בושה בושה
אגף ביקורת

אגף ביקורת במשרד הפנים

 

אגף הביקורת במשרד הפנים, הוא הממונה על היחידה של הועדה לחיוב אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות.

בעוד הועדה לחיוב אישי, הנה גוף מעין-שיפוטי, בלתי תלוי, שבראשה עומד שופט בדימוס,  הרי כל העבודה המנהלית, לרבות בדיקות, חקירות והכנת החומר המובא בפני  הועדה לחיוב אישי, מבוצע על-ידי  אגף הביקורת של משרד הפנים, אשר בפועל, הנו בעל  עצמה וסמכויות של ממש,  בכל הקשור לעבודת הועדה לחיוב אישי.

 

 חוסר אמון האזרחים בדבר יעילות פעולות רשויות  השלטון החוק נגד השחיתות 6-09

 

לעניין עבודת משרד הפנים מול הוועדה לחיוב אישי, הקש:  הוועדה לחיוב אישי

 

לעניין חיוב  אישי של נושאי משרה ברשויות מקומיות  אגף הביקורת של משרד הפנים אחראי ומבצע את הפעולות הבאות:

 

אגף הביקורת של  משרד הפנים, הוא היחידה המנהלית המקבלת את תלונות הציבור  לגבי פעילות אישים ברשויות המקומיות.

אגף הביקורת הוא היחידה המנהלית שאוספת ומנתחת את העובדות, תוך קבלת תגובות העובדים ברשויות המקומיות.

 

אגף הביקורת הוא היחידה העומדת בקשר עם האזרחים המלינים

 

אגף הביקורת עורך וממיין את המידע ומחליט איזה מן התלונות, יובאו בפני הועדה לחיוב אישי,  ואיזה ייגנזו

 

אגף הביקורת הוא שמציג את המידע והחומר בפני חברי הועדה לחיוב אישי

 

כל הפעולות דלעיל, נעשית למעשה בלא בקרה של ממש מצד הנהלת המשרד ובלא כל שקיפות מבחינת הציבור.

 

החלטות הועדה לחיוב אישי,  על-פניו, צריכות היו להיות מוצגות בפני הציבור בנגישות רבה, למשל אתר אינטרנט.

 

המציאות אפלה יותר ולמרות שבשנת 2007, הובטח לגבע, כי החלטות הועדה תפורסמנה באופן שוטף, לא עלה בידי גבע לאתר אותם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

 

היא או  שאוספת מידע בעצמה -  הוא משמש הרשות החוקרת

   מספר מאמרים 
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe illustrator cs5 download 
purchase microsoft office 2010 home and business product key 
adobe cs5 web premium download 
windows 7 discount program 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...nish-cheap 
clomid comprimé acheter cialis 10mg viagra farmaco compra viagra generico achat cialis inde
order viagra no prescription buy viagra online canada sildenafil generic viagra viagra ordering online generic viagra soft tabs
cialis without a prescription tadalafil australia tadalafil soft tablets 20mg cheap sildenafil citrate tablets what is the drug viagra