מחלקת רישוי עסקים בעירייה..."

 

 

 • 18.3.14 עיריית הרצליה אינה רשאית לעגל שטחי מדידה,  משום שאין הדבר עולה עם צו הארנונה.

תובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית הרצליה, בשל עיגול השטחים המחוייבים בארנונה כלפי מעלה או מטה. בהליך ביניים במסגרת התובענה הייצוגית,  נפסק על-ידי בית המשפט לעניינים מנהליים, כב' השופטת מרים סוקולוב, כי עיריית הרצליה אינה רשאית לעגל את השטחים, שכן הדבר אינו עולה בקנה אחד עם האמור בצו.

 

 

 

 

נוכח המחדל שקיים בצו הארנונה,  אתר  בושה  שואל -  איך עיריית הרצליה והיועצים המשפטיים שלה, לא היו ערים כל השנים בהם עסקו באינטנסיביות  מרובה  בצו הארנונה, על המחדל הקיים בצו ?  מה הדבר אומר על היועצים המשפטיים של עיריית הרצליה בתחום הארנונה, ומי ישלם את הנזקים  של קפות העירייה לרבות דמי הייעוץ המשפטי והייצוג בתובענה. תנחשו !!!!

 

 

18.2.14 חובות ארנונה, מונעים רישום משכנתא אך לא חובות היטל השבחה

לא קמה חובה לשלם היטל השבחה כדי לרשום משכנתא.  מאידך גיסא,  על רשם המקרקעין לדרוש תשלום  חובות הארנונה, כתנאי לרישום משכנתא.

 

 

 

 

23.3.13  פסק דין נגד בניית שלב ב' של הטיילת בהרצליה - על-ידי עיריית הרצליה
חשקה נפשה של עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, לבנות שלב ב' של הטיילת על חוף הים, מחוף דבוש צפונה לעבר חוף זבולון. לא עזרו טענות הירוקים, מחאת תושבים רבים, כי  בניית טיילת בקטע זה, מסכנת את החוף, שהוא צר יחסית בקטע זה.  קשה להבין את בולמוס הבנייה על החוף, במיוחד נוכח הניסיון, כי איתני הטבע הנם בלתי צפויים והנזקים העלולים להגרם לחופים, קשה לחזות אותם.
בית המשפט לעניינים מנהליים, השופטת רות רונן פסק כי  עיריית הרצליה לא הייתה רשאית לתת היתר בנייה לבניית הטיילת נוכח העובדה שתוכנית המתאר אינה מפורטת די הצורך. במלים אחרות, בית המשפט פסק כי  העירייה מנועה לבנות את הטיילת ועליה לסלק מהחוף את כל חומרי הבנייה. לקריאת פסק הדין -

עת"מ  10336-11-12  דרור עזרא ואח' נ. רשות הרישוי המקומית הרצליה  7.3.13

את המאבק החשוב, הוביל חבר המועצה דרור עזרא עם כמה תושבים ומגיע להם שאפו גדול על מאמציהם ועל הצלחתם.

נותר לראות, אם מחליפה יהונתן יעסור, יסיק את המסקנות המתבקשות ויניח לבניית קטע זה של הטיילת או שהוא ימשיך במסורת בימי יעל גרמן (שהנה כיום שרת הבריאות) ויורה על המשך המאבק  בדרך של ערעור בפני בית המשפט העליון.

 

24.8.12  פיצויים  בגין נכסים ברשות היחיד, למען טובת הכלל או בשל מחדלי הרשות המקומית, באמצעות  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
הפקעת קרקעות או יורידת ערך המקרקעין או הבניין בשל  שינויי תכנון סביבתיים, הנו אחד הנושאים הבעיתיים והמורכבים ביותר בתחום המשפט.   מפגש בין זכויות הקניין של הפרט, לבין צורכי הציבור, וגובה הפיצוי לטובת בעל המקרקעין.  לכאורה,  הציבור צריך להיות מעוניין כי הפיצוי יהיה קטן ככל שניתן, שכן הפיצוי  בא מקופת הציבור.  אולם כאשר הפיצוי ניתן בשל מחדלי הרשות המקומית,  הדבר מקומם.   שני פסקי דין בשבוע אחד, מכה לא  קלה, ליועצים המשפטיים של עיריית הרצליה, לראש העירייה והכול על-חשבון הציבור.  שווה קריאה למי שאמור לקבל פיצויים בגין הפקעה או ירידת ערך במקרקעין ולאו דווקא מתגורר בהרצליה.   ראה:

 

23.1.2012  -  בשלהי 2011 - עיריית הרצליה פועלת באופן לא  הוגן הראוי לכל גינוי, בנושאי ליבה של רשות שלטונית.  על אלה בלבד, אין יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה ראויה להיות שליחת ציבור, אשר מחזיק בידיו כוח שלטוני רב.

4.12.11  עפ"א  14701/11  נסיס נ. עיריית הרצליה, בית המשפט המחוזי, כב' השופטת אביגיל כהן,  4.12.11
תושב העיר,  זוכה על-ידי בית-המשפט המחוזי,  בשל 'הגנה מן הצדק', לאחר שהואשם על-ידי עיריית
הרצליה בעבירה על-פי חוקי התכנון והבנייה, בכך שביצע בבניין בו הוא מתגורר, שינויים ושיפוצים בלא היתר.  בין השאר אומר בית-המשפ המחוזי:

 • "..הרי שבחירתה של הרשות (עיריית הרצליה) לנהל הליך פלילי אך ורק נגד המערער, המוכר לה כגורם 'הפעיל', מהווה אכיפה חלקית פסולה".
 • "התנהלות זו של המשיבה (עיריית הרצליה) מגלה שרירותיות שאין לה הסבר מניח את הדעת בעיני והתנהלות זו עומדת בסתירה מהותית לעקרונות צדק והגינות משפטית בלשונו של סעיף 149 (10) לחוק סדר הדין הפלילי".
 • "יש לקבוע, כי התנהלות המשיבה (עיריית הרצליה) בהגישה כתב אישום בשיהוי כה רב, בנסיבות בהן הוגש, לאחר מצגים הפוכים מצדה לאורך מספר שנים, ונגד מי שהוגש, המערער לבדו, עומדת בסתירה לעקרונות של צדק והגינות משפטית".

דברים קשים אלה של בית-המשפט, כלפי עיריית הרצליה בנושא  אכיפה סלקטיבית של החוק,  מכוונים למעשה כלפי מי שצריך לשאת באחריות לדרך התנהלות העירייה - הלוא היא ראש העירייה יעל גרמן.  פסק-הדין חושף רקב של ממש, בדרך התנהלות עיריית הרצליה ביחס לזכויות האזרח הבסיסיות, מה עוד שאין זה מקרה ראשון  לאחרונה, בו  זיכה בית-המשפט מן הצדק,  תושב העיר שהואשם על-ידי עיריית הרצליה.

הדברים חמורים שבעתיים, נוכח פסק-דין אחר מאוקטובר 2010, גם בו זוכה תושב העיר בשל אכיפה סלקטיבית כלפי תושב העיר (נווה-עמל), שהואשם על-ידה באופן סלקטיבי פסול. ראה פסק-דין בעניין אברהם יהושע, בהמשך דף זה.

ניהול הוגן של  משאבי אנוש,  הנו בסיס ניהול הצודק, הנכון והראוי - לא כך אצל יעל גרמן.

9.11.11 תע"א   בית-הדין האזורי לעבודה, ת"א,  3150/10  אליהו גואטה נ. עיריית הרצליה
פיטורין שלא-כדין על-ידי עיריית הרצליה. לקריאת פסק-הדין המלא:
פסק-הדין המלא - אליהו גואטה נ. עיריית הרצליה -  פיטורין שלא כדין - 11-2011

ביקורת קשה נגד חיים שגיא, המשנה למנכ"ל למשאבי אנושי בעיריית הרצליה - על התנהלות ועל כי לא אמר אמת בבית-המשפט. חמור ביותר.  האם  יעל גרמן בדקה לשורשי הדברים את התנהלותו הפסולה של נושא משרה בכיר בעירייה, או שהניחה מטעמיה לעניין -  זוהי נקודת המפתח בפרשה.

 

לקריאת פסקי-דין אזרחיים בהם עיריית הרצליה לא זכתה בדין, בשנת 2011, הקש: 
רשימה חלקית של פסקי-דין, אשר ניתנו בשנת 2011, בהם עיריית הרצליה לא זכתה בדין

ראינו מקום להביא כאן, (בנוסף לרשימה של פסקי-דין שתקבלו בהקלקה למעלה), פסק-דין חשוב בעניינו של אריה גבע,  בנושא הארנונה, במאבק הנמשך מאז 1999.  אולם, נוכח ערעור עיריית הרצליה לבית המשפט העליון, על החלטת בית-המשפט לענייינים מנהלים,  עדיין הנושא לא סגור סופית.

28.3.11   ניצחון עצום לצדק, תבוסה למעשה הרמיה של עיריית הרצליה,  פסק-הדין  בעתירה  עת"מ 1732/08,  אריה גבע ואח' נ. עיריית הרצליה, בעניין הארנונה
מאבק בו החל אריה גבע בשנת 1999, עת התברר לו כי עיריית הרצליה מרמה אותו ואת שכניו כדי להגדיל את שטח הארנונה החייב של דירותיהם,  נמשך בהליכים שונים, תוך  התעקשות של עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, לדבוק בגירסת השקר, תוך הטעיית בתי-המשפט. המאבק  המר  הסתיים ביום 28.3.11, בפסק דין של כב' השופטת מיכל אגמון, בית המשפט לענייינים מנהליים בתל-אביב,  בקבלת הגרסה העובדתית אותה הציג  אריה גבע במהלך כל השנים, מכך, נגזרה ההחלטה המשפטית המתבקשת. לקריאת פסק-הדין המלא:
עת"מ 1732/08 אריה גבע ואח' נ. עיריית הרצליה  28.3.11 - מינהלי ת"א השופטת אגמון

חסד עשתה כב' השופטת, אשר נוכח הממצאים בפניה, נקטה בשפה רכה כלפי עיריית הרצליה, אולם קריאת העובדות  שקיבל בית המשפט, והשוואתן לטענות העירייה בעתירה זו ובהליכים אחרים באותו נושא, מצביעים כי עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן ובידיעתה הברורה, רימו, שיקרו הונו  את התושבים,  תוך שהם היטו משפט בהליך מקביל באופן ברור.   תם ולא נשלם.

 

11.3.11  עיריית הרצליה מרבה בהליכים משפטיים, מה שפוגע בתושבים רבים ובקופת העירייה.
נתונים השוואתיים -  על  מס' פסקי-דין של עיריות בשרון, מציב את עיריית הרצליה, בראש הרשימה מבחינת פסקי-דין.  יעל גרמן וכנראה גם היועצת המשפטית של עיריית הרצליה,  עו"ד ענת בהרב, סבורים כנראה, כי ניהול הליכים משפטיים רבים, הנו דרך נאותה לניהול עירייה. אנחנו סבורים כי דרך זו, הנה בעייתית, פגומה, בלתי תקינה בעליל, וזאת עוד בטרם מעיינים בקפידה בתוכנם של פסקי-הדין גופא ודעתם של שופטים על  עיריית הרצליה. 
נתוני השוואה של פסקי-דין, בין עיריות השרון - 7.2.11

 

נתונים השוואתים של  מספר פסקי דין בהם עיריות בישראל הנן  צד, שערכנו בשנת 2006, ראה בהמשך. גם אז, עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן,  הייתה 'המצטיינת', רחמנא ליצלן.

 

11.3.11  במקום לקיים התחייבות ולפרסם פסקי-דין, עו"ד ענת בהרב יועצת משפטית,  מתפלפלת.
דוגמא אחת להבנה, כיצד פועלת עיריית הרצליה בתחום  המשפטי. במקום לקיים התחייבות שרק  טובת הציבור  בצדה,  היועצת המשפטית של עיריית הרצליה, מתפלפלת שלא לקיים את ההתחייבות.  מי ששואל מדוע יש ריבוי של הליכים משפטיים בהם העירייה צד, מקבל חלק מהתשובה.  ראה:
מאבק למען קיום התחייבות עיריית הרצליה לפרסם פסקי-דין  11.3.11

 

פרסום פסקי הדין על-ידי עיריית הרצליה. מדוע אין העירייה מקיימת את התחיבותה לפרסם
בעקבות פסק-דין והסכם פשרה בת.א  7046/04,  אריה גבע נ. עיריית הרצליה, שניתן ביום 11.12.05 בבית-משפט השלום בכפר סבא, השופט רמי אמיר,  (תביעת דיבה של אריה גבע  נגד עיריית הרצליה בשל דברי בלע שקריים,  שאמרו  נגדו נושאי  משרה בעיריית הרצליה, תוך שהם מסתתרים בחיסיון העיתונאי כדי שלא ייחשפו שמותיהם)  הסכים אריה גבע למחוק את התביעה, בשל התחייבות עיריית הרצליה לפרסם את פסקי-הדין האזרחיים (כולל המנהליים), בהם לא זכתה לדין.

עיריית הרצליה שמה מכשולים  בביצוע התחייבותה, שהצריכו  הליך של ביזיון בית-המשפט נגד יעל גרמן.  מחודש יולי 2007 החלה עיריית הרצליה לפרסם באתר האינטרנט שלה, את פסקי-הדין האזרחיים בהם הייתה צד בהליך ולא זכתה בדין.

אולם  עיריית הרצליה בראשות  יעל גרמן הדברים אינם פשוטים, במיוחד כאשר האמת  הלא מחמיאה אודות פעולה, צריכה לצאת לעור ולהיות שקופה.  במקום לפרסם את פסקי-הדין בהם הפסידה העירייה בדין, שהם המעניינים את תושבי הרצליה, מפרסמת עיריית הרצליה באתר שלה, את כל פסקי-הדין בהם הייתה העירייה צד  (והם רבים מאד), שנפסקו.  וכך,  תושב הרצליה או אזרח מדינת ישראל, הרוצה לקרוא את פסקי-הדין בהם עיריית הרצליה הפסידה בדין (וישנם כאלה לא מעטים), הוא מתקשה בבחינת חוסר היכולת לקורא לבור את הבר מן התבן.

את פסקי -דין בהם עיריית הרצליה הייתה צד, אותם מפרסמת עיריית הרצליה, תוכלו לקרוא באתר - האינטרנט של עיריית הרצליה - דלת פתוחה
פסקי-הדין מופיעים באופן הקשה לקריאה, אינם מסודרים באופן בו יקל על הקורא להתמצא ולמצוא אותם פסקי-דין המעניינים אותו. איננו סבורים כי המצב נובע מחוסר יכולת של מערכי המידע של עיריית הרצליה, והמחלקה המשפטית בראשות עו"ד ענת בהרב, לראות לכך, כי פסקי-הדין יוצגו באופן ראוי. למה הצגת פסקי-הדין נעשית באופן  שנעשית,  עיריית הרצליה צריכה לתת תשובה !!!

 

כחלק מיחסי הציבור של עיריית הרצליה ושל העומדת בראש העירייה - יעל גרמן, גם כאן משתמשים בהצגת עובדות מטעות ולא נכונות.  באתר עיריית הרצליה נכתב :

 


 • "חוק חופש המידע נכנס לתוקפו במאי 1999 והביא למהפכה בנגישות למידע. בהתאם לכך פועלת עיריית הרצליה בשקיפות מלאה ומעמידה לעיון הציבור את פסקי הדין אשר הינה מעורבת בהם".

דברי רהב אלה, בזכות  פעילותה תוך שקיפות של עיריית הרצליה, הנם דברים חסרי בסיס.   לקריאה על חובת עיריית הרצליה לפרסם את פסקי-הדין , הנסיבות שהביאו לכך, ראה:
פרסום פסקי-הדין על-ידי עיריית הרצליה, בשל חובה ולא בשל תפישת השקיפות של יעל גרמן

 

בראשית שנת 2011, התברר, כי עיריית הרצליה  אינה נוהגת לפרסם את פסקי-הדין על-פי התחיבותה. (יש לציין כי אין העירייה חייבת  מכוח אותו הסכם, לפרסם פסקי-דין בתחום הפלילי (כתבי אישום נגד אזרחים) וכן פסקי בדין בהם ננזפה עיריית הרצליה או העומדת בראשה, למרות שזכתה  (יש גם כאלה).

 

הדרך בה נוהגת עיריית הרצליה,  בראשות יעל גרמן, להתדיין בבתי-המשפט, במידה העולה פי כמה על מספר ההליכים היחסי, בהן מוערבות עיריות אחרות, משקפת גישה ניהולית בוטה, חסרת פשרות ,הפוגעת בתושבי הרצליה, תוך שהיא גורמת לבזבוז משאבי הקופה העירונית - כספיים ומשאבי כוח אדם.  בשל דרך פעולת העירייה, נאלצים רבים מתושבי הרצליה,  לשכור עורכי-דין, לנהל מאבקים משפטיים נגד עיריית הרצליה. ככל שמספר ההליכים המשפטיים הממוצע לכל תושב גדול יותר, כן לדעת בושה, התנהלות העירייה בתחום זה גרועה יותר.

 

צריך לראות את הנתונים כדי להאמין.  עיריית הרצליה בראש בגדול, במספר ההליכים המשפטיים

נתונים שלוקטו  בינואר 2006, בדבר מספר ההליכים המשפטיים, בהם  היו מעורבות עיריות במרכז הארץ   בארבת השנים קודם, מצביע באופן ברור כי עיריית הרצליה מנהלת את מספר התיקים הרב ביותר לתושב מכל העירייות.

קשיות לב, נוקשות מיותרת, איוולת -   הקש:  נתוני עירייות הליכים משפטיים.

בדיקה שטחית של הנתונים בשנים מאוחרות יותר, הראו אותה תמונה פחות או יותר. מספיק לעיין ברשימת ההליכים המשפטיים אותם מפרסמת עיריית הרצליה, כדי לקבל תחושה טובה של ממדי התופעה.

מצב בו עיריית הרצליה  נמצאת בהליכים משפטיים, במידה הגדולה פי כמה מאלו של עירייות אחרות, הנו מצב בעייתי  של דרך ניהול עיריית הרצליה. הליך משפטי לא רק עלותו גבוהה, אלא הוא גוזל משאבי זמן ניכרים של עובדים העיריה, שלא לומר את עגמת הנפש, בצד אובדן משאבים שנגרמים לצדדים היריבים, שבהליכים בהם עיריית הרצליה, הרי הצד השני, ברוב המקרים, הנו תושב העיר.

 

הבאנו  לקט  קטן של פסקי -דין,  מתוך רבים-רבים, בהם היו -  עיריית הרצליה, יעל גרמן או הועדה המקומית לתכנון ובניה -   צד בהליך:

חופש המידע - העדר שקיפות והטעייה של יעל גרמן ושל עיריית הרצליה - בית-המשפט העליון
תוך חוסר בושה משווע,  מטעה  יעל גרמן ועיריית הרצליה את בתי-המשפט,  כאשר הם אינם חושפים בבית המשפט כי הקרב המשפטי שהגיע לפתחו של בית-המשפט העליון, כדי לא לחשוף את המידע של ועדה שהקימה יעל גרמן  לבדוק את נושא חלוקת הנטל הבלתי סביר בעליל בין תושבי הרצליה, כל זאת, כאשר אין במידע דבר והסתרתו נועדה לכסות על  דרך התנהלותה הלא-ראויה שלא בתום לב, בכל הקשור לנושא חלוקת נטל הארנונה.  בתי המשפט, וגם מבקש המידע, אריה גבע, לא ידעו למעשה, כי המידע שלא לחשפו נאבקת העירייה, אין בו למעשה כלום. עם זאת, פסק-הדין, אותו לא פרסמה עיריית הרצליה באתר האינטרנט שלה,  הוא תקדימי, מקיף את סוגיית החיסיון וראוי ללמדו.

עע"ם 7024/03 (עליון)  אריה גבע נ. יעל גרמן, ראש העירייה הרצליה -  ספטמבר 2006.
לקריאת פסק הדין המלא ראה : אריה גבע נ. עיריית הרצליה


מדובר בפסק-דין מקיף ומנחה בנושא זכות החסיון של רשות ציבורית שלא למסור מידע על-פי חוק  חופש המידע, בשל  היותו מידע פנים ומידע בשלבי עיצוב. לאחר מאבק של  4 שנים, בו סירבה עיריית הרצליה  לאפשר את העיון במידע, קבע בית-המשפט, כי על העירייה למסור את כל המידע המבוקש. כשנמסר המידע לידי אריה גבע, מתברר, כי מדובר  במידע שאין בו דבר בעל ערך, לא להזיק לעירייה ולא להועיל למבקש. שערוריה !

 

29.12.2010  יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה הפרה הבטחה שנתנה בכתב
עת"מ 2490/07, המטווח האולימפי הלאומי בקליעה. נ.  עיריית הרצליה, ו-יעל גרמן. כב' השופט עודד מודריק, בית המשפט לעניינים מנהליים ת"א, ניתן  29.12.2011.  לקריאת פסק-הדין המלא:
הפרת הבטחה שלטונית ע"י יעל גרמן, עת"מ 2490/07 מטווח אולימפי נ. עיריית הרצליה, יעל גרמן


אומר כב' השופט ע' מודריק בפסק הדין  (עמ' 8):


 • "ההבטחה השלטונית
  ראש עיריית הרצליה הפרה הבטחה שנתנה בכתב; הבטחה שהיא הייתה מוסמכת לתתה ושהיה לאיל ידה לראות למימושה.  מכתב ההבטחה משקף הבטחה להמליץ לוועדת התמיכות להעניק תמיכה בגובה הארנונה. אין ספק שלראש העירייה סמכות לתת את המלצתה לכל גורם הפועל במסגרת העירייה. האם מלאה ראש העירייה את התחייבותה?
  הדיון בבקשת התמיכות לשנת 2005 התקיים לפני שניתן מכתב ההבטחה. אין לפניי כל ראיה לכך שהעותרת פנתה לוועדת התמיכות, לאחר שקיבלה את מכתב ההבטחה, בבקשה להגדיל את היקף התמיכה. ממילא לא ניתנה ולא נדרשה המלצת ראש העירייה באותה שנה.
  לעומת זה פרוטוקול דיון ועדת התמיכות לשנת 2006 אינו מגלה, אף לא ברמיזה, את המלצת ראש העירייה ופשיטא שהמלצה כזאת לא ניתנה (הפרוטוקול מציין המלצה מפי חברת מועצת העיר לנוכח פעילות המטווח האולימפי בקליטת אזרחים שהתפנו מצפון המדינה. אולם זה שיקוף דעתה של חברת המועצה שאין לה תימוכין  בדעת ראש העירייה).
  הבטחה ליתן המלצה של ראש העירייה לאו מִלְתָא זוּטַרְתָּא (לא דבר קל ערך)
  עמדתי על כך באחת הפרשות פס"ד גוטליב....
  דמיון רב מתקיים בין אופי ההבטחה שם לאופי ההבטחה בענייננו. ניתן להניח שכאשר גב' יעל גרמן הבטיחה ליתן את המלצתה לוועדת התמיכות, ידוע ידעה שהמלצה כזאת הולמת את מדיניות התמיכה שנהגה אותה עת. ממילא לא היה לעותרת כל יסוד לחשוש שההמלצה עשויה להיתקל במחסום של מדיניות שאיננו עביר.

לא צריך להוסיף  על דברי השופט הנכבד ויסיק כל  תושב הרצליה ואזרח מדינת ישראל את  משמעות הבטחותיה של  יעל גרמן ראש עיריית הרצליה, גם כאשר זו ניתנה בכתב.

 

23.12.10  אכיפה סלקטיבית  - בררנית של החוק.
מדוע הוגש כתב אישום נגד  תושב שכונת נווה עמל, תוך התעלמות מן העבירות של שכניו ?
זיכוי של תושב  הרצליה, מכתב אישום פלילי שהגישה המדינה (למעשה - עיריית הרצליה), בעבירה של  בניה בלא היתר, זאת מטעמים של 'הגנה מן הצדק' - אינו מעשה שגרה. עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, מתגלית שוב, במלוא עליבותה השלטונית, כאשר שאלות כבדות משקל מדוע נהגה כך עיריית הרצליה להגיש כתב אישום נגד תושב אחד אך פטרה את שכניו בלא כלום, חייבות תשובה ברורה. על אלה ייאמר שוב, מושחתים נמאסתם !

בית-משפט השלום בהרצליה, בשבתו כבית-משפט לעניינים מקומיים, השופט   ד"ר שאול אבינור,  קבע כי עיריית הרצליה נהגה אכיפה סלקטיבית כלפי הנאשם - תושב נווה-עמל הרצליה, בעוד שאת שכניו, שעברו אותה עבירה, העדיפה עיריית הרצליה לא להעמיד לדין. למה  ? פסק-הדין ניתן ביום  4.10.2010. לקריאת פסק הדין המלא:
עמ"ק 282/07, מדינת ישראל נ. אברהם יהושע, ניתן ביום  4.10.10

קובע כב' השופט אבינור: " כלומר, תוצאת הרשעת הנאשמים תהא שהנאשמים – והם בלבד, מכל דיירי רח' צה"ל – ייאלצו להרוס את הגדר, למרות שמדובר בגדר שנבנתה באופן דומה לגדרות נוספות שברחוב ובקו אחד עימן, וחרף העובדה שבידי הרשות קיימת האפשרות לפעול גם נגד גדרות דומות נוספות המצויות באותו הרחוב. על פני הדברים, תוצאה זו הינה תוצאה בלתי סבירה בעליל: יש בה משום פגיעה מהותית וחריפה בעקרון השוויון, היינו בעקרון המצוי בבסיסם של שיקולי הצדק.
42. לא זו אף זו: בחינה כוללת של התנהלות הנאשמים מלמדת על התנהלות במדרג חומרה נמוך יחסית. טיעוניהם של הנאשמים בדבר הקושי לבנות את הממ"ד במקום בו נדרשה בנייתו לראשונה לא נסתרו, ולאחר עיכוב מתון למדי – בהתחשב במאטריה המדוברת ובהליכים שנדרשו – הממ"ד אמנם נבנה בהתאם להיתר הנוסף; וגם הסטייה בהקמת המעקה היתה מתונה יחסית.
43. בנסיבות אלה, כאשר, מחד גיסא, נסיבות הבנייה בסטייה מהיתר הינן מתונות-יחסית, ומרבית הבנייה אף קיבלה היתר-שבדיעבד, וכאשר, מאידך גיסא, הרשעת הנאשמים תוביל לתוצאה בלתי סבירה ולחוסר שוויון חריף, ברי כי טעמי הצדק – גם תוך איזון בין מכלול השיקולים הרלוואנטיים – מחייבים את זיכוים של הנאשמים".

 

בעיני בושה,  אכיפה סלקטיבית של  רשות אכיפה, עיריית הרצליה במקרה זה, של הגשת כתב אישום נגד תושב אחד, בעוד תושבים אחרים שעברו אותה עבירה, אינם מובאים לדין, הנה מעשה נואל של עיריית הרצליה כרשות אכיפה. קשה להאמין כי יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, לא ידעה על  העניין, אך מכל פנים  אנו נפנה אל יעל גרמן לקבל התייחסותה, מה היא עשתה כשנודע לה עד דרך התנהלות עובדי עיריית הרצליה.

 

22.12.10     הועדה המקומית הרצליה, בראשות יעל גרמן, שוב חוטפת על הראש מבית-המשפט
שוב אנחנו נתקלים בהחלטות  גרועות של  העומדת בראש עיריית הרצליה יעל גרמן.  ביסטרו 56, מסעדה במרינה של הרצליה, ביקשה לבצע סגירת חורף של חלק משטחה, אך הועדה המקומית,  העמידה מכשולים על דרכה.  בית המשפט, העמיד את עיריית הרצליה על מקומה וגם פסק 40,000 ש"ח הוצאות לטובת המסעדה.  ראה: עת"מ  1304/09  מסעדות ורעיונות נ.  ועדה לתכנון ובנייה הרצליה, השופטת מ' אגמון-גונן,   22.12.10

פסק-דין עקרוני, בעניין   אלו אישורים נדרשים  מבית-עסק, כדי לקבל היתר זמני לסגור שטח כדי להגן על  הלקוחות מפני קור וגשם החורף.

 

8.12.10  תושב הגיש תביעה נגד עיריית הרצליה על התנהלות לא ראויה כלפיו וזכה בדין.
מאבק בלתי מתפשר  של עיריית הרצליה כנגד תושבים, לגבות מהם כספים תוך פעולות גבייה לא ראויות, גם כאשר עיריית הרצליה אינה צודקת, הנה פוגענית, לא ראוייה ומטילה כתם מוסרי כבד על עיריית הרצליה.  אברהם חנוך כרם, לא שתק לעירייה ותבע את עלבונו וזכה בדין.

בושה לעיריית הרצליה, בושה ליעל גרמן, ראש עיריית הרצליה, אשר יש להניח כי  לא הייתה  מעורבת, אך רוחה הרעה, של תביעות משפטיות רבות מספור,   המטרידות אזרחים רבים, לא אחת שלא בצדק,  שוררת על אלה בעיריית הרצליה, העושים במלאכת הגבייה ובעורכי הדין החיצוניים ששוכרת העירייה.

לקריאת פסק-הדין, ת.א  161625/09   אברהם חנוך כרם  נ. עיריית הרצליה ואח', שניתן ביום   6.12.10  בבית משפט השלום תל-אביב, השופט דן מור  ולדעת אתר בושה, על התנהלות העירייה, הקש:
תביעת תושב הרצליה  חנוך כרם נ. עיריית הרצליה, כל הכבוד

 

 

17.11.2010   תביעת ענק של עיריית הרצליה נגד מקימי  המרינה לתשלום פיצויים.  ההר שהוליד עכבר
פסק-הדין של השופטת אסתר דודקוביץ, בית המשפט המחוזי המרכז, קיבל את תביעת העירייה בחלקה הקטן ודחה את התביעה שכנגד  לקריאת פסק הדין המלא  106 עמ'.
עיריית הרצליה נ.  מקימי המרינה, (זיסר),  בית-המשפט המחוזי    17-11-2010

מאבק חריף ובוטה, בין עיריית הרצליה לבין יזמי המרינה, שלווה בטונים צורמים,  הסתיים בקול ענות חלושה,  מבחינת עיריית הרצליה.  בית המשפט דחה את רוב סעיפי התביעה וקבע בהי לישנא: "סופו של יום ולאחר שדשדשנו בכל המים העכורים בתיק זה, אני נעתרת לתובענה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעות לבנות את תוואי הטיילת למרגלות המצוק במגרשים 13, 14 ו-15,  (תל מיכל - א.ג) בהתאם לתנאי המכרז, ולפתור את בעיית האגיטציה במי המעגנה".

כמה חבל. זהו אחד מאותם מקרים בהם רציתי כי עיריית הרצליה תנצח במאבק המשפטי. למעשה, העירייה קיבלה פירורים....קצת מגוחך היה לקרוא את הידיעות במקומונים של יום 26.11.10, כי בעיריית הרצליה מרוצים ובלשונם : "גרמן החזירה את מה שלנדאו מסדר בקלות רבה מדי..המאבק היה אמנם ארוך ומתיש...אבל בסופו של יום אפשר לומר שהיה זה מאבק צודק".

אכן, המאבק  נגד אייל הון, למען קופות העירייה, הוא ראוי,  אבל קשה לומר שיש בפסק-הדין, משום הישג של ממש. בית-המשפט פסק לטובת התובעות (עיריית הרצליה, החברה לפיתוח תיירות ומנהל מקרקעי ישראל ביחד),   120 אלף ש"ח הוצאות, אבל אם  עיריית הרצליה תחשוף  ברבים, כמו שראוי כי תעשה, כמה עלה לה המאבק נגד יזמי המרינה, שלדעת עיריית הרצליה חברו לאלי לנדאו, הרבה תושבים ירימו גבות.

חבל, כי עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן, לא ידעה לנהל מאבק משפטי ראוי.  פכים קטנים מפסק-הדין, ראה: דעת בית המשפט על עדותה של יעל גרמן, בתובענה נגד  יזמי המרינה  17.11.10

 

11.7.10  יד-קלה מצד  עיריית הרצליה בראשות יעל גרמן,  בפתיחת הליכים משפטיים.
הקופה העירונית משלמת, עורכי-הדין אותם שוכרת עיריית הרצליה מרוויחים, התושבים סובלים  תוך חסרון כיס, ועובדי עיריית הרצליה נאלצים להשקיע מזמנם כדי לספק תשובות באותם הליכים, בהם עולה בבירור, כי עיריית הרצליה לא פעלה מנהלית באופן ראוי.  יעל גרמן, ראש עירייה מאז שנת 2008, כל מחדלי עיריית הרצליה, הם שלה ותחת אחריותה.

על: יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה

 

פסק-הדין של בית-המשפט העליון -  עע"ם 912/08  מישור הבונים נ. עיריית הרצליה, 8.7.10
לקריאת פסק-הדין המלא: 
עע"מ  912/08 , מישור הבונים נ. עיריית הרצליה, ניתן 8.7.10   השופט ס' ג'ובראן

מתוך פסק-הדין:

 • השופט  ס'  ג'ובראן
 • "לסיום, ומכל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה, כי בגין סלילת הכביש החדש, רשאית העירייה לגבות מהמערערת היטל סלילה בגין מרכיב הבנייה בלבד לאור הבניינים החדשים שהקימה המערערת, זאת לעומת מרכיב הקרקע, ממנו פטורה המערערת לאור העובדה, שהיה על העירייה להטילו על הבעלים הקודמים של המגרש בגין סלילת הכביש הישן.
 • 36. בשולי הדברים יוער, כי הדעת אינה שקטה מחיוב המערערת בהיטל סלילה פרק זמן לא מבוטל לאחר הוצאת היתרי הבנייה. מן הראוי, כי להבא תשית העירייה (עיריית הרצליה) את תשומת לבה לחובותיה לנהוג בהגינות כלפי הפרט הבא עמה במגע, אף אם אין בכך כדי לבטל מעצם החיוב בהיטל במקרה זה, כאמור לעיל.
 • סוף דבר
 • 37. אשר-על-כן, אציע לחברי לדחות את הערעור ואת הערעור שכנגד ולהותיר את פסק-הדין של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים על כנו.
 • בנסיבות העניין, אציע לחברי לא לעשות צו להוצאות.

 • ש ו פ ט

 • השופט א' רובינשטיין:
 • א. הנה לא תנום ולא תישן עיריית הרצלייה, והיא (אף כי אינה היחידה) מעשירה את פסיקת היטלי הסלילה בארצנו; ראו למשל רע"א 3746/05 לרר נ' עיריית הרצליה  אליו נדרש חברי, וגם רע"א 7688/09 פארן נ' עיריית הרצליה, וההתפתחויות בחקיקת העזר בעת האחרונה. אבל לא רק העירייה אינה נמה ותובעת תדיר בכל משלט, גם תושבים שאינם ששים (ואין הם כמובן חריגים כלל בנוף האנושי) לשלם היטלי סלילה, נאבקים על פטורים היסטוריים והפחתות עכשויות. אף אם המלאכה השיפוטית בכגון דא היא סיזיפית להפליא, נחמה פורתא היא שהארץ נבנית וכבישים נסללים, כי אילולא נסללו, היטל מנין". על: פסק-הדין, מישור הבונים.

 

 

12.8.08    יעל גרמן, נלחמת על 'כבודה האבוד'
יעל גרמן,   ראש עיריית  הרצליה,  אשה דעתנית עם פה שאינו יודע סכר. היא משתלחת ברבים, אך אם חלילה מישהו מעז למתוח ביקורת על תיפקודה, היא פועלת  תוך נחרצות עילגת. לא אחת, יעל גרמן, אינה מבחינה בין מותר וראוי, ונראה כי בתביעת הדיבה שהגישה נגד  עו"ד ראובן פארן, חבר מועצת עיריית הרצליה, שהעז ומתח ביקורת על תיפקודה, היא הגדישה את הסאה. ראובן פארן, אינו קטלא קניא, לא רק שהגיש כתב הגנה ערוך כדבעי,  בו הוא מבהיר את רוע מעשיה של יעל גרמן, אלא הוא הגיש תובענה שכנגד, על סך של 330 אלף ש"ח על  אמרות מוציאות דיבתו, שהשמיעה יעל גרמן, בנוכחות הרבים.

לקריאת -   כתב ההגנה של ראובן פארן, ת.א 1644/08 יעל גרמן נ. פארן,  הקש:   כתב הגנה, פארן

כתב תביעה שכנגד, שהגיש ראובן פארן, נ. יעל גרמן, הקש: כתב תביעה שכנגד, פארן

 

יעל גרמן, לא הייתה מוכנה לנהל קרב הוגן בו ייחשפו מעלליה ויהיה עליה להוכיח כי אמת דיברה לגבי הדברים שהיא ייחסה לעו"ד ראובן פארן.  היא הגישה לבית-המשפט  בקשה כי  תביעתו של ראובן פארן תימחק על הסף.  הנימוק בפי יעל גרמן, , כי דבריה עליהם מלין  ראובן פארן, נאמרו בישיבת מועצת העירייה ובשל כך, חלה עליה חסינות.  החלטת בית-המשפט מדברת בעד עצמה.  יעל גרמן תיאלץ להופיע ערום ועירייה, בפני בית-המשפט ולהציג את  עניינה תוך  שהעובדות על מעשיה ופועלה, ייחשפו לעין כל.

החלטת בית-משפט שלום, כב' השופטת אביגיל כהן, בש"א 162936/08, מיום  3.7.08 ,  ניתנה במהירות יחסית וראוי לכל אזרח ותושב הרצליה כי יקרא אותה בעיון. לקריאה הקש:  דחיית בקשת יעל גרמן נ. פארן - דחייה על הסף.

(שלא כמו שנכתב בחלק מהמקומונים של סוף השבוע, יעל גרמן לא חוייבה בהוצאות בסך 4000 ש"ח על דחיית בקשתה, אלא נקבע שסכום זה, ישולם על-פי תוצאות ההליך).

 

בתיק זה, מנהלת יעל גרמן את ההליך על-חשבונה ולא על חשבוננו התושבים. יש לקוות, כי עורכי-הדין המייצגים את יעל גרמן,  אינם קשורים אל עיריית הרצליה  בכל דרך שהיא ואינם מקבלים עבודה מגופי עיריית הרצליה.

   מספר מאמרים 
1 2011 פסקי-דין בהם עיריית הרצליה הייתה צד ולא זכתה בדין
2 11.3.11 מדוע עיריית הרצליה לא מקיימת התחייבות - גישת עו"ד ענת בהרב, יועצת משפטית
3 11.3.11 עיריית הרצליה 'משופעת' בהליכים משפטיים - בעייתי
4 עיריית הרצליה, חייבת לפרסם את כל פסקי-הדין בהם הפסידה מכוח פסק-דין של פשרה, תוך הצגה מטעה של אהבת השקיפות
5 8.12.10 תושב הרצליה זכה בתביעתו נגד עיריית הרצליה בשל התנהלות לא ראויה של העירייה בעת גביית קנס חנייה שהתיישן
6 11.7.10 עיריית הרצליה אינה נוהגת בהגינות, בית-המשפט העליון
7 פניני משפט, על עיריית הרצליה, החודש שחלף יוני-יולי 2008
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...oft-office 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...me-premium 
cheap creative suite 6 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...roduct-key 
adobe dreamweaver cs5 mac download 
achat viagra cialis 5 precio cialis kaufen in deutschland köpa viagra receptfritt kamagra hinta
sildenafil citrate pills does kamagra work on women price of sildenafil citrate cialis generic tadalafil is levitra over the counter
levitra from india sildenafil dosage ordering viagra online is generic cialis from india safe generic viagra blue pill 25mg