בושה בושה
הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות

 

 

הוועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות, הנה כלי הרתעה שלטוני של הרשות המבצעת מרכזית, נגד התנהלות בזבזנית, מופקרת, הקיימת בחלק מן הרשויות המקומיות.    כלי בקרה זה, הוקם בהמלצת היועץ המשפטי לממשלה  דאז, אלייקים רובינשטיין (היום, שופט בית-המשפט העליון),   ונועד לחייב באופן אישי, נבחרי ועובדי רשויות מקומיות, שהוציאו את כספי הרשות המקומית בהם כיהנו כנושאי משרה,  שלא על-פי הוראות הדין, (כשאין מדובר בטובת הנאה אישית).

בקרה אזרחית של  אתר בושה, על עבודת משרד הפנים בהקשר הועדה לחיוב אישי, של נושאי משרה ברשויות המקומיות שחובר בשנת 2007, הנו מסמך מאלף ונוקב.  הקש:
משרד הפנים, מול הועדה לחיוב אישי - 10.9.07

 

  • נתקלת בבעיית קיפוח, פגיעה בזכויות, התנהגת לא נאותה-  מה עושים, למי פונים ? אתר בושה ריכז רשימה של גופים  הפועלים על בסיס התנדבות, למען האזרח בתחומים שונים. הקש:
    עזרה, סיוע, עצה -  מה עושים אל מי פונים

 

ועדה לחיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות -   הוקמה בשנת 2001 ופועלת ליד האגף לביקורת פנים, של  משרד הפנים,  היחידה לחיוב אישי, אשר מקבל את תלונות הציבור, ממיין אותם, עורך בדיקה של העובדות ומחליט,  מה יביא לדיון בפני  הועדה לחיוב אישי, שהנה גוף  מעין-שיפוטי, שבראשה  עמד  מיום הקמתה, השופט (בדימוס)   ו'  זיילר, שנפטר באפריל 2013.

 

  • יו"ר חדש לוועדה לחיוב נושאי משרה ברשויות המקומית

 

באוקטבר 2013, מינה שר הפנים גדעון סער, את עו"ד  עדן בר-טל, מי שהיה מנכ"ל משרד התקשורת.

אמנם החוק מתיר גם למי שיש לו הכישורים להיבחר לשופט להיות יו"ר הוועדה,   אך ספק בעיני, אם לתפקיד כל כך רגיש, הכרוך בהחלטות  כנגד דרג פוליטי (מוניציפאלי), לא ראוי היה, כי יתמנה שופט(ת) בדימוס, וזאת מטעמים של  אמון הציבור בהחלטות הוועדה.

 

  • נוכח אכזבתי מדרך  טיפולה של  הוועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות, בתלונה שהגשתי נגד ראש עירייה,  החלטתי שלא לכלות זמני  ומאז 2009, לא הגשתי שום תלונה נוספת בפני הוועדה.

 

פרסום החלטות (המלצות) הוועדה לחיוב אישי
5.12.09  שמחנו ללמוד, (באקראי), כי משרד הפנים, החל לפרסם את  הנוסח המלצות הועדה לחיוב אישי ואת החלטות מנכ"ל משרד הפנים, אם לאמץ או לדחות את המלצות הועדה. דברי הסבר על עבודת הוועדה לחיוב אישי ונוסח ההחלטות, מועדכן ליום 1.11.09 הקש:
המלצות הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומית מעודכן 1.11.09

יש לברך את משרד הפנים, על פרסום החלטות הוועדה, ולציין, כי  באתר האינטרנט של משרד הפנים, מופיע האיזכור הוועדה לחיוב אישי, בצד הקישור במקום בולט. יש לקוות כי  האגף לחיוב אישי, יראה לכך, כי יוצאו עידכונים לעתים מזומנות.

 

החלטות הוועדה לחיוב אישי, שליקט גבע. ( מעשית התייתר הצורך נוכח פרסום הדברים ע"י משרד הפנים).
לקריאת החלטות הוועדה לחיוב אישי, שליקט אתר בושה, בעניין ראשי ערים , מועצות מקומיות שונות, הקש: נוסח מלא של החלטות הוועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות.

 

חבל כי  משרד הפנים לא ראה לכך, כי בצד ההחלטות או ההמלצות של הוועדה לחיוב אישי, תובא רשימת התלונות של אזרחים על נושאי משרה ברשויות המקומיות, בהם החליט משרד הפנים שלא להביא את עניינם בפני הוועדה לחיוב אישי ואת הנימוקים לכך.

 

 

כל האמור באתר בושה, באשר לעבודת הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות המקומיות -  מתייחס  אך ורק לעבודת משרד  הפנים ודרך התנהלות  מול הוועדה לחיוב אישי,  שהנה כאמור  גוף מעין-שיפוטי. עבודת הוועדה לחיוב אישי ה ודרך תיפקודה,  לא נדונו   באתר בושה, כלל ועיקר.

 

17.11.09  משרד הפנים אינו אוכף את תשלום החיוב האישי, שהטילה הועדה לחיוב אישי על ראשי ערים
לא רק שמשרד הפנים אינו מגלה חריצות ויעילות רבה, בשימוש בכלי החשוב של חיוב אישי של ראשי ערים, אלא מתברר כי  גם באותם מקרים לא רבים, בהם כן הוחלט על חיוב אישי, אין משרד הפנים או כל גורם אחר, טורח לראות לכך, כי ראשי הערים ישלמו את אשר הושת עליהם.  שערוריה !!!
על:  אי-גבייה  של כספים מראשי ערים בעקבות חיוב אישי.

 

מבקר המדינה בודק את עבודת היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים
ב – 9 בנובמבר 2009, למדתי מהתקשורת, כי משרד מבקר המדינה, בודק מזה מספר חודשים, את תפקוד היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים.

נוכח השתהות משרד הפנים, להביא את התלונה שהגשתי נגד יעל גרמן, בעניין מתן פטור מארנונה שלא-כדין לתושבים בהרצליה, (ראה בהמשך),  מכוונתי הייתה לפרסם  נייר-עמדה נוסף   על מחדלי משרד הפנים בנושא הועדה לחיוב אישי. נוכח עבודת משרד מבקר המדינה בנושא, החלטתי להפנות תשומת לבו  של מבקר המדינה אל  נייר-העמדה בנושא הועדה לחיוב אישי, שכתבתי בשנת 2007 ולהמתין לדוח שיוציא מבקר המדינה.
מכתב גבע אל מבקר המדינה,הוועדה לחיוב אישי -  12.11.09

29.11.09  התקבל מכתב משרד מבקר המדינה, דליה אלדר, מנהלת ביקורת בכירה: "...מכתבך הועבר לעיונו של האגף המתאים בחטיבת השלטון המקומי".


משרד מבקר המדינה הנו מוסד מסודר. אתה מקבל אישור על קבלת פנייתך, אך מדיניות משרד מבקר המדינה הנה,  שלא לשתף או ליידע את הפונה או המלין, בפרטי הבדיקה. ראה:משרד מבקר המדינה.

 

על תפקיד משרד הפנים מול  הועדה לחיוב אישי
דיוני הועדה לחיוב אישי אינם פתוחים לציבור, המלינים מקרב הציבור אינם מוזמנים להשמיע טענותיהם, והיא ניזונה ממידע וחומר המוגש לה, על-ידי עובדי משרד הפנים, האגף לביקורת. לא רק זאת, אלא מתברר, כי החלטות הועדה לחיוב אישי,   לא היו  שקופות לציבור, מה שחייב את אריה גבע  לפנות שוב ושוב אל משרד הפנים, לרבות בקשה במסגרת חוק חופש המידע, כל זאת,  כדי שיתאפשר לו לעיין בהחלטות הועדה לחיוב אישי.   מצב בו אין שקיפות מלאה של ההחלטות הוועדה לחיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות מקומיות, שהיא גוף מעין-שיפוטי -   לא רק שאינו עולה בקנה אחד עם  עקרון פומביות הדיון השיפוטי, אלא יש בו להמעיט באופן משמעותי את אפקט ההרתעה ולמנוע מצבים, של התנהלות בעייתית מצד משרד הפנים.

 

בשנת  2009, הובאה תמצית החלטות הועדה לחיוב אישי באתר משרד הפנים באינטרנט, באחד מחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, מקום בו גולש חיצוני, יתקשה, למצאו, אם בכלל יעלה הדבר בידו.  קריאת הסיכומים שהובאו, בעניין אחד, לעומת ההחלטה המלאה של הועדה לחיוב אישי, מצאנות הבדלים של ממש, בין שתי הגרסאות.

 

החלטות הועדה לחיוב אישי של נושאים תפקידים ברשויות המקומיות,  כוחן וחשיבותן הנה בהבאתן לידיעת הציבור.  העובדה כי משרד הפנים, אינו רואה מקום לתת להם מקום ראוי ונגיש לציבור, מעלה את החשש, של פגיעה בעקרון שקיפות פעולות המנהל הציבורי ובעיקר, שקיפות בצד חשיפה של החלטות מעין-שיפוטיות על מעלליהם של  נבחרי ציבור, העומדים לבחירות בפני הציבור.

 

בעקבות פניה של  אריה גבע, בשנת 2007   אל משרד הפנים, לחייב באופן אישי את יעל גרמן, ראש העירייה בהרצליה, בעקבות פעולה שלא-כדין שביצעה לטענת גבע,  חשף גבע כשלים בדרך עבודת משרד הפנים, אגף הביקורת,  מול הוועדה לחיוב אישי. אריה גבע הכין  נייר-עמדה  מפורט בו תיאר את דרך עבודת משרד הפנים, אגף הביקורת, והביא בפני הרבים את המקרים שנדונו בפני הועדה ותמצית ההחלטות. מסמך מאלף, שקריאתו מעוררת מחשבות נוגות על דרך עבודת משרד הפנים.

לקריאת נייר-עמדה   המתאר את עבודת אגף הביקורת של משרד הפנים, מול הועדה לחיוב אישי, בו    נחשפים כשלים של משרד הפנים באופן כללי ובעניין  הפרטני של התלונה הפרטנית שהגיש אריה גבע נ. יעל גרמן. משרד הפנים, סירב להביא את התלונה בפני הועדה לחיוב אישי  וכך, עניינה של יעל גרמן, לא הגיע כלל לדיון בפני הועדה, שבאותה עת ממש, דנה בעניין תלונה אחרת נגד יעל גרמן בעניין תיאטרון האנסמבל, מבלי שהועדה לחיוב אישי, ידעה כלל על התלונה שהגיש אריה גבע בנושא אחר.

משרד הפנים הוכיח שוב, כי הוא אינו גורם רציני בעל משקל, במאבק נגד השחיתות השלטונית ברשויות המקומיות. הקש:   משרד הפנים, מול הועדה לחיוב אישי - 10.9.07

 

 

תגובת אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים, מיום 6.12.08, על נייר-העמדה שנשלח אליו, ראויה לכל גינוי. ראה: תגובת אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים.

במקום להגיב עניינית על עובדות מוצקות שהוצגו בפניו, מנכ"ל משרד הפנים, אריה בר, בוחר לתקוף את האזרח אשר הציף וחשף את את הכשלים של אגף הביקורת של משרד הפנים.

 

תלונה נוספת  שהגיש אריה גבע אל הוועדה לחיוב אישי במרץ 2009, נגד יעל גרמן
ענייננו הנו בתלונה  שהגיש באוגוסט 2009,  אריה גבע נגד יעל גרמן ראש עיריית הרצליה ונושאי  משרה בעיריית הרצליה , לחייב אותם באופן אישי בגין -  מתן פטור מתשלום  ארנונה, שלא-כדין, המגיע לישורת אחרונה. הפעם יתקשה  משרד הפנים לא להביא את עניינה של יעל גרמן בפני הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות, שהיא ועדה מעין-שיפוטית בראשה יושב שופט בדימוס.

לב ההעניין בפרשה זו,  אינו מתן  פטור  מארנונה לקבוצת תושבים שלא על-פי כללי מנהל  תקינים, או בניגוד לדין, אלא השקר, הסתרת האמת, חוסר שקיפות מוחלט,  הטעיית בית-המשפט  ודרכי ניהול שלא מן העולם הזה, גם במקומותינו היודעים שחיתות שלטונית.

הדרך הלוליינית בה  משחקת יעל גרמן  עם האמת,  אינה אפשרית כל הזמן.  יעל גרמן, מסתבכת בסבך המחדלים של עצמה. עיקרי הדברים של התלונה שהוגשה בשנת 2009,   אשר עדיין עומדת ותלויה בפני משרד הפנים, בלא שזה גיבש את עמדתו, האם להביא את הדברים בפני הועדה לחיוב אישי, ראה:  עיקרי הדברים, בפני ועדה לחיוב אישי, 10.8.09

 

פרטי התלונה נגד יעל גרמן,  בעניין מתן פטור מארנונה שלא על-פי לשון צו הארנונה, בתי דירות יוקרתיים.   לקריאה הקש:  תלונה מפורטת פטור מארנונה 8-3-09

צריך לקרוא כדי להאמין. שחיתות של ממש, גם אם אינני טוען כי יעל גרמן, או נושאי משרה אחרים, נטלו כספים לכיסם או קיבלו טובות הנאה ישירות ממתן הפטור מארנונה, שלא על-פי לשון הצו, לדירי בתי-דירות יוקרתיים.

 

דוח בנושא הועדה לחיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות הוכן על-ידי  מרכז המחקר והמידע של הכנסת - 28.5.07 . לקריאה הקש: ועדה לחיוב אישי, כנסת

 

.

 

הוועדה לחיוב אישי -  בעניין יעל גרמן  - תיאטרון אנסמבל הרצליה 2007
בשנת 2007  הוגשה  ע"י תושבי הרצליה, תלונה   למשרד הפנים,  נגד יעל גרמן, בעניין  העברת כספים שלא-כדין מצד עיריית הרצליה לטובת תיאטרון האנסמבל. משרד הפנים, האגף לביקורת רשויות מקומיות, הביא את  התלונה בפני  הועדה לחיוב אישי, , וזו החליטה:  כי יעל גרמן פעלה שלא-כדין, אך  החליטה שלא לדון בעניין חיובה האישי. אביא את  הכתוב בסיפא של פרוטוקול הועדה מיום 14.5.07 .


  • "...לנו נראה, שבנסיבות המקרה לא יהיה זה  נכון להפעיל את כל המנגנון הזה. המדובר הוא בסכום המהווה אחוזים בודדים מכלל שיעור התמיכה שניתנה לעמותה. סכום החריגה 'הוחזר' שנה לאחר מכן ע"י אי-ניצול מלוא התמיכה, והבקיאים בהתנהלות העירייה מבין חברי הועדה, מציינים שככל שהם יכולים ללמוד מהדוחות המגיעים אליהם, התנהלות העירייה כפי שנחשפה  עד כה,   היא התנהלות ראויה".  (ההדגשה לא במקור).

לקריאת פרוטוקול הועדה המלא בעניין תיאטרון האנסמבל, הקש:  החלטות הועדה לחיוב אישי, יעל גרמן 6-07

 

מדוע סבורים אנשי משרד הפנים, כי יעל גרמן מנהלת את עיריית הרצליה כראוי.  ומדוע הם לא טענו טענה דומה בפני הועדה, במקרים  האחרים שהובאו על-ידם בפני הועדה לחיוב אישי.

אנשי משרד הפנים -  לא קוראים, לא שומעים, לא רואים....לא להאמין.

קשה להאמין כי מדובר בחוסר ידיעה, של אנשי משרד הפנים על המתרחש. הם קיבלו מעמנו מכתבים ופניות רבות, ודי בכך, לקרוא את דוחות מבקר העירייה על הנעשה בעיריית הרצליה בכלל ובנושא תיאטרון האנסמבל בפרט, כדי להבין מה קורה. בפנינו, שחיתות שלטונית ממש.

 

 

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 החלטות הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות
2 12.11.09 מכתב אל מבקר המדינה, הועדה לחיוב אישי
3 12.11.09 הוועדה לחיוב אישי מטילה קנס על ראשי ערים – משרד הפנים לא פועל לאכיפת התשלום
4 6.12.09 תגובת מנכ"ל משרד הפנים לביקורת אתר בושה - אינה תקינה
5 24.7.08 אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים - תוקף את דרך התנהלות המדינה - טול קורה מבי עיניך
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy adobe photoshop cs4 mac canada 
buy microsoft access 2007 upgrade 
cost of adobe premiere pro cc 2014 mac 
download outlook 2010 for mac 
download office 2010 for mac 
cialis kopi cialis generico en españa cialis marca générique viagra europe cialis in svizzera
5mg cialis online is generic cialis effective buy indian levitra generic viagra united states sildenafil prices
viagra over the counter viagra online generic viagra herbal substitute order sildenafil viagra prescribing information