בושה בושה
שר המשפטים פרופסור דניאל פרידמן, אינו נראה נלהב למאבק בשחיתות - 9-07

 שר המשפטים פרופסור דניאל פרידמן, אינו נראה נלהב למאבק בשחיתות  - 9-07

 

 30.9.07     שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן,  מעדיף להשאיר את המצב הקיים, בו נחשפו כשלים בחוק חופש המידע ולא לפעול למען שינויים מתבקשים בחוק. במצב הקיים, נגזל זמן שיפוטי יקר מבתי-המשפט, בשל אי-בהירויות בחוק והעדר מנגנון מנהלי ראוי לבירור מחלוקות בנוסף לכשל במטרתו העיקרית של החוק, משמע, שקיפות פעלות המנהל הציבורי.

.

 הניסיון שהצטבר מאז חקיקת חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, מצביע על  מספר כשלים בסיסים, הפוגעים ביעילות החוק, הקוראים לשינויי חקיקה.

 

 נצביע כאן על שלושה יסודות בהם נמצא החוק  החסר, הפוגעים באופן משמעותי ביעילותו:

  • היעדר סנקציות כלפי העומדים בראש גופים ציבוריים, שאינם מקיימים ביודעין את הוראות החוק בכל הקשור להכנת דוחות  והצגת מידע לציבור כמצוין בחוק.
  • הגדרה ברורה של המקרים בהם תהנה הרשות הציבורית מחיסיון ממסירת המידע לציבור, זאת על-פי ההלכות שנקבעו בשנות קיום החוק, על-ידי בתי-המשפט. 
  • מתבקשת הקמת נציב ארצי לחוק חופש המידע, כמקובל בארצות רבות, אשר יהא ערכאה ראשונה בו יידון סירבה של רשות ציבורית למסירת מידע, תוך כדי עיון במידע.  ערעורים לבית-המשפט המנהלי  על החלטת הנציב, יהיו רק בנושאים משפטיים. זאת, בין היתר, כדי לפשט ולייעל את הליכי הערעור על סירוב הרשות הציבורית למסירת מידע ובאותה עת, להבטיח, שאינטרסים ממשיים של רשויות הציבור, לא ייפגעו מחשיפת המידע

אריה גבע  הביא  בפני שר המשפטים דניאל פרידמן, תוצאות בדיקה  שערך ב – 15 עיריות,  בה נמצא, כי אף לא אחת מהן, פרסמה ברבים את  הדוחות שהן חייבות בפרסומם על-פי חוק חופש המידע. זאת כדוגמא, לחסרים ולכשלים הקיימים בחוק.  מצב זה הנו תוצאה של היעדר סנקציה  החוק חופש המידע כלפי  מפר החוק,  המביאה לזלזול בהוראותיו ומכאן, הדרך לאי-קיום שלטון החוק.

 

בעקבות פניית אריה גבע  ותזכורות ששלח,  הודיע משרד  המשפטים בספטמבר 2007, כי למרות  ששיפור ישום החוק הנו לנגד עיניו, אין שינויים בחקיקה הראשית,  על סדר היום של המשרד.

 גישה זו של דבר והיפוכו, תמוהה, שכן לא נראה  קושי פוליטי לשנות את החקיקה הראשית, מאחר ורוב חברי הכנסת, גם אלה שעל-פי תפישתם, ראוי שהאמת  בפעולות השלטון, תהא סמויה מן העין ונסתרת מאור השמש –  לא יצאו חוצץ נגד שינויים מתבקשים  בחוק שכולם מתהדרים.

 

 ראויים לציטוט דברים שכתב פרופסור נכבד למשפטים בספרו:

"חברה שבה מרמה והפרת התחייבות אינה רק נסבלת ומותרת, אלא אף זוכה לעידוד, נתקלת, מטבע הדברים, בקשיי תפקוד והיא צפויה להתפוררות...מובן אפוא שללא יכולת לסמוך על דברי הזולת עלולה המערכת החברתית להתפרק, ומן ההכרח למצוא מנגנון שבמסגרתו לא יחולו 'הפטור' הרגיל מאמירת אמת ואשר במסגרתו אפשר יהיה לתת הבטחה  בעלת תוקף מחייב אשר הזולת יכול לסמוך על כך שתקויים ",  פרופסור דניאל פרידמן, 'הרצחת וגם ירשת -  משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא', עמ' 90.

 שקיפות פעילויות השלטון, הנה מכשיר יעיל למניעת   דברי  שקר, הטעיה והפרת התחייבויות מצד  פקידי הציבור כלפי  האזרחים,  אלא שלמרבה האכזבה, במה שדגל מלומד המשפט, אינו מה שהוא  מוכן לקיים, משניתנה הסמכות בידיו.  הימנעות  משרד המשפטים ליזום שינויים בחוק חופש המידע, מצביעה על הנורמות בהן דוגל  המשרד  והעומדים בראשו,  לגבי שקיפות פעולות השלטון.  עולה למרבה האכזבה,  שכל עוד פרופסור פרידמן מכהן בתפקידו, קשה  לצפות שממשלת ישראל תיזום את השינויים המיוחלים בחוק,

האם הישועה תבוא מחברי הכנסת, מי מהם ירים את האבוקה.  ב – 30.9.07 פנה  גבע במכתב לחלק מחברי הכנסת, אותם הוא מחשיב כבעלי יכולת, יושרה, ונכונות לבצע שינויים שיביאו לשיפור איכות השלטון בישראל. אם מי מהם יגלה עניין, יסייע גבע לניסוח הצעת חוק  בדבר השינויים המתבקשים. לקריאת המכתב הקש: פנייה לחברי כנסת לשינוי החוק, 30.9.07

  

 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ws-8.1-key 
cost of office 2010 license 
price of office 2010 microsoft 
buy adobe after effects cheap 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ad-lt-2014 
acquistare cialis viagra günstig online generieke viagra comprar viagra sin receta en españa venta viagra generica
buy vardenafil hcl 10mg vardenafil drug best generic viagra prices buy viagra without prescription canada ordering viagra online safe
generic levitra india cheapest viagra canada online pharmacy levitra tadalafil oral jelly vardenafil online