בושה בושה
20.5.11 הרקע, בצד הנרטיב - מיתווה להסדר בין ישראל לבין הפלסטינים, בין נאום ברק אובמה לנאומו של בנימין נתניהו.


הרקע בצד  הנרטיב הישראלי – תוכנית מדינית מעשית-פרגמטית  להקמת שתי מדינות - ישראל בצד פלסטין.

על: ארץ-ישראל


בעקבות הדברים שנשא אתמול  ברק אובמה  ששודרו בכל רחבי העולם, נוכח התכנית הפלסטינית להביא להכרה במדינת פלסטין, בגבולות 1967, שתתקבל למרבה החשש, בספטמבר הקרוב בארגון האו"מ, הייתי מציע לבנימין נתניהו להציג  בפגישתו הערב עם הנשיא ברק  אובמה וננאומו בעוד יומיים  בפני הקונגרס האמריקאי, תוכנית סדורה, רצינית, שתתבסס על דברי הנשיא אומבה, אשר תזכה בתמיכת מדינות רבות, ותהיה בסיס לפתיחת דיאלוג אמיתי בין ישראל לבין הפלסטינים.


לא נעסוק בעבר, בעילות, בסיבות, בחלוקת נטל האחריות למצב הקיפאון שנוצר בסכסוך הממושך מצבה  המדיני המידרדר של ישראל, התנופה המדינית בה נמצאים הפלסטינים הצוברת תאוצה, שנאתם אל המפעל הציונית ההולכת וגוברת ועמה אמונתם  כי יעלה בידם לכפות עלינו בסופו של יום את זכות השיבה לתחומי מדינת ישראל ובכך להביא לסופה כמדינה ציונית של העם היהודי.  נניח לאלה ונתרכז בדברים שעלינו לעשות מכאן והלאה.  אלה הם הדברים  אותם כתבתי בחטף  לאחר נאום הנשיא ברק אובמה, שהייתי מייעץ לראש הממשלה לכלול  בבסיס  נאומו –


ארץ-שראל היא מדינתו של העם היהודי, מזה שלושת אלפים  וחמש מאות  שנה,  וספר הספרים – התנך, הוא אסמכתא  ברורה שאין חולק עליה.  מעולם לא עזבו היהודים את ארצם, אך בשל גירושם והשלטון הזר בארץ ישראל במשך הדורות, מרבית היהודים לא יכלו להתקיים בארץ ישראל, והם התפזרו זמנית ברחבי הגולה.  עלייתם של גלי יהודים חלוצים – ציוניים,  חזרה לארצם, בשלהי המאה התשע-עשרה,  הייתה נוכח מציאות,  כי היו כאן  ערבים, לא רבים,  שהתיישבו בארץ לא להם במאות האחרונות. 
בעקבות מלחמת העולם השנייה, נחתמו הסכמים בינלאומיים שחילקו את המזרח התיכון למדינות, כך שהאומה הערבית הגדולה, שישבה במרחב, החלה להתחלק ללאומים  והותירה את הערבים הלא-רבים, שישבו בארץ ישראל באותה עת, כבנים חורגים, שאינם משתייכים לזהות לאומית נפרדת.  אלה היו ניצניה של היווצרות היישות הלאומית הפלסטינית, שלא רצתה ולא אוותה לקבל את היהודים, אם כי הפיקה מהימצאותם בארץ הזו, יתרונות עצומים. 


למרות עוינות  הישוב הערבי במהלך כל השנים,  מעשי ההרג והטבח שעשו הערבים לא אחת בשכניהם היהודיים, הצלחנו להתפתח ולשגשג,  להחיות את שפת העברית  העתיקה,  להקים מדינה דמוקרטית לתפארת ולהביא לישראל מיליוני יהודים, חלקם פליטי השואה או נרדפי משטרים ערביים. 


החלטת האומות המאוחדות, ב – 29 בנובמבר 1947,  על  חלוקת הארץ והקמת שתי מדינות בשטח ארץ- ישראל המנדטורית, התקבלה בתרועות שמחה בקרב הקהילה היהודית, למרות שחלוקת ארץ ישראל, הארץ ההיסטורית של העם היהודי, בין שני  העמים – העם היהודי העתיק והעם הפלסטיני הצעיר, הייתה ויתור על זכות ועל חלום. בעוד  היהודים  קיבלו את תוכנית החלוקה, למרות הקשיים וחוסר הצדק שבה,  הפלסטינים, בתמיכה פעילה של מדינות ערב,  דחו את התוכנית והכריזו מלחמה   על הישוב היהודי, אשר נלחם על קיומו הפיזי, בכוחות זעומים אך ברוח  של  אמונה ומעשי גבורה.


המאבק העקוב מדם, בו נפלו למעלה מ – 5000 יהודים ואלפים רבים של פצועים ונכים,   מתוך קהילה שמנתה 600 אלף יהודים בסך הכול, הסתיים בתבוסה מוחצת של הערבים, תוך שרבים מהם מצאו עצמם מסיבה זו או אחרת, מחוץ לשטחי המדינה היהודית, כפי שנקבעו בהסכמים שנחתמו בתום הקרבות.  שטחי ארץ-ישראל, שלא היו  תחת ריבונות  ישראלית, הפכו לשטחים תחת שלטון ירדני ומצרי, בשלא שהוענקה לפלסטינים  מדינה עצמאית  ובלא לתת להם אזרחות של מדינות השלטון הערביות. 


בעוד היהודים עסקו בפיתוח מדינת ישראל  הדמוקרטית, תוך קליטת מיליוני  יהודים מכל רחבי הפזורה, עסקו הערבים בפעולות טרור מתוך כוונה ורצון לקעקע את המדינה החדשה-ישנה, תוך שימור  מצב הפליטים הפלסטינים, שמצאו עצמם בארצות ערב השכנות, תוך שאחיהם הערבים נמנעים במפגיע להעניק להם זכויות ופוגעים בהם וזרוע של  האו"ם, אונר"א,  מעניקה להם סכומי כסף  עצומים, כדי לשמר את מסכנותם ואת מצבם כפליטים במשך עשרות שנים. 


בקיץ שנת 1967 שוב  מצאה  ישראל עצמה בפני תוקפנות של מדינות ערב השכנות והיא השיבה מלחמה שערה, במכה מקדימה שהסתיימה תוך 6 ימים בתבוסה מוחצת של  מצרים, סוריה וירדן.  שטחי ארץ-ישראל כולם, היו בידי  מדינת ישראל,  שבירתה  ירושלים, לרבות כמה מהכפרים הערבים הסובבים אותה, הוכרזה על-ידי מדינת ישראל כשטח ישראלי ריבוני. יהודים רבים החלו ליישב את שטחי יהודה ושומרון, ארץ אבותיהם ותוך שנים ספורות הגיע מספרם  של המתנחלים החדשים, לכמה מאות אלפים, רובם התיישבו בכמה ערים גדולות בסמוך לקו הירוק ואחרים בגושי התיישבות  בהם הם  נעשו לרוב המכריע של האוכלוסייה.


בעוד  עבור ציבור גדול בקרב אזרחי ישרלא, היה מעשה ההתנחלות מעשה צודק, ראוי ומקודש, של  התיישבות בשטחים  מולדת נחלת אבות מזה אלפי שנים,  העולם ברובו, ראה בכך לדאבוננו, כיבוש זר, רק בשל העובדה כי  מרבית התושבים בשטחים אלה של יהודה ושומרון, היו פלסטינים.  הרעיון של חלוקת ארץ-ישראל  לשתי מדינות, הוא קשה ליהודים רבים,  אך הוא הפך כורח מבחינתו, כדי לשמור את ישראל כמדינה יהודית ובלא לאבד  את  אופייה הדמוקרטי, שהוא אבן יסוד לקיומה.


הההסכמה  לחלק את הארץ בין שני העמים,  יש בה משום סיכון ביטחוני קשה לישראל, שכן הפלסטינים ועמם רבים ממדינות ערב ואזרחיהם, הביעו לא אחת, רצון וכוונה לחסל את המדינה היהודית.  אך  הגענו למסקנה,   כי נוכח הנסיבות,  אין מנוס מחלוקת ארץ-ישראל  בין שני העמים, תוך הקמת מדינה פלסטינית על חלק משטחה של  ארץ ישראל ובלבד, שביטחונה של ישראל, לבל יותקפו אזרחיה תוך שמירת היכולת להגן על גבולותיה ותושביה, יובטח  בבטחונות חזקים ולא רק במלים.


הקמת מדינה של הלאום הפלשתיני, שהוא חלק מהאומה הערבית, לצד מדינת ישראל כמדינתו היחידה של העם היהודי,  ניצבת בפני כמה מכשולים, לרבות  ירושלים והמקומות הקדושים לשלוש הדתות הנמצאים בה וכן הימצאות יהודים רבים בתחומי מה שאמור להיות המדינה הפלסטינית והימצאות פלסטינים רבים, שהם אזרחים ישראלים בתחומי מדינת ישראל, בין אם יקבע הגבול בין שתי המדינות, בתוואי זה או אחר.


המציאות הקיימת וזו שתיווצר בשל  חלוקת הארץ לשתי מדינות,  מחייבים התייחסות  הוגנת  ושווה לבני שני העמים, שישבו אלה בצד אלה לרבות בתחומי מדינת הלאום של העם האחר.


נוכח אלה, מדינת ישראל  מקבלת  בכפוף להכרעת  הממשלה והעם  בישראל, את העקרון של חלוקת ארץ-ישראל  לשתי מדינות – מדינת ישראל כמדינה  הלאום היהודית, פלסטין, כמדינתו של הלאום הפלסטיני,   זאת בכפוף לעקרונות הבאים:

 • ממשלת ישראל  מכירה בצורך להקמת מדינה פלסטינית בתחומי יהודה ושומרון ורצועת עזה.

 • יישום ההסדר הקמת המדינה הפלסטינית ייעשה בשלבים, תוך שהפרת ההסדר מצד הפלסטינים  או המשך המאבק המזויין בישראל או קריאה להשמדתה, יביאו להפסקת יישום ההסדר  וחידוש הדרישה לזכות  ישראל על כל ארץ - ישראל.

 • אנחנו מקבלים, תוך כאב והתלבטות קשה, את מתווה הנשיא ברק  אובמה של  חלוקת שטח ארץ-ישראל באופן, ששטח המדינה הפלסטינית, יהיה בגודל השטח שהיה תחת  שלטון ירדני ומצרי, לפני מלחמת ששת הימים ביוני 1967.

 • הגבול בין שתי המדינות יהיה, יקבע בהסכמה,  תוך יישום העקרון ככל שניתן, לפיו יישובים יהודים יהיו בשטחה של מדינת ישראל וישובים פלסטינים יהיו בתחומי מדינת פלסטין.

 • מדינת פלסטין, תהיה מדינה מפורזת מנשק,  להוציא נשק משטרתי, תחת פיקוח  וערובות בינלאומיים שיינתנו לישראל ליישום דווקני של  ביטחון ישראל.

 • מדינת ישראל לא תפנה בכוח  או בכפייה  יהודים או ערבים משטחים בארץ-ישראל ואלה מבני שני העמים, שימצאו עצמם בגבולות מדינת הלאום  האחרת, יוכלו לבחור להישאר שם, תוך שיהיו חייבים בחובות וייהנו מכל הזכויות ממנה נהנים האזרחים של אותה מדינה. הם יוכלו להחזיק באזרחות נוספת גם של ארץ הלאום שלהם, אם אין בכך, התנגשות עם חובותיהם ונאמנותם לארץ מושבם מבחירה.

 • ירושלים בירת ישראל, תישאר מאוחדת, האגן הקדוש לבני שלושת הדתות, יהיה בפיקוח בינלאומי  תוך אחריות ביטחונית של ישראל.  תובטח גישה לשטח העיר העתיקה בירושלים לתושבי פלסטין. הכפרים  והעיירות,  הסובבים את ירושלים,  שהיום  נמצאים בריבונות ישראלית כחלק מירושלים,  ובעתיד יכללו בשטחה של המדינה   הפלסטינית.

 • בקעת הירדן, תהיה חלק מהמדינה הפלשתינית, אך תוחכר לישראל לתקופה של  50 שנה, שתהא  ריבונית בשטח לתקופה זו, אך לא תורשה להקים ישובים חדשים.  ישראל תהא רשאית להודיע למדינת פלסטין, על קיצור התקופה.  גבולות  שטח בקעת הירדן, ייקבעו בהסכמה הדדית.

 • ההגירה של בני  העמים -  היהודים והפלשתינים,  לתחומי מדינת ישראל,  ומדינת פלסטין,  תתאפר  רק למדינת הלאום שלהם.  במלים אחרות, ישראל תמשיך להיות מדינה קולטת של יהודים ופלסטין, תהיה  המקום בו  אותם הפליטים שעזבו את ארץ – ישראל  וצאציהם , שלא ייקלטו במדינות ערב, יוכלו להגר אליה.

 • הפלסטניים יכירו בהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית של הלאום היהודי, תוך ויתור על זכות השיבה לפליטים  לגבולות מדינת ישראל,  וישראל מוותרת על זכות היהודים לריבונות מלאה  על כל ארץ אבותיהם, ופיצוי  על השימוש שעשו הערבים  באדמתה של ארץ-ישראל במשך  הדורות האחרונים. 

 • נושא הפיצויים - האם מגיע, למי וכמה, לפלסטינים שעזבו את בתיהם בארץ-ישראל בשנת  1947-48,  כמו נושא  הפיצוים ליהודים שעלו לארץ-ישראל ממדינות ערב והשאירו את רכושם שם, יידון בנפרד בסיוע והשתתפות של גורמים בינלאומים.
  נושאי יסוד ביחסים  השוטפים בין מדינות שכנות כמו -  מים, תשתיות, חשמל,  לרבות הסדר תחבורה בשטחי המדינה השכנה, וכו',  יידנו  וייתקבלו במשא ומתן בין שני הצדדים.

 • ההסדר לעיל, יושג רק בדרך של משא ומתן בין הצדדים ולא בדרך של הסדר כפוי או החלטה של ארגון כלשהו.
  יישום סופי של ההסדר לעיל עלול להימשך  שנים ארוכות,  ולפיכך, מציעה ישראל לנקוט לאלתר בצעדים הבאים, תוך המשך במקביל  של המשא-ומתן בכל הסוגיות.

הסדר ביניים שייחתם תוך שלושה חודשים


 • תוך שנה, תוכרז מדינת פלסטין, בה תכיר מדינת ישראל.  גבולות פלסטין הזמניים,  יהיו כל אותם שטחים, אשר  ישראל תיסוג מהם ולא תפעיל לגביהם את  ריבונתה המעשית.

 • ריבונותה   תוך שליטה בפועל של מדינת ישראל בתקופת הביניים,  תוגבל לשטחים מתחום גדר הביטחון ומערבה, לרבות גוש עציון  וכן לישובים, מעלה אדומים ואריאל והדרכים  המובילות אליהם. 

 • תוך שנה מחתימת הסדר הביניים,  תודיע ישראל לפלסטינים  את קו הגבול בין שתי המדינות שברצונה לקבוע, תוך שהיא תציע למדינה הפלסטינית, שטחים עליהם היא תוותר על הריבונות, לטובת המדינה הפלסטינית.

 • הכפרים הערבים והעיירות בעוטף ירושלים  יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית והריבונות בשטחים  אלה, תועבר למדינה הפלסטינית תוך שנתיים ימים.

 • מדינת פלסטין תהא מפורזת ולא יוכנסו אליה שום אמצעי לחימה שאינם מוסכמים על-ידי ישראל  מדינת פלסטין כמו מדינת ישראל, מתחייבות  שלא לאפשר לגורמים שאינם ממלכתיים, להחזיק נשק מסוג כלשהו.

 • כל מדינה תהא אחראית על הביטחון הפנימי בתוכה, לרבות ביטחונם ושלומם של בני הלאום האחר.

 • כל מדינה תבטיח כי לא  יתרחשו בתוכה מעשי הסתה נגד המדינה האחרת ותבטיח ותוודא כי לא יצאו מתחומה כל מעשי איבה מכל סוג, כלפי המדינה האחרת  או אזרחיה.

 • דרכי שיתוף הפעולה בין המדינות,  בתקופת הביניים  ייקבעו  במשא- ומתן בין הצדדים, כאשר ישראל מתחייבת לתקופה של שנה אחת, לא לשנות לרעה באופן חד-צדדים, הסדרים  או נוהג  קיים בנושאי תשתיות. \
  במקביל ליישום שלב הביניים,  יאיצו הצדדים את המשא ומתן, כדי לפעול ליישום העקרונות הבאים שהותוו לעיל,  תוך שאיפה להגיע להסכם שלום בין המדינות לבין העמים.
 •  
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

adobe captivate buy 
buy photoshop cs5.1 
cheap ms office for students 
ms office 2010 academic discount 
adobe standard 
acheter viagra femme acheter viagra sur la net viagra sans ordonnance belgique tadalafil similares viagra dyrt
sildenafil 50mg cialis soft tabs vs cialis tadalafil tablets dosage where to buy sildenafil online pharmacy cialis
tadalafil cheapest sildenafil citrate liquid buy online viagra securely buy generic tadalafil tadalafil online pharmacy