בושה בושה
אריה גבע למען חופש המידע

 

קבלת מידע מרשות ציבורית אינו רק זכות שניתנה בדין, אלא  המידע אשר נמצא בידי הרשות השלטונית, שייך לאזרחים והרשות מחזיקה בו בתור נאמן בלבד.  יש במידע שבידי הרשות הציבורית, לסייע רבות לאזרח בענייניו השונים  במגעיו ומאבקיו עם רשויות השלטון  ויש במידע כדי לשמש בקרה ציבורית על פעולות רשויות השלטון.  אריה גבע רואה מזה מספר שנים, את שקיפות פעולות רשויות השלטון, כאבן יסוד של המאבק נגד השחיתות השלטונית.

 

אריה גבע פעל בשני מישורים.
בדיקת ציות עיריות במחוז המרכז, להוראות חוק חופש המידע, המחייב אותן להכין דיווחים מסוימים ולהציגם ברבים, בצד החובה להציג את חוקי העזר של העיריות.

 

בקשות מידע מרשויות שלטון שונות ובעיקר, בבקשת מידע מעיריית הרצליה,  העיר בה הוא מתגורר ראה קטגוריה מתאימה באתר בושה.

 

מתברר, שמה שצריך להיות מובן מאליו, אצל כמה רשויות ציבור, עדיין לא הופנמה החובה לאפשר לאזרחים עיון בכל המידע שבידי הרשות הציבורית.  העובדה שבית-המשפט העליון קבע לא אחת, כי  המידע שבידי רשות הציבור שייך לאזרחים וכי הרשות מחזיקה בו רק בנאמנות, עדיין לא נקלט אצל נבחרי ציבור רבים ופקידי ציבור. לפיכך, נאלץ גבע לא אחת לפנות לערכאות, לא רק לעצם קבלת המידע, אלא גם לגבי גובה אגרות הטיפול שביקשו רשויות הציבור עבור איתור המידע.

 

ציות העיריות לחוק חופש המידע ושקיפות מוגבלת של  פעולות העירייה.
במסגרת סקר עיריות שנערך על-ידי גבע, בעיריות במרכז הארץ, מובא נייר-עמדה מס' 2,  שהושלם ביום 5.3.07 , שעניינו :  היענות לקויה של העיריות לבקשת מידע שהגיש גבע לכל אחת מהרשויות. נייר-העמדה נשלח לראשי העיריות ולשרי המשפטים והפנים. נמתין לראות את התייחסותם.

נייר-עמדה, א. גבע, ציות רשויות מקומיות  - הענות לבקשות מידע שהוגשו - 30-07

 

לא נדרש תחכום או עבודה רבה מדי, כדי להוכיח כי קיים ציות חלק בלבדי, אם בכלל, של מהעיריות להוראות חוק חופש המידע .   מדובר בהתנהגות המבטאת זלזול בחוק חופש המידע   בנושא שהוא לבו של ההוויה הדמוקרטית.

 

בדצמבר 2006, ערך גבע סקר  ב – 20 עיריות בנושאים הקשורים לחוק חופש המידע,  שקיפות פעולת העיריות, טיפול בפניות  הציבור לקבלת מידע, הליכים משפטיים בהם מעורבות העירייה והטיפול בהן, הספריות העירוניות והמידע המצוי בהן על פעולות העיריות.  הסקר נערך על-ידי ביקור בספריות העירוניות וגלישה באתרי האינטרנט של העיריות. הממצאים נשלח לתגובת ראשי העירייה.  הוראות חוק חופש המידע, מחייבות, רשויות מקומיות, להכין דוח שנתי (לא כספי) ולפרסמו בספריה העירונית. כן מחייב את החוק,  קיום הנחיות מנהליות ופרסומן והצגה בספריה העירונית של חוקי העזר המעודכנים של הרשות המקומית.

ממצאי הסקר  מצביעים  על-כך, שאף לא אחת מהעיריות קיימה את כל  הוראות החוק. לא רק זאת, אלא פנייה  לראשי העיריות לקבלת התייחסות  לממצאים, זכתה לתגובה רק מחלק מראשי העיריות. בפנינו מצב לא נורמטיבי בעליל, בו ראשי עיריות, מפרים בריש-גלי הוראות מפורשות של חוק. ממצאי הסקר הועברו לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה.  לעיון:

 

סקר  מקיף בנושא שקיפות פעולות הרשויות המקומיות, נערך על-ידי עמותת שבי"ל ופורסם במרץ 2010.  ראה:  שקיפות פעולות השלטון.

 

אוזניים ערלות של ראשי העיריות באזור השרון. לעניין חובתם על-פי חוק חופש המידע

כבר ביולי 2005, התריע גבע בפני ראשי הערים בשרון הדרומי, כי אין הם ממלאים אחר הוראות חוק חופש המידע. בבדיקה שנערכה בספריות העירוניות באזור השרון ביולי 2005, התברר כי להוציא הספרייה העירונית בהרצליה, בכל הספריות האחרות (רמת-השרון, רעננה, הוד-השרון, כפר-סבא ), לא הוצג הדוח השנתי  של העירייה בספריה העירוני כפי שקובע חוק חופש המידע.  אין לנו ידיעה, באם אותן עיריות הכינו את הדוח השנתי כנדרש בחוק.

 

 

מאבק משפטי ממושך אותו ניהל אריה גבע נ. יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה ועיריית הרצליה, לקבלת מידע בנושא הארנונה.

עע"ם  7024/03 אריה גבע נ. יעל גרמן ראש העירייה הרצליה, ונגד עיריית הרצליה.  בית-המשפט העליון, 6.9.06

סירוב עיריית הרצליה, לאפשר עיון במידע ובפרוטוקולים של ועדה שמינתה ראש העירייה יעל גרמן, לבדיקת נטל הארנונה בעיר הרצליה, לאחר שזו סיימה עבודה. העירייה טענה חסיון מידע פנים וכן מדיניות בשלבי עיצוב. בית המשפט המחוזי, השופטת  ד"ר דרורה  פלפל, קבע כי למרות האינטרס הציבורי במידע, הרי  דרישת החסיון  גוברת.  בית-המשפט העליון  קיבל את הערעור והורה על מסירת כל החומר לידי מבקש המידע, לרבות, הפרוטקולים של דיוני הועדה, תוך שהותיר לעירייה את  שקול הדעת אם למחוק  את שמות הדוברים בדיונים.

לקריאת פסק-הדין הקש:   אריה גבע נ. עיריית הרצליה

 

 

כדי לבדוק את ציות הרשויות המקומיות לחוק חופש המידע  לגבי הצגת דיווחים וכן חוקי עזר ולבדוק את מידת ההיענות של העיריות לבקשת מידע פרטני, ערך אריה גבע סקר מקיף ב - 20 עיריות מרחובות עד חדרה, בו נבדקו הספריות העירוניות בכל אחת מהערים וכן הוגשה בקשה לקבלת מידע.  תוצאות סקרים  סוכמו בשני ניירות-עמדה ו יועלו בהקדם.

  • חובת דיווח ופרסום על-פי חוק חופש המידע, אי-קיום הוראות חוק חופש המידע על-ידי עיריות 11.2.07
  • הענות לקויה של העירייות למסירת מידע,  על-פי חוק חופש המידע  - 5.3.07

החומר שנאסף על-ידי גבע במסגרת סקר זה, , היה בו כדי לנתח ולהסיק מסקנות בנושאים נוספים על אלה שהועלו עד כה,  אך בשל חוסר תגובה עניינית וחוסר העניין הברור שהפגינו  משרד הפנים  בצד משרד המשפטים לגבי הממצאים הקשים בשני ניירות-העמדה ששלח להם אריה גבע, הוא החליט להשקיע מזמנו בנושאים אחרים, עד אשר בראש משרדים אלה, יעמדו שרים אחרים, שנושאי חופש המידע יהיו מעניינים אותם וירצו לפעול כדי ליישמם  באופן יותר יעיל. .

 

במסגרת אחת הבקשות  של אריה גבע לקבלת מידע מ - עיריית הרצליה, סירבה עיריית הרצליה לחשיפת המידע בטענות  חיסיון -  בשל היותו מידע פנים וכן בנימוק של מידע בשלבי עיצוב.  בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את טענת עיריית הרצליה, למרות שקבע כי מדובר בעניין בו יש לציבור עניין, אך טען כי יש להעדיף את חסיון המידע.

 

אריה גבע ערער לבית המשפט העליון, עע"ם  7024/03 אריה גבע נ. יעל גרמן ראש העירייה הרצליה, ונגד עיריית הרצליה.  לאחר מאבק משפטי ממושך,  קיבל בית-המשפט vעליון את ערעורו של אריה גבע  ופסק דין ארוך ומקיף שניתן ביום 6.9.06, פסק כי  על עיריית הרצליה לאפשר עיון וצילום מדיוני הועדה לבדיקת הארנונה בהרצליה, לרבות הפרוטוקולים מדיוני הועדה.  לקריאת פסק-הדין הקש:   אריה גבע נ. עיריית הרצליה

 

 

   מספר מאמרים 
1 שר המשפטים פרופסור דניאל פרידמן, אינו נראה נלהב למאבק בשחיתות - 9-07
2 חוק חופש המידע, אי קיום הוראות החוק על-ידי-עיריות
3 חוק חופש המידע - היענות לקויה של מרבית העיריות למסירת מידע 3-07
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy adobe photoshop cs4 mac canada 
buy microsoft access 2007 upgrade 
cost of adobe premiere pro cc 2014 mac 
download outlook 2010 for mac 
download office 2010 for mac 
cialis kopi cialis generico en españa cialis marca générique viagra europe cialis in svizzera
5mg cialis online is generic cialis effective buy indian levitra generic viagra united states sildenafil prices
viagra over the counter viagra online generic viagra herbal substitute order sildenafil viagra prescribing information