בושה בושה
גביית ארנונה שלא- כדין

על נושא הארנונה למגורים והיבטים שונים בנושא זה, הקש: ארנונה  למגורים

גביית ארנונה  שלא-כדין על-ידי הרשות המקומית

ראה  גם:  גביית ארנונה הרצליה

 

לא אחת, נוהגת רשות מקומית לגבות ארנונה  מתושבי השרשות המקומית, בדרך שאינה ראויה ונראית שהיא נעשית שלא כדין. פנים רבות יש למושג גביית ארנונה שלא-כדין ואתר בושה מתייחס רק לניסיון להגדיל את  שטח  הדירה החייב הארנונה החייב, בדרכים  לא כשרות, מתוך רצון  להתגבר על האיסור בחוקי ההקפאה, האוסרים על רשות מקומית לשנות את  גובה הארנונה מעבר לשיעור שאישר שר הפנים.  הרשויות המקומיות  אינן רשאיות לשנות את שיטת החישוב או את המדיניות של הארנונה ומותר להם להגדיל את הארנונה, מעבר לשיעור שאושר על-ידי שר הפנים, רק אם התגלתה טעות בחישוב השטח. 

כשל מבני, בו דורשת  לעתים עירייה ארנונה,  בגין שטח גדול מהקיים

מסמך שהוכן ע"י א. גבע, 30.10.09  : דרישה לתשלום ארנונה מתושבים עבור שטחים הגדולים מהקיים, דרך פסולה בעליל, בלתי נורמטיבית שיש לשרשה.
גביית ארנונה עבור שטחים גדולים מהקיים 30.10.09

פרקי המסמך:

  • רשות מקומית חייבת לפעול בהגינות , ביושר. כשל מנהלי הופך להיות מעשה פלילי.
  • מדידת דירות על-ידי רשות מקומית
  • דרך הפעולה של עיריית הרצליה בעניין קביעת שטחי דירות מגורים.
  • שטחים שונים לצורכי ארנונה בדירות זהות - אבסורד
  • טענת העירייה, כי  תרופת התושבים הנה פנייה להליך השגה - מקוממת. 
  • ההיבט האזרחי  -  זכות תביעה עשיית עושר ולא במשפט.

גביית ארנונה למגורים,  בגין שטחי דירות,  בעקבות מדידת הדירות, אשר  עירייה (או כל רשות מקומית)  יודעת  בבירור,  או אמורה לדעת, כי אינם משקפים את המצב  בפועל,  הנו מעשה  בלתי-ראוי בעליל וכנראה לא חוקי ומאפשר בעת הגילוי, לתבוע מאותה רשות מקומית את הכספים חזרה בעילה של עשיית עושר. 

חזקת התקינות של פעולות עירייה, והסתמכות  תושבי העיר, על  תום-הלב  בו חייבים  נושאי המשרה בעירייה, גורמים לתושבים להאמין -  כי מדידות  דירותיהם  נעשתה במיומנות גבוהה, תוך שמירת הוראת הדין  ומנהל תקין, באופן דווקני. כאשר   עיריית הרצליה ונושאי משרה בה, יודעים וערים לכשל, אך ממשיכים לדרוש מתושבים  רבים ארנונה עבור שטח גבוהים מאלה הקיימים בדירות, יש  לראות את מעשיהם  של נושאי משרה באותה עירייה,  מבחינה ערכית ועניינית, כמעשים בהם יש  יסודות של: מצג-שווא  ו/או גזל  ו/או תרמית.   

  מצב בו  רשות מקומית  גובה ארנונה  מתושבים, על סמך נתוני  מדידות שביצעה, שבדרך עריכתן, קיים כשל מובנה,   הגורם לטעויות בקביעות שטחי הדירות  בלא בקרה או בדיקה של  נתונים אלה בדיעבד ובלא השוואתם לנתוני תשריטי הדירות  הקיימים  ברשות  המקומית, בפנינו כשל מנהלי ברור. אולם כאשר רשות מקומית,  ביודעין ממשיכה לדרוש  מחלק מהתושבים ארנונה,  בגין שטחים הגדולים מאלה שיש להם בפועל  ואינה פועלת  לתקן את הכשל,  או להתאים את שטחי הארנונה למציאות, בפנינו כשל מנהלי של נושאי המשרה, הגולש למעשה לתחום הפלילי. 

 

 

ישנן דרכים נוספות בהן נוקטות הרשויות המקומיות, שחוקיותן בספק, אך אריה גבע, לא נתקבל בהן בנסיונו האישי, ולפיכך, אתר בושה אינו עוסק בהם.  

 

עתירה המנהלית  שהגיש גבע  (עתמ 1732/08), כנגד עיריית הרצליה ונגד ראש העירייה בהרצליה, יעל גרמן -  עוסקת בהיבטים  שונים בדרך חיוב הארנונה, לרבות: נושא מדידת הדירות ;  הסתרת  מידע על-ידי  הרשות המקומית, חלוקת בלתי-סבירה בעליל של נטל הארנונה בין תושבי הרצליה, התייחסות לא  רצינית ולא הולמת של מועצת עיריית הרצליה בעת חקיקת צו הארנונה העירוני  וכשלים שנראים כהתנהגות לא נורמטיבית של ראש העירייה בהרצליה יעל גרמן ועיריית הרצליה לקריאת העתירה, ראה קטגוריה, עיריית הרצליה, ארנונה. ,

 

   מספר מאמרים 
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ce-for-mac 
buy photoshop cc license 
purchase ms office online 
buy parallels desktop 10 
buy adobe cs5.5 suite mac 
priligy costo receta viagra casera cialis dove comprarlo cialis farmacias del ahorro vendita cialis generico
generic viagra super active buying viagra in thailand buy cialis in singapore levitra 10mg is levitra over the counter
tadalafil tablets from india buying viagra on the internet cialis available in india viagra without prescription singapore generic viagra blue pill 25mg