בושה בושה
ביעור השחיתות בתחום הנדל"ן

כוחן העצום של ועדות התכנון, נוכח גילויי השחיתות הקשים בפרשת הולילנד, מחייב שינוי גישה בסיסי של רשויות הבקרה ואכיפת החוק.  חיסול השחיתות  השלטונית לחלוטין  (ביעור)  בתחום הנלד"ן הנה משימה בלתי-אפשרית, אך ניתן לצמצם את ממדיה של התופעה החמורה לממדים נסבלים.

ראה, בין השאר:

 

 

  • 13.5.14  שש שנות מאסר נגזרו היום על אהוד אולמרט, בעבירת השוחד בה הורשע בפרשת הולילנד.

 

אהוד אולמרט,  ראש הממשלה לשעבר, הוא פושע שהורשע בעבירת שוחד בפרשת הולילנד.  גזר הדין, הביא למלל רב ורעשים וצלצולים בתקשורת, על פסק-הדין, משמעותו ומה סיכוייו של אולמרט  לזכות בערעור. אותי מטרידה הסוגיה שאין מדברים בה, והיא כי גילוי של פרשת השחיתות רבתי,  בפרשת הולילנד,  היא פרי נסיבות מקריות  וכי  שלטונות אכיפת החוק, הראויים לכל המחמאות, לא השכילו לפתח דרכי בקרה יעילים על  נושאי המשרה בתחום הנדל"ן שבידם כוח רב להעשיר את היזמים.  אם הפעם,  לא ייעשה מעשה של ממש  שתהיה לו השפעה של ממש על המתרחש, הרשעת אהוד אולמרט ונכבדים אחרים וגזרי הדין הכבדים  שגזר השופט דוד רוזן, יהיו אפיזודה משמעותית גרידא בלא השפעה של ממש על המאבק בשחיתות.   ראה:

 

 

 

15.3.11 הגשת כתבי אישום נגד נכבדים בפרשת הולילנד ירושלים מעידה על עומק הרקב
החלטת הפרקליטות, לקבל את המלצת המשטרה ולהגיש כתבי אישום (בכפוף לשימוע),  נגד 18  אישים ידועים, נבחרי ציבור  מהשורה הראשונה, (אהוד אולמרט, אורי לופליאנסקי), עובדי ציבור, אנשי הון ומעאכרים,  ראויה להערכה, אך גם לחשבון נפש.  מה עושים כדי למנוע את הרקבון, כדי לבער או להפחית את ממדי השחיתות בתחום השימוש במקרקעין, בו מסורות סמכויות  ענקיות  לגופים שלטוניים - ועדות התכנון המחוזיות בצד ועדות התכנון המקומיות בראשן עומדים ראשי ערים.  על הגשת כתבי האישום  ועל הצורך בשקיפות התהליך,  ראה: 
שקיפות הכרחית בעקבות הגשת כתבי אישום, פרשת הולילנד,  14.3.2011

 

15.3.11   פנייה לקיום שקיפות מלאה של הליך התכנון  והאישור של שטח תע"ש השרון
נוכח החלטת בית-המשפט העליון,  לאפשר התחלת הליכי התכנון, של שטח התע"ש גם ללא עריכת סקר זיהום, כפי שקבע בית-המשפט המנהלי, לבקשת עמותות אחל"ה ו-אדם טבע ודין בשם הציבור, בקשנו את גילה אורון, יו"ר הועדה  המחוזית המיוחדת לעניין שטח תע"ש, כי הליך דיון ואישור, לרבות כל המסמכים שיוצגו בפני הועדה,  יהיו שקופים בזמן אמיתי.  מיותר להסביר את החשיבות העצומה של שקיפות מלאה. על המכתב, הנסיבות המיוחדות, החשיבות העצומה בצורך של שקיפות ראה:
פנייה אל גילה אורון, ממונה מחוז ת"א משרד הפנים, 6.3.11, שקיפות הליך שטח התע"ש.

 

 

ככל שנוקף הזמן, במיוחד נוכח  פרשת הולילנד לעיל, אנו  חוזרים ומציעים  נקיטת  אמצעים בלתי שגרתיים  המוצעים למאבק נגד השחיתות השלטונית בתחום הנדל"ן, בהם מדובר בטובות הנאה המועברות או הניתנות למקורבים על-ידי אנשי שלטון,  שערכם סכומי עתק, זאת תוך קושי גדול של רשויות הבקרה ואכיפת החוק, לעקוב ולמנוע אותם מעשי שחיתות. הבאנו את הדברים כבר בשנת 2009, אך דומה שלא נעשה כלום.  המשטרה, הפרקליטות ממשיכים לצוד את העכברים (השמנים), במקום  להשמיד את המחילות ואת המזון שהם אוכלים, כדי לבערם.

 

באם רוצים למגר  את התופעה ההרסנית של קבלת ומתן שוחד לחברים בועדות התכנון והבניה, יש להכניס נורמות חדשות ותפישה שונה בדרכי הפיקוח על עבודת ועדת התכנון והבניה. בנוסף לשקיפות מלאה של כל הליכי הועדה בזמן אמיתי.

בשנת 2010, הביא ראש הממשלה בנימין נתניהו,  הצעה בדבר רפורמה משמעותית בתחום ועדות התכנון והבנייה והעברת יותר כוח וסמכות לועדות המקומיות.   דומה שאין צורך להוסיף מלים, על הסכנה העצומה שיש בהקניית סמכויות נוספות לנבחרי הציבור העומדים בראש הרשויות המקומיות, אשר חלקם,  מוכיח שוב ושוב, כי לתת בידם את הסמכות הרחבה בנושא התכנון והבנייה, כמוה כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. בניתיים 3-11) הרפורמה נתקעה וראש הממשלה יוצא עם גימק חדש. סופר-טנקר, הליכים מזורזים לאישור בנייה מסיבית, בעלי תוקף מוגבל. אך לכך נחזור  בהמשך.

 

להגברת הבקרה בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט, מתבקשים  שינויים בסיסיים כדלהלן:
הענקת מימון לגופים המתנגדים לתכנית הבניה, בכל מקרה של מיזם גדול, שימומן,  מתשלומים שיהיה על יוזמי התכנית להפקיד בפני  הרשויות למטרה זו.  במצב כיום, המתנגדים העיקריים לתכניות השונות גם אזרחים או גופים  שאינם משופעים בממון והיזמים משתמשים בכספם הרב, כדי להתיש אותם.  בלא בקרה אזרחית רצינית, השחיתות רק תלך ותגבר.

חובת התייצבות בפני פוליגראף, של חברי הועדה או בכירי הרשויות המקומיות.   מן הראוי לנקוט בדרך חריגה, הנהוגה בצמרת של גופים בתחום הביטחון של התייצבות לפי דרישה, בפני מכונת האמת.  על-פי דרישה של  גוף או ועדה שייקבעו בחוק, יהיה חייב כל חבר ועדת תכנון ובניה, להתייצב לבחינת פוליגרף  בה יישאל לגבי דרך  ומניעי הצבעתו.  ממצאי הפוליגרף לא ישמשו כראיה נגדו, אך אם ימצא כי אינו דובר אמת, או   הוא יסרב להתייצב בפני הפוליגראף, הוא לא יוכל להיות יותר  חבר ועדת התכנון והבנייה או כל ועדה סטטוטורית אחרת.

יש במעשה כזה, פגיעה מסוימת בזכויות הפרט,  אך כאשר שוקלים את מהות האינטרס הציבורי המונח על כף המאזניים ואת הקשיים לגלות   מעשי שוחד של  מתן היתרי בנייה מיטבים בשל טובות הנאה, דרך זו של חובת ההתיצבות בפני פוליגראף, הנה מידתית, יעילה ותביא להפחתה משמעותית של מעשי השוחד בתחום  מתן אישורי בנייה חריגים לא ראויים.

 

התחום הפרוץ  ובעל המשמעות ביותר, הנו תחום הנדל"ן ובעיקר, אישור הבנייה והחריגה, הניתנים על-ידי גופי התכנון השונים, אשר לא אחת, גלומות בהם הטבות שערכם הכספי עצום. על השחיתות הקיימת בתחום ועדות התכנון, מדברים הרבה, אך  למעשה לא נראה כי רשויות אכיפת החוק, התקרבו אפילו, כדי להתמודד עם התופעה  החמורה. החקירה במהלך שנת 2010,  של פרשת הולילנד ירושלים,  חשפה בפני הציבור את היקף השוחד והשחיתות הקיימת בתחום זה ואת הקשיים שיש לרשויות אכיפת החוק בהתמודדות עם הבעייה.

 

  • אנו משוכנעים כי החלק הארי של חברי ועדות התכנון, הם אנשים נקיי כפיים, העושים מלאכתם בנאמנה, תוך מיומנות ונאמנות לתפקידם.  אך ענייננו הנו באותם פירות באושים,  מקרב חברי הועדות ונושאי משרה בשרות המדינה והרשויות המקומיות, העושים מלאכתם בשקר, תוך  העשרת מקורבים ואולי הם עצמם.

 

 

הצצה אל מסתרי  ומחשכי נושאי אישור הבנייה והתכנון והאפשרויות  הבלתי-נדלות של  העשרת מקורבים ע"ח הציבור  על-ידי בעל עמדות שלטונית בתחום התכנון -   עלתה שוב,  בעקבות מעצרו של   מנכ"ל משרד הפנים, רו"ח גבי מימון וחשיפה של דרכי פעולתו כיו"ר ועדת התכנון הארצית, המעוררים סימני שאלה נכבדים. ראה: חשדות גבי מימן, מנכ"ל משרד הפנים, נדל"ן 20.10.10

 

דעה אישית של אתר בושה, מיום 15.4.10, שהובאה בעקבות חקירת פרשת הולילנד ירושלים,  בה עולה החשש לשחיתות רבתי בתחום זה, שאת תוצאותיה ניתן לראות במבנים האדירים המכערים את הבירה, ראה:
דעה אישית -  חובת התייצבות בפני פוליגראף של  חברי ועדות תכנון מיום 15.4.10

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 15.3.11 פנייה להחיל שקיפות מלאה של הליך אישור שטח תע"ש
2 15.3.11 כישלון מערך הבקרה והעדר שקיפות הליכי התכנון והבניה, באופן מלא ובזמן אמיתי, הם הגורמים שאפשרו שחיתות רבתי של נכבדים רבים. פרשת הולילנד, לא נולדה בחלל ריק.
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

photoshop best buy 
discount for nik software 
windows 7 online purchase 
office for mac 2013 
download acrobat pro extended 9.0 
cialis offerte precio tadalafil sildenafil apotheke levitra portugal acquista cialis
discount levitra online vardenafil alcohol sildenafil citrate liquid viagra american express vardenafil 10mg
viagra super active sildenafil vardenafil 10mg cost of generic viagra viagra 100 mg indian generic drugs